Project detail

MAS - Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems

Duration: 01.04.2010 — 31.03.2013

On the project

The objective of MAS is to develop a common communication platform and nanoelectronics circuits for health and wellness applications to support the development of flexible, robust, safe and inexpensive mobile AAL systems, to improve the quality of human life and improve the well-being of people. In this context, reference architectures will be defined in order to enable system development from devices to complete mobile AAL systems, and to enable cooperative clusters of such systems for specific environments and applications. MAS focus on the development of an integrated approach for the areas of health monitoring and therapy support at home, and mobile health, wellness and fitness. The systems are intended for remote patient supervision using multi parameter biosensors and secure communication networks, and health & wellness monitoring in the home environment. The mixed healthcare and consumer markets will be targeted with MAS-platform-based devices with five application demos.

Description in Czech
Cílem projektu MAS je vyvinout společnou komunikační platformu a nanoelektronické obvody pro zdravorní a wellness aplikace k podpoře vývoje flexibilního, robustního, bezpečného a levného mobilního systému AAL, aby se zlepšila kvalita lidského života. V tomto kontextu bude definována referenční architektura, aby se umožnil vývoj systému od prvků po kompletní systém péče AAL.

Keywords
nanoelectronics circuits; mobile AAL systems; well-being; health monitoring; mobile health; wellness; fitness; biosensors; communication networks; home environment; diabetes monitor; mobile cardiotocography; sensors networks; interoperability

Key words in Czech
nanoelektronické obvody; pohyblivý systém AAL; monitorování zdraví; wellness; fitness; biosenzor; komunikační síť; domácí prostředí; monitorování cukrovky; mobilní kardiogragfie; sítě sensorů

Mark

7H10021

Default language

English

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2011-01-15 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2011-01-15 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Společné technologické iniciativy
- part funder (2010-04-01 - 2013-03-31)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Společné technologické iniciativy
- part funder (2010-04-01 - 2013-03-31)

Results

SOLOVEI, D.; ŽÁK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J. Chemical Sensor Platform for Non-Invasive Monitoring of Activity and Dehydration. SENSORS, 2015, vol. 15, no. 1, p. 1479-1495. ISSN: 1424-8220.
Detail

ŽÁK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; HUBÁLEK, J. Device for dehydration monitoring using potassium concentration in urine measurement. In XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: 2014. p. 197-199. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; KUCHTA, R.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, O. Development of Heterogeneous Wearable and Ambient Sensor Network. In Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2013 PROCEEDINGS. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2013. p. 201-204. ISBN: 978-80-214-4754-7.
Detail

SOLOVEI, D.; ŽÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J. The development of portable system for unobtrusive perspiration monitoring. Procedia Engineering, 2012, vol. 47, no. 9, p. 200-203. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; SOLOVEI, D.; SEDLÁČEK, J. Development of Wearable Medical System for Dehydration Detection. In ESTC-2012 Proceedings. 1. Amsterdam RAI: IEEE, 2012. p. 871-876. ISBN: 978-1-4673-4644-3.
Detail

ŽÁK, J. Návrh a optimalizace senzorických systémů využívajících malovýkonových napájecích generátorů. Brno: 2015. s. 1-133.
Detail

KADLEC, J.; VRBA, R.; JAROŠ, D.; KUCHTA, R. The Space-Time Information in the Access Management. In The Eleventh International Conference on Networks ICN 2012 (id 19948). Saint Gilles, Reunion Island: IARIA, 2012. p. 14-17. ISBN: 978-1-61208-183-0.
Detail

ŽÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; SOLOVEI, D.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. ON-BODY SYSTEM FOR DEHYDRATION DETECTION. In Sborník příspěvků XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. LITERA BRNO, Tábor 43a, BRNO: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 329-330. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

ŽÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J. Wireless Dehydration Monitoring System. In EDS '12 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. LITERA BRNO, Tábor 43a, BRNO: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 43-48. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

SOLOVEI, D.; BUŠINOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Non invasive possibility of body dehydration monitoring. In 2011 IEEE SENSORS. EEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2011. p. 1113-1116. ISBN: 978-1-4244-9288-6.
Detail

ŽÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J.: MAS Personal Scales; Osobní váhy s možností připojení do sítě WBAN. N4.28 Technická 3058/10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=37. (funkční vzorek)
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; KIZEK, R.: MAS Dehydration Sensor; Zařízení pro stanovení míry dehydratace. N4.28 Technická 3058/10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=36. (funkční vzorek)
Detail

ŽÁK, J.; SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J.; SEDLÁČEK, J.; ADAM, V.: MAS Perspiration Sensor; Zařízení pro měření množství potu v reálném čase. N4.28 Technická 3058/10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=35. (funkční vzorek)
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; SEDLÁČEK, J.: MAS WBAN Coordinator; Koordinátor sítě WBAN. N6.28 Technická 3058/10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=34. (funkční vzorek)
Detail

SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J.: MAS sensor; senzor vlhkosti. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=12. (funkční vzorek)
Detail

Link