Project detail

Výzkum a vývoj digitálně laditelných integrovaných obvodů pracujících ve smíšeném módu

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2011

On the project

Jde o projekt zaměřený teoreticky i aplikačně na nové obvodové principy a nové funkční bloky aplikovatelné při návrhu analogových integrovaných obvodů v nových technologiích (CMOS, BiCMOS). Cílem projektu je teoretický rozbor současných principů a rozšíření a zobecnění celé problematiky analogových parametrických systémů, autonomních i neautonomních s digitálně řízenými parametry z pohledu teorie obvodů. Jádrem je rozbor elektronicky laděné immitanční funkce a její aplikace v programovatelných filtrech, analýza a návrh nových řešení neautonomních (např. integrátorů) a autonomních parametrických funkčních bloků (regenerativních obvodů). Bude následovat rozbor stability a citlivostí digitálně řízených analogových systémů a návrh a realizace vybraných funkčních bloků pro praktické využití, jejich měření, testování a vyhodnocení. Pozornost bude věnována jak blokům v bipolární technologii, tak především blokům a obvodům v technologii CMOS a BiCMOS.

Description in English
The proposed project is oriented theoretically and in applications to the new circuit principles and new functional blocks applicable in integrated circuit design in new progressive technologies (CMOS, BiCMOS). The aim of the project is a theoretical analysis of recent principles, extensions, and generalisation of the wholle matter of analogue parametric systems, both autonomous and nonautonomous, with digitally controlled parameters from the point of view of circuit theory. The core is in the analysis of a electronically tuned immitance function and its application in programmable frequency filters, the analysis and design of novel solutions of nonautonomous (e.g. integrators) ae well as autonomous parametric functional blocks (regenerative circuits). The next step will be a stability analysis and a sensitivity analysis of digitally controlled analogue systems, followed by a design and realisation of selected functional blocks for practical applications, then their measuring and evaluation. Functional blocks in bipolar technology will be under consideration as well as the the blocks in CMOS and BiCMOS technologies.

Keywords
integrované obvody, laditelný analogový filtr, obvody pracující ve smíšeném módu

Key words in English
integrated circuits, controlled analog filter, mixed-mode circuits

Mark

GA102/09/1628

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2009-01-01 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2009-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2009-01-01 - 2011-12-31)

Results

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Current-Input Current-Output 2nd-Order All-Pass Filter Employing Two ZC-CITAs. In Proc. of Int. Conf. Radioelektronika 2010. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. Fully Balanced Voltage Differencing Buffered Amplifier and its Applications. In Midwest Symposium on Circuits and Systems Conference Proceedings. Cancún, Mexico: IEEE, 2009. p. 45-48. ISBN: 978-1-4244-4479-3.
Detail

PROKOP, R. REALIZACE MODERNÍCH ANALOGOVÝCH OBVODŮ NA PRINCIPU PROUDOVÝCH KONVEJORŮ. In IMAPS - Mikroelektronika současnosti - Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. Brno: NOVPRESS s.r.o, 2011. s. 37-39. ISBN: 978-80-214-4404-1.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. Dual-Output All-Pass Filter Employing Fully-Differential Operational Amplifier and Current-Controlled Current Conveyor. In Proceedings of the 7th INTERNATIONAL CONFERENCE on ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING. Bursa, Turkey: TEE, 2011. p. 319-323. ISBN: 978-605-01-0208-6.
Detail

PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V. Design of the 12bits Delta-Sigma Modulator using SC Technique. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 246-252. ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D.; LAHIRI, A.; JAIKLA, W.; SIRIPRUCHYANUN, M.; BAJER, J. Realization of electronically tunable voltage-mode/current-mode quadrature sinusoidal oscillator using ZC-CG-CDBA. Microelectronics Journal, 2011, vol. 42, no. 10, p. 1116-1123. ISSN: 0026-2692.
Detail

