Project detail

Bezpečnost automobilové dopravy - BAD

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2012

Mark

GA102/09/1897

Default language

Czech

People responsible

Honzík Petr, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2009-01-01 - not assigned)
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr.
- fellow researcher (2010-01-20 - not assigned)
Havlíková Marie, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-20 - not assigned)
Horák Karel, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-20 - not assigned)
Hynčica Ondřej, Ing.
- fellow researcher (2010-01-20 - not assigned)
Janáková Ilona, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-20 - not assigned)
Jirsík Václav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2010-01-20 - not assigned)
Kadlec Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-20 - not assigned)
Kučera Pavel, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-20 - not assigned)
Kuchta Radek, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-20 - not assigned)
Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2010-01-20 - not assigned)
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-20 - not assigned)

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2009-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2009-01-01 - 2012-12-31)

Results

HYNČICA, O.; HONZÍK, P.; KUČERA, P.; PAVLATA, K. Urban Vehicle-to-Infrastructure Wireless Communications Range Evaluation. In IEEE ITSC 2012. Anchorage, USA: 2012. p. 915-920. ISBN: 978-1-4673-3063-3.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S. Reliability analysis of the human operator. In 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Faculty of BERG Technical Universtity of Košice B. Němcovej 3, 042 00 Košice Slovak Republic: ICCC 2012, Institute of Control and Informatization of Production Processes, 2012. p. 209-214. ISBN: 978-1-4577-1866-3.
Detail

HYNČICA, T.; HYNČICA, O.; KUČERA, L.; ERBEN, V. TRASI - TRAFFIC SIMULATOR FOR INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS APPLICATIONS. In MENDEL 2012 18th Intermational Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: Nosová Hana, Koperníkova 4362/21, Brno, 2012. p. 315-319. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

HYNČICA, T.; JIRSÍK, V. NEURAL NETWORK BASED SEGMENTATION OF COLOR IMAGES FOR SKIN DETECTION. In MENDEL 2012 18th Intermational Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: Nosová Hana, Koperníkova 4362/21, Brno, 2012. p. 251-255. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

BUBNÍK, K.; RONZHINA, M.; HONZÍK, P.; KOLÁŘOVÁ, J. Analysis of electroencephalogram and flicker-fusion test data in experiments with sleep deprivation. In 18th International Conference on Soft Computing MENDEL 2012. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 510-515. ISBN: 978-80-214-4540-6.
Detail

HORÁK, K.; KALOVÁ, I. Eyes Detection and Tracking for Monitoring Driver Vigilance. In The proceedings of the 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing. H-1055 Budapest Szent István krt. 7.: Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 204-208. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

KADLEC, J.; JAROŠ, D.; KUCHTA, R. Implementation of an Advanced Authentication Method Within Microsoft Active Directory Network Services. In The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications - Proceedings. Valencia, Spain: IARIA, 2010. p. 453-457. ISBN: 978-0-7695-4182-2.
Detail

HORÁK, K.; KALOVÁ, I. Image Acquisition and Processing for Monitoring Driver Vigilance. In The proceedings of the 16th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 517-523. ISBN: 978-80-214-4120-0.
Detail

BURIAN, F.; FLORIÁN, T.; ŽALUD, L. The Identification of drivers behaviour through the use of GPS and odometry. In Proceedings of Mendel 2011. Mendel Journal series. Brno, CZ: Nosová Hana, Koperníkova 4362/21, Brno, 2011. p. 492-497. ISBN: 978-80-214-4302-0. ISSN: 1803-3814.
Detail

HRABEC, J.; JURA, P.; ŠOLC, F.; HONZÍK, P. MODELLING AND CONTROL OF BI-STEERABLE WHEELED MOBILE ROBOT. Metalurgija - Journal for Theory and Practice in Metellurgy, 2010, vol. 49, no. 2, p. 278-282. ISSN: 1334-2584.
Detail

HONZÍK, P.; KŘIVAN, L.; LOKAJ, P.; LÁBROVÁ, R.; NOVÁKOVÁ, Z.; FIŠER, B.; HONZÍKOVÁ, N. Logit and Fuzzy Models in Data Analysis: Estimation of Risk in Cardiac Patients. Physiological Research, 2010, vol. 59, no. Suppl. 1, p. 89-96. ISSN: 0862-8408.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M. Lidský faktor v systémech MMS. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2009, roč. 2009, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1803-3687.
Detail

POHL, J. STOCHASTICKÝ ALGORITMUS UČENÍ PRO UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ S PRAVDĚPODOBNOSTNÍM SMĚROVÝM VEKTOREM. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 52, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

POHL, J.; JIRSÍK, V.; HONZÍK, P. Stochastic optimization algorithm with probability vector. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2010, vol. 7, no. 7, p. 975-984. ISSN: 1790-0832.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M. Simulace únavy řidiče. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 54, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

HYNČICA, O.; FIEDLER, P.; KUČERA, P.; HONZÍK, P. Performance of symmetric block ciphers on embedded microcontrollers. In Proceedings of the Electronic Devices and Systems EDS'09 IMAPS CS International Conference 2009. Brno, Czech Republic: NOVPRESS s.r.o., 2009. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

KADLEC, J.; KUCHTA, R. Implementation of position information into multi-factor authentication process. In Proceedings of the Electronic Devices and Systems EDS'09 IMAPS CS International Conference 2009. 1. Brno, Czech Republic: NOVPRESS s.r.o, 2009. p. 7-11. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

HRABEC, J.; JURA, P.; ŠOLC, F.; HONZÍK, P. MODELLING AND CONTROL OF BI-STEERABLE WHEELED MOBILE ROBOT. In MODELLING OF THE MECHANICS AND MECHATRONICS SYSTEMS. Košice: TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, 2009. s. 196-200. ISBN: 978-80-553-0288-1.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S. Drive Fatigue Simulation Models. In Sumaries Volume - 9th International Conference Process Control 2010. knihovnička. Brno: Czech Society of Industrial Chemistry, 2010. p. 1-11. ISBN: 978-80-7399-951-3.
Detail

HORÁK, K.; RICHTER, M.; KALOVÁ, I. Human Eyes Localization for Driver Inattention Monitoring System. In Book the Proceedings of MENDEL 2009. Mendel Journal series. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology/Institution of Automation and Computer Science, 2009. p. 283-288. ISBN: 978-80-214-3884-2. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠTOHL, R.; HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S. Computer Analysis of Driver Trajectory. In Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on Computers. Greece: WSEAS Press, 2011. p. 135-140. ISBN: 978-1-61804-019-0.
Detail

RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; HONZÍK, P.; PROVAZNÍK, I. Sleep Scoring using Artificial Neural Networks. SLEEP MEDICINE REVIEWS, 2012, vol. 2012, no. 16, p. 251-263. ISSN: 1087-0792.
Detail

RONZHINA, M.; BUBNÍK, K.; GAJDOŠ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; HONZÍK, P.; PROVAZNÍK, I. Use of EEG for Validation of Flicker-Fusion Test. In Proceedings of The 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913-4.
Detail

HORÁK, K.; HONZÍK, P.; KUČERA, P. On Image Segmentation Techniques for Driver Inattention Systems. In The Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing. Brno, Czech Republic: Institute of Automation and Computer Science, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4120-0.
Detail

HONZÍK, P.; RÁŠO, P.; KUČERA, P.; PAVLATA, K.; HAUPT, D. Vehicle Data Acquisition and Analysis for Detection of the Driver's Drowsiness. In The proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing. 2011. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4302-0.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M. Diagnostika systému s lidským operátorem. Brno: VUTIUM, 2009. s. 1-28.
Detail

KUČERA, P.; HYNČICA, O.; HONZÍK, P.; PAVLATA, K.; HORÁK, K. On Vehicle Data Acquisition System. In IEEE ITSC 2011. Washington, USA: 2011. p. 1446-1451. ISBN: 978-1-4577-2196-0.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S. Monitoring of Driver's Fatigue - Statistical Analysis of Test Driver Trajectories in Various Environments and in Different Driver Stress Degrees. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: IFAC-PapersOnLine/Elsevier, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

HAUPT, D.; HONZÍK, P.; KUČERA, P.; HYNČICA, O. CLASSIFICATION OF DRIVER'S DROWSINESS FROM STEERING WHEEL MOTION UNDER REAL TRAFFIC CONDITIONS. In MENDEL 2012, 18th International Conference on Soft Computing. 2012. p. 428-433. ISBN: 978-80-214-4540-6.
Detail

KUČERA, L.; HONZÍK, P.; HYNČICA, O.: TRASI; Simulátor TRASI. ÚAMT, Výsledek řešení projektu: "Bezpečnost automobilové dopravy GA102/09/1897". URL: http://project-bay.eu/gacr2010-TRASI. (software)
Detail

HYNČICA, O.; PAVLATA, K.; HONZÍK, P.; KUČERA, P.: v2x tester; Systém pro vyhodnocení pokrytí signálem pro V2V komunikace. UAMT-FEKT Kolejní 4 61200, Brno. URL: http://project-bay.eu/v2x-dataset/cz/. (funkční vzorek)
Detail

FIEDLER, P.; KUČERA, P.; HONZÍK, P.; HYNČICA, O.: CAN-Monitor; Systém pro sběr dat z motorové sběrnice CAN. ÚAMT, Výsledek řešení projektů "Bezpečnost automobilové dopravy GA102/09/1897" a "Výzkumného centra aplikované kybernetiky - 1M0567". (funkční vzorek)
Detail

HYNČICA, O.; HONZÍK, P.; KUČERA, P.: V2V 802.15.4 GPS logger; V2V 802.15.4 GPS logger. ÚAMT, Výsledek řešení projektu: "Bezpečnost automobilové dopravy GA102/09/1897". URL: http://project-bay.eu/gacr2010-802154Logger. (software)
Detail

HORÁK, K.; HONZÍK, P.; KUČERA, P.; KALOVÁ, I.: MicronGUI; Micron Imaging Graphical User Interface (výsledek GA102/09/1897). UAMT E619. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (software)
Detail

PAVLATA, K.; HYNČICA, O.; HONZÍK, P.; KUČERA, P.: WiFiGPS; WiFiGPS. ÚAMT, Výsledek řešení projektu: "Bezpečnost automobilové dopravy GA102/09/1897". URL: http://project-bay.eu/gacr2010-wifigps. (software)
Detail

ŽALUD, L.; KOPEČNÝ, L.; BURIAN, F.: RRC-MINI; RRC-MINI. IO E153, Kolejni 4, Brno. (funkční vzorek)
Detail

1.Czech Society of Industrial Chemistry,University of Pardubice,Czech Republic: Process Control 2010. Kouty nad Desnou (07.06.2010)
Detail