Project detail

Automatický inventarizační systém

Duration: 01.07.2009 — 31.12.2012

Mark

FR-TI1/057

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2009-07-01 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2009-07-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- part funder (2009-07-01 - not assigned)

Results

KADLEC, J.; JAROŠ, D.; KUCHTA, R. Implementation of an Advanced Authentication Method Within Microsoft Active Directory Network Services. In The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications - Proceedings. Valencia, Spain: IARIA, 2010. p. 453-457. ISBN: 978-0-7695-4182-2.
Detail

KUCHTA, R.; ŠULC, V.; JAROŠ, D.; KADLEC, J. Home Automation with IQRF Wireless Communication Platform: A Case Study. In The Sixth International Conference on Systems Proceedings. St. Maarten, The Netherlands Antilles: IARIA, 2011. p. 212-217. ISBN: 978-1-61208-113-7.
Detail

LEVEK, V. Přehled autentizačních biometrických metod. Archiv vydání, 2013, roč. 430, č. 4, s. 1-10. ISSN: 1212-9380.
Detail

KADLEC, J.; KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R. Přehled identifikačních technologií pro "Internet věcí" = koncept sítě mezi nejrůznějšími objekty. Slaboproudý obzor, 2013, roč. 69, č. 1, s. 14-20. ISSN: 0037-668X.
Detail

LEVEK, V. Širší aspekty možností bezdrátových inteligentních budov. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 6, s. 39-1 (39-10 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail