Project detail

Nastavení inovační strategie Ceitec VUT

Duration: 01.11.2017 — 31.12.2019

On the project

Obecný cíl projektu je zvýšení kvality spolupráce mezi akademickým a průmyslovým sektorem s následujícími dílčími cíli: Vypracovat strategii vedoucí ke kvalitativnímu a trvalému rozvoji dlouhodobé spolupráce mezi akademickými institucemi a průmyslovými podniky Ověřit tento systém na konkrétním případu spolupráce výzkumné infrastruktury CEITEC Nano a výzkumných skupin (RG) s vhodnými technologicky zaměřenými firmami. Reprezentovat CEITEC VUT v projektech strategického významu v oblastech inovačních strategií. Rozšiřovat portfolio spolupracujících firem na pracovišti Ceitec VUT K zajištění cílů projektu dojde v rámci projektu k následujícím aktivitám: Najmutí RNDr. Jiřího Očadlíka jako zástupce ředitele Ceitec VUT pro inovační strategii na Ceitec VUT Brno. Náplní jeho práce pak bude zejména navržení komplexního strategického rozvoje inovačního potenciálu Ceitec VUT.

Keywords
dlouhodobá spolupráce mezi akademickým a průmyslovým sektorem

Mark

dotace JMK pro rok 2017

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2017-11-01 - 2019-12-31)

Units

Central European Institute of Technology BUT
- (2017-10-05 - not assigned)

Funding resources

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- part funder