BAJER, J.; VÁVRA, J.; BIOLEK, D. A new building block for analog signal processing: current follower/inverter buffered transconductance amplifier. In PRIME 2009 - 5th Int. Conference on Ph. D. Research in Microelectronics&Electronics. 1. Cork, Ireland: IEEE, 2009. p. 136-139. ISBN: 978-1-4244-3732-0.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Modified Buffered Transconductance Amplifier for analog signal processing. In Proceedings of 19th Int. Conf. Radioelektronika 2009. Bratislava, Slovak Republic: IEEE, 2009. p. 191-194. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. SPICE modeling of memristive, memcapacitative and meminductive systems. In ECCTD09 - European Conference on Circuit Theory and Design 2009. Antalya, Turkey: IEEE, 2009. p. 249-252. ISBN: 978-1-4244-3895-2.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BAJER, J. Single-Input Multi-Output Resistorless Current-Mode Biquad. In ECCTD09 - European Conference on Circuit Theory and Design 2009. Antalya, Turkey: IEEE, 2009. p. 225-228. ISBN: 978-1-4244-3895-2.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. LDI matrix for discrete-time filter design. In Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Circuits. Řecko: WSEAS, 2009. p. 156-161. ISBN: 978-960-474-096-3.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Dragonfly M-C Graphs For Symbolic Analysis of Current-Conveyor Circuits. In XIth International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Application to Circuit Design SM2ACD 2010. Tunisia: IEEE, 2010. p. 1010-1013. ISBN: 978-1-4244-6815-7.
Detail

KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J. Analysis of Non-ideal Effects of Pipelined ADC by Using MATLAB - Simulink. In Advances In Sensors, Signals And Materials. Portugal: WSEAS Press, 2010. p. 85-88. ISBN: 978-960-474-248-6.
Detail

VÁVRA, J.; BAJER, J.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Current-Mode Quadrature Oscillator Employing ZC-CDU-Based All-Pass Filter. In Proceedings of 2011 International Conference on Electronics Engineering and Signal Processing (EESP 2011). 1. Male, Maldives: IEEE, 2011. p. 640-644. ISBN: 978-1-4244-9764-5.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N. New Bulk-Driven Class AB CCII. In 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: 2011. p. 115-118. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. SPICE Model of Memristor with Nonlinear Dopant Drift. Radioengineering, 2009, vol. 2009 (18), no. 2, p. 210-214. ISSN: 1210-2512.
Detail

HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V.; VRBA, R. NÁVRH 1,5 A 2,5 BITOVÉ STRUKTURY DÍLČÍHO BLOKU ŘETĚZOVÉHO PŘEVODNÍKU DA. Slaboproudý obzor, 2009, roč. 2009 (65), č. 2, s. 23-27. ISSN: 0037-668X.
Detail

PROKOP, R.; MUSIL, V. Current Conveyor CCII as the Most Versatile Analog Circuit Building Block. Electronics, 2009, vol. 3, no. 2, p. 73-76. ISSN: 1313-1842.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. First-order voltage-mode all-pass filter employing one active element and one grounded capacitor. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2010, vol. 65, no. 1, p. 123-129. ISSN: 0925-1030.
Detail

JAIKLA, W.; SIRIPRUCHYANUN, M.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. High-output-impedance current-mode multiphase sinusoidal oscillator employing current differencing transconductance amplifier-based allpass filters. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 2010, vol. 97, no. 7, p. 811-826. ISSN: 0020-7217.
Detail

PROKOP, R.; MUSIL, V. Přesný rail-to rail proudový konvejor CCII v systému pro měření proudu elektro-chemického senzoru. Slaboproudý obzor, 2009, roč. 66, č. 1, s. 14-16. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Shadow filters for orthogonal modification of characteristic frequency and bandwidth. Electronics Letters, 2010, vol. 46, no. 12, p. 830-831. ISSN: 0013-5194.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Implementace aktivních prvků analogových obvodů pomocí diamantových tranzistorů a sledovačů. Slaboproudý obzor, 2010, roč. 66, č. 1, s. 6-10. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Allpass filter employing one grounded capacitor and one active element. Electronics Letters, 2009, vol. 45, no. 16, p. 807-808. ISSN: 0013-5194.
Detail

BIOLEK, D.; BAJER, J.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; KUBÍČEK, M. Z Copy - Controlled Gain - Current Differencing Buffered Amplifier and its applications. International Journal of Circuit Theory and Applications., 2011, vol. 39, no. 3, p. 257-274. ISSN: 0098-9886.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. All-pass filters employing differential OpAmps. ELECTRONICS WORLD, 2010, vol. 116, no. 1891, p. 44-45. ISSN: 1365-4675.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; KUBÁNEK, D. Novel Low-Voltage Low-Power High-Precision CCII Based on Bulk-Driven Folded Cascode OTA. Microelectronics Journal, 2011, vol. 2011 (42), no. 5, IF:0.919, p. 622-631. ISSN: 0026-2692.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; KOTON, J. Novel Low-Voltage Ultra-Low-Power DVCC Based on Floating-Gate Folded Cascode OTA. Microelectronics Journal, 2011, vol. 2011 (42), no. 8, IF:0.919, p. 1010-1017. ISSN: 0026-2692.
Detail

KHATEB, F.; BIOLEK, D. Bulk-Driven Current Differencing Transconductance Amplifier. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1071-1089. ISSN: 0278-081X.
Detail

BIOLEK, D.; KESKIN, A.; BIOLKOVÁ, V. Grounded capacitor current mode single resistance-controlled oscillator using single modified current differencing transconductance amplifier. IET Circuits, Devices and Systems, 2010, vol. 4, no. 6, p. 496-502. ISSN: 1751-858X.
Detail

SHAKTOUR, M. VDTA-C current-mode universal 2nd-order filter. Slaboproudý obzor, 2011, vol. 67, no. 2, p. 1-3. ISSN: 0037-668X.
Detail

KHATEB, F.; VÁVRA, J.; BIOLEK, D. A Novel Current-Mode Full-Wave Rectifier Based on One CDTA and Two Diodes. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 3, p. 437-445. ISSN: 1210-2512.
Detail

KHATEB, F. Utilizing the Bulk-driven Technique in Low-voltage Low-power Integrated Circuits Design. Brno: VUTIUM, 2011. p. 1-36.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; KUBÁNEK, D. Novel Ultra-Low-Power Class AB CCII+ Based on Floating-Gate Folded Cascode OTA. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2012, vol. 2012 (31), no. 2, IF: 0.817, p. 447-464. ISSN: 0278-081X.
Detail

PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L. Design of the 14bit delta-sigma modulator for signal processing. In EDS '11 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 270-275. ISBN: 978-80-214-4303-7.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; BAJER, J.; BIOLEK, D. Four-Phase Oscillators Employing Two Active Elements. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 1, p. 334-339. ISSN: 1210-2512.
Detail

BAJER, J.; LAHIRI, A.; BIOLEK, D. Current-Mode CCII+ Based Oscillator Circuits using a Conventional and a Modified Wien-Bridge with All Capacitors Grounded. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 1, p. 245-250. ISSN: 1210-2512.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno, CZ: Zapojení FG MOS a QFG MOS tranzistorů pro analogové integrované obvody. 23091, užitný vzor. Brno (2011)
Detail

FUJCIK, L.; BOHRN, M.: SINGEN; Integrovaný generátor harmonického signálu v rozsahu 1Hz až 100kHz. T10/5.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

FUJCIK, L.; PROKOP, R.; HÁZE, J.; PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.: VIDIP; Integrovaný systém pro diagnostiku signálů z moderních senzorů vibrací. UMEL, T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

FUJCIK, L.; BOHRN, M.: SINcore; IP core pro generování laditelných budicích syntetizovatelných signálů. T10/5.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/. (software)
Detail

FUJCIK, L.; PRISTACH, M.: ADDF Generator; Generátor HW struktur digitálních decimačních filtrů pro obvody ASIC. T10/5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/. (software)
Detail