Project detail

Výzkum mikroelektronických systémů a technologií

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2006

On the project

Předmětem výzkumného záměru je aktuální problematika moderních mikroelektronických systémů a technologií s převažující orientací na výzkum a realizaci integrovaných obvodů a jejich aplikací. Zahrnuje jak systémový tak i fyzikální a technologický pohled na současnou mikroelektroniku a optoelektroniku včetně systémové a materiálové diagnostiky. Záměr, který v sobě soustřeďuje okruhy základního i aplikovaného výzkumu je rozdělen do následujících osmi základních oblastí: 1. Návrh integrovaných obvodů, 2. Diagnostika a testování integrovaných obvodů,3. Modelování a simulace integrovaných obvodů, 4. Montážní technologie, 5. Mikrosystémy, 6. Moderní obvodové principy pro integrované obvody, 7. Diagnostika materiálů a součástek, 8. Optoelektronické systémy.

Description in English
The subjects of the research plan are the topical problems of modern microelectronic systems and technologies with the major orientation to the research and realization of integrated circuits and their applications. The research plan comprises both the system and the technological views on the up-to-date microelectronics and optoelectronics including the system and material diagnostics. The research plan, which includes both fundamental and applied research topics, is divided into the following eight research areas: 1. Design of integrated circuits,2. Diagnostics and testing of integrated circuits, 3. Modelling and simulation of integrated circuits, 4. Mounting technologies, 5. Microsystems, 6. Modern circuit principles for integrated circuits, 7. Diagnostics of material and devices, 8. Optoelectronic systems.

Mark

MSM 262200022

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2002-01-01 - 2004-12-31)

Units

Department of Microelectronics
- (2002-01-01 - 2003-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)
- whole funder (2002-01-01 - 2003-12-31)

Results

FIEDLER, P. Clock synchronization in distributed systems. In Proceedings of 13th International Conference on Process Control 2001. Štrbské Pleso,Slovakia: 2001. p. 64 ( p.)ISBN: 80-227-1542-5.
Detail

ŠANDERA, J., HEJÁTKOVÁ, E. Levné 3-D pouzdření a multimodulové struktury. In 8th Electronic Devices and Systems Conference 2001. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, Brno, Ondráčkova 105, 2001. s. 199-204. ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

HRADILOVÁ, E. Mechanical Oscillations and Visualisation with Mathematical Program MAPLE V. In Computer Based Learning in Science. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. p. 474 ( p.)ISBN: 80-7042-180-0.
Detail

NOVOTNÝ, R. Stress Testing in the Evaluation the Reliability of Electronic Devices. In Socrates Workshop 2001. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Proceedings. Crete 2001: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2001. p. 253 ( p.)ISBN: 80-214-2027-8.
Detail

PRÁŠEK, J. Polarographic detection of heavy metals using thick film sensors. In Proceedings of 7th conference STUDENT FEI 2001. 2001. p. 154 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

NOVOTNÝ, R. Taguchiho přístup v optimalizaci technologického procesu. In Analýza dat a statistické metody pro praxi. Pardubice: 2002. s. 163 ( s.)ISBN: 80-238-9281-9.
Detail

BENEŠOVÁ, M., DOBIS, P., TOMÁNEK, P., BRÜSTLOVÁ, J. Measurement of local photoluminescence and optically induced photocurrent in semiconductor structures. In Photonics Prague 2002. Praha: Tech-Market,Praha, 2002. p. 146-146. ISBN: 80-86114-46-5.
Detail

SVAČINA, J. Komplexní pojetí výuky elektromagnetické kompatibility. In Sborník přednášek semináře Teorie obvodů "Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky" STO-8. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002. s. 203 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F. Industrial control systems and buses - theory and praxes. In New trends in telecommunication. Kielce, Poland: Kielce university of technology, 2002. p. 16 ( p.)
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F. Industrial control systems and buses - theory and praxes. In New trends in telecommunication. Kielce, Poland: Kielce University of Technology, 2002. p. 17 ( p.)
Detail

STARÝ, J. Material Compatibility and Process Optimization in Lead Free Soldering. In Socrates Workshop 2002- Proceedings.Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: 2002. p. 200 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

STARÝ, J. Innovations in Laboratory Education of Subject Interconnection and Assembly Technology. In Socrates Workshop 2002- Proceedings.Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: 2002. p. 205 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Analysis of Vivaldi antenna with Method of Moments in Matlab. In Matlab 2002, Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Praha: Humusoft, 2002. p. 289 ( p.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

URBANEC, T. Návrh planárních mikrovlnných filtrů a mikrovlnná měření. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brne, 2002. s. 232 ( s.)
Detail

MOTL, M. Quasi-cubic Splines for Finite Element Method. In PROCEEDINGS OF 8th CONFERENCE STUDENT EEICT 2002 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 327 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

FRANEK, O. Assembling of Elementary Hexahedrons in 3D Finite Element Method. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002, Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2002. p. 297 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

MOTL, M. High-Order Aproximation in Finite Element Method for EM Problems. In Sborník anotací Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2002, Konaná jako Workshop v rámci mezinárodní konference ICCC 2002. Ostrava: Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček, pobočka č. 159, Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava, 2002. p. 56 ( p.)
Detail

FRANEK, O. Comparison of Hexahedron Superelement Decompositions in 3D Finite Element Method. In Proceedings of Student Competition STOC 2002. Ostrava: TU Ostrava, 2002. p. 53 ( p.)
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z. Implementation of Finite Element Methods in Time Domain. In Sborník příspěvků 10. ročníku konference Matlab 2002. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2002. p. 343 ( p.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

MOTL, M. High Order Approximation for Finite Element Method in Frequency and Time Domain. In Proceedings of 12th International Travelling Summer School on Microwacves & Lighwaves. Minsk: Institute of Electronics of National academy of Sciences of Belarus, 2002. p. 240 ( p.)
Detail

FRANEK, O., RAIDA, Z. Time-Domain Analysis of Microwave Structures Using MATLAB. In Sborník příspěvků 10. ročníku konference MATLAB 2002, díl I. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2002. p. 97 ( p.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

FRANEK, O. On the Accuracy of Resonant Frequencies Obtained by FDTD Method. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 68 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

MOTL, M. Časová analýza EM struktur: Úvod do TD-FEM. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002. s. 87 ( s.)
Detail

FRANEK, O. Časová analýza EM struktur: Implementace metody FDTD. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002. s. 46 ( s.)
Detail

AXMAN, V. SECOND ORDER FILTERS BY VOLTAGE AND CURRENT FOLLOWERS. In 12-th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2002 conference proceedings. Bratislava: Department of Radio and Electronics, FEI SUT Bratislava, 2002. p. 413 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

MOTL, M., FRANEK, O., RAIDA, Z. Comparison of Finite Element Complex Frequency Hopping (FE/CFH) and Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Methods. In Radioelektronika 2002 - Conference Proceedings. Bratislava: Department of Radio and Electronics, FEI SUT Bratislava, 2002. p. 70 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

MOTL, M., FRANEK, O., RAIDA, Z. Comparison of Time-Domain Finite Element (TD-FE) and Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Methods. In Journées Internationales de Nice sur les Antennes - Conférences, Volume I. Nice: S.E.E. GRéCA, 2002. p. 79 ( p.)ISBN: 1168-3848.
Detail

OTEVŘEL, V. Optimization of a three-part Yagi antenna: The MCL2 versus the genetic optimization. In Proceedings of the 8th Conference Student EEICT 2002. Volume 3. Brno: VUT Brno, 2002. p. 332 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Optimization of an eight-part Yagi antenna: The MCL2 versus the genetic optimization. In 12th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2002. Bratislava (Slovakia): FEI SUT Bratislava (Slovakia), 2002. p. 85 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

GOŇA, S.; RAIDA, Z. A Study of Influence of Dielectric Cover on FSS Properties. In Proceedings of the International Conference Radioelektronika 2002. Bratislava (Slovensko): Slovak University of Technology, 2002. p. 86-89. ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

RAIDA, Z.; GOŇA, S.; MICHÁLEK, V.; NAVRÁTIL, V.; NOVÁČEK, Z.; OTEVŘEL, V.; ŠEBESTA, J.; POMĚNKA, P.; URBANEC, T.; FROEHLING, K. A Multimedia Textbook of Electromagnetic Waves: An English Version. In Workshop "Vzdělávací fórum". Praha: Československá sekce IEEE, 2002. p. 3-8. ISBN: 80-86582-07-8.
Detail

RŮŽIČKA, B., WILFERT, O. Residual Reflectivity of Amplification Media for Extended-Cavity Laser. In Seveth International Symposium on Laser Metrology Applied to Science, Industry, and Everyday Life. Washington, USA: SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2002. p. 352 ( p.)ISBN: 0-8194-4686-6.
Detail

SMÉKAL, Z., VONDRA, M. Composite Cepstral Model for Speech Synthesis. In Proceedings of the IASTED International Conference APPLIED INFORMATICS, Innsbruck, Austria, February 18-21,2002. Calgary: M.H.Hamza, 2002. p. 81 ( p.)ISBN: 0-88986-321-0.
Detail

ŠEDIVÁ, S. The experimental determination of the coefficient for the multiport averaging probe. In Proceedings the 5th International Scientific - Technical Conference Process Control 2002. Pardubice: University of Pardubice, 2002. p. 38-39. ISBN: 80-7149-452-1.
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F. Mathematrical model of packet routing problem. In Proc. of the 5th International Scientific - Technical Conference, Process Control 2002. Pardubice: University of Pardubice, 2002. p. 95 ( p.)ISBN: 80-7149-452-1.
Detail

FIEDLER, P. Interoperability in the 21th century. In Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference Process Control 2002. Pardubice: Tiskařské středisko University Pardubice, 2002. p. 61 ( p.)ISBN: 80-7149-452-1.
Detail

BRADÁČ, Z.; VÍTEK, P.; SUŠINA, R.; KRYSTÝNEK, P.; MICHLÍČEK, P. Small-scale modular system for measurement and control. In Proc. of the 5th International Scientific - Technical Conference, Process Control 2002. Pardubice: University of Pardubice, 2002. p. 96 ( p.)ISBN: 80-7149-452-1.
Detail

JAROŠ, J., VRBA, R. Bluetooth Wireless Technology in Sensor Systems. In Proceedings of th conference, STUDENT EEICT 2002. Brno: Ing. Zdenek Novotny, 2002. p. 198 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

FIEDLER, P., CACH, P. Internet – Technologies that are missing. In Proceedings of 1st international Workshop on Real-time LANs in the Internet Age. Vienna, Austria: TU Vienna, 2002. p. 23 ( p.)
Detail

FIEDLER, P., CACH, P. Ethernet interface in application – case study. In Proceedings of 1st International Workshop on Real-time LANs in the Internet Age. Vídeň: TU Vienna, 2002. p. 17 ( p.)
Detail

PRÁŠEK, J. Device for chemical analysis. In Proceedings of 8th conference Student EEICT 2002, Volume 2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechnická a komunikačních technologií: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2002. p. 218 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

MIKEL, B., URBAN, F. Laser head with VCSEL laser diode. In Student EEICT 2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 208 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

MIKEL, B., RŮŽIČKA, B., ČÍP, O., LAZAR, J., JEDLIČKA, P. Highly coherent tunable semiconductor lasers in metrology of length. In Photonics, Devices, and Systems II. SPIE-The international society for optical engineering, 2003. p. 8 ( p.)ISBN: 0-8194-4837-0.
Detail

ŠÁDEK, V. THE LOW IMPEDANCE COAXIAL LINE WITH SQUARE CROSS SECTION- THE SIMPLE METHOD FOR THE SYNTHESIS. In Proceedings of 8th conference Student EEICT 2002 vol.3. Brno: Ing.Zdeňek Novotný,CSc., 2002. p. 352 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

BÍLEK, J. ANSYS Thermal Modelling of Thick Film Structures. In Proceeding of 8th conference STUDENT EEICT 2002. Brno: FEI VUT Brno, 2002. s. 193 ( s.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

ŠÁDEK, V., SVAČINA, J. ANALYSIS OF TWO-WIRE TRANSMISSION LINE BY A CONFORMAL MAPPING METHOD. In Conference Proceedings od 12th International Scientific Conference Radiolektronika 2002. Bratislava: FEI SUT Bratislava, 2002. p. 77 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

URBANEC, T. WLAN Cards Parameters and Possibility of their Improvement. In Radioelektronika 2002 - Conference proceedings. Bratislava: Department of Radio and Electronics,FEI SUT Bratislava, 2002. p. 94 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

URBANEC, T. Improvement of Communication Parameters of the WLAN Cards. In Conference and Competition Student EEICT 2002. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electrical Engineering and Communication Faculty of Information Technology, 2002. p. 1 ( p.)
Detail

LIEDERMANN, K. Effect of annealing on dielectric spectra of oligobutadiene. In Dielectric and insulating systems in electrical engineering - Proceedings. Bratislava: FEI STU, 2002. p. 147 ( p.)ISBN: 80-227-1758-4.
Detail

ČERNÝ, L., JIRSÍK, V. Signal source location by means of neural network. In 25th European Conference on Acoustic Emission Testing - EWGAE 2002, Poceedings Volume I. Brno, Czech Republic: Czech Society for Non-desctructive Testing, 2002. p. 99 ( p.)ISBN: 80-214-2174-6.
Detail

ČERNÝ, L. Diagnostika a údržba automatizačních systémů. In Konference mladých vědeckých pracovníků v oblasti automatizace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky., 2002. s. 64 ( s.)ISBN: 80-214-2255-6.
Detail

ČERNÝ, L. Diagnostika a údržba automatizačních systémů. In Teorie a praxe automatizace 2002. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky., 2002. s. 21 ( s.)
Detail

BARTLOVÁ, M., COUFAL, O. An Improved Model of Chemical Kinetics in SF6-Arc Plasma. In Proceedings of the XIV International Conference on Gas Discharges and their Applications. Liverpool: University of Liverpool, 2002. p. 51 ( p.)ISBN: 0-9539105-1-2.
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Wide Range Precise Conductivity Measurement without Cell Replacement. In Proceedings of Conference Eurosensors XVI. Praha: Czech Technical University, Prague, 2002. p. 1 ( p.)
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Interface Impedance and Cell Constant Corrections of Planar Comb-like Electrodes. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Crete (Greece). Ing. Z. Novotny, Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J., KOLAŘÍK, V. New Approach in Wide Range Conductivity Measurement with Planar Sensor. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Crete (Greece). Ing. Z. Novotny, Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. p. 112 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

MALYSZ, K., HUBÁLEK, J., PRÁŠEK, J. Selectivity of Thick-Film SnO2 and WO3-based Gas Sensors. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Crete (Greece). Ing. Z. Novotny, Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. p. 138 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

ZEZULKA, F., CACH, P. Progressive IT in industrial automation applications. In QRM 2002. St.Edmund Hall, Oxford: University of Oxford, UK, 2002. p. 323 ( p.)ISBN: 1-86058-369-5.
Detail

NOVOTNÝ, R. Monitorování a měření způsobilosti procesů v pojetí koncepce šesti sigma. In Sborník přednášek z mezinárodní konference EVROPSKÝ TÝDEN V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Česká společnost pro jakost, 2002. s. 410 ( s.)ISBN: 11.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F. Microcontroller based modular control system. In Intensive Training Programme in Slectronic System Design. Brno: VUT FEKT, 2002. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F. Wireless process control network. In Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: VUT FEKT, 2002. p. 126 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

LUDVÍK, J., VRBA, R. Image Processing Noise Removal using a Cellular Neural Network. In 2002 WSEAS International Conference on System Science, Applied Mathematics & Computer Science, and Power Engineering Systems. Rio De Janeiro: WSEAS, 2002. p. 2631 ( p.)ISBN: 960-8052-74-9.
Detail

VEČEŘA, I., VRBA, R., LUDVÍK, J. Modified RSD Analog Digital Converter with BIST Technology. In 2002 WSEAS International Conference on System Science, Applied Mathematics & Computer Science, and Power Engineering Systems. Rio de Janeiro: WSEAS, 2002. p. 2211 ( p.)ISBN: 960-8052-74-9.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. An Integrated Framework for Sensor-Based Embedded Systems. In Proceedings of the Ninth IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, CA: IEEE, 2002. p. 195 ( p.)ISBN: 0-7695-1549-5.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Embedded System Formal Specifications Reuse by a Case-Based Reasoning Approach. In Proceedings of the 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI 2002. Orlando: SCI, 2002. p. 200 ( p.)
Detail

VEČEŘA, I., VRBA, R., ŠVÉDA, M. A/D Switched-Current Converter with Built-In Self Testing Features. In Proceedings of the 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI 2002. Orlando: SCI, 2002. p. 250 ( p.)
Detail

BARDOŇOVÁ, J., PROVAZNÍK, I. Skryté Markovovy modely a jejich parametry v oblasti zpracování EKG signálů. In MediFórum. Brno: Kongresové centrum Brno, 2002. s. 26 ( s.)ISBN: 80-86607-01-1.
Detail

NOVÁKOVÁ, M., PROVAZNÍK, I. Time- And Time-Frequency Analysis Of Contractility And Desensitization In Multicellular Heart Preparations. In IFMBE Proceedings of EMBEC'02. Vienna, Austria: Verlag der Technischen Universitat Graz, 2002. p. 554 ( p.)ISBN: 3-901351-62-0.
Detail

BARDOŇOVÁ, J., PROVAZNÍK, I. Dynamic Time Warping For Adjustment Of Wavelet Description Of ECG Signals. In Student EEICT 2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 10 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

NOVOTNÝ, V., MACHYL, J., ŠPONAR, R. CEDIT – the Program for Linear Switched Circuit Model Simulation. In Telecommunications and Signal Processing 2002. Brno, Česká republika: VUT, 2002. p. 130 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

URBANEC, T. IMPROVEMENT OF COMMUNICATION PARAMETERS OF THE WLAN CARDS. In Sborník anotací Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ'2002. Ostrava: Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček,pobočka č.150,Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava, 2002. p. 59 ( p.)
Detail

CACH, P., FIEDLER, P. Utilization of low-cost communication technology for IP datagram transmission. In CEEPUS SUMMER School Split 2002, Fifth Symposium on Inteligent Systems. Split, Croatia: University of Split, 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 953-96516-8-9.
Detail

ŠÁDEK, V. The conformal mapping method applied to the coaxial line with air cells in dielectric layer. In ITSS-2002 12th international Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Minsk, Belarus: Bestprint, 2002. p. 248 ( p.)
Detail

POSPÍŠIL, J., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V., DOSTÁL, T. RL Equivalent Circuits of the Simplest Op-Amp Structures. In Proc. of CSCC Multiconference. Greece: 2002. p. 4680 ( p.)ISBN: 960-8052-63-7.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., BRZOBOHATÝ, J. General form of Optimised State Model of the Second-Order Dynamical systems. In Proc. of CSCC Multiconference. Greece: 2002. p. 4691 ( p.)ISBN: 960-8052-63-7.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., DOSTÁL, T. Optimized Higher-Order Dynamical Systems. In Proc. of the IASTED International Conference Modelling, Identification and Control (MIC'2002). Innsbruck: 2002. p. 496 ( p.)ISBN: 0-88986-319-9.
Detail

BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F. Packet routing problem – LP problem. In International Conference Cybernetics and Informatics. Trebisov: STU Bratislava, 2002. p. 95 ( p.)ISBN: 80-227-1749-5.
Detail

BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F. Zvyšování rozlišení snímacích optických zařízení. In International Conference Cybernetics and Informatics. Trebisov: STU Bratislava, 2002. s. 97 ( s.)ISBN: 80-227-1749-5.
Detail

BÍLEK, J. Thermomechanical Modelling of Multisubstrate Modules. In Electronic Devices and Systems 02 - Proceedings Experimental Methods in Acoustic and Electromagnetic Emission. Brno: Ing.Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2002. p. 230 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

SZENDIUCH, I. MSM System in Package - One Way to System Integration. In ISSE 2002. Praha: TYPOS-Digital Print, 2002. p. 266 ( p.)ISBN: 0-7803-9824-6.
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. New approach to the Voltage- and Current- Mode Filter Design. In Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Žilina, Slovenská republika: University of Zilina, Slovak Republic, 2002. p. 17 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

MIKEL, B., URBAN, F., ČÍP, O. Construction of laser source for precision measurements. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. p. 181 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

MAJZNER, J. Measurement on Inner Ear Model. In Proceedings of 8th conference student eeict 2002 - Volume 2. Brno: Zdeněk Novotný, 2002. p. 234 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

Lukas Fujcik, Thibault Mougel, Radimir Vrba. Modeling and design of novel 16-bit switched-capacitor sigma-delta converter with two-step quantization process. In Moderní metody řešení, návrhu a aplikace elektronických obvodů. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2005. p. 56 ( p.)ISBN: 80-214-3089-3.
Detail

GRMELA, L., MAJZNER, J., PAVELKA, J. Automatic noise spectral density measuring set-up. In Electronic Devices and Systems 2002. Brno: VUT v Brně, 2002. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

PAVELKA, J., MAJZNER, J., ŠIKULA, J. Electromagnetic emission frequency spectra. In Electronic devices and systems 02 - Proceedings. Brno: Zdeněk Novotný, 2002. p. 90 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

MAJZNER, J., GRMELA, L., KOKTAVÝ, P., ŠIKULA, J. Analogue model of human middle ear. In Electronic devices and systems 02 - Proceedings. Brno: Zdeněk Novotný, 2002. p. 132 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

MAJZNER, J., PAVELKA, J., ŠTRUNC, M., ŠIKULA, J. Noise to signal ratio for piezoceramic sensors. In Electronic devices and systems 02 - Proceedings. Brno: Zdeněk Novotný, 2002. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

SMÉKAL, Z., SCHIMMEL, J. State-Space Representation of the Goertzel Digital Filter for Spectral Analysis. In Proceedings of the International Research Conference in Telecommunication Technology (RTT 2002). Žilina, Slovak Republic: University of Žilina, 2002. p. 47 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

ŠIKULA, J., PAVELKA, J., DOBIS, P., ZEDNÍČEK, T. Charge carrier transport and noise of niobium capacitors. In Proceeding of CARTS 2002 - 16th European Passive Components Conference. SWINDON, England: Electronic Components Institute Internationale, Ltd., 2002. p. 32 ( p.)
Detail

VALSA, J. Skripty a funkce v MATLABu pro simulaci elektrických obvodů. In Sborník Semináře teorie obvodů STO-8. Brno: VA Brno, 2002. s. 106 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

ČAJKA, J. high-order lowpass filters operating in two modes. In Research in Telecommunication Technology. Žilina: TU Žilina, 2002. p. 20 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

ŠÁDEK, V. KONFORMNÍ ZOBRAZENÍ A JEHO VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE MIKROVLNNÝCH PŘENOSOVÝCH STRUKTUR. In "Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V". Brno: UREL FEKT VUT v Brne, 2002. s. 186 ( s.)
Detail

OTEVŘELOVÁ, D. Local Photoluminiscence on Quantum Dots. In Student EEICT 2002. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2002. p. 229 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. RC oscillators. In International Conference Electronic Devices and Systems. Brno: 2002. p. 243 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

ŠIKULA, J.; HÁJEK, K.; MAJZNER, J. The effective frequency band of AE measuring setup. In Defektoskopie 2002 Proceedings. Praha: BETIS, spol. r r.o. Areál VÚ Praha - Běchovice, 2002. p. 289 ( p.)ISBN: 80-214-2247-5.
Detail

CACH, P., FIEDLER, P. Ethernet Interface for Industrial Application. In Sborník anotací, Studentská tvůrčí a odborná činnost. VŠB-TU Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. p. 52 ( p.)
Detail

PAVELKA, J. Self-Healing Processes in Tantalum Capacitors. In Proceedings of Student EEICT 2002. Student EEICT 2002 vol.2. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 239 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

HÁJEK, K., ŠIKULA, J. Passive Component Non-Linearity and a Quality of Electrical filters. In Proceedings of CARTS 2002. Huntsville, Alabama: Components Technology Institute, Inc., 2002. p. 95 ( p.)ISBN: 0887-7491.
Detail

KOLOUCH, J. A VHDL Testbench Used for Comparison of Different Architecture Versions of a Digital Design. In Applied Electronics 2002, Conference Proceedings. Plzeň: University of West Bohemia, 2002. p. 106-109. ISBN: 80-7082-881-1.
Detail

SZENDIUCH, I. The Czech Electronics Sector and Education Importance. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 137 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R., HUB, P. Scaling in Analog Circuit Design. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 150 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R., KOLAŘÍK, V. Test Philosophy, Process and Equipment. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 154 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

KREJČÍ, J., VRBA, R., HÁZE, J., FUJCIK, L., SKOČDOPOLE, M., JAKUBKA, L. Portable device for pesticide toxicity analysis. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 373 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

KREJČÍ, J., VRBA, R., HÁZE, J., FUJCIK, L., SKOČDOPOLE, M., JAKUBKA, L. Analyzátor toxicity pesticidů. In Sborník pracovní konference Ekotoxikologické biotesty 1. Seč u Chrudimi: Vodní zdoje s.r.o. Ekomonitor, 2002. s. 179 ( s.)ISBN: 80-238-9260-6.
Detail

HORÁK, M. Terahertz modulation of potential barriers: some analytical results. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 183 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Precise Conductivity Measurements with Thick-Film IDEs. In EDS 2002 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2002. p. 364 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J., VRBA, R. Iterative Method of Measurements for Chemical sensors. In EDS 2002 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2002. p. 369 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

SZENDIUCH, I. MSM realized by Thick Film Technology. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 211 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

URBAN, F. Use of the Fibre Bragg Grattings for Stabilization of Fiber Interferometers. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 223 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

ŠTEFFAN, P. Inteligentní senzor tlaku. In Proceedings of 8th conference STUDENT EEICT volume 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT a FIT, 2002. s. 122 ( s.)ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

HUBÁLEK, J., BEČVÁŘ, D. Modified measuring method for conductometric chemical sensors. In 9th International Meeting on Chemical Sensors. Boston, MA, USA: Elsevier Science, 2002. p. 352 ( p.)
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Correction Factors of IDES for Precise Conductivity Measurements. In 9th International Meeting on Chemical Sensors. Boston, MA, USA: Elsevier Science, 2002. p. 485 ( p.)
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Wide Range Precise Conductivity Measurement without Cell Replacement. In Eurosensors XVI, The 16th European Conference on Solid-State Transducers. FEL CVUT Praha: Czech Technical UniversityFaculty of Electrical EngineeringDepartment of MeasurementTechnická 2, Prague 6-Dejvice166 27 Czech Republic, 2002. p. 602 ( p.)ISBN: 80-01-02576-4.
Detail

VEČEŘA, I., VRBA, R. Self-test RSD A/D COnverter. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 250 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R., HUB, P. MOSFET Modeling for Curcuit Simulations. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 259 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

MUSIL, V., BAJER, A., PROKOP, R. Signal and Power Integrity: A Problem for Design and CAD Engineers. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 267 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. ELECTRIC: Microelectronic Design Freeware Tool for Educational Purposes. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 289 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. WinVLSI - The PC-based CAD tool for student's IC design at the Department of Microelectronics. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně`, 2002. p. 293 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

SZENDIUCH, I., BAZALKA, M. Application of SPC and IPO in Small Electronic Production. In Proc. 2nd European Microelectronics Packaging and Interconnection Symposium "IMAPS Europe Cracow 2002. Cracow, Poland: IMAPS Europe, 2002. p. 334 ( p.)ISBN: 83-904462-8-6.
Detail

LUDVÍK, J., VRBA, R. Cellular Neural Network in Noise Removing. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 330 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

VALA, V., PRÁŠEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., KREJČÍ, J. Optimisation of thick-film sensor fabrication. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 355 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

NOVOTNÝ, R. Test Electronic Devices for Acceptability by Lot Acceptance Sampling. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 399 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

KADLEC, J., KUCHTA, R., VRBA, R. Dummy load. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 403 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. High-Order Lowpass Filters Operating in Two Modes. In Research in Telecommunication Technology. Žilina: 2002. p. 3 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

HORÁK, M. Double Heterojunction Bipolar Phototransistor Model. In Proceedings of the 4th International Conference on Photonics, Devices and Systems (PHOTONICS ´02). USA: published by SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2002. p. 235 ( p.)ISBN: 80-86114-46-5.
Detail

HORÁK, M. Vysokofrekvenční jevy v kvantových strukturách. In Sborník 14. konference českých a slovenských fyziků (14. KČSF). Česká republika: Západočeská univerzita Plzeň, 2002. s. 233 ( s.)ISBN: 80-7082-907-9.
Detail

HORÁK, M. An Analytical Heterojunction Diode Model Including the Electron Transport Inside the Depletion Layer and the Breakdown. In Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Semiconductor devices and Microsystems (ASDAM ´02). USA: Published by IEEE Electron Devices Society - Catalog Number 02EX531, 2002. p. 215 ( p.)ISBN: 0-7803-7276-X.
Detail

VRBA, R., ŠVÉDA, M. An Integrated Framework for Sensor-Based Embedded Systems. In Proceedings of the Ninth IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: Los Alamitos, CA, US, ICSP, 2002. p. 195 ( p.)ISBN: 0-7695-1549-5.
Detail

HOVOŘÁK, P. Vliv atmosféry na optické směrové spoje (OSS) a jejich spolehlivost. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002. s. 76 ( s.)
Detail

VRBA, R., ŠVÉDA, M. Embedded System Formal Specifications Reuse by a Case-Based Reasoning Approach. In Proceedings of the 6th World Multi-Conference on SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS. Orlando, USA: 2002. p. 156 ( p.)ISBN: 0-7456-1547-2.
Detail

VRBA, R., VEČEŘA, I., ŠVÉDA, M. A/D Switched-Current Converter with Built-In Self Testing Features. In Proceedings of the 6th World Multi-Conference on SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS. Orlando, USA: 2002. p. 185 ( p.)ISBN: 0-7456-1547-2.
Detail

VRBA, R., VEČEŘA, I. Novel Pipelined Switched-Current A/D Converter for Smart Sensor. In Proceedings of the ADDA-EWADC 2002 4th International Conference on Advanced A/D and D/A Conversion Techniques and Their Applivations. Praha, Czech Republic: Praha, Czech Republic, CTU, 2002. p. 102 ( p.)ISBN: 0-7695-1549-5.
Detail

VRBA, R., ŠVÉDA, M. An Integrated Framework for Internet-Based Applications of Smart Sensors. In Proceedings of IEEE Sensors 2002. Piscataway, New York: Piscataway, New York, US, ICSP, 2002. p. 1543 ( p.)ISBN: 0-7803-7454-1.
Detail

ŠTEFFAN, P., VRBA, R. Potentiostat Input and Stimulating Unit for Electrochemistry Microsensors. In Socrates Erasmus Workshop. Crete: Crete, 2002. p. 45 ( p.)ISBN: 80-2217-3.
Detail

VRBA, R., LUDVÍK, J. Cellular Neural Network in Noise Removing. In Proceedings of the 6th World Multi-Conference on SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS. Greece: WSEAS, 2002. p. 253 ( p.)ISBN: 0-7456-1547-2.
Detail

VRBA, R., KUCHTA, R. Advancement of Laboratory Practice in Digital Circuits. In Seminář teorie obvodů STO-8, Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno: Vojenská akademie, 2002. p. 45 ( p.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

VRBA, R. Výchova odborníků pro elektrotechniku a komunikační technologie, součinnost FEKT VUT v Brně a evropských firem. In Sborník konference University jako katalyzátor ekonomického rozvoje regionu. Statutární město Brno: Statutární město Brno, 2002. s. 118 ( s.)ISBN: 80-214-1891-6.
Detail

VRBA, R., JAROŠ, J. Bluetooth Technology for Smart Sensor Implementation. In Proceedings of EDS 2002 Electronic Devices and Systems International Conference. Brno: 2002. p. 77 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

BRANČÍK, L. Numerical Inversion of Two-Dimensional Laplace Transforms Based on FFT and Quotient-Difference Algorithm. In Proceedings of The International Conference on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences ICFS 2002. Waseda University, Tokyo, Japan: The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, Tokyo, Japan, 2002. p. 15 ( p.)
Detail

OTEVŘELOVÁ, D., GRMELA, L., TOMÁNEK, P., UHDEOVÁ, N. Photoluminiscence scanning near-field optical microscopy in GaAlAs/GaAs quantum wells. In Photonics Prague 2002. Praha: Techmarket, 2002. p. 148 ( p.)ISBN: 80-86114-46-5.
Detail

OTEVŘELOVÁ, D. Lokální spektroskopie luminiscence polovodičových struktur. In Metody blízkého pole. Československý časopis pro fyziku. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2002. s. 37 ( s.)ISSN: 0009-0700.
Detail

ŠMARDA, Z. Singular initial value problem for nonlinear integro-differential equations. In 1.Mezinárodní matematický workshop. Brno: TERRA computer systems, Olomoucká 81, Brno, 2002. p. 101 ( p.)ISBN: 80-7231-139-5.
Detail

BRANČÍK, L. Matlab Oriented Matrix Laplace Transforms Inversion for Distributed Systems Simulation. In Proceedings of 12th International Scientific Conference Radioelektronika2002. Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava, Slovak Republic: Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava, Slovak Republic, 2002. p. 114 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V., MELKES, F., ŠIKULA, J., ROČAK, D., BELAVIČ, D., TACANO, M. Effect of Contact Electrode on Noise and Nonlinearity of Thick-Film Resistor. In Proc. of 16th Symp. CARTS Europe 2002. Nice, France: 2002. p. 171 ( p.)ISBN: 0887-7491.
Detail

UHDEOVÁ, N., GRMELA, L., TOMÁNEK, P. Support of the self-work of Students in Physics. In Proceedings of the PTEE 2002 conference. Leuven, Belgium: Katoliket Universitet Leuven, 2002. p. P2 ( p.)ISBN: 90-5682-359-0.
Detail

KUČERA, P., ZEZULKA, F., ŠVÉDA, M., VRBA, R. Executable specification for Process Automation and Microelectronics. In IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Lund: 2002. p. 245 ( p.)ISBN: 1-85769-169-5.
Detail

NOVOTNÝ, R. Reliability analysis of electrical and electronic parts by using Weibull distribution. In Proceedings of 8th Confecence Student EEICT 2002. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc, 2002. p. 213 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

MIKEL, B., ČÍP, O. Stabilization of VCSEL laser source for absolute laser interferometry. In Seventh international symposium on Laser metrology apllied to science, industry, and every day life. Washington: SPIE, 2002. p. 918 ( p.)ISBN: 0-8194-4686-6.
Detail

RŮŽIČKA, B. Current Source for Laser Diodes With High Level of Protection Against EMI. In Poster 2002. 2002. p. 124 ( p.)
Detail

NOVOTNÝ, R., BRADÍK, J. Optimisation of the burn-in process. In Experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 185 ( p.)ISBN: 80-01-02547-0.
Detail

RŮŽIČKA, B. Electromagnetic Interference Protected Current Controller for Laser Diodes. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 200. Brno: VUT Brno, FEKT, 2002. p. 342 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

NOVOTNÝ, R., BRADÍK, J. Uncertainty of measurement results. In Experimental Stress Analysis. Prague: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 191 ( p.)ISBN: 80-01-02547-0.
Detail

NOVOTNÝ, R. Optimisation of Technological Process to Achieve Required Reliability. In The Fith Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology. Bratislava: Slovak University of Technology, 2002. p. 69 ( p.)
Detail

ŠANDERA, J., HEJÁTKOVÁ, E. Influence of the CTE on Mechanical Stress of Chip SMD Components. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Brno: 2002. p. 92 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Souvislost mezi různými popisy diskrétních systémů pomocí diferenčních rovnic. In Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s VA Brno, 2002. s. 62 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

VONDRA, M. Speech Parameter Modifications in Cepstral Vocoder. In Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing TSP - 2002. VUT Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 197 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

RAIDA, Z. Optimization of Microwave Structures. In Summer School Proceedings: 12th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Minsk (Belarus): National Academy of Sciences of Belarus, 2002. p. 106 ( p.)
Detail

SZENDIUCH, I., BÍLEK, J. Actual Development in the Czech Electronics Sector. In Proceedings of The IMAPS Nordic Annual Conference Stockholm, 2002. Kiiminki, Finland: Pelkosen Painotuote, 2002. p. 44 ( p.)ISBN: 951-98002-4-7.
Detail

SZENDIUCH, I., ŠANDERA, J., BÍLEK, J. Multi Substrate Modules – Cheap Solution for 3D Packaging. In Proceedings of The IMAPS Nordic Annual Conference Stockholm, 2002. Kiiminki, Finland: Pelkosen Painotuote, 2002. p. 114 ( p.)ISBN: 951-98002-4-7.
Detail

BARDOŇOVÁ, J., PROVAZNÍK, I., NOVÁKOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, Z. Application Of Dynamic Time Warping In ECG Description For Recognition Of Myocardial Ischemia. In Analysis of Biological Signals and Images. Analysis of Biological Signals and Images Vol. 16. Brno: VUTIUM Press, 2002. p. 236 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

BRANČÍK, L. Novel FFT-Based Method for Numerical Inversion of Two-Dimensional Laplace Transforms. In Proceedings of 25th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO 2002. Gliwice-Ustroň, Poland: Institute of Theoretical and Industrial Electrical Engineering of Silesian University of Technology, 2002. p. 199 ( p.)ISBN: 83-85940-24-3.
Detail

BRANČÍK, L. Transient Analysis of Linear Mixed Lumped-Distributed Circuits in Matlab Environment. In Proceedings of 9th Electronic Devices and Systems Conference 2002. Vysoké učení technické v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 263 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

BRANČÍK, L. Improved Method of Numerical Inversion of Two-Dimensional Laplace Transforms for Dynamical Systems Simulation. In Proceedings of The 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. Dubrovnik, Croatia: Zagreb University of Technology, 2002. p. 385-388. ISBN: 0-7803-7596-3.
Detail

BRANČÍK, L. Comment to One Method for Numerical Inversion of Laplace Transforms. In Sborník Seminář Teorie obvodů "Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky". Brno: Katedra elektrotechniky a elektroniky FL a PVO VA Brno, 2002. p. 38 ( p.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

ČAJKA, J., DOSTÁL, T., VRBA, K. Nth-order allpass filter design. In Radioelektronika 2002. Bratislava: 2002. p. 63 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V., MELKES, F., ŠIKULA, J., DOBIS, P., ROČAK, D., BELAVIČ, D. Influence od Contact Electrode on Thick Film Resistors Noice and Nonlinerity. In Proc. of 38th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials. Lipica, Slonenia: 2002. p. 245 ( p.)ISBN: 961-91023-0-4.
Detail

ČAJKA, J., VRBA, K., OLŠÁK, M., KOUDAR, I., LATTENBERG, I. Novel immittance inverters. In APCCAS 2002. Denpasar: 2002. p. 351 ( p.)ISBN: 0-7803-7690-0.
Detail

DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J. Electronic Noise as Diagnostic Tool of Infrared detectors. In Electronic Devices and Systems EDS'02. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 128 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Architecture-Dependent Optimization of TI VLIW Digital Signal Processors. In Proceedings of the 25th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2002). Brno, Czech Republic: 2002. p. 168 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

KOLOUCH, J. Verification of Digital Design Using Non-Synthesizable Description. In Radioelektronika 2002, Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 417-420. ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

KOMOSNÝ, D.; VAJDÍK, M. Monitoring Data Communication Over Local Area Network. In Research in Telecommunication Technology. Žilina: 2002. p. 275 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

GUBEK, T., OLŠÁK, M. Simplification of Frequency Transformation for High-Order Filters using Functional Approximation. In International Conference Telecommunications and signal processing TSP-2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 207 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., GUBEK, T. Current-Controlled High-Order Bandpass and Notch Filters. In International Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Zilina - Slovak Republic: University of Zilina, 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K. Transformation Cells for Adjustable Nth-Order Immittances. In International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 212 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K., DOSTÁL, T. Sixth-order All-pass Filters with OTAs and their Characteristics. In Proceedings of 2002 Fourth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Aruba: 2002. p. C035-1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Sensitivity Analysis and Fifth-order High-pass Filter with OTAs. In Conference proceedings of 12th International Scientific Conference Radioelektronika 2002. Bratislava, Slovak Republic: 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

HABR, M., HOLEC, A. METHODS FOR OBJECTS SEPARATION FOR RECOGNITION TASKS. In Radioelektronika 2002. Bratislava: 2002. p. 105 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

RAJMIC, P. Statistical Approach to Wavelet Spectrum Thresholding. In Proceedings of the International Conference Telecommunications and Signal Processing 2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 187 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

SZENDIUCH, I. New Approach to Microelectronics Assembly Technologies Education. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: Ing. Zdeněk Novotný,CSc., 2002. p. 44 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

KOLOUCH, J. Výuka obvodů PLD a jazyka VHDL na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně. In STO-8, sborník konference. Brno: Vojenská akademie Brno, 2002. s. 210-213. ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

UHDEOVÁ, N. Integrace ICT do vzdělávání. In CO-MAT-TECH 2002. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002. s. 641 ( s.)ISBN: 80-227-1768-1.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Programování CPLD pomocí VHDL a jak bylo v Belgii. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brne, 2002. s. 248 ( s.)
Detail

JIRSÍK, V., ČERNÝ, L. Signal Source Location by Means of Neural Network. In 25th European Conference on Acoustic Emission Testing. Praha: EWGAE, 2002. p. 99 ( p.)ISBN: 80-214-2174-6.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V. New All-Pass Filter Design Procedure Using Optimized PWL Autonomous System. In In Proc. of NOLTA 2002 Conference. Xiang, China: 2002. p. 382 ( p.)ISBN: 3-86005-230-6.
Detail

DOSTÁL, T. Versatile multi-output switched-current integrator. In Electronic devices and systems EDS'02. Brno: FEKT BUT, 2002. p. 234 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

DOSTÁL, T. Several types of switched-current integrator. In Telecommunications and signal Processing TSP-2002. Brno: FEKT BUT, 2002. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

DOSTÁL, T., VRBA, K., LATTENBERG, I. Conveyor-based notch filters. In Proc. of APCCAS 2002 Asia pacific conference on circuits and systems. vol. 2. Bandung: Institut of Technology Bandung., 2002. p. 415 ( p.)ISBN: 0-7803-7690-0.
Detail

GRMELA, L., KOKTAVÝ, P., LIEDERMANN, K., ŠIKULA, J., PAVELKA, J., TOMÁNEK, P. Non Destructive Testing of Thinck Film Electroluminiscent Lamps. In 8-th ECNDT, Barcelona. Madrid: European Federation for Non-Destructive Testing, 2002. p. 214 ( p.)ISBN: 84-699-8573-6.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., ŠIKULA, J. Microplasma Noise in Semiconductor GaAsP diodes. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 85 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., ČAJKA, J. Higher-order admittance function synthesis suitable for highpass filter design. In 12th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2002. Department of Radio and Electronics, FEI SUT Bratislava Ilkovičova 3 812 19 Bratislava Slovak Republic: 2002. p. 63 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

ŠTEFÍČEK, R. Digital watermark resistant to JPEG compression. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. 2002. p. 128 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

BARDOŇOVÁ, J., PROVAZNÍK, I. The Number of States of the Hidden Markov Model in ECG Signal Processing. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Západočeská Univerzita, 2002. p. 95 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

UHDEOVÁ, N., GRMELA, L. The role of education technology in the new teaching concept of the General course of Physics at FEEC TU BRNO. In 10 rokov technológie vzdelávania. Nitra: SlovDidac, 2002. p. 205 ( p.)ISBN: 80-967746-6-2.
Detail

LATTENBERG, I.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Bipolar CCIII+ and CCIII- conveyors and their current mode-filter application. In Proc. of Fourth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Aruba: ICCDCS Publications, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Analysis of circuits with voltage conveyors. In Proc. of the conference TSP 2002. Brno, Česká republika: VUT BRNO, SEI-UTKO, TSP 2002, 2002. p. 102 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

GRATZ, P. Optimization of Near Field Acoustical Holography algorithm with K-space filter. In Student EEICT 2002. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 1 ( p.)
Detail

GRATZ, P. HOLOGRAPHY METHODS FOR NEAR FIELD VISUALISATION OF SOUND FIELDS. In Process Control 2002. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. p. 39 ( p.)ISBN: 80-7149-452-1.
Detail

GRATZ, P. ACOUSTICAL HOLOGRAPHY FOR VISUALIZATION OF SOUND FIELDS. In 3rd International Carpathian Control Conference. Ostrava: VSB Ostrava, 2002. p. 50 ( p.)ISBN: 80-248-0089-6.
Detail

GRATZ, P. The influence of amplitude and phase errors in microphone arrays on visualization of sound field using acoustical holography. In Eurosensors XVI. Praha: CVUT Praha, 2002. p. 169 ( p.)ISBN: 80-01-02576-4.
Detail

GRATZ, P., BEJČEK, L., KLUSÁČEK, S. Measuring mechanical properties of fruit by frequency response. In Eurosensors XVI. Praha: CVUT Praha, 2002. p. 113 ( p.)ISBN: 80-01-02576-4.
Detail

GRATZ, P. REALISTIC MICROPHONE ARRAYS FOR NEAR FIELD ON LINE VISUALIZATION OF SOUND FIELDS. In Fifth Symposium on INTELLIGENT SYSTEMS Split 2002. Split, Croatia: University of Split, 2002. p. 10 ( p.)
Detail

GRATZ, P., GOLIÁŠ, J., BEJČEK, L., KLUSÁČEK, S. Mechanical Resonance Method for Evaluation of Firmness of Peach Fruit. In Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authentication. Lednice: MZLU Brno, Lednice, 2002. p. 90 ( p.)
Detail

URBANEC, T. WLAN CARD PARAMETERS AND POSSIBILITY OF THEIR IMPROVEMENT. In ITSS-2002. Minsk, Belarus: Institute of Electronics of National Academy of Sciences of Belarus, 2002. p. 254 ( p.)
Detail

RECMAN, M. Transistor Models Paramter Extraction. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: Ing. Z. Novotný, Brno 2002, 2002. p. 103 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

RECMAN, M. TCAD Tools in Device Characterization and Parameter Extraction. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: Ing. Z. Novotný, Brno 2002, 2002. p. 132 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. Microelectronics Course by Multimedia Instructor. In Socrates Workshop 2002. Brno: Ing. Z. Novotný, 2002. p. 150 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. Microelectronics Education Oriented to Czech Industry Needs. In Socrates Workshop 2002. Brno: Ing. Z. Novotný, 2002. p. 154 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. Practical Microelectronics Education of ASIC Design. In Socrates Workshop 2002. Brno: Ing. Z. Novotný, 2002. p. 158 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. System-on-Chip Design and its Education. In Socrates Workshop 2002. Brno: Ing. Z. Novotný, 2002. p. 162 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

RECMAN, M. TCAD tools in process and device simulation. In Electronics Devices and Systems EDS02. Proceedings. Brno: Ing. Z. Novotny, Brno 2002, 2002. p. 187 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

BEČVÁŘ, D., ZACHARIÁŠ, M., PASZ, R., MUSIL, V., PROKOP, R., BAJER, A. Switched-Capacitors versus Switched-Currents. A Critical Comparison. In Socrates Workshop 2002. Brno: Ing. Z. Novotný, 2002. p. 209 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

BEČVÁŘ, D., MUSIL, V., PROKOP, R., BAJER, A. First-Order Compensated Band-Gap Reference Voltage Source. Case-study. In Socrates Workshop 2002. Brno: Ing. Z. Novotný, 2002. p. 224 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

BEČVÁŘ, D., MUSIL, V., PROKOP, R., BAJER, A. Second-Order Compensated Band-Gap Reference Voltage Source. Case-study. In Socrates Workshop 2002. Brno: Ing. Z. Novotný, 2002. p. 234 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

HRADILOVÁ, E. Computer Simulation of Electromagnetic Waves with Program CUPS. In PTEE 2002. Belgie: PTEE, 2002. p. 151 ( p.)ISBN: 90-5682-359-0.
Detail

BENEŠ, P. Particle Velocity Flowmeters. In Eurosensors XVI. Praha: Czech Technical University, 2002. p. 673 ( p.)ISBN: 80-01-02576-4.
Detail

BENEŠ, P. Process analysis on heat transfer surface. In EWGAE 2002. Praha: ČNDT, 2002. p. 51 ( p.)ISBN: 80-214-2174-6.
Detail

FEDRA, P., PROVAZNÍK, I. Complex-Valued Wavelets for Edge Enhancement in Medical Images. In IFMBE Proceedings - 2nd European Medical and Biological Engineering Conference EMBEC'02. Vienna, Austria: Verlag der Technischen Universitat Graz, Austria, 2002. p. 950 ( p.)ISBN: 3-901351-62-0.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., BRZOBOHATÝ, J. Generalized Conditions for Optimized State Model of the Second-Order Dynamical Systems. In Proceedings of the 12th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2002. Bratislava: STU Bratislava, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

POSPÍŠIL, J., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V. Single Op-Amp Structures and Their RL Circuit Equivalents. In Proc. of the 12th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRO-NIKA 2002. Bratislava: STU Bratislava, 2002. p. 47 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

BRZOBOHATÝ, J., POSPÍŠIL, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V., KOLKA, Z. State Model of the Optimized Dynamical Systems. In Proc. of the EDS’02. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 256 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

BRZOBOHATÝ, J., POSPÍŠIL, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V. RL Circuit Equivalents of Single Op-Amp Structures. In Proc. of the EDS’02. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 238 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., DOSTÁL, T. Second-Order All-Pass Filter Design Using Optimized PWL Autonomous System. In Sborník konference Nové směry výuky elektrotechniky a elektroniky (STO-8). Brno: VA Brno, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

TOMÁNEK, P., DOBIS, P., BENEŠOVÁ, M., OTEVŘELOVÁ, D. Nanometric applications of the Scanning Near-field Optical Microscopy. In NANO´02. Brno: Akademické nakladatelství, CERM, 2002. p. 53-53. ISBN: 80-7204-258-0.
Detail

TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M., DOBIS, P., OTEVŘELOVÁ, D., GRMELA, L. Spectral measurements of semiconductor structures using optical near-field approach. In Joint COST-Action workgroup meeting on individual and assembled nanoparticles and quantum dots. Leuven, Belgie: KU Leuven, COST 523, 2002. p. P55 ( p.)
Detail

KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Statistical Characteristics of Partial Discharges in Heat-resistant Insulators. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 113 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

KOKTAVÝ, P.; ŠIKULA, J.; KOKTAVÝ, B. Electromagnetic Emission Signal Generated by a Moving Crack in Solids. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 134 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V., KOKTAVÝ, P., PAVELKA, J. Partial Discharges and Acoustic Emission in M-I-M Structures. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 140 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J. Electronic Noise and Detectivity of CdHgTe Detectors. In Noise and Non-linearity testing of Modern Electronic Componenets- NNT2001 Proceedings. Brno: CNRL Brno, 2002. p. 104 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

PAVELKA, J., KOKTAVÝ, P., NAVAROVÁ, H. Acoustic Emission in Solids. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2002. p. 145 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

GRMELA, L., DOBIS, P., KOKTAVÝ, P., PAVELKA, J. Noise Tester for Electronic Components. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components - NNT. Brno: Ing.Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 59 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

KOKTAVÝ, P. Cracks Creation model Based on Electric Charges Redistribution. In 8-th ECNDT. Madrid: European Federation for Non-Destructive Testing, 2002. p. 231 ( p.)ISBN: 84-699-8573-6.
Detail

KOKTAVÝ, P., NAVAROVÁ, H. Acoustic Emission and Partial Discharges in M-I-M Capacitors. In 8-th ECNDT. Madrid: European Federation for Non-Destructive Testing, 2002. p. 230 ( p.)ISBN: 84-699-8573-6.
Detail

GRMELA, L., TOMÁNEK, P., KOKTAVÝ, P., PAVELKA, J., ŠIKULA, J. Noise spectroscopy of thick film. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Componets. Brno: Ing.Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 71 ( p.)ISBN: 80-2389094-8.
Detail

KOKTAVÝ, P., ŠIKULA, J. Non-destructive Testing of Luminescent Diodes by Noise. In 8-th ECNDT. Madrid: European Federation for Non-Destructive Testing, 2002. p. 247 ( p.)ISBN: 84-699-8573-6.
Detail

KOKTAVÝ, P., PAVELKA, J. Cracks Detection by Electromagnetic Emission. In Electronic Devices and Systems 02 - Proceedings, Experimental Methods in Acoustic and Electromagnetic Emission. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 82 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

GRMELA, L., PAVELKA, J., HLÁVKA, J., SEDLÁK, S. Non-linearity testing of electrical contacts. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: Ing.Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 103 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

GRMELA, L., DOBIS, P., TOMÁNEK, P. Near-Field Induced Photocurrent Spectra: New Way of Non-destructive Testing of DQW-GRIN Laser Diodes Reliability. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 129 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

KOKTAVÝ, B., NAVAROVÁ, H., KOKTAVÝ, P. Noise Diagnostics of Highly Temperature Resistant Insulating Materials. In Physical and Material Engineering 2002. Prague: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 61 ( p.)ISBN: 80-01-02579-9.
Detail

ŠIKULA, J., ŠTRUNC, M., MAJZNER, J., KOKTAVÝ, P., PAVELKA, J., HÁJEK, K. Electrical Noise of Piezoceramic Sensors. In EWGAE 2002 - 25th European Conference on Acoustic Emission Testing. Prague: Brno University of Technology, 2002. p. 171 ( p.)ISBN: 80-214-2174-6.
Detail

ŠIKULA, J., PAVELKA, J., MAJZNER, J., DOBIS, P. Cracks Characterisation by Acoustic and Electromagnetic Emission. In EWGAE 2002 Proceegings. Brno: Czech Society for Non-destructive Testing, 2002. p. II/164 ( p.)ISBN: 80-214-2174-6.
Detail

GRMELA, L., MAJZNER, J., PAVELKA, J., ŠIKULA, J. Automatic noise spectral density measuring set-up. In Electronic devices and systems 02 - proceedings. Brno: Zdeněk Novotný, 2002. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V. NDT of thick film resistors by noise spectroscopy. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 244 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V., PAVELKA, J., GRMELA, L., ŠIKULA, J., ROČAK, D., HROVAT, M., BELAVIČ, D. NOISE AND NON-LINEARITY OF THICK-FILM RESISTORS. In Proceedings of European Microelectronics packaging & interconection Symposium. Krakow, Poland: IMAPS - Poland Chapter, 2002. p. 320 ( p.)ISBN: 83-904462-8-6.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V. NDT of thick film resistors by noise spectroscopy. In Proceedings of 8th ECNDT. Leganes, Madrid: Spanish Society for NDT AEND, 2002. p. 215 ( p.)ISBN: 84-699-8573-6.
Detail

SCHEJBAL, V., RAIDA, Z., NOVÁČEK, Z. Comparison of CAD Formulas, Moment Method and Experiments for Rectangular Microstrip Antennas. In Proceedings of 2002 International Conference on Mathematical methods in Electromagnetic Theory. vol. 1. Kharkov (Ukraine): IEEE AP/MTT/AES/ED/GRS/NPS/EMB Societies East Ukraine Joint Chapter, 2002. p. 254 ( p.)ISBN: 0-7803-7391-X.
Detail

BRADÁČ, Z., FIEDLER, P., ZEZULKA, F., CACH, P., KUČERA, P., FOJTÍK, P. Tréningová laboratoř průmyslových komunikačních sběrnic. In Konference Pragoregula-Elexpo 2002. Praha: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT, 2002. s. 49 ( s.)ISBN: 80-902131-8-9.
Detail

BRADÁČ, Z.; FOJTÍK, P.; CACH, P.; FIEDLER, P.; ZEZULKA, F.; KUČERA, P. Modulární systémy sběru a přenosu procesních dat. In Konference Pragoregula-Elexpo 2002. Praha: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT, 2002. s. 53 ( s.)ISBN: 80-902131-8-9.
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F., KUČERA, P., FOJTÍK, P., CACH, P., FIEDLER, P. Bluetooth for low-level process control. In Proc. of 3rd international carpathian control conference. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2002. p. 329 ( p.)ISBN: 80-248-0089-6.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; VÍTEK, P.; SUŠINA, R.; MICHLÍČEK, P.; KRYSTÝNEK, P. Small-scale modular laboratory control system. In Proc. of 3rd international capathian control conference. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2002. p. 413 ( p.)ISBN: 80-248-0089-6.
Detail

ŠEDIVÁ, S. The Experimental Calculation of the Coefficient for the Multiport Averaging Probe. In Proceedings of 3rd International Carpathian Control Conference ICCC´2002. Ostrava: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, 2002. p. 75 ( p.)ISBN: 80-248-0089-6.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., DOSTÁL, T. Second-Order Band-Eliminated Filter Design Using Optimized PWL Autonomous System. In Proc. of Telecommunication and Signal Processing TSP-2002. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 233 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Flow Graphs for Analysis (not only) Current-Mode Analogue Blocks. In Proceedings of the 6th WSEAS Multi-Conference on: Circuits, Systems, Communications and Computers. Athens, Greece: WSEAS, 2002. p. 4311 ( p.)ISBN: 960-8052-63-7.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., DOSTÁL, T. OAHU - Object Analysis Hake Utility. In 4th International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Caracas, Venezuela: IEEE, 2002. p. T024-1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. MC Flow Graphs with Hybride Nodes. In Proceedings of the 2002 Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems APCCAS´02. Bandung, Indonesia: IEEE, 2002. p. 9 ( p.)ISBN: 0-7803-7690-0.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Teaching Numerical Methods of Solving Technical Problems. In Conference Proceedings of the 12th International Scientific Conference Radioelektronika 2002. Bratislava: INTERLINGUA Bratislava, 2002. p. 72 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

BIOLEK, D. Řád modelu spínaného obvodu v rovině z. In Seminář Teorie obvodů STO-8. Brno: VUT Brno, 2002. s. 50 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Modifikované M-C grafy. In Seminář Teorie obvodů STO-8. Brno: VUT Brno, 2002. s. 54 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Fast Analysis of Blocks with Current Conveyors. In Proceedings of the 2002 International Conference on Electronics, Control & Signal Processing. Singapore: Paper No. 451-147, 2002. p. 123 ( p.)
Detail

KOLKA, Z., BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Approximate Symbolic Analysis with Interval Error Estimation. In Proceedings of the 2002 International Conference on Electronics, Control & Signal Processing. Singapore: Paper No. 451-220, 2002. p. 123 ( p.)
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., WILFERT, O. Reliability of Optical Wireless Links. In Proceedings of the 2002 International Conference on Electronics, Control & Signal Processing. Singapore: Paper No. 451-293, 2002. p. 83 ( p.)
Detail

GRMELA, L., BRÜSTLOVÁ, J., OTEVŘELOVÁ, D., TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M. Local photoluminescence scanning measurement on A3-B5 quantum dots. In Optics in computing - St. Petersburg. St. Petersburg, Russia: St. Petersburg Institute of fine Mechanics and Optics, 2002. p. 25 ( p.)
Detail

RAJMIC, P., SYSEL, P. Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication Technology 2002. Žilina: Žilina University, 2002. p. 60 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

RAJMIC, P. Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In Proceedings of the Fourth International Conference on Recent Advances in Soft Computing. Nottingham, GB: Nottingham University Press, 2002. p. 477 ( p.)ISBN: 1-84233-0764.
Detail

DOSTÁL, T., POSPÍŠIL, J., RYBIN, A. Homogeneous models of the current conveyors regular to the nodal analysis. In Proceedings of the IASTED int. conf. Modelling, idetification, and control. Anaheim: Acta Press, 2002. p. 28 ( p.)ISBN: 0-88986-319-9.
Detail

DOSTÁL, T. Cauerovy filtry s vícebranovými proudovými konvejory. In Nové smery v spracovaní signalov VI. Liptovský Mikuláš: SES VA, 2002. s. 24 ( s.)ISBN: 80-8040-180-2.
Detail

DOSTÁL, T., BIOLEK, D., VRBA, K. Adjoint voltage-current mode transformation for circuits based on modern current conveyors. In 4th IEEE international Caracas conference on devices, circuits and systems. Aruba: IEEE, 2002. p. T034-1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

SVAČINA, J. Interference Measurements in the Presence of Ambient Signals. In Applied Electronics 2002 - Conference Proceedings. ZČU v Plzeni: ZČU Plzeň, 2002. p. 163 ( p.)ISBN: 80-7082-881-1.
Detail

SVAČINA, J. Analytical Analysis of Side Shielded Microstrip Lines. In Proceedings of the 11th Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2002. Portorož (Slovenia): University of Ljubljana, 2002. p. 502 ( p.)ISBN: 961-6064-1.
Detail

KHEILOVÁ, M., ŠTRUNC, M., ŠOLC, F. Kolmogorov-Sinai Entropy and Lyapunov Exponents Related to Information and Transport Processes. In CASYS'01 5th International Conference on Computing Anticipatory Systems. Liege, Belgium: Centre for Hyperincursion and Anticipation, University of Liege, Belgium, 2001. p. 19 ( p.)ISBN: 2-9600262-4-1.
Detail

ŠEDIVÁ, S. Inteligentní senzory. In Perspektivy elektrotechniky - seznam publikací. SPŠE Rožnov p.R., http://www.spseroznov.cz/persp03.php3, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

OLŠÁK, M., MATĚJÍČEK, L., VRBA, K., SMÉKAL, Z. Realization of Nth-order electronically tunable highpass filter employing only N OTAs. In 10th International Conference on Telecommunications ICT‘2003. Tahiti, Papeete – French Polynesia: IEEE Operations Center, 2003. p. 671 ( p.)ISBN: 0-7803-7662-5.
Detail

KOLOUCH, J. LFSR Counters with Arbitrary Cycle Length. In Radioelektronika 2003, Conference Proceedings. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. p. 360-363. ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Simulation of Passive Ladder LC Structures by Active Filters Containing CDBA Elements. In Proceedings of the Conference Radioelektronika 2003. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Institute of Radio Electronics, 2003. p. 9 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

RAIDA, Z. Broadband Modeling of Planar Transmission Lines by Elman Neural Network. In Proceedings of Radioelektronika 2003. Brno: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, 2003. p. 268 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Exploitation of Artificial neural Networks to the Design of Planar Filters. In Proceedings of Radioelektronika 2003. Brno: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, 2003. p. 340 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Analysis of wire dipole in frequency and time domain. In 13th International Czech-Slovak Scientific Conference : RADIOELEKTRONIKA 2003. BUT, FEEC, UREL , Pukynova 118, 612 00 Brno, Czech Republic: BUT, FEEC, UREL , Pukynova 118, 612 00 Brno, Czech Republic, 2003. p. 237 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

TOMÁNEK, P., DOBIS, P., BENEŠOVÁ, M., OTEVŘELOVÁ, D., UHDEOVÁ, N. Nanometric applications of the Scanning Near-field optical microscopy. In Proceedings of the National Conference NANO´02. Brno: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2003. p. 166 ( p.)ISBN: 80-7329-027-8.
Detail

SMÉKAL, Z., ŠILHAVÝ, P., RAJMIC, P. Time Domain Equalization for ADSL Technology and its Optimization. In Proceedings of the 10th IEEE Intentaional Conference on Telecommunications. Papeete, Tahiti, French Polynesia: Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEE Catalog Number: 03EX628C, 2003. p. 1171 ( p.)ISBN: 0-7803-7662-5.
Detail

TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M., DOBIS, P., OTEVŘELOVÁ, D., GRMELA, L., KAWATA, S. Near-field optical imaging of carrier dynamics in silicon with superresolution. In Scanning Probe Microscopy - 2003. Nizhniy Novgorod, Russia: Institute for Physics of microstructures RAS, 2003. p. 63-65.
Detail

SVAČINA, J. Multimedia Education in Electromagnetic Compatibility (EMC). In Proceedings of the 13th International Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: VUT v Brně, 2003. p. 336 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

SYSEL, P., VRÁNA, J. Signálové procesory typu VLIW. In Proceedings of Audio Technologies and Processing ATP2003. Brno: Nakladatelstvi VUT, Brno, 2003, 2003. s. 76 ( s.)ISBN: 80-214-2391-9.
Detail

HOVOŘÁK, P. Decreasing of turbulent atmosphere effect by multi beam transmission in FSO. In RADIOELEKTRONIKA 2003 - Conference Proceeding. Brno: MJ Servis Ltd., Kouty 16, Brno, 612 00, 2003. p. 288 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., FUJCIK, L., VRBA, R. PORTABLE DEVICE FOR PESTICIDE TOXICITY ANALYSIS FOR MEASUREMENT IN FIELD CONDITIONS. In XVII IMEKO WORLD CONGRESS - Metrology in the 3rd Millennium - Proceedings. Dubrovnik, Chorvatsko: 2003. p. 2153 ( p.)ISBN: 953-7124-00-2.
Detail

HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., FUJCIK, L., VRBA, R., GROSMANOVÁ, Z. ARTIFICIAL SYNAPSIS – THE DETECTOR OF PESTICIDE TOXICITY. In XVII IMEKO WORLD CONGRESS - Metrology in the 3rd Millennium - Proceedings. Dubrovnik, Chorvatsko: 2003. p. 2156 ( p.)ISBN: 953-7124-00-2.
Detail

PRÁŠEK, J. The reachable limts of the classical thick-film technology. In Student EEICT 2003. 2003. p. 0 ( p.)ISBN: 1111111.
Detail

PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M., KREJČÍ, J. New hydrodynamic arrangement for the thick film sensors measurement. In 26th International Spring Seminar on Electronic Technology, ISSE 2003 Conference Proceedings. Technical University of Košice, Park Komenského 2, 043 89 Košice, Slovak Republic: ETC GRAFO & BRIX, Poštová 13, 040 01 Košice, Slovak Republic, 2003. p. 334 ( p.)ISBN: 0-7803-8002-9.
Detail

ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; KREJČÍ, J. Testing of graphite paste properties for thick film sensors. In 26th International Spring Seminaron Electronics TechnologyISSE 2003 Conference Proceedings. Technical University of KošicePark Komenského 2043 89 KošiceSlovak Republic: ETC GRAFO & BRIX Poštová 13 040 01 Košice, Slovak Republic, 2003. p. 344-348. ISBN: 0-7803-8002-9.
Detail

HÁZE, J. PORTABLE DEVICE FOR PESTICIDE TOXICITY ANALYSIS. In Proceedings of the international conference and competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 184 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

FUJCIK, L. Input Control of Sensor Parameters. In Student EEICT 2003. Brno: 2003. p. 430 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

FUJCIK, L., VRBA, R., KREJČÍ, J., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., SAJDL, O. INPUT CONTROL OF SENSOR PARAMETERS AND REPRODUCIBILITY OF SENSOR MEASUREMENT. In XVII IMEKO WORLD CONGRESS. Chorvatsko: 2003. p. 2141 ( p.)ISBN: 953-7124-00-2.
Detail

LUKEŠ, Z. Analysis of wire dipole by time domain moments method. In Proceeding of the international conference and competation : Student EEICT 2003. Brno: BUT, FEEC, UREL , Pukynova 118, 612 00 Brno, Czech Republic, 2003. p. 61 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

OTEVŘELOVÁ, D., DOBIS, P., TOMÁNEK, P. Singular Spectral Index Method for the Analysis of the Rib Waveguide. In Measurement 2003. Bratislava: 2003. p. 395 ( p.)ISBN: 80-967402-6-1.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. One case of appearance of positive solutions of delayed discrete equations. In International Mathematical Conferences Žilina, Slovakia, June 30-July 04, 2003. Žilina, Slovensko: 2003. p. 6 ( p.)ISBN: 80-7010-100-8.
Detail

ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; KREJČÍ, J.; FUJCIK, L. GRAPHITE PASTES IN THICK FILM SENSORS AREA. In XVII IMEKO WORLD CONGRESS, Metrology in the 3rd Millennium. Dubrovnik, Croatia: 2003. p. 2148-2152. ISBN: 953-7124-00-2.
Detail

ŠMARDA, Z. Cauchy problem for singular integro-differential equations. In Proceedings of International Conference on Differential Equations and Applications. Faculty of Science, University of Žilina I. Žilina: 2003. p. 28 ( p.)ISBN: 80-7231-139-5.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., OLŠÁK, M. Optimization of Elliptic Leap-Frog CDBA-Based Filters. In Proceedings of the 13th International Multiconference CSCC2003. 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Universal biquads using CDTA elements for cascade filter design. In Proceedings of the 7th International Multiconference CSCC 2003. Athens, Greece: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2003. p. 8 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ŠÁDEK, V., SVAČINA, J. THE LOW IMPEDANCE COAXIAL LINE WITH SQUARE CROSS SECTION- THE SIMPLE METHOD FOR THE SYNTHESIS. In 4th International Conference of PhD Students. Miskolc, Hungary: 2004. p. 123 ( p.)ISBN: 963-661-590-X.
Detail

BEJČEK, L.; GRÄTZ, P.; KLUSÁČEK, S. Biological product testing using mechanical response. In TEST 2003 Proceedings. Wunstorf, SRN: AMA Service GmbH, 2003. p. 203-208.
Detail

FIALA, P. Finite element method analysis of an electromagnetic field inside a pulsed power generator. In Non-Lethal Capabilities Facing Emerging Threats. Karlsruhe, Germany: Fraunhofer-Institut fur Chemische Technologie, DWS Werbeagentur und Verlag GmbH, Karlsruhe, 2003. p. 500-510.
Detail

BULVA, J. Roadmap of Thermal Management Structure. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc, Ondráčkova 70a, Brno, 2003. p. 412 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

BENEŠOVÁ, M., TOMÁNEK, P., OTEVŘELOVÁ, D., DOBIS, P., GRMELA, L. Near field scanning optical microscopy as an imaging tool for carrier process in silicon. In Advanced engineering design. Praha: Process Engineering Publisher, 2003. p. F1.3 (F1.7 p.)ISBN: 80-86059-35-9.
Detail

KUBÁNEK, D. Multifunctional Second-Order Filters with Current and Voltage Conveyors. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 Volume 2. Brno: VUT Brno, FEKT, 2003. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

ŠMARDA, Z. Singular problem for nonlinear integro-differential equations depending on a parameter. In Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. 2003. p. 355 ( p.)ISBN: 80-7015-912-X.
Detail

ŠMARDA, Z. Some Methods of Solving of Dynamical Systems in Electrical Engineering. In Proceedings of XXI th International colloquium on Education Process. Vyškov: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7231-105-0.
Detail

ŠMARDA, Z. Boundary-layer solutions of system of integro-differential equations. In Proceedings of International conference Modelling and Stability. Kijev: 2003. p. 142 ( p.)ISBN: 80-7231-139-5.
Detail

ŠTOHL, R., ČERNÝ, L. Výukové panely s instrumentací PROFIBUS-PA. In Sborník přednášek z technické konference při PRAGOREGULA-ELEXPO 2003. Praha: Masarykova akademie práce, 2003. s. 37 ( s.)ISBN: 80-902131-9-7.
Detail

DANĚK, L. Methods Used to Determine Exposition Curve for Diffractive Relief. In PROCEEDINGS OF 9th CONFERENCE AND COMPETITION STUDENT EEICT 2003 Volume 3. Brno: 2003. p. 422 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Solutions of Discrete Equations with Prescribed Asymptotic Properties. In XXI. International Colloquium on the Acquisition Proces Management, CD-ROM. Vyškov: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7231-105-0.
Detail

ŠEDIVÁ, S. System OMS 3.1 Utilization for Optoelectronics Laboratory Education. In International Summer School - Advanced Control Theory and Applications. Plovdiv: 2003. p. 59 ( p.)ISBN: 954-8779-44-7.
Detail

ŠEDIVÁ, S. Uncertainty of Measurement. In ICCC 2003 Proceeding of International Carpathian Control Conference. Košice: 2003. p. 164 ( p.)ISBN: 80-7099-509-2.
Detail

ZÁVODNÝ, L., HANUS, S. The Convergence of Genetic Algorithms in GSM Network Optimization. In Conference Proceeding ICECom 2003. Neuveden. Dubrovník: KoREMA, Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control, 2003. p. 91 ( p.)ISBN: 953-6037-39-4.
Detail

BIOLEK, D., ČAJKA, J., BIOLKOVÁ, V. Modeling of current and voltage conveyors by flow graph technique. In Proceedings of the International IASTED Conference CSS2003. 2003. p. 140 ( p.)ISBN: 0-88986-351-2.
Detail

TKADLEC, R. PLANE RECTANGULAR NEAR-FIELD MEASUREMENT MODELING IN MATLAB. In Proceeding of the 13th INTERNATIONAL TRAVELLING SUMMER SCHOOL ON MICROWAVES & LIGHTWAVES. 2003. p. 231 ( p.)
Detail

VESELÝ, Z., PROVAZNÍK, I., BLAHA, M., NOVÁKOVÁ, M. The Acquisition System for Simultaneous Recording of Action Potentials and ECG Signals in Isolated Heart. In Proceedings of the 2nd IEEE EMBSS UK & RI Postgraduate Conference in Biomedical Engineering & Medical Physics. 2003. p. 37 ( p.)ISBN: 0-9543157-1-5.
Detail

BARDOŇOVÁ, J., PROVAZNÍK, I., NOVÁKOVÁ, M. Detection of Myocardial Ischemia Using Hidden Markov Models. In Proceedings of Annual International Conference IEEE EMBS 2003. Cancun: IEEE, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

KIČMEROVÁ, D., PROVAZNÍK, I. Wavelet Detection of Significant Points in ECG Signals. In RADIOELEKTRONIKA 2003 Conference Proceedings. Brno: 2003. p. 395 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Analysis of Vivaldi antenna in frequency and time domain. In 13th international travelling Summer school on Microwaves & Lightwaves 2003. Institute of Microwave Engineering-University of Technology,Darmstadt, Germany: Institute of Microwave Engineering-University of Technology,Darmstadt, Germany, 2003. p. 320 ( p.)
Detail

BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., PROKOP, M., SVOBODA, P. Ethernet Standards IEEE 802.3 and IEEE 802.11 for Industrial Automation. In Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: TU Košice, 2003. p. 609 ( p.)ISBN: 80-7099-509-2.
Detail

BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., WAGNER, M., REJDA, Z. Industrial Sensor/Actuator Bus Utilizing Bluetooth Standard. In Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: TU Košice, 2003. p. 613 ( p.)ISBN: 80-7099-509-2.
Detail

RAIDA, Z. Optimization of Microwave Structures. In Proceedings of the 13th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves 2003. Darmstadt: Technische Universitat Darmstadt, 2003. p. 45 ( p.)
Detail

BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., PROKOP, M., SVOBODA, P. Standards 802.3 and 802.11 for industrial communication. In 14th international conference Process Control 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. p. 173 ( p.)ISBN: 80-227-1902-1.
Detail

BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., WAGNER, M., REJDA, Z. Wireless industrial bus utilizing Bluetooth standard. In 14th international conference on Process Control 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. p. 175 ( p.)ISBN: 80-227-1902-1.
Detail

BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F. Automatic manufacturing cells and their interoperability with MES systems. In 14th international conference on process Control 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. p. 177 ( p.)ISBN: 80-227-1902-1.
Detail

FRANEK, O. Application of Finite-Difference Time-Domain Method to Gigahertz TEM Cell Homogeneity Problem. In Proceedings of the 13th International Travelling Summer School on Microwaves & Lightwaves 2003. Darmstadt, Germany: Institute of Microwave Engineering, University of Technology Darmstadt, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M., OTEVŘELOVÁ, D., GRMELA, L., DOBIS, P. Local optical imaging of electronic characteristics in semiconductors. In Noise and fluctuation ICNF 2003. Brno: 2003. p. 445 ( p.)ISBN: 80-239-1005-1.
Detail

HOVOŘÁK, P., WILFERT, O. A Possibility Of Decreasing Turbulent Atmosphere Effects By Multi Beam Transmission In Free Space Optics. In 4th International Conference of PhD Students. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003. p. 305 ( p.)ISBN: 963-661-591.
Detail

URBANEC, T.; SVAČINA, J. MICROWAVE VECTOR MEASUREMENTS WITH SIX-PORT TECHNIQUE. In 4th International Conference of PhD Students. Engineering Sciences I. Miskolc,Hungary: 2003. p. 459 ( p.)ISBN: 963-661-590-X.
Detail

DOSTÁL, T., SIGMUND, M. Universal third-order state-variable based filter in current mode. In Proceedings of the 13th international Czech-Slovak scientific conference Radioelektronika 2003. Brno: FEEC BUT, 2003. p. 328 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

DOSTÁL, T. Universal N-order ARC Filters Using Current Conveyors and Multi-output Current followers. In Proceeding of the 7th WSEAS International Multiconference CSCC. Corfu: 2003. p. 457-158 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

OTEVŘEL, V. Shape Optimization of Planar Transmission Lines using Genetic and Polytope Algorithms. In Proceedings of the 13th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves 2003. Darmstadt (Germany): Technische Universitat Darmstadt, 2003. p. 230 ( p.)
Detail

DOSTÁL, T., POSPÍŠIL, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V. Current Mode State Models of Third-Order Dynamical Systems. In Proceeding of the 7th WSEAS International Multiconference CSCC. Corfu: WSEAS, 2003. p. 457-163 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

DOSTÁL, T. High-Order Filters with Multi-Loop Structure in Current Mode. In Proceeding of the European Conference on Circuit Theory and Design. Krakow: EAII AGH UST, 2003. p. I-373 ( p.)ISBN: 83-88309-95-1.
Detail

KUČERA, P. Formal Methods in Fieldbus Specification. In Advanced Control Theory and Applications. Sofia: Technical Univeristy Sofia, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 954-8779-44-7.
Detail

ZEZULKA, F.; HINTZE, E.; KUČERA, P. Formal methods in fieldbus specification. In SCI 2003 Conference. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2003. p. 48-53. ISBN: 980-6560-01-9.
Detail

HINTZE, E.; KUČERA, P. Simulation of RFieldbus Networks. In 5th IFAC International Conference on Fieldbus Systems and their Applications. Aveiro: IEETA, 2003. p. 28 ( p.)
Detail

LÉTAL, P. Microfabrication of the local probes for Scanning Near-field optical microscopy. In Student EEICT 2002. Brno: 2002. p. 229 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

PRÁŠEK, J., KUCHTA, R. Drop-Coating Deposition Procedure In Micro-Hotplate Gas Sensor Fabrication. In Elektrotechnika a informatika 2003. Západočeská universita v Plzni: 2003. p. 136 ( p.)ISBN: 80-7082-993-1.
Detail

SOTTER, E., PRÁŠEK, J., KUCHTA, R. Drop-Coating Deposition Procedure In Micro-Hotplate Gas Sensor Fabrication. In Elektrotechnika a informatika 2003. Západočeská universita v Plzni: 2003. p. 0 ( p.)ISBN: 80-7082-983-4.
Detail

PRÁŠEK, J. A New Way in Thick Film Sensors Response Measurements. In Elektrotechnika a informatika 2003. Západočeská universita v Plzni: 2003. p. 113 ( p.)ISBN: 80-7082-993-3.
Detail

PRÁŠEK, J. A New Way in Thick Film Sensors Response Measurements. In Elektrotechnika a informatika 2003. Západočeská universita v Plzni: 2003. p. 0 ( p.)ISBN: 80-7082-993-4.
Detail

MALYSZ, K., PRÁŠEK, J., HUBÁLEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., SVĚRÁK, Z. Sensitivity improvement of WO3 thick film to benzene using Pt catalytic filter. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2003. p. 344 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

IVANOV, P., LLOBET, E., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. Sputtered and screen-printed metal oxide-based integrated microsensor arrays for the quantitative analysis of gas mixtures. In 10th Electronic devices and Systems Conference 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2003. p. 354 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

IVANOV, P., LLOBET, E., VILANOVA, X., BREZMES, J., CORREIG, X., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., GRACIA, I., CANÉ, C. Screen-printed nano-grain tin oxide films for micro-hotplate gas sensors. In 4th Conference on Electronic Devices. Calella de la Costa, Barcelona, Spain: Instituto de Microelectrónika de Barcelona CNM-CSIC, 2003. p. 145 ( p.)ISBN: 84-607-6771-X.
Detail

MOLNÁR, K. Peer-to-peer Applications. In Budapest: Ericsson, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

MOLNÁR, K. Java-based communication system with multimedia support. In Brno: Vutium, 2003. p. 97 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

MOLNÁR, K. New methods of switch fabric optimization. In Praha: Sdělovací technika spol. s r.o., 2003. p. 142 ( p.)
Detail

MALYSZ, K., PRÁŠEK, J., HUBÁLEK, J., SVĚRÁK, Z. On the use of a catalytic filter to selectively detect benzene with a tungsten oxide sensor. In Eurosensors - 17th European Conference on Solid-State Tranducers. Guimaraes, Portugal: FCT - Portuguese Foundation of Science and Technology, 2003. p. 667 ( p.)ISBN: 372-98603-1-9.
Detail

MOLNÁR, K. Peer-to-peer DHCP. In Budapest: Ericsson, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

SVAČINA, J. Měření a testování v EMC – metody a zařízení. In Sborník 19. odborného semináře Ústřední odborné skupiny Mikrovlnná technika České elektrotechnické společnosti. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M.; VESELÝ, Z.; BLAHA, M.; CHMELAŘ, M. Electro-Optical Recording System for Myocardial Ischemia Studies in Animal Experiments. In Computers in Cardiology. Danvers, USA: IEEE, 2003. p. 573-576. ISBN: 0-7803-7266-2.
Detail

SKOČDOPOLE, M., PROKOP, R., FUJCIK, L., VRBA, R. Generátor trojúhelníkového průběhu s periodou až 60 minut. In Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

HÁZE, J., VRBA, R. The OPAMP Common-Mode Voltage Problem in Switched Capacitor Networks – The Cancellation Approach. In Proceedings od the Socrates Workshop 2003. Crete, Greece: 2003. p. 26 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

ADÁMEK, M., SZENDIUCH, I. Some Aspects Influencing Printing Process. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003 Proceedings. Neuveden. Brno: 2003. p. 371 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J. Graphite Pastes Utilisation Possibilities for Working Electrodes of TFT Chemical Sensors. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003 Proceedings. Brno: 2003. p. 366-370. ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. SFG Simulation of General Ladder Filters Using CDBAs. In Proceedings of the 16 th European Conference on Circuit Theory and Design ECCTD'03. Krakow, Poland: 2003. p. 385 ( p.)ISBN: 83-88309-95-1.
Detail

BIOLEK, D. CDTA - Building Block for Current-Mode Analog Signal Processing. In Proceedings of the 16 th European Conference on Circuit Theory and Design ECCTD'03. Krakow, Poland: ECCTD, 2003. p. 397 ( p.)ISBN: 83-88309-95-1.
Detail

BULVA, J., SZENDIUCH, I. Modelling of 3D Multimodule Substrate. In Proceedings of 27-th International Conference and Exhibition IMAPS-Poland 2003. Neuveden. Gliwice, Poland: International Microelectronics and Packaging Society Poland-Chapter, 2003. p. 126 ( p.)ISBN: 83-917701-0-9.
Detail

BULVA, J., SZENDIUCH, I. Influence of Bump Height to Multisubstrate Structures Construction. In Proceedings of 10-th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Neuveden. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2003. p. 377 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

SZENDIUCH, I., BULVA, J. Solder Joint Quality. In Proceedings of 10-th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Neuveden. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2003. p. 388 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

ŠÁDEK, V.; SVAČINA, J. A NEW SIMPLE METHOD FOR ANALYSIS OF A NARROW MICROSTRIP LINE WITH TRAPEZOIDAL DIELECTRIC SUBSTRATE. In COMITE 2003. Neuveden: 2003. p. 179 ( p.)ISBN: 80-86582-09-4.
Detail

HRADILOVÁ, E. Preparation of study materials from physics with multimedia components. In Information and Communication Technology in Education. University of Ostrava: 2003. p. 94 ( p.)ISBN: 80-7042-888-0.
Detail

SMÉKAL, Z., VONDRA, M. Optimized Speech Synthesis in Digital Signal Processing using the Cepstral Model of Vocal Tract. In Proceedings of the 48th International Scientific Colloquium. Neuveden. Ilmenau: 2003. p. 121 ( p.)ISBN: 1619-4098.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Architecture-Dependent Algorithm Optimization for VLIW Digital Signal Processor. In The 48th International Scientific Colloquium IWK'2003. Neuveden. Ilmenau: 2003. p. 143 ( p.)ISBN: 1619-4098.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Design of Microwave Antennas: Neural Network Approach to Time Domain Modeling of V-Dipole. In Proceedings of of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 03. Neuveden. Geda Grafica&Stampa Nichelino (Torino) Italy: Polytecnico di Torino, 2003. p. 7 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., MATĚJÍČEK, L. Electronically Tunable Elliptic Leapfrog Ladder Filter Using MOTAs. In Proceedings of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP’03 – Recent Trends in Multimedia Information Processing. Neuveden. Praha: 2003. p. 61 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

HUJKA, P. Transmission of Video Signal from Web Camera over Internet. In Recent trends in multimedia information processing. Neuveden. Prague, Czech republic: 2003. p. 82 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

OLŠÁK, M., ZAJAČEK, J., VRBA, K. Controlled Filters Employing Current-Controlled CDBAs. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology RTT‘2003. Neuveden. Bratislava: 2003. p. 51 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. MR MEASUREMENT TECHNIQUE OF THE RAPIDLY SWITCHED GRADIENT MAGNETIC FIELDS IN MR TOMOGRAPH. In AED 2003. Neuveden. Praha: ČVUT, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86059-35-9.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., ZAJAČEK, J. Current-Controlled CDBA-based Filters Derived from LC Ladder Filters. In Proceedings of the 26th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP‘2003. Neuveden. Brno: 2003. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. Magnetic resonance technique of gradient magnetic field measurement. In Engineering in Medicine and Biology Sociaty. Neuveden. Cancún: IEEE, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7803-7790-7.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. SPIN ECHO SERIES MR TECHNIQUE FOR GRADIENT MEASUREMENT. In Measurement 2003. Neuveden. Smolenice: SAV, 2003. p. 371 ( p.)ISBN: 80-967402-6-1.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. Magnetic resonance technique of gradient magnetic field measurement. In Engineering in Medicine and Biology Society. Neuveden. Cancún: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7803-7790-7.
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K. Multifunction Biquads Employing Three UCCs and All Grounded Passive Elements. In Telecommunications and Signal Processing TSP - 2003. Neuveden. Brno, Czech Republic: VUT Brno, SEI-UTKO, 2003. p. 104 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K. Three-Mode Biquads with UCCs. In Recent Trends in Multimedia Information Processing. Neuveden. Prague, Czech Republic: Sdělovací technika spol. s r. o., 2003. p. 57 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K. Realization of Multifunction Biquads Using Two UCCs and All Grounded Passive Elements. In International Conference RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY 2003. Neuveden. Bratislava, Slovak Republic: FEI STU Bratislava, 2003. p. 164 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

FIALA, P. Finite element method analysis of an electromagnetic field inside pulsed power generator. In Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering. Plzeň: 2003. p. 4 ( p.)ISBN: 80-7082-960-5.
Detail

FIALA, P. Finite element method analysis of an electromagnetic field inside pulsed power generator. In Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7082-960-5.
Detail

FIALA, P., ŠPÉROVÁ, A. FINITE ELEMENT ANALYSIS OF GRAVITATIONAL MICROGENERATOR. In 11.Ansy and Star-CD Users´Meeting. Brno: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-239-1598-3.
Detail

NOVOTNÝ, R. Experimental Design for Quality Evaluation and Improvement. In Quality 2003. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003. p. D-9 ( p.)ISBN: 80-02-01558-4.
Detail

NOVOTNÝ, R. Burn-in process empirical evaluation. In Proceedings of 9-th Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. p. 500 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

KAZELLE, J., NOVOTNÝ, R. Východiska hodnocení stability a způsobilosti procesů koncepcí six sigma. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 7 ( s.)ISBN: 80-214-2291-2.
Detail

FIEDLER, R., NOVOTNÝ, R. Měřítka výtěžnosti osazování desek plošných spojů v pojetí koncepce six sigma. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 15 ( s.)ISBN: 80-214-2291-2.
Detail

NOVOTNÝ, R. Empirical Modelling for Optimisation Purposes. In 20-the Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Győr: Scientific Sosiety of Mechanical Engineering, 2003. p. 64 ( p.)ISBN: 9639058203.
Detail

RAIDA, Z. Broadband Design of Planar Transmission Lines: Feed-Forward Neural Approach Versus Recurrent One. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Torino: Polytecnico di Torino, 2003. p. 155 ( p.)ISBN: 8882020088.
Detail

RAIDA, Z., ČERNOHORSKÝ, D., GOŇA, S., MICHÁLEK, V., NAVRÁTIL, V., NOVÁČEK, Z., OTEVŘEL, V., POMĚNKA, P., ŠEBESTA, J., ŠKVOR, Z., URBANEC, T., FROEHLING, K. Internetová učebnice elektromagnetických vln a mikrovlnné techniky. In 12. konference o mikrovlnné technice COMITE 2003: Vzělávací fórum. Praha: Česko-slovenská sekce IEEE, 2003. s. 18 ( s.)ISBN: 8086582116.
Detail

FRANEK, O., NAVRÁTIL, V., LEONE, M., RAIDA, Z. Analysis of Gigahertz TEM Cell Using Contour-Path and Nonorthogonal FDTD Methods. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA '03. Torino, Italy: Politecnico di Torino, 2003. p. 115 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

SKOČDOPOLE, M. Methods of current-mode analog-to-digital converter design. In Applied Electronics 2003, International conference. Plzeň: ZČU Plzeň, 2003. p. 188 ( p.)ISBN: 80-7082-951-6.
Detail

FIALA, P. Finite element method analysis of pulsed power generator, measuring of ultrashort magnetic pulses. In 10-th Electronic devices and systems conference 2003. Brno: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

FIEDLER, P., CACH, P., ŠVÉDA, M., PROKOP, M., WAGNER, M. A Sensor with Embedded Ethernet. In digest of the Proceedings of the WSEAS Conferences - August, September, October 03. Řecko: WSEAS, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-90-4.
Detail

ZEZULA, R., MALENOVSKÝ, V. Content protection and watermarking of audio signals. In International Conference Research in Telecommunication Technology 2003. FEI UST Bratislava: 2003. p. 48 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

ZEZULA, R., EKSLER, V. Technique of digital watermarking for audio signals. In Proceedings of the Conference TSP 2003. Brno, Česká republika: 2003. p. 155 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

ZEZULA, R. Implementation of digital effect into Buzz composer. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. VUT Brno, FEKT: 2003. p. 227 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

ZEZULA, R. Audio watermarking in the temporal domain. In Proceedings of the 10th international workshop on systems, signals and image processing. Recent trends in multimedia information processing. Praha: 2003. p. 119 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

SKOČDOPOLE, M., VRBA, R. Methods of current mode analog-to-digital converter design. In Digest of the procedings of fhe wseas conferences. Athény, Řecko: WSEAS, Athens, Greece, 2003. p. 75 ( p.)ISBN: 960-8052-90-4.
Detail

CACH, P., FIEDLER, P., ŠVÉDA, M., WAGNER, M., PROKOP, M. A Sensor with Embedded Ethernet. In Book of Abstracts - WSEAS International conference SEPADS 2003. Athenes, Greece: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J., GRMELA, L., TOMÁNEK, P. Electrooptical Characterization of ZnS:Mn Thin-film Electroluminescent Devices. In The 10th EDS 2003 Electronic Devices and Systems Conference. Neuveden. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2003. p. 287 ( p.)ISBN: 80-2142452-4.
Detail

DOSTÁL, T. Realisation of Arbitrary Filter Characteristics Using Current Conveyors. In Proceeding 10th Anniversary Electronic Devices and Systems conference 2003. Neuveden. Brno: FEEC BUT, 2003. p. 257 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M., OTEVŘELOVÁ, D., LÉTAL, P. Optika a mikroskopie v blízkém poli. In 3.konference o Matematice a fyzice na vysokých školách technických. Neuveden. Brno: Vojenská akademie Brno, 2003. s. 20 ( s.)ISBN: 80-85960-51-6.
Detail

FIEDLER, P.; BRADÁČ, F.; BRADÁČ, Z.; CACH, P.; REJDA, Z.; PROKOP, M. Wireless communication standards for process automation. In Control Systems Design 03. Bratislava, Slovak Republic: IFAC Technical Comitee, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

CACH, P., FIEDLER, P., BRADÁČ, Z., PROKOP, M., REJDA, Z. Bringing Ethernet to the sensor level. In Control Systems Design. Neuveden. Bratislava: IFAC Technical Comitee, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; BRADÁČ, F.; PROKOP, M.; WAGNER, M. Further Evolution of Fieldbuses. In Proceedings of the 7th WSEAS International Multiconference (CSCC 2003). Malta: WSEAS, 2003. p. 95 ( p.)ISBN: 960-8052-85-3.
Detail

DOSTÁL, T. State-variable Based structures of N-order Universal ARC Filters in Current Mode. In Telecommunication and Signal Processing TSP-2003. Neuveden. Brno: 2003. p. 83 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z. Time-Domain Parameters of Microwave Transmission Lines. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Neuveden. Torino: Polytecnico di Torino, 2003. p. 147 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

KOLOUCH, J. Comparison of RAM Realization Possibilities in Spartan-II FPGAs. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 110-113. ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P., ČERMÁK, J. Optimization of Parallel Processing in VLIW Digital Signal Processors. In Proceedings of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. Neuveden. Neuveden: 2003. p. 280 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

KLUSÁČEK, S. Návrh a kalibrace senzoru klepání. In Sborník příspěvků studentské konference RADEŠÍN 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 26-28. ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

ŠMARDA, Z. Implicit Singular System of nonlinear integro-differential equations depending on a parameter. In The second international mathematical workshop. Brno: Terra computer systems, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86433-28-5.
Detail

KUBÁNEK, D. Univerzální napěťový konvejor a jeho aplikace. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: ZČU Plzeň, 2003. s. 67 ( s.)ISBN: 80-7082-993-1.
Detail

LUKEŠ, Z. Analýza mikrovlnných antén ve frekvenční a časové oblasti. In Sborník přízpěvků Radešín 2003. VUT v Brně, FEKT: Česko-slovenská sekce IEEE, 2003. s. 82 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J. Analysis of wire dipole in frequency and time domain. In Elektrotechnika a informatika 2003. Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. p. 77 ( p.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

TOMÁNEK, P., DOBIS, P., GRMELA, L. 1/f Noise in InAs/GaAs Quantum Dots and InGaAs/GaAs/InGaP Quantum Well LEDs and in quantum well laser diodes. In CO-MAT-TECH 2003, 11th International scientific conference. Bratislava: MtF STU Trnava, 2003. p. 1063 ( p.)ISBN: 80-277-1949-8.
Detail

HÁZE, J. Some errors cancellation approaches used in ADC using switched capacitor technique. In Applied Electronics 2003. Plzeň: 2003. p. 79 ( p.)ISBN: 80-7082-951-6.
Detail

HÁZE, J., VRBA, R. Errors and Their Cancellation in ADC Using Switched Capacitors Technique. In Digest of the proceedings of the WSEAS conferences. Atény: Řecko, 2003. p. 21 ( p.)ISBN: 960-8052-90-4.
Detail

OLŠÁK, M. Struktury elektronicky řiditelných filtrů s jedinečnými dynamickými vlastnostmi. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 104 ( s.)ISBN: 80-7082-993-1.
Detail

NOVOTNÝ, R., JAKUBA, M. Aplikace plánovaného experimentu v optimalizaci hodnot znaků jakosti dosahovaných technologickým procesem. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 29 ( s.)ISBN: 8021422912.
Detail

NOVOTNÝ, R. Evaluace hodnot parametrů jakosti malých výběrů s využitím Weibullova rozdělení. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 74 ( s.)ISBN: 8021422912.
Detail

NOVOTNÝ, R. Dvouúrovňové faktoriální plány pro empirické studium kauzality. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 8070829931.
Detail

NOVOTNÝ, R. Microelectronic structure reliability evaluation using response surface methodology. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. p. 166 ( p.)ISBN: 8021424524.
Detail

NOVOTNÝ, R. Statistická analýza malých výběrů s využítím dvouparametrického Weibullova rozdělení. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 135 ( s.)ISBN: 8021424974.
Detail

IVANOV, P., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K. Microhotplate sensor arrays based on sputtered and screen-printed metal oxide films for selective detection of volatile compounds. In Book of tutorials and posters - Smart Sensors and MEMS, NATO Advanced Study Institute. Povoa de Varzim, Portugalsko: 2003. p. 291 ( p.)ISBN: 0-9733840-0.
Detail

SMÉKAL, Z.; ŠILHAVÝ, P.; RAJMIC, P. Time Domain Equalisation for ADSL Technology and its Optimization. In Proceedings of the 10th International Conference on Telecommunications. Papeete, French Polynesia: IEEE Catalog Number: 03EX628C, 2003. p. 1171 ( p.)ISBN: 0-7803-7662-5.
Detail

HÁZE, J., VRBA, R. Errors and Their Cancellation in ADC Using Switched Capacitors Technique. In Book of abstracts and program - WSEAS international conferences. Řecko. Atény: Atény, 2003. p. 3 ( p.)ISBN: 960-8052-84-X.
Detail

SZENDIUCH, I. Introduction of PERT Model for Microelectronics Technology Education. In ISSE 2003 Conference Proceedings. High Tatras, Slovak Republic: ETC Grafo Brix, 2003. p. 121 ( p.)ISBN: 0-7803-8002-9.
Detail

SZENDIUCH, I., PROCHÁZKA, T. Resonators Embedded In LTCC. In ISSE 2003 Conference Proceedings. High Tatras, Slovakia: ETC Grafo Brix, 2003. p. 145 ( p.)ISBN: 0-7803-8002-9.
Detail

STARÝ, J., SZENDIUCH, I. Some Aspects of Lead Free Soldering. In ISSE 2003 Conference Proceedings. High Tatras, Slovak Republic: ETC Grafo Brix, 2003. p. 175 ( p.)ISBN: 0-7803-8002-9.
Detail

SZENDIUCH, I. The Cleaning Importance in Microelectronics Technology. In ISSE 2003 Conference Proceeding. High Tatras, Slovak Republic: ETC Grafo Brix, 2003. p. 499 ( p.)ISBN: 0-7803-8002-9.
Detail

RAIDA, Z. Wideband neural modeling of wire antennas: Feed-forward neural networks versus recurrent ones. In Proceedings of the Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2003. Honolulu (Hawaii): The Electromagnetics Academy, 2003. p. 717 ( p.)
Detail

MOTL, M. Metoda konečných prvků pro širokopásmové modelování. In Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 79 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

ŠMÍD, P. Využití umělých neuronových sítí při návrhu planárních filtrů. In IEEE Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 111 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

KOLOUCH, J. Implementace procesorů v obvodech PLD a FPGA. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1-10.
Detail

VONDRA, M., HOFÍREK, P. Speech parameters Vector Quantization for Voice Transformation. In Telecommunications and signal processing TSP - 2003. Brno: 2003. p. 159 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

HUJKA, P., VRBA, K. Geometric Distortion and its elimination. In Telecommunications and signal processing TSP - 2003. Brno, Czech Republic: 2003. p. 191 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

HUJKA, P. Transmission of real-time data over internet. In Research in telecomunication technology 2003. Bratislava, Slovak Republic: 2003. p. 235 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

ŠTEFÍČEK, R., NAGY, Z. Watermark method for wavelet transform. In TSP-2003. Brno: a, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

ŠTEFÍČEK, R., NAGY, Z. Digital watermarking for wavelet compression. In RTT 2003. Bratislava. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication Technology: 2003. p. 63 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

SZENDIUCH, I. Some New Aspects in Microelectronics Assembly Technology Education. In 53rd ECTC, International workshop on Microelectronics Packaging Education. New Orleans, USA: IEEE, 2003. p. 12 ( p.)ISBN: 0-7803-7992-3.
Detail

ŠANDERA, J., SZENDIUCH, I. Cheep Solution for MSM (MMS). In 14th European Microelectronics and Packaging Conference. Friedrichshafen, BRD: IMAPS Germany, 2003. p. 436 ( p.)
Detail

SZENDIUCH, I. Packaging Trends and Development. In EDS´03. Brno: 2003. p. 382 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

SZENDIUCH, I., ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E. Education in Microelectronics Technology. In EDS´03. Brno: 2003. p. 79 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

SZENDIUCH, I. Some Aspects to Lead-free Solder Wettability. In Proceeding of the Socrates Workshop 2003. Kréta: 2003. p. 66 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z. The Design of Microwave Filters MATLAB. In MATLAB 2003 Sborník příspěvků 11. ročníku konference. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2003. p. 543 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; BRADÁČ, F.; WAGNER, M.; PROKOP, M. Further Evolution of Fieldbuses. In Digest of the proceedings of the WSEAS conferences. Greece: Nikos Mastorakis, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-90-4.
Detail

STEINBAUER, M., BARTUŠEK, K. Magnetic susceptibility evaluation by means of MRI technique. In Materialy ogolnopolskiego seminarium. Krakov: 2003. p. 65 ( p.)ISBN: 83-902980-4-X.
Detail

ŠTEFFAN, P., ADÁMEK, M., VRBA, R., KREJČÍ, J., PRÁŠEK, J. Calibration and Testing in Voltammetric and Amperometric Sensor Measurements. In 25th annual international conference of the IEEE engeneering in medicine and biology society. Cancun, Mexico: cancun, 2003. p. 3068 ( p.)ISBN: 0-7803-7790-7.
Detail

RAJMIC, P. Statistical Properties of Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In Proceedings of 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Německo: Technische Universitat Ilmenau, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

RAJMIC, P. Statistical analysis of wavelet spectrum thresholding rules in order to suppress noise in signal. In Proceedings of the summer school DATASTAT 03, Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brunensis, Mathematica 15. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-210-3564-1.
Detail

FRANEK, O. Numerická analýza mikrovlnných struktur pomocí vlnkové transformace: Úvod do metody MRTD. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

LUKEŠ, Z. Širokopásmová analýza drátových antén pomocí TD-MoM. In Odborné semináře 2003. VUT v Brně: UREL, FEEC, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

LÁČÍK, J. Numerická analýza mikrovlnných planárních struktur pomocí TD-MOM. In Odborné semináře 2003. Brno: UREL, FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

STARÝ, J., KAZELLE, J. Wetting Characteristics Study of Soldering Process in Nitrogen and Nitrogen/Hydrogen Atmosphere. In Electronic Devices and Systems EDS 03. Brno: VUT v Brně, 2003. p. 438 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

BARTLOVÁ, M., BARTL, J., COUFAL, O. Unimolecular Reactions in Chemical Kinetics of SF6-Arc Plasma. In Proceedings of the XIVth Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Dept. of Plasma Physics & Institute of Physics at Comenius University, 2003. p. 12 ( p.)ISBN: 80-8040-195-0.
Detail

BRADÁČ, Z.; HONZÍK, P.; ŠEDIVÁ, S. Internet Technologies for Use in Virtual Laboratories. In Proceedings of the 7th WSEAS International Multiconference (CSCC 2003). Malta: WSEAS, 2003. p. 131 ( p.)ISBN: 960-8052-85-3.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J., DOSTÁL, T. Synthesis of Second-Order Filters Using Optimized PWL Autonomous Systems. In Proc. of the IASTED International Conference Modelling, Identification and Control (MIC'2003). Innsbruck: IASTED, 2003. p. 124 ( p.)
Detail

PROKEŠ, A. Compensation of the Temperature Effect on Avalanche Photodiode Gain Using Temperature Controlled Power Supply. In Sborník příspěvků z celostátní konference Elektrické pohony a výkonová elektronika EPVE 2003. Brno: FEKT VUT v Brně, UVEE, 2003. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

BAJER, A., PROKOP, R. Electronics laboratory with Electronics-Workbench. In Socrates Workshop. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Technological Institute of Crete, Chania, Greece: Technological Institute of Crete, Chania, Greece, 2003. p. 50-55 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. Generalized Reference State Model of Piecewise-Linear Dynamical Systems. In Proc. of 7th WSEAS CSCC Multiconference (CSCC'2003). Řecko: WSEAS Press, 2003. p. 282 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. Optimized State Model of the Second-Order Dynamical System. In Proc. of ECCTD 2003. Krakow: 2003. p. 291 ( p.)ISBN: 83-88309-95-1.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. Higher-Order State Model of PWL Dynamical Systems with Unity Particular Transformation Matrix. In Proc. of ECCTD 2003. Krakow: 2003. p. 94 ( p.)ISBN: 83-88309-95-1.
Detail

PROKEŠ, A. Data Logger Based on 16-Bit Microcontroller XA-S3. In Proocedings of Telecommunications and Signal Processing, TSP-2003. Brno: FEEC BUT Brno, Department of Telecommunications, 2003. p. 259 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Temperature Compensated High Voltage Power Supply for Avalanche Photodiode. In Proocedings of Telecommunications and Signal Processing, TSP-2003. Brno: FEEC BUT Brno, Department of Telecommunications, 2003. p. 255 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. Reference State Model of Higher-Order Piecewise-Linear Dynamical Systems. In Proc. of the 13th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: 2003. p. 439 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. Unified State Model of the Lorenz and Rössler Dynamical Systems. In Proc. of the 13th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: 2003. p. 502 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

PROKEŠ, A.; ZEMAN, V. Temperature Compensation of the Responsivity of Avalanche Photodiodes in Free-Space Optical Communication Systems. In Proocedings of the IEEE-Siberian Conference on Control and Communications. Tomsk: IEEE GOLD Affinity Group of the Siberia Section, 2003. p. 102 ( p.)ISBN: 0-7803-7854-7.
Detail

PETRŽELA, J., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, J. Lorenz and Rössler Systems having Piecewise-Linear Vector Fields. In Proc. of Conf. “Komunikačné a informačné technológie” KIT 2003. Liptovský Mikuláš: 2003. p. 20 ( p.)ISBN: 80-968711-4-5.
Detail

BRZOBOHATÝ, J., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S. RLC Circuit Model of the Second-order Piecewise-linear Dynamical System Using VCVS. In Proc. of the EDS’03. Brno: 2003. p. 89 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. RLC Circuit Model of the Second-order Piecewise-linear Dynamical System Using CCCS. In Proc. of Telecommunication and Signal Processing TSP-2003. Brno: 2003. p. 274 ( p.)ISBN: 80-214-2433-3.
Detail

PETRŽELA, J., POSPÍŠIL, J., HANUS, S. Linear Topological Conjugacy Between Linearized Lorenz and Rössler System and System of Class C. In Proc. of Telecommunication and Signal Processing TSP-2003. Brno: 2003. p. 209 ( p.)ISBN: 80-214-2433-3.
Detail

PETRŽELA, J., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S. Lorenz and Rössler Systems with Piecewise-Linear Vector Fields. In Proc. of WSEAS Conf ."NOLASC 2003”. Atény: WSEAS Press, 2003. p. 155 ( p.)
Detail

PROKEŠ, A. Elekronický systém pro sběr dat a metody jejich vyhodnocení. In Sborník příspěvků konference 30. KART Brno. Brno: Moravský svaz elektrotechniků, 2003. s. 57 ( s.)
Detail

BRZOBOHATÝ, J., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S. Active RLC Circuit Model of the Second-order Dynamical System with Piecewise-linear Controlled Sources. In Proc. of WSEAS Conf ."NOLASC 2003”. WSEAS Press, 2003. p. 136 ( p.)
Detail

BENEŠOVÁ, M., TOMÁNEK, P., DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J. Time-resolved contrast in near-field scanning optical microscopy of semiconductors. In Proceedings of International conference Nano´03. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2003. p. 201 ( p.)ISBN: 80-214-2527-X.
Detail

FILKA, M. Selection Strategy of Telecommunication Instalations. In Bratislava: DaD, Studio, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-967019-4-0.
Detail

ONDRUCH, V., KREJČÍ, J., VRBA, R. Simple Characterization of Acetylcholinesterase by Electrochemical Sensor. In A new Beginning for Human Health. Cancún, Mexico: IEEE, 2003. p. 3071 ( p.)ISBN: 0-7803-7790-7.
Detail

ŠTEFFAN, P., ADÁMEK, M., VRBA, R., KREJČÍ, J. Calibration and Testing in Voltametric and Amperometric. In Electronic Device and Systems, EDS´03. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2003. p. 362 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

STEINBAUER, M., BARTUŠEK, K. Utilization of nuclear magnetic resonance for magnetic susceptibility measurement. In AMTEE 03. Plzeň: ZČU Plzeň, 2003. p. C23 ( p.)ISBN: 80-7082-960-5.
Detail

STEINBAUER, M. Ansys magnetic analysis of homogenity deformation in MR tomography. In ANSYS & Star-CD User's meeting. Znojmo: SVS FEM Brno, 2003. p. C-5 ( p.)ISBN: 80-239-1598-3.
Detail

KOLKA, Z. Application of Block Decomposition to Symbolic Analysis. In Proc. of Electronic Devices and Systems Conference (EDS’03). Brno: 2003. p. 94 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

KOLKA, Z. Hierarchical Symbolic Analysis. In Proc. of the 13th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: 2003. p. 17 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

KOLKA, Z. Approximate Analysis of Circuits with Functional Blocks. In Proc. of Telecommunication and Signal Processing TSP-2003. Brno: 2003. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

KOLKA, Z., VLK, M. Combined Approach to Symbolic Approximation. In Proc. of 7th WSEAS CSCC Multiconference (CSCC'2003). Corfu: 2003. p. 224 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

WILFERT, O.; KOLKA, Z.; ŠÍP, J. Optical Receiver for Single-Photon Transmission. In Proc. of 7th WSEAS CSCC Multiconference (CSCC'2003). Corfu: 2003. p. 374 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V., MELKES, F., ŠIKULA, J., DOBIS, P., ROČAK, D., BELAVIČ, D., TACANO, M., HASHIGUCHI, S. Current density distribution, noise and non-linearity of thick film resistors. In Proceedings of 14th European Microelectronics and Packaging Conference. Německo: IMAPS Germany, 2003. p. 127 ( p.)
Detail

KOLKA, Z.; WILFERT, O. Free Space Optics and Transmission Security. In Proc. of International Workshop Digital Communications 2003. Žilina: 2003. p. 95 ( p.)ISBN: 80-8070-165-2.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V., MELKES, F., GRMELA, L., DOBIS, P., ŠIKULA, J., TACANO, M., ROČAK, D., BELAVIČ, D. The effect of silver diffusion from contact electrode into thick film resistors. In CARTS - EUROPE 2003 Proceedings. United Kingdom: Electronic Components Institute Internationale Ltd., 2003. p. 201 ( p.)ISBN: 0887-7491.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Wide Band Global Optimization of Microstrip Line Using Novel Polytope and Real Genetic Algorithms. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Torino (Italy): Polytecnico di Torino, 2003. p. 131 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Complex Optimization of Yagi Antenna Using Polytope Algorithms. In Proceedings of the Conference on Microwave Techniques COMITE 2003. Pardubice (Czech Republic): University of Pardubice, 2003. p. 61 ( p.)ISBN: 80-86582-09-4.
Detail

ŠIKULA, J., HLÁVKA, J., SEDLÁKOVÁ, V., GRMELA, L., HOSCHL, P., ZEDNÍČEK, T. Conductivity mechanisms, breakdown and noise characteristics of niobium oxide capacitors. In CARTS - EUROPE 2003 Proceedings. United Kingdom: Electronic Components Institute Internationale Ltd., 2003. p. 281 ( p.)ISBN: 0887-7491.
Detail

DIBLÍK, J., SADOVSKÝ, P. Hledání násobných kořenů polynomu metodou přírůstku argumentu. In 2. mezinárodní matematický workshop - Sborník. Brno: FAST, 2004. s. 100 ( s.)ISBN: 80-86433-28-5.
Detail

ŠIKULA, J., DOBIS, P. Noise and Non-linearity as Reliability Indicators of Electronic Devices. In MIDEM Cenference 2003 Proceedings. Slovenia: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic components and Materials, 2003. p. 3 ( p.)ISBN: 961-91023-1-2.
Detail

RŮŽIČKA, B., WILFERT, O. Single Frequency Semiconductor Laser at 635 nm Stabilized by Means of Linear Absorption of Molecular Iodine with Spectral Analyser. In Conference Proceedings ICEcom 2003. KoREMA, 2003. p. 282 ( p.)ISBN: 953-6037-39-4.
Detail

RŮŽIČKA, B., WILFERT, O. Workplace for demonstration of frequency stabilization of laser using personal computer. In Eurocom 2003. KoREMA, 2003. p. 142 ( p.)ISBN: 0-7803-7763-X.
Detail

RŮŽIČKA, B. Polovodičové lasery pro metrologii a telekomunikace. In Sborník příspěvků RADEŠÍN 2003. 2003. s. 18 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

RAJMIC, P. Exact Risk Analysis of Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In ICECS 2003 Proceedings. Sharjah, United Arab Emirates: Sharjah University, 2003. p. 455 ( p.)
Detail

ONDRUCH, V., KREJČÍ, J. Analysis of Enzyme Kinetics. In Electronic Devices and Systems 2003 - Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 340 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

ŠTOHL, R. TRAINING PANEL OF THE PROFIBUS PA NETWORK. In Process Control '03. Bratislava: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-1902-1.
Detail

FRANEK, O. Rozšíření metody FDTD pomocí vlnkové transformace. In Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 52 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

MAJZNER, J., ŠTRUNC, M., ŠIKULA, J., HÁJEK, K. Šumové charakteristiky snímačů AE. In DEFEKTOSKOPIE 2003 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Praha: Brno University of Technology, 2003. s. 133 ( s.)ISBN: 80-214-2499-0.
Detail

MAJZNER, J., TOMÁNEK, P., GRMELA, L., BENEŠOVÁ, M. Critical role of near-field optics in the characterization of electro-optical devices. In Radioelektronika 2003 Conference proceedings. Brno: MJ Servis Ltd., 2003. p. 280 ( p.)ISBN: 80-214-2388-8.
Detail

MAJZNER, J., ŠTRUNC, M., ŠIKULA, J. 1/f noise in piezoceramic samples. In Proceedings of the 17th International Conference Noise and Fluctuations ICNF 2003. 1. Czech Republic: CNRL s.r.o., 2003. p. 851 ( p.)ISBN: 80-239-1005-1.
Detail

BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Asymptotic behavior of solutions of a quadratic discrete equations. In 2. mezinárodní matematický workshop. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86433-28-5.
Detail

BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Some asymptotic properties of solutions of a quadratic discrete equation. In 2. mezinárodní matematický workshop, CD ROM. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86433-28-5.
Detail

TKADLEC, R. MODELING OF NEAR-FIELD SCANING IN MATLAB. In MATLAB 2003 Sboník příspěvků 11.ročníku konference díl II. Praha: 2003. p. 566 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I., BARTLOVÁ, M. Diffusion coefficients of gas system. In XVth Symposium on Physics of Switching arc, Volume I: Contributed papers. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 126-129. ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

ŠIKULA, J., PAVELKA, J., TACANO, M., HASHIGUCHI, S. RTS in Quantum Dots: Experimental Set-up with Long-tim Stability and Magnetic Fields Compensation. In Advanced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices. USA: Kluwer, 2003. p. 227 ( p.)ISBN: 1-4020-2169-0.
Detail

ŠIKULA, J., HASHIGUCHI, S., OHKI, M., TACANO, M. Some Considerations fo the Construction of Low-noise Amplifiers in Very Low Frequency Region. In Advanced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices. Brno: CNRL, 2003. p. 23 ( p.)
Detail

ŠIKULA, J., TACANO, M., HASHIGUCHI, S., YOKOKURA, S. New Tools for Fast and Sensitive Noise Measurements. In Advanced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices. Brno: CNRL, 2003. p. 51 ( p.)
Detail

SEDLÁKOVÁ, V., BRÜSTLOVÁ, J., ŠIKULA, J., HLÁVKA, J., COCKER, J., ADAMS, K., GREENHILL, D. Noise of carbon/graphite thick conducting films. In Proceedings of the 17th International Conference Noise and Fluctuations. Czech Republic: CNRL s.r.o., 2003. p. 201 ( p.)ISBN: 80-239-1005-1.
Detail

HUB, P. Pipelining in ASIC Processors. In 10th Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 1, 2003. p. 493 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Studium korelace mezi částečnými výboji a akustickou emisí v izolantech. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Diagnostika `03. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 39 ( s.)ISBN: 80-7082-952-4.
Detail

HUB, P., ŠANDERA, J. Hardware for Physics - on failure Based Accelerated Stress Testing of Solder Joint. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 1, 2003. p. 489 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P. Studium teplotní závislosti vodivosti vysokoteplotních izolačních látek. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Diagnostika `03. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 210 ( s.)ISBN: 80-7082-952-4.
Detail

SZENDIUCH, I. Lead-free Soldering - when will be comming?. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Crete, Greece: Technological Institute of Crete, 2003. p. 61 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

KOKTAVÝ, P., PAVELKA, J., ŠIKULA, J., LOKAJÍČEK, T. Characterization of Acoustic and electromagnetic Emission Sources. In International Meeting of NDT Experts IInd Workshop "NDT in PROGRESS". Prague: ČNDT, 2003. p. 129 ( p.)ISBN: 80-214-2475-3.
Detail

ZEMAN, V., PROKEŠ, A. Fast setling lowpass filter. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2003. 2003. p. 199 ( p.)
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. A Model for an Electromagnetic signal Generated by Crack Creation in Solids. In Proceedings of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Materials and Constructions. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 47 ( p.)ISBN: 80-7204-318-8.
Detail

ZEMAN, V., MIŠUREC, J. On PCB power supply decupling for high-speed applications. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2003. 2003. p. 267 ( p.)
Detail

KOKTAVÝ, P. Statistics of Impact Ionization Processes in GaAsP P-N Junctions. In Proceedings of the 17th International Conference “Noise and Fluctuation” ICNF 2003. Prague: CNRL, s.r.o., 2003. p. 441 ( p.)ISBN: 80-239-1055-1.
Detail

ZEMAN, V., ČAJKA, J., VRBA, K. A four-port network operating as lowpass, hghpass and bandpass filter in two modes. In Conference Proceedings of the 13th International Scientific Conference Radioelektronika 2003. 2003. p. 33 ( p.)
Detail

KOKTAVÝ, P. Study of Microplasma Noise Statistical Characteristics for GaAsP Diodes. In Proceedings of the 17th International Conference Noise and Fluctuation ICNF 2003. Prague: CNRL, s.r.o., 2003. p. 437 ( p.)ISBN: 80-239-1055-1.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Diagnostics of GaAsP Light Emitting Diode PN Junctions. In Advanced Experimental Methods fo Noise Research in Nanoscale Electronic Devices, Abstracts Book. Brno: CNRL, 2003. p. 50 ( p.)
Detail

ŠIKULA, J., ŠTRUNC, M., MAJZNER, J., HÁJEK, K. Electrical noise and sensitivity of piezoceramic sensors. In NDT in Progress, 2nd International Workshop of NDT Experts - Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 249 ( p.)ISBN: 80-214-2475-3.
Detail

SEDLÁK, P., MAJZNER, J., HEFNER, Š. Frekvenční charakteristiky snímačů akustické emise. In DEFEKTOSKOPIE 2003 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. 1. Praha: Brno University of Technology, 2003. s. 211 ( s.)ISBN: 80-214-2475-3.
Detail

MAJZNER, J. Citlivost a šum piezoelektrických snímačů akustické emise. In Workshop NDT CMC 2003 - Non-Destructive Testing of Civil Materials and Constructions - Proceedings. Brno: Technical University of Brno, 2003. s. 79 ( s.)ISBN: 80-7204-318-8.
Detail

ŠIKULA, J., PAVELKA, J., KOKTAVÝ, P., MAJZNER, J. Acoustic and electromagnetic emission sources characterization. In Workshop NDT CMC 2003 - Non-Destructive Testing of Civil Materials and Constructions - Proceedings. Brno: Technical University of Brno, 2003. p. 151 ( p.)ISBN: 80-7204-318-8.
Detail

BRADÁČ, Z., VRBA, R., FIEDLER, P., CACH, P. Wireless Communication in Automation. In Proceedings on 10th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. Sharjah, U.A.E.: SuviSoft Oy Ltd, Tampere, Finland, 2003. p. 659 ( p.)ISBN: 0-7803-8164-5.
Detail

HÁJEK, K., ŠIKULA, J., SEDLÁK, P. Experimentální metody pro nelineární ultrazvukovou spektroskopii(analýza a aplikace). In DEFEKTOSKOPIE 2003 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Praha: Brno University of Technology, 2003. s. 65 ( s.)ISBN: 80-214-2475-3.
Detail

SEDLÁK, P. Elektrické charakteristiky piezoelektrických snímačů. In Workshop NDT SMK 2003, Non-Destructive Testing of civil Engineering Structures and Construction. Brno: Technical University of Brno, 2003. s. 127 ( s.)ISBN: 80-7204-318-8.
Detail

ŠIKULA, J. Noise and Non-Linearity Testing of Electronic Components. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: CNRL, 2003. s. 18 ( s.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

BELAVIC, D., ROCAK, D., SEDLÁKOVÁ, V., HROVAT, M., ŠIKULA, J., PAVELKA, J. An Investigation of Noise, Nonlinearity, and Long-Term Stability of Thick-Film Resistors. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: CNRL, 2003. p. 40 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

HÁJEK, K., ŠIKULA, J. Electrical Filters for Acoustic Emission Ultra-low Noise Amplifiers. In Noise nad Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: CNRL, 2003. p. 52 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

HLÁVKA, J., ŠIKULA, J. Third Harmonic Voltage Measurement of Layered Structures. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: CNRL, 2003. p. 65 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

NEŠPŮREK, S., ŠIKULA, J. Electrical Noise in Thin Films of Metal-free Phthalocyanine. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: CNRL, 2003. p. 66 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

GRMELA, L., TOMÁNEK, P., KOKTAVÝ, P., PAVELKA, J., ŠIKULA, J. Noise Spectroscopy of Thick Film Electroluminescent Lamps. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: CNRL, 2003. p. 71 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

HÁJEK, K., ŠIKULA, J. Passive Component Non-linearity and a Quality of Electrical Filters. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: CNRL, 2003. p. 72 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

HÁJEK, K., HEFNER, Š. Možnosti využití nelineární ultrazvukové spektroskopie pro ultrazvukovou defektoskopii ve stavebnictví. In Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Materials and Constructions. Brno: 2003. s. 29 ( s.)ISBN: 80-7204-318-8.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., ŠIKULA, J. Microplasma Noise in Semiconductor GaAsP Diodes. In Noise nad Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: CNRL, 2003. p. 85 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

HÁJEK, K., ŠIKULA, J. Universal Low Noise PC Controllable Amplifier 0.03 HZ -- 1 MHZ. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: CNRL, 2003. p. 108 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

MIKEL, B., ČÍP, O. ABSOLUTE DISTANCE MEASUREMENTS WITH TUNABLE SEMICONDUCTOR LASER. In 1st International Meeting on Applied Physics. Španělsko: Formatex, 2003. p. 979 ( p.)
Detail

FRANEK, O., RAIDA, Z. Multiresolution Time-Domain Analysis of Microwave Structures Using MATLAB. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference MATLAB 2003, díl I. Praha: VŠCHT, 2003. p. 147 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

KUNOVSKÝ, J., MELKES, F., PETŘEK, J. Equation System Simplification in the Taylor Series Method. In Proc. of 37th MOSIS'03. Ostrava: MARQ, 2003. p. 165 ( p.)ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Adaptive Error Protection System and Modelling of Telecommunication Circuits Causing Transmission Errors. In Recent Trends in Multimedia Information Processing. Prague, Czech Republic: CVUT Prague, 2003. p. 170 ( p.)ISBN: 8086645053.
Detail

PRÁŠEK, J.; KREJČÍ, J. A New Possibility of Thick film Biosensor Substrate Properties Measurement. In Proceedings of IEEE Internacional Conference on Sensors 2003. Toronto, Kanada: IEEE, 2003. p. 656 ( p.)ISBN: 0-7803-8133-5.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Design of Microwave Antennas: Neural Network Approach to Time Domain Modeling of V-Dipole. In MATLAB 2003 Sborník příspěvků 11. ročníku konference. 2. Praha: VSCHT ,Technická 5, Praha, 2003. p. 341 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

BRANČÍK, L. Simulation of Transient Phenomena in Lumped-Distributed Networks Using Matlab Language. In Proceedings of SSD´03, 2nd International Conference on Signals, Systems, Decision & Information Technology. Sfax: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

BRANČÍK, L. Matlab Oriented Simulation of Linear Lumped-Distributed Circuits. In Proceedings of IC-SPETO 2003, 26th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Vol. 2. Gliwice: 2003. p. 343 ( p.)ISBN: 83-85940-25-1.
Detail

BRANČÍK, L. Two-Dimensional Laplace Transformation in Linear Circuit Simulation. In Proceedings of ISTET´03, XII. International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. Vol. 1. Warsaw: 2003. p. 101 ( p.)ISBN: 83-916444-1-3.
Detail

BRANČÍK, L. Matlab Based Time Domain Simulation of Multiconductor Transmission Line Systems. In Proceedings of EUROCON 2003, Computer as a Tool. Vol. 1. Ljubljana: 2003. p. 464 ( p.)ISBN: 0-7803-7763-X.
Detail

BRANČÍK, L. Sensitivities Assesment in Electrical Impedance Tomography Based on Reciprocity Theorem. In Proceedings of EDS 2003, Electronic Devices and Systems Conference. Brno: 2003. p. 146 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

BRANČÍK, L. Numerical Inversion of Z Transforms and its Application in Linear System Analysis. In Proceedings of 6th International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering applied to power systems AMTEE'03. Plzeň: 2003. p. 7 ( p.)ISBN: 80-7082-960-5.
Detail

BRANČÍK, L. Simulation of Multiconductor Transmission Line Circuits Combining 1D and 2D Laplace Transformations. In Proceedings of ICECS 2003 10th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. Sharjah: 2003. p. 774 ( p.)ISBN: 0-7803-8163-7.
Detail

TOMÁNEK, P., DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J. Comparison of low-frequency noise and near-field optical spectroscopy of GaAs/AlGaAs single-quantum-well laser diodes. In Atomically controlled surfaces, interfaces and nanostructures. Nara, Japan: Japan society of applied physics, 2003. p. 431 ( p.)
Detail

KOKTAVÝ, P., ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B. An Electromagnetic Emission SIgnal Generated by A Moving Crack in Solids. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno: CNRL, 2003. s. 134 ( s.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

KOKTAVÝ, P., PAVELKA, J., ŠIKULA, J. Characterisation of Acoustic and Electromagnetic Emission Sources. In NDT in Progress. Prague: Brno University of Technology, 2003. p. 129 ( p.)ISBN: 80-214-2475-3.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V., BRÜSTLOVÁ, J., ŠIKULA, J., HLÁVKA, J., COCKER, J., ADAMS, K., GREENHILL, D. Noise of carbon/graphite thick conducting films. In Noise and Fluctuations. Brno: CNRL, 2003. p. 201 ( p.)ISBN: 80-239-1005-1.
Detail

MAJZNER, J., ŠTRUNC, M. 1/f Noise in Piezoceramic Samples. In Noise and Fluctuations. Brno: CNRL, 2003. p. 851 ( p.)ISBN: 80-239-1005-1.
Detail

HORÁK, M. Single heterojunction barrier at terahertz frequency. In 12th International conference on semiconductiong and insulating materials. Bratislava: Institute of Electrical Engineering SAV, Bratislava, 2003. p. 209 ( p.)ISBN: 0-7803-7418-5.
Detail

WILFERT, O. Optická bezdrátová technologie. In Bezdrátové technologie. Praha: DCD publishing s.r.o., 2003. s. 1 ( s.)
Detail

HORÁK, M. On the effect of space charge layer transport processes on the diode and transistor current-voltage characteristics. In 10th Electronic devices and systems conference 2003. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 276 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

WILFERT, O. Výzkum vlivu atmosféry na optické bezkabelové spoje. In Sborník příspěvků Radešín 2003. Brno: IEEE, 2003. s. 106 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

HORÁK, M. Towards nanometer scale MOSFETs. In Proceedings od the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, Chania, Greece, 2003. p. 159 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

HORÁK, M. Nanoelectronic device structures at terahertz frequency. In 3rd International conference on Advanced Engineering Design AED 2003. Praha: Czech Technical University, 2003. p. F1.2 ( p.)ISBN: 80-86059-35-9.
Detail

RECMAN, M. HSPICE Statistical Modeling. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Brno: Novotný-Brno, 2003. p. 136 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

RECMAN, M. HSPICE Model Parameters Extraction. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Brno: Novotný-Brno, 2003. p. 143 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

RECMAN, M. CMOS Circuits Fault Simulation. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Brno: Novotný-Brno, 2003. p. 129 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

RECMAN, M. Early Access Tools - Integration of TCAD Tools and Fabrication. In Electronic Devices and Systems 2003 - Proceedings. Brno: Novotný-Brno, 2003. p. 270 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

ŠIKULA, J., DOBIS, P., PAVELKA, J., TACANO, M., HASHIGUCHI, S. Stochastic model for random tegraph signals in MOSFETS. In Proceeding of the 18th Forum of Science and Technology of Fluctuations. Tokyo: Meisei University Tokyo, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

ŠANDERA, J. Životnost pájeného spoje při termomechanickém namáhání. In Bulletin anotací. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics". Brno: SMT-info konsorcium, 2003. s. 27 ( s.)ISSN: 1211-6947.
Detail

PROKOP, R., MUSIL, V. The Equivalent Voltage and Real Current Mode Oscillators with Defined Phase Shift Between Two Outputs. In 10th Electronic Devices and Systems 2003 - Proceedings. Brno, Czech Republic: Ing. Z. Novotný, 2003. p. 265 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

ŠANDERA, J. Šandera, Finite Element Based Solder Joint Fatigue Life Predictions for Same Stacked FR4 and Ceramic Substrate. In Electronic Devices and Systems 2003 - Proceedins. Brno University of Technology. Brno University of Technology: Brno University of Technology, 2003. p. 394 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Tunable ladder CDTA-based filters. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference On Automation & Information ICAI'03. Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-92-0.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Order of Z-Domain model of Switched Circuit. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference On Automation & Information ICAI'03. Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-92-0.
Detail

LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H., FRK, M. Relaxation and resistance in high-temperature insulation in frequency and temperature domain. In Diagnostika '03. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. p. 230 ( p.)ISBN: 80-7082-952-4.
Detail

JEŽ, J., LIEDERMANN, K. Očekávaný stav a provoz ES ČR v roce 2004 a navazující perspektivě, dopady zajištění provozovatelnosti ES na situaci energetických subjektů. In Trh s elektřinou v České republice, podmínky, organizace a očekávaný stav v ES ČR v roce 2004 a perspektiva dalšího vývoje. Brno: EGÚ Brno, a.s., 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ZEZULKA, F., BARVA, M. Implementation of DSP Algorithms using High – level Aproach. In Programmable devices and systems IFAC PDS2003. IFAC. Ostrava: VSB Ostrava, 2003. p. 380 ( p.)
Detail

ZEZULKA, F., HONZÍK, P., KUČERA, P. Virtual Control of Robot. In Programmable devices and systems IFAC PDS2003. IFAC. Ostrava: VSB Ostrava, 2003. p. 47 ( p.)
Detail

ŠTEFFAN, P., KUCHTA, R., VRBA, R. New measurement projects using virtual laboratory. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Chania, Grece: Technological Institute of Crete, 2003. p. 150 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

HRUŠKA, P., HÁJEK, K. THE NOISE BACKGROUND SUPPRESSION OF NOISE MEASURING SET-UPS. In Advanced experimental methods for noise research in nanoscale electronic devices. Dordrecht: Kluewer Academic Press, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

NOVOTNÝ, R. Plánování a vyhodnocení experimentů s využitím dvouúrovňových faktoriálních plánů. In Analyza dat 2003/II - sbornik prednasek. Pardubice: Trilobyte, 2003. s. 141 ( s.)
Detail

ZACHARIÁŠ, M., PASZ, R., MUSIL, V., PROKOP, R. Optimized digital design for low power ICs. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003 - Proceedings. Brno, Czech Republic: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2003. p. 62 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. Carbon Nanotubes-Properties and Usage in MEMS and NEMS. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003 - Proceedings. Brno, Czech Republic: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2003. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

PROKOP, R., VRBA, R., SKOČDOPOLE, M., FUJCIK, L. A Slow Triangle Generator for Smart Sensors. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003 - Proceedings. Brno, Czech Republic: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2003. p. 403 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. An Education of 0.1 um CMOS Layout on PC. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, 2003. p. 39 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. Behaviour of the voltage and current mode two output oscillators using AD844 device. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, 2003. p. 33 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. MICROWIND: Microelectronic Design Freeware Tool for Education. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, 2003. p. 43 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. PSpice - An Effective Tool for Differential Equation Solution. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, 2003. p. 92 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

ŠANDERA, J. Životnost pájeného spoje při termomechanickém namáhání. In Bulletin Anotací. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics". Brno: SMT-info konsorcium, 2003. s. 27 ( s.)ISSN: 1211-6947.
Detail

ZEMÁNEK, M., PROKOP, R. Precise Control and Measurement of Tank Revolutions for Electrochemical Measurement. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, 2003. p. 47 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

PROKOP, R., MUSIL, V. The Current Conveyor RC Circuit Equivalent to the Serial RLC. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, 2003. p. 56 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

PASZ, R., ZACHARIÁŠ, M. Circuit investigation and analysis using Mathematica and add-on module “Analog Insydes”. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, 2003. p. 97 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

KHATIB, S. Polymer Film Materials for Sensors. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, 2003. p. 101 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

SADOVSKÝ, P. Removing artifacts from EEG signals. In Radioelektronika 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. p. 197 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

OTEVŘELOVÁ, D. Local Half Space Radiation Mode Analysis of Waveguides Buried at Realistic Depth. In Student EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2003. p. 470 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

ŠIKULA, J., DOBIS, P., SEDLÁKOVÁ, V. Noise and non-linearity as reliability indicators of electronic devices. In MIDEM 2003 Conference Proceedings. Slovenia: MIDEM Slovenia, 2003. p. 3 ( p.)ISBN: 961-91023-1-2.
Detail

ZEMÁNEK, M. Jednoduchý zdroj vysokého napětí. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v BrněFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiíÚstav výkonové elektrotechniky a elektronikyTechnická 8616 00 Brno, 2003. s. 243 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

ZEMÁNEK, M. Časovací jednotka pro expoziční zařízení. In Proceedings of 9th. Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. s. 160 ( s.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

NAGY, Z., VRBA, K., ŠTEFÍČEK, R. Dimensional Measurement Using Highly Telecentric Illumination. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication Technology - RTT 2003. Bratislava: 2003. p. 67 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

NAGY, Z., VRBA, K. Accurate Imaging and Calibration Setup for 2D Non-contact Optical Measurements. In VIIP. Benalmadena: VIIP, 2003. p. 200 ( p.)ISBN: 0-88986-382-2.
Detail

NAGY, Z. Vowel identification using image processing techniques. In Recent trends in Multimedia Information Processing. Praha: CVUT, 2003. p. 131 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

NOVOTNÝ, V., NEUMANN, J. Methods and Programs for General Switched Circuit Analysis. In International Conference Research in Telecommunication Technology 2003. Bratislava: 2003. p. 108 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

NOVOTNÝ, V. Applications with Voltage Conveyors and Influence of their Parasitic Properties. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2003. Brno, CR: FEKT VUT Brno, 2003. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

NOVOTNÝ, V., LUKL, T. Algorithms for Non-linear Switched Network Simulation. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2003. Brno, CR: FEKT VUT Brno, 2003. p. 205 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. Applications with Voltage Conveyors. In 2nd WSEAS International Conference on Electronics, Control and Signal Processing. Singapore: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Synthetic imitance element with gyrator for filter realization. In Proceedings of the 7th WSEAS International Multiconference CSCC. WSEAS, 2003. p. 0 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Filters with higher-order gyrators. In Proceedings of the 26th International Conference Telecommunications and Signal Processing. TSP‘2003, 2003. p. 91 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Special Second-order Synthetic Immittance Elements for Filter Realization. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology. RTT 2003, 2003. p. 194 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Novel filter design using synthetic elements with immittance converters. In Proceedings of the International Conference. MWSCAS'2003, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

FUJCIK, L., VRBA, R., KREJČÍ, J., PRÁŠEK, J., GROSMANOVÁ, Z. Reproducibility of measurement of organophosphorous pesticides toxicity. In Second IEEE International Conference on Senosrs. Toronto: 2003. p. 651 ( p.)ISBN: 0-7803-8134-3.
Detail

FUJCIK, L., KREJČÍ, J., VRBA, R., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M. ANALYZÁTOR TOXICITY PESTICIDŮ. In Sborník příspěvků - RADEŠÍN 2003. 2003. s. 39 ( s.)ISBN: 80-214-2497-6.
Detail

KHATIB, S. Study of Acetylcholinesterase (AChE) Kinetics in Solution for Biosensor properties optimizations. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, 2003. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

KHATIB, S. Testing of Substrate and Conduct Layers of the Thick Film Structures. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, 2003. p. 120 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

ŠANDERA, J., HEJÁTKOVÁ, E. Mechanical Stress of Chip SMD Components with Ceramic Body. In Electronic Devices and Systems. Brno, University of Technology: 2003. p. 398 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

MUSIL, V., FUJCIK, L., MATOUŠEK, V., SZENDIUCH, I. Regulatory requirements for medical equipment. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. s. 179 ( s.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R. Measuring and Monitoring System for Electric Cars. In SDEMPED 2003. Atlanta, Georgia, USA: IEEE Service Center, 2003. p. 342 ( p.)ISBN: 80-7803-7838-5.
Detail

MUSIL, V., SZENDIUCH, I., SKOČDOPOLE, M., BEČVÁŘ, D., BRZOBOHATÝ, J. Ion radiation hazards for FPGAs. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Zd. Novotný, 2003. p. 187 ( p.)ISBN: 80-214-2161-3.
Detail

MATOUŠEK, V., BEČVÁŘ, D., MUSIL, V., SKOČDOPOLE, M. Microscale ion pumps. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Zd. Novotný, 2003. p. 201 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

KADERKA, J., MUSIL, V., BEČVÁŘ, D., KUCHTA, R., FUJCIK, L. Neural network for flowcontrol. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: 2003. p. 210 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

SKOČDOPOLE, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., MUSIL, V. Chaotic behaviour of sigma-delta modulators. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 216 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

SKOČDOPOLE, M., FUJCIK, L., KUCHTA, R., MUSIL, V. Chaotic behaviour of cellular neural networks. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 222 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

BRZOBOHATÝ, J., MUSIL, V., POSPÍŠIL, J., ŠIMEK, P. Overview of semiconductor device trends. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 230 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

KUCHTA, R. MEASURING AND MONITORING SYSTEM FOR ELECTRIC CARS. In Proceedings of 9-th Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. p. 520 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R. Artificial Neural Network in Sensor Application. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-2142452-4.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R. Web-Supported Digital Circuits Laboratory Works. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 8021424524.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R. DSP Embeded Neural Network Sensor Signal Processing. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7082993-1.
Detail

MUSIL, V., ŠIMEK, P., BEČVÁŘ, D. Introduction to IC´s design methodologies. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 236 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

HÁZE, J., SAJDL, O., ZACHARIÁŠ, M., MUSIL, V., PASZ, R. Interconnection problems in modern electronic integrated systems. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 245 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R., BAJER, A. Scaling rules for modern CMOS circuits. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 255 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

MUSIL, V., ŠIMEK, P., SAJDL, O., BEČVÁŘ, D. General scaling trends for new memory generations. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 256 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R., BAJER, A. Physical limits to scaling trends of integrated circuits. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 266 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. Lagrange equations in modelling of electromechanical systems. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 273 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

KHATEB, A., MUSIL, V. Introduction to carbon nanotubes. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 71 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

KHATEB, A., MUSIL, V. Floating gate MOSFET for low power applications. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 76 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

KHATEB, A., MUSIL, V. Nanotechnology and wafer level package. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 80 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

MUSIL, V., BRZOBOHATÝ, J., KOZÁČEK, Z., BŘÍNEK, J., SALAQUARDA, M. Electronic interface for segmented Langmuir probe. In Socrates Workshop. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: Zd. Novotný, 2003. p. 148 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R. DSP Embeded Neural Network Sensor Signal Processing. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, 2003. p. 0 ( p.)ISBN: 80-7082-983-4.
Detail

VLČEK, K., MUSIL, V. Mixed signal CoC cost effective testing. In Proceedings of EDS 2003 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Nakl. Ing. Z. Novotný, 2003. p. 118 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

VRBA, R., ŠTEFFAN, P., ADÁMEK, M., KREJČÍ, J., PRÁŠEK, J. Calibration and Testing in Voltametric and Amperometric Sensor Measurement. In Proc. of 25th Annual International Conference of the IEEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Cancun, USM: IEEE EMB, 2003. p. 263 ( p.)ISBN: 0-7803-7790-7.
Detail

PASZ, R., MUSIL, V. Failure model of MOS transistors. In Proceedings of EDS 2003 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Nakl. Ing. Z. Novotný, 2003. p. 234 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

KHATEB, A., MUSIL, V. Very low voltage operational amplifiers. In Proceedings of EDS 2003 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Nakl. Ing. Y. Novotný, 2003. p. 239 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

KHATEB, A., MUSIL, V. Bulk-driven current mirrors for low power applications. In Proceedings of EDS 2003 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Nakl. Ing. Z. Novotný, 2003. p. 245 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

MUSIL, V., BRZOBOHATÝ, J., KOZÁČEK, Z., BŘÍNEK, J., SALAQUARDA, M. Development and design of segmented Langmuir probe. In Proceedings of EDS 2003 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Nakl. Ing. Z. Novotný, 2003. p. 417 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

MUSIL, V., BRZOBOHATÝ, J., KOZÁČEK, Z., BŘÍNEK, J., SALAQUARDA, M. Langmuir probe electronics. In Proceedings of EDS 2003 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Nakl. Ing. Z. Novotný, 2003. p. 429 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

BOUŠEK, J. Resonant Converter - an Easy Way to Large Power in Barrier Discharge and High Voltage Power Sources. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. BRNO: Chania, Greece, Technological Institute of Crete, 2003. s. 192 ( s.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

MALEC, Z., BENEŠ, P. Experimental stand for quality measurement of precision gearings. In TEST 2003. Nuremberg: AMA Service, 2003. p. 213 ( p.)
Detail

MALEC, Z., BENEŠ, P. An Automatic System for Measuring of Properties of Precision Gearbox. In Proceedings XVII IMEKO World Congres. Dubrovnik, Croatia: HMD, 2003. p. 1502 ( p.)ISBN: 953-7124-00-2.
Detail

STARÝ, J. Lead Free Soldering- wetting characteristic study. In The Socrates Workshop. Intensive Training Programme in Electronic System Design. The Socrates Workshop,Technological Institute of Crete, Chania, Greece, 2003. p. 179 ( p.)
Detail

ŠIKULA, J., PAVELKA, J., GRMELA, L., DOBIS, P., ZEDNÍČEK, T. Charge Carriers Transport and Noise of Niobium Capacitors. In CARTS-EUROPE 2002 Proceedings, 16th European Passive Components Conference. Swindon, England: Electronic Components Institute Internationale Ltd., 2002. p. 32 ( p.)
Detail

RŮŽIČKA, B. Laser diode supply protection against EMI. In Elektotechnika a informatika 2002. Plzen: ZČU Plzeň, 2002. p. 243 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R., ZACHARIÁŠ, M., PASZ, R. Low Power Digital Design Optimization. In Socrates Workshop 2002. Brno: Ing. Z. Novotný, 2002. p. 246 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

VANNEUVILLE, J., BRZOBOHATÝ, J., MUSIL, V. From microelectronics to nanoelectronics: Roadmaps and challenges. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 26 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

BAJER, A., PROKOP, R., HUB, P., MUSIL, V. Power supply noise in integrated circuits. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 258 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

MOUALLA, F., MUSIL, V., BAJER, A. Sliding-mode control of switched-mode power supplies. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Sedign. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 266 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

SALAQUARDA, M., BŘÍNEK, J., KOZÁČEK, Z., MUSIL, V., BRZOBOHATÝ, J. The segmented Langmuir probe. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 288 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

SALAQUARDA, M., BŘÍNEK, J., KOZÁČEK, Z., MUSIL, V., BRZOBOHATÝ, J. Langmuir probe and its behaviour modelling. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 301 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. An Integrated Framework for Sensor-Based Embedded Systems. In Proceedings of the Ninth IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2002. p. 195-202. ISBN: 0-7695-1549-5.
Detail

MATOUŠEK, V., ČÍP, O. Temperature stabilization of semiconductor laser for direct measurement of index of refraction of air. In STUDENT EEICT 2002. MSD,spol.s.r.o.,Skorkovského 70a,Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc.,Ondráčkova 105, Brno, 2002. p. 110 ( p.)ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

SMÉKAL, Z., TAHER, A. Twisted-Pair Modelling for xDSL Applications. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Radioelektronika 2002. Bratislava, Slovak Republic: 2002. p. 100 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

BIOLEK, D.; ČAJKA, J.; VRBA, K. Current-Mode Universal Biquad. In 4th International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Aruba: IEEE, 2002. p. T023-1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

WILFERT, O., HLAVÁČ, D., BIOLKOVÁ, V. Nové principy optických bezkabelových komunikací. In Sborník příspěvků z konference Optické komunikace 2002. PRAHA: 2002. s. 81 ( s.)ISBN: 80-86114-48-1.
Detail

WILFERT, O. Optické bezkabelové spoje - metody zvyšování spolehlivosti. In Sborník národní konference TELEINFORMATIKA 2002 (CD-ROM). Praha: 2002. s. 2.d, 2.s ( s.)
Detail

VONDRA, M., VÍCH, R. Design of FIR Vocal Tract Models with Linear and Nonlinear Phase. In Proceedings of the 12th Czech-German Workshop SPEECH PROCESSING. URE AV CR Praha: Institute of Radio Engineering and Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2002. p. 31 ( p.)ISBN: 80-86269-09-4.
Detail

TKADLEC, R. NEAR-FIELD ANTENNA MEASUREMENTS. In PROCEEDINGS OF 9th CONFERENCE AND COMPETITION STUDENT EEICT 2003 Volume 2. Brno: 2003. p. 184 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

TKADLEC, R. DETERMINATION OF FAR-FIELD ANTENNA PATTERN FROM NEAR-FIELD PLANAR MEASUREMENTS. In RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: 2003. p. 229 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Radiowaves Propagation Modelling for GSM System. In Proceedings of 9th Comference and Competition STUDENT EEICT 2003. Volume 2. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. p. 209 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. An Integrated Framework for Internet-Based Applications of Smart Sensors. In Proceedings of IEEE Sensors 2002. Piscataway, New York: IEEE Computer Society, 2002. p. 1543-1548. ISBN: 0-7803-7454-1.
Detail

ČERNÝ, L. Lokalizace zdroje signálu pomocí neuronové sítě. In Student EEICT 2002. Brno: VUT Brno, 2002. s. 26 ( s.)ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

ŠIKULA, J., ŠTRUNC, M., HÁJEK, K. Fluctuation of Electrical Polarisation in Piezoceramic Sensors. In Noise and Non-Linearity Testing of Modern Electronic Components - NNT 2001. Brno: Zdeněk Novotný, Brno, 2002. p. 99 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

NOVOTNÝ, R. Burn-in empirical evaluation. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno 2002: Ing. Z. Novotny, 2002. p. 78 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Optimisation GSM Network by Genetic Algorithm. In Radioelektronika 2003 Conference Proceedings. Brno: 2003. p. 494 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. MICROCOMPUTER-CONTROLLED QUENCHING CIRCUIT. In RADIOELEKTRONIKA 2003 - Conference Proceedings. Brno: BUT FEEC IREL Purkyňova 118, Brno, 2003. p. 352 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ŠÍP, J. Mixed Passive-Active Quenching Circuit. In Proceedings of 9th conference and competition STUDENT EEICT 2003 Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 175 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

URBANEC, T. DESIGN OF THE SCALAR NETWORK ANALYZER. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: FEEC VUT Brno, 2003. p. 189 ( p.)
Detail

URBANEC, T.; SVAČINA, J. SIMPLE SIX PORT MEASUREMENT SYSTEM DESIGN. In Proceedings of the 13th International Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: FEEC VUT Brno, 2003. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

HORÁK, M. Formulation methods for approximate symbolic analysis of circuits. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Ing. Zdeněk Novotný, 2003. p. 406 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

RŮŽIČKA, B. Demonstrační pracoviště stabilizace polovodičového laseru lineární absorpcí. In Odborné semináře 2003. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ŠÁDEK, V. A Simply Method for Analysis of a Narrow Microstrip Line with Trapezoidal Dielectric Substrate. In Proceedings of 9th conference and competition Student EEICT 2003. Brno: Ing.Z.Novotný CSc., 2003. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

ŠÁDEK, V., SVAČINA, J. The Synthesis of the Low Impedance Coaxial Line with Square Cross Section. In Proceedings of the 13th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2003. Brno: 2003. p. 249 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z. Comparison of Finite Element Complex Frequency Hopping (FEM/CFH) and Time-Domain Finite Element (TD-FEM) Methods. In Radioelektronika 2003 - Conference Proceedings. Brno: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně., 2003. p. 264 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

MOTL, M. Asymptotic Expansions of Solutions of First-Order Singular Integro-Differential Equations. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003 Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 120 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

FRANEK, O. Singular Points of Systems of Integro-Differential Equations. In Proceedings of the 9th Conference STUDENT EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2003. p. 402 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

FRANEK, O., NAVRÁTIL, V., RAIDA, Z. Analysis of Gigahertz TEM Cell Using Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Method. In Radioelektronika 2003 - Conference Proceedings. Brno: FEKT VUT, 2003. p. 272 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

MAJZNER, J. Automatic measurement of noise spectra density. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Volume 3. Brno: Ing. Zdenek Novotny CSc., Ondrackova 105, Brno, 2003. p. 475 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

HÁZE, J. PORTABLE DEVICE FOR PESTICIDE TOXICITY ANALYSIS. In Proceedings of 9th conference and competition Student EEICT 2003, Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 440 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

SAJDL, O. STANDARDIZATION OF MEASUREMENT RESULT EVALUATION WITH EXPLOITING OF MICROSOFT EXCEL AND VISUAL BASIC PROGRAMMING LANGUAGE. In STUDENT EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2003. p. 515 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

KLUSÁČEK, S., GRATZ, P. Vibration Techniques for Biological Product Testing. In Student EEICT 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 1-6.
Detail

LUKEŠ, Z. Analysis of wire dipole by time domain moments method. In Proceeding of 9th conference and competation : Student EEICT 2003. 2. Vysoké učení tecnické v Brně , fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií: Vysoké učení tecnické v Brně , fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

OLŠÁK, M. Programmable elliptic lowpass filter using analog multiplexers. In Proceedings of the 9th Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2003. p. 130 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R. Digital Simulator of Intelligent Fast Charger for Monitoring System. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Západočská univerzita v Plzni, 2002. p. 158 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

PAVELKA, J., MAJZNER, J. Crack`s Wall Vibration Kinetics Determined by Electromagnetic Emission. In 8th ECNDT Barcelona - Abstracts Book. LEGANES MADRID: Spanish Society for NDT AEND, 2002. p. 234 ( p.)ISBN: 84-699-8573-6.
Detail

BENEŠ, P. "Plug and Play" snímače - standard IEEE 1451. In Teorie a praxe automatizace 2002. Brno: 2002. s. 23 ( s.)
Detail

ŠEDIVÁ, S. The characteristics of the multiport averaging probe with different types of the probe. In Preprints - IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems. Ostrava: Department of Measurement and Control, VSB Ostrava, 2003. p. 51 ( p.)
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F., BRADÁČ, F. Short range radio data transfer for process automation. In Contribution of IFAC PDS2003. Ostrava: VSB Ostrava, 2003. p. 37 ( p.)
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F. Development in safety and reliability of programmable devices and systems. In Programmable devices and systems IFAC PDS2003. Ostrava: VSB Ostrava, 2003. p. 423 ( p.)
Detail

ZÁVODNÝ, L. Genetic Algorithm in GSM Network Optimisation. In POSTER 2003 Book of Extended Abstracts. Praha: 2003. s. C35 ( s.)
Detail

RŮŽIČKA, B., WILFERT, O. Practical education of semiconductor laser frequency stabilization by linear absorption. In Radioelektronika 2003. 2003. p. 308 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

RŮŽIČKA, B. Device for education of frequency stabilization of semiconductor laser by linear absorption. In Proceedings of the international conference and competition STUDENT EEICT 2003. VUT v Brně, FEKT, 2003. p. 71 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

VACULÍN, T. Analytické řešení funkce záření. In SBORNÍK PRACÍ STUDENTŮ A DOKTORANDŮ FEI VUT. FEI VUT Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Purkyňova 95a, 616 00 Brno, 1999. s. 123 ( s.)ISBN: 80-214-1155-4.
Detail

VACULÍN, T. Numerické řešení diferenciálních obvodových rovnic. In SBORNÍK PRACÍ STUDENTŮ A DOKTORANDŮ FEI VUT. FEI VUT Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Purkyňova 95a, 616 00 Brno, 2000. s. 273 ( s.)ISBN: 80-7204-155-X.
Detail

KLUSÁČEK, S., GRATZ, P., BEJČEK, L. Testování biologických produktů pomocí multianalyzátoru PULSE. In Testování biologických produktů pomocí multianalyzátoru PULSE. Spectris Praha spol. s r.o., 2003. s. 1-20.
Detail

ŠÍP, J. Avalanche photodiodes in Geiger mode. In 7th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2003. Praha: Faculty on Electrical Engineering Czech Technical University in Prague, 2003. p. EI33 ( p.)
Detail

SADOVSKÝ, P., DIBLÍK, J. Principle of Argument Increment for Searching Polynomial Roots. In 13th International Czech - Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003 CONFERENCE PROCEEDIINGS. Brno: Institute of Radio Electronics, 2003. p. 324 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

SADOVSKÝ, P., ČERMÁK, D., ROZMAN, J. Removing Artifacts from EEG Signals. In 13th International Czech - Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003 CONFERENCE PROCEEDIINGS. Brno: Institute of Radio Electronics, 2003. p. 197 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

KOLOUCH, J. Pipelined LFSR Counters. In Radioelektronika 2004, Conference Proceedings. Bratislava: 2004. p. 335 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HAMPL, M. Utilization of fibre optics components in free space optical communication. In Radioelektronika 2004 Conference proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 473 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HAMPL, M. Utilization of fibre optics components for generation of optical beams in free space optical communication. In Proceedings of the 10th Conference and Competition Student EEICT 2004 Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2004. p. 41 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠEDIVÁ, S., KLUSÁČEK, S. Využití systému OMS v laboratorní výuce. In Proceedings the 6th International Scientific - Technical Conference Process Control 2004. Pardubice: University of Pardubice, 2004. s. 274 ( s.)ISBN: 80-7194-662-1.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Prvek CDTA pro analogové zpracování signálů. In Sborník konference Nové smery v spracovaní signálov VII NSSS 2004. L. Mikuláš, Slovensko: VVŠ L. Mikuláš, 2004. s. 160 ( s.)ISBN: 80-8040-232-9.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Analysis of Circuit Structures Containing Behavioral Models of CDTA Elements. In Proceedings of the International Conference Radioelektronika 2004. Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2004. p. 28 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

SEDLÁK, P., MAJZNER, J., HEFNER, Š., BLÁHA, M. Piezoceramics Sensors: Signal to Noise Ratio. In 3rd European microelectronic and packaging symposium with table top exhibition proceedings. Lanskroun: IMAPS CZ&SK Chapter, 2004. p. 666 ( p.)ISBN: 80-239-2835-X.
Detail

BULVA, J. Influence of Solder Joint Height to Internal Stress in Multisubstrate Structure. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc. Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 560 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

BULVA, J., SZENDIUCH, I. Optimizing of Solder Joint Reliability by 3D Modeling. In Proceedings of 3rd Microelectronics and Packaging Symposium with Table Top Exhibition. Lanskroun: IMAPS CZ&SK Chapter, 2004. p. 195 ( p.)ISBN: 80-239-2835-X.
Detail

OTEVŘELOVÁ, D.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L. Local characterization of optical waveguide structure using Scanning near-field optical microscopy. In Applied physics on condensed matter APCOM – 2004. Bratislava: Slovak Technical University in Bratislava, 2004. p. 183-186. ISBN: 80-227-2073-9.
Detail

OTEVŘELOVÁ, D. Facet Reflectivity of Waveguides Buried at Realistic Depth. In Student EEICT 2004. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2004. p. 665 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

FUJCIK, L., PROKOP, R., SKOČDOPOLE, M., VRBA, R. Triangle Voltage Reference Source Applied on Special Sensor Measurement. In 3rd EUROPEAN MICROELECTRONICS AND PACKAGING SYMPOSIUM WITH TABLE TOP EXHIBITION. TG Tisk, Lanskroun, Czech Republic, 2004. p. 547 ( p.)ISBN: 80-239-2835-X.
Detail

OLŠÁK, M.; NOVOTNÝ, V.; VRBA, K.; ZAJAČEK, J. Electronically Tunable Filter Topologies with the Excellent Dynamic Range Properties. In Proceedings of International Conference on Networking ICN'04. Guadeloupe, France: IEEE/Comsoc CSIM committee, IEEE/Computer, IEE, 2004. p. 1044 ( p.)ISBN: 0863413269.
Detail

KHATIB, S. The Defibrillator. In Proceedings of The 10th Conference STUDENT EEICT 2004 Volume 3. Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondrášovka 105, Brno, 2004. p. 621 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

ŠÁDEK, V., SVAČINA, J., RAIDA, Z. ANALYSIS OF THE CYLINDRICAL SEGMENTS. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. 2004. p. 209 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Computing Transient Responses of Antennas and Scatterers of Arbitrary Shape. In RADIOELEKTRONIKA 2004 - Conference Proceedings. Bratislava: STU in Bratislava, 2004. p. 221 ( p.)ISBN: 80-227-1017-8.
Detail

LÁČÍK, J. Proporties of Explicit and Implicit Form Solution by TD-EFIE. In STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 95 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

RAIDA, Z. Optimization in Microwaves. In 14th International Travelling Summer School on Microwave and Lightwaves. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 347 ( p.)
Detail

PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M.; KOZUMPLÍK, J.; VESELÝ, Z.; BLAHA, M.; CHMELAŘ, M.; NOVÁKOVÁ, Z. Acquisition and Pre-Processing Of Action Potentials Optically Recorded From Animal Heart. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM, 2004. p. 229-231. ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

OZER, M., ERDEM, R., PROVAZNÍK, I. A New Approach to Dynamic Modeling Of Voltage-Dependent Ion Channel Gates. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2004. p. 381 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0. ISSN: 1211-412X.
Detail

OZER, M., PROVAZNÍK, I., ZENGIN, K. A Statistical Physics Model Of Voltage-Dependent Ion Channels. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2004. p. 387 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0. ISSN: 1211-412X.
Detail

PROVAZNÍK, I.; BARDOŇOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; VESELÝ, Z.; BLAHA, M. Analysis of Optical Recording Stability Using Wavelet Entropy of Action Potentials. In Proceedings of 26th Annual IEEE EMBS International Conference. San Francisco: IEEE, 2004. p. 1-3. ISBN: 0-7803-8440-7.
Detail

DANĚK, L. Kalibrace vychylovacího pole litografu řady BS600 využitím režimu REM. In Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky na počátku roku 2004. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno, 2004. s. 15 ( s.)ISBN: 80-239-2268-8.
Detail

RAJMIC, P.; KLIMEK, J. Removing crackle from an LP record via wavelet analysis. In Proceedings of the 7th International Conference on Digital Audio Effects DAF'x04. Napoli, Italy: Federico II University of Napoli, 2004. p. 100-104.
Detail

LÁČÍK, J. Computing Transient Reponses of Antennas and Scatterers of Arbitrary Shape in Time and Frequency Domain. In ITSS 2004, Brno. Brno: FEEC BUT, 2004. p. 405 ( p.)
Detail

KLUSÁČEK, S. Vývoj senzoru pro diagnostiku a řízení motoru automobilu. In Process Control 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 281-285. ISBN: 80-7194-662-1.
Detail

KLUSÁČEK, S. Calibration of Knock Sensor. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. p. 381-385. ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

KLUSÁČEK, S. Calibration techniques of knock sensors. In 4th International Conference Advanced Engineering Design AED 2004. Glasgow, UK: University of Glasgow, 2004. p. 1-4. ISBN: 80-86059-41-3.
Detail

ŠPONAR, R., VRBA, K., KUBÁNEK, D. Novel Improved Structure of Universal Voltage Conveyor. In Proceedings of the 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: UMEL FEKT VUT Brno, 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠPONAR, R., KUBÁNEK, D. Canonical ARC Filter Outline Utilizing Current and Voltage Conveyor Structures. In Proceedings of the 27th International ConferenceTELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSINGTSP - 2004. Brno: UTKO FEKT VUT Brno, 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠPONAR, R., KUBÁNEK, D. Linear Simulation of Conveyor Structures and Their Filter Applications. In Proceedings of the Research in Telecommunications Technology 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

MOLNÁR, K., VRBA, V. Frame priorization support for switch fabrics. In Proceedings of 2004 International Conference on Networking. Gosier: Gosier, 2004. p. 141 ( p.)ISBN: 0-86341-326-9.
Detail

ŠTEFÍČEK, R. Wavelet computing for digital watermark. In PROCEEDINGS ELMAR-2004, 46th International Symposium Electronics in Marine. ITG, Zagreb: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, Zadar, 2004. p. 205 ( p.)
Detail

ČERNÝ, L. Diagnostics and predictive maintenance in the technological processes. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 356 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

ČERNÝ, L., ZEZULKA, F. Diagnostics for predictive maintenance of technological processes. In Proceedings of 6th international scientific - technical conference Process Control 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. p. 250 ( p.)ISBN: 80-7194-662-1.
Detail

ONDRUCH, V. Enzyme Activity Characterization by Electrochemical Sensor. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004, Volume 3. Brno: 2004. p. 660 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R. Behavioural Modelling of the Fully Differential Switched Capacitor Position-Sense Interface for ADC. In Proceedings of 11th International Conference Electronic Devices and Systems EDS 2004. Brno: Czech Republic, 2004. p. 174 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R.; SKOČDOPOLE, M.; FUJCIK, L. A 12-bit, Low Power Switched-Capacitor Pipelined ADC, A Case Study. In Proceedings of 11th International Conference Electronic Devices and Systems EDS 2004. Brno: Czech Republic, 2004. p. 169 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

HANUS, S., MIKULKA, J. Bluetooth and WLAN Systems Coexistence. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2004. Brno, Czech Republic: SEI - UTKO, TSP 2004, 2004. p. 181 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Broadband Modelling of Wire Antennas by Genetic Neural Networks. In RADIOELEKTRONIKA 2004 - Conference Proceedings. Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 484 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ŠMÍD, P. Artificial Neural Networks For Modelling Wire Antennas. In STUDENT EEICT 2004 - Proceedings of the 10-th conference. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2004. p. 155 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

FIALA, P., GESCHEIDTOVÁ, E., DREXLER, P. Measurement methods of ultrashort solitary electromagnetic pulses. In Applied Electronics 2004. International conference Pilsen, 8-9.september 2004. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2004. p. 237 ( p.)ISBN: 80-7043-274-8.
Detail

KUBÁSEK, R.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Wavelet denoising of NMR signal. In Applied Electronics 2004. Plzeň: 2004. p. 127 ( p.)ISBN: 80-7043-274-8.
Detail

KUBÁSEK, R.; STEINBAUER, M.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Denoising of NMR signal using wavelet subband thresholding. In Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: 2004. p. 132 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

MELICHAR, P., ADÁMEK, M., PRÁŠEK, J. The Mass Flowmeter for Low Flows Measurement. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 2004. p. 359 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

ADÁMEK, M., PRÁŠEK, J., SZENDIUCH, I. The Comparison of Working Electrode Materials for TFT Chemical Sensors. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 2004. p. 317 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M., HUBÁLEK, J., SZENDIUCH, I. New Thick Film Sensor Design and Its Material Optimization For Heavy Metals Detection. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 2004. p. 345 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Universal filter with current buffers. In Proceedings of the 27th International Conference Telecommunications and Signal Processing. TSP‘2004, 2004. p. 75 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

PRÁŠEK, J. Fabrication of a TiO2 based oxygen sensor. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 2004. p. 297 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

BULVA, J., SZENDIUCH, I. 2D Modelling of Stresses in Solder Joint Connection. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc.,Brno, 2004. p. 377 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

SZENDIUCH, I. Lead-free Legislation in Electronics Industry. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc.,Brno, 2004. p. 403 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

AHMED, M.; TOMÁNEK, P. Luminance-voltage and efficiency-voltage characterization of ZnS:Mn2+ alternating-current thin-film electroluminescent device. In Proceedings EDS' 04. Brno: Vysoké učeni technické v Brně, 2004. p. 76-79. ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

HUBÁLEK, J. Nanostructures Fabrication using Self-Ordering Techniques. In The 11th Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. p. 260 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KHATKO, V., LLOBET, E., VILANOVA, X., BREZMES, J., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. Gas Sensing Layers Based on Nanoparticle WO3 Thick Films Doped with Noble Metals. In The 11th Electronic Devices and Systems. Brno: Novotný, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KRÁL, Z., HUBÁLEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., LLOBET, E., VILANOVA, X. New Gas Sensor Fabricated By Thick Film Technique With SnO2 And WO3 Sensitive Layers. In The 11th Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. p. 354 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

BLAHA, M.; PROVAZNÍK, I.; VESELÝ, Z.; NOVÁKOVÁ, M. Influence of Voltage-Sensitive Dye on ECG Parameters. In MEDSIP 2004, 2nd International Conference on Advances in Medical Signal and Information Processing. Valletta, Malta: University of Southampton, 2004. p. 83-86. ISBN: 0-7803-8894-1.
Detail

EL-FAKHRI, S., LIEDERMANN, K. DIELECTRIC PROPERTIES OF BUTADIENE OLIGOMERS. In Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications. Delft, Nizozemí: Department of Polymer Materials and Engineering, 2004. p. 191 ( p.)
Detail

FIALA, P., GESCHEIDTOVÁ, E., DREXLER, P. Ultra-short solitary electromagnetic pulses measurement and semiconductor testing. In Výkonová elektromagnetická pole v paxi a návaznost na EMC. Vyškov: VOP 026 Štenberk, s.p., 2004. p. 1 ( p.)
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Secondary Root Polishing: Increasing the Accuracy of Semisymbolic