Project detail

BDSAT - nanosatelit pro experimentální ověření senzorických systémů na orbitě

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2022

On the project

Projekt má za cíl vytvořit prototyp zařízení na měření tlaku a ověřit funkčnost této unikátní technologie v podmínkách otevřeného kosmu. Kromě technické způsobilosti bude ověřována také funkce samotného měření, jeho realizovatelnost a vhodnost pro použití v satelitech ve vesmírných podmínkách. Další výsledky projektu budou v podobě získaných znalostí z oblasti vývoje samotného zařízení a z oblasti vývoje nanosatelitů. Nanosatelity představují velký technologický trend v současném světě kosmických aplikací.

Keywords
nanosatelit;senzor tlaku;verifikace na orbitu;kosmická aplikace

Mark

FV40222

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2018-10-05 - not assigned)

Units

Central European Institute of Technology BUT
- (2018-10-05 - 2018-10-23)
Cybernetics in Material Science
- (2019-01-01 - 2022-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- whole funder (2019-07-24 - 2022-12-31)

Results

KASAL, M. Rádiová komunikace s kosmickými sondami. In RADIOKOMUNIKACE 2019, sborník přednášek. Pardubice: UNIT s.r.o, 2019. s. 183-192. ISBN: 978-80-87942-57-4.
Detail

KASAL, M. Komunikace s kosmickými sondami. Pardubice: UNIT s.r.o., 2019.
Detail