Project detail

POLLUX - Process Oriented Electrical Control Units for Electrical Vehicles Developed on a Multi-System Real-Time Embedded Platform

Duration: 01.03.2010 — 30.09.2013

On the project

ARTEMIS Joint Undertakong in Sub-Programme 5 Reference designs and architectures. The objective of POLLUX project is to develop a distributed real time embedded systems platform for next generation electric vehicles, by using a component and programming-based design methodology. Reference designs and embedded systems architectures for high efficiency innovative mechatronics systems will be addressed with regard to requirements on composability, networking, security, robustness, diagnosis, maintenance, integrated resource management, evolvability and self-organization.

Description in Czech
Projekt je financován podle pravidel platformy ARTEMIS Joint Undertaking v podprogramu 5 Reference designs and architectures, smíšeně 16,7% z EC a 83,3% z MŠMT ČR. Cílem projektu POLLUX je vyvinout distribuovaný vestavný systém pracující v reálném čase pro příští generaci elektrických vozidel použitím motodologie zaměřené na komponenty a počítačový návrh. Referenční návrhy a architektury vestavných systémů pro velmi účinné inovativní mechatronické systémy budou zaměřeny na splnění požadavků utváření sítí, bezpečnosti, robustních řešení, diagnostiku, údržbu, integrované řízení zdrojů a samoorganizace.

Keywords
Process Oriented, Electrical Control Unit, Electrical Vehicles, Multi-System, Real-Time, Embedded, Software

Key words in Czech
orientovaný n aproces, elektrické vozidlo, multisystémový, reálný čas, zabudovaný systém, software

Mark

7H10005

Default language

English

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2011-01-15 - not assigned)

Units

Cybernetics in Material Science
- (2012-04-03 - not assigned)
Department of Control and Instrumentation
- (2010-03-01 - 2013-02-28)
Department of Microelectronics
- (2010-03-01 - 2013-02-28)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Společné technologické iniciativy
- part funder (2010-03-01 - 2013-02-28)

Results

KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R.; KADLEC, J.; VRBA, R.; ŠULC, V. Wireless Automation Network Stability Evaluation. International Journal on Advances in Networks and Services, 2012, vol. 5, no. 3&4, p. 315-323. ISSN: 1942-2644.
Detail

KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R.; KADLEC, J.; VRBA, R. Wireless Home Automation Network Stability Testing. In The Eleventh International Conference on Networks ICN 2012 (id 19948). Saint Gilles, Reunion Island: IARIA, 2012. p. 39-43. ISBN: 978-1-61208-183-0.
Detail

KVÁŠ, M.; VALACH, S.; ČERVINKA, L. External Sdram Memory in FPGA Based Design. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists. Vienna, Austria: DAAAM International, 2011. p. 545-546. ISBN: 978-3-901509-83-4. ISSN: 1726-9679.
Detail

KVÁŠ, M.; VALACH, S.; FIEDLER, P. Reliability and Safety Issues of FPGA Based Designs. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS2012. Brno: VUT Brno, 2012. p. 176-181. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

LEVEK, V.; KUCHTA, R.: PWTB; Testovací přípravky pro komunikaci s bezdrátovým komunikačním čipem POLLUX RF. UMEL. URL: http://umel.feec.vutbr.cz/vav. (funkční vzorek)
Detail

VALACH, S.; KVÁŠ, M.: V2G Board; Vehicle to Grid Interface Board. UAMT FEKT VUT v Brně; Unievrsity of Seville, Spain. (funkční vzorek)
Detail

Link