Project detail

Modernizace výuky senzorové techniky

Duration: 01.01.2002 —

Mark

IS421940

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2002-07-16 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2002-07-16 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- part funder (2002-07-16 - not assigned)

Results

VRBA, R., ADÁMEK, M. Modernizace výuky senzorové techniky. závěrečná zpráva. Brno: FRVŠ, 2002. s. 1 ( s.)
Detail