Project detail

Zavedení nových trendů při výuce předmětu Digitální obvody

Duration: 31.03.2002 —

On the project

zavedení nových trendů při výuce předmětu Digitální obvody

Description in English
new trends in Digital circuits and techniques education

Keywords
nové trendy, výuka, Digitální obvody

Key words in English
new trend, digital electronics, education

Mark

FRVŠ 2148/2003

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2003-05-30 - 2003-12-31)

Units

Department of Microelectronics
- (2003-05-30 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2003-05-30 - not assigned)

Results

VAVERKA, D., ŠTEFFAN, P., KADLEC, J., VRBA, R. Emulator for singlechip microcontrollers PIC. In Proceedings of the international conference and competition. Brno: VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 17 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R. Artificial Neural Network in Sensor Application. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-2142452-4.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R. Web-Supported Digital Circuits Laboratory Works. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 8021424524.
Detail

VRBA, R., KUCHTA, R., SAJDL, O., HUB, P., SKOČDOPOLE, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., ZEMÁNEK, M., VRBA, R. Multimediální učebnice digitálních obvodů. Brno: Multimediální učebnice digitálních obvodů, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, R., LEGÁT, P., FUJCIK, L., HÁZE, J., KUCHTA, R., MIKEL, B., SKOČDOPOLE, M. Digitální obvody a mikroprocesory. elektronické skriptum. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, R., SKOČDOPOLE, M., MIKEL, B. Digitání obvody a mikroprocesory - laboratorní cvičení. elektronické skriptum. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R. DSP Embeded Neural Network Sensor Signal Processing. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7082993-1.
Detail