Project detail

Výzkum snímačů velmi nízkých tlaků a tlaku vakua s digitálním rozhraním pro konfiguraci a diagnostiku

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2014

On the project

Cílem navrhovaného projektu je aplikovaný výzkum komplexního senzoru pro měření nízkých tlaků a tlaků ve vakuu včetně vývoje nových možností konektivity senzoru do průmyslových aplikací se systémy správy automatizačních procesů. Vyvinutý typ senzoru má poskytnou dobrou přesnost měření nízkých tlaků a tlaků ve vakuu a současně zlevnění provozu těchto senzorů, díky možnosti diagnostiky provozních parametrů senzoru, nastavení a kalibrace měřicích rozsahů senzoru uživatelem přímo za běhu výrobních procesů, což umožní především zrychlení a zefektivnění implementace do finální průmyslové aplikace. Nový typ senzoru má také umožnit proniknout společnosti na zatím nedostupné trhy LP (Low Pressure – nízký tlak) a HVAC (High Vacuum – vysoké vakuum) měření tlaku.

Description in English
Main goal of this project is applied development of complex sensor for measuring low pressures and pressures in vacuum including development of new connection possibilities for industrial automation applications with implemented process management systems. Invented sensor type should provide good low pressure and vacuum’s pressure measurement accuracy and also cheaper operation of these sensors due to possibility of diagnose sensor’s parameters, setting and calibration of measuring ranges directly by the user in the working conditions. This allows firstly accelerate and create more effective implementation to the final industrial automation application. The new pressure type could open so far inaccessible markets of LP (Low Pressure) and HVAC (High vacuum) pressure sensing.

Keywords
Senzor tlaku pro nízké tlaky, tlaky ve vysokém vakuu, inteligentní senzor, digitální výstupní rozhraní, integrace do systémů správy výrobního procesu, kalibrace a diagnostika senzoru při běhu měřicího procesu.

Key words in English
Pressure sensor for low pressure (LP), high vacuum HVAC pressures, smart sensor, digital connection interface, integration into the process management systems, calibration and diagnostic in the working conditions.

Mark

FR-TI3/017

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2011-01-01 - not assigned)
Kadlec Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-05-11 - not assigned)
Kuchta Radek, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-05-11 - not assigned)
Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-05-11 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2011-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2011-01-01 - not assigned)

Results

NOVOTNÝ, R.; KADLEC, J.; KUCHTA, R. Přehled principů elektrického snímání nízkých tlaků – report. Slaboproudý obzor, 2011, roč. 67, č. 4, s. 16-20. ISSN: 0037-668X.
Detail

KADLEC, J.; NOVOTNÝ, R.; VLACH, R.; PEKÁREK, J.; VRBA, R. Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu FR-TI3/017 - Výzkum snímačů velmi nízkých tlaků a tlaku vakua s digitálním rozhraním pro konfiguraci a diagnostiku. Buchlovice: 2011. s. 1-36.
Detail

NOVOTNÝ, R.; VLACH, R.; KADLEC, J.; KUCHTA, R. Ceramic joints for pressure sensors development. In Proceedings of the SPIE, Volume 8763, id. 876309. 876309. Grenoble, France: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013. p. 1-9. ISBN: 9780819495600.
Detail

NOVOTNÝ, R.; VLACH, R.; KADLEC, J.; KUCHTA, R. Optimization of ceramics bonding in the area of pressure sensor manufacturing. Microsystem Technologies, 2014, vol. 20, no. 4-5, p. 719-728. ISSN: 0946-7076.
Detail

VLACH, R. Coupled Thermal-Structural Transient Analysis of Pressure Sensors. In Mechatronics 2013. 2013. p. 495-501. ISBN: 978-3-319-02293-2.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Posouzení funkční bezpečnosti vertikálního obráběcího centra FRUFQ 400A – VR/A20; č. Z-13-013. Brno: VUT v Brně, 2013.
Detail

VRBA, R.; MAREČEK, K.; SOCHOR, M.; CIHLÁŘ, J.; JAN, V.; KADLEC, J.; PEKÁREK, J.; VESELÝ, M.; VLACH, R.; STROBL, K.; BD SENSORS s.r.o., Buchlovice Vysoké učení technické v Brně ELCERAM a.s., Hradec Králové: Tlakový kapacitní keramický senzor s tvarovanou základnou. 305390, patent. (2015)
Detail

VRBA, R.; KADLEC, J.; PEKÁREK, J.; JAN, V.; CIHLÁŘ, J.; VLACH, R. MAREČEK, K.; SOCHOR, M.: BDS201401; Tvarování základny tlakového senzoru BD550 pískováním. BD SENSORS s.r.o., Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/overene-technologie/. (ověřená technologie)
Detail

VRBA, R.; KADLEC, J.; PEKÁREK, J.; JAN, V.; CIHLÁŘ, J.; VLACH, R.: BD DSK705; Kapacitní snímač tlaku DSK705. BD SENSORS s.r.o., Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/prototypy/. (prototyp)
Detail

KADLEC, J.; VRBA, R.; ČOŽÍK, O.: BDSIODD; SW pro připojení čidla tlaku DS300 do automatizačních sítí typu PROFIBUS. http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/BDSIODD/. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/BDSIODD/. (software)
Detail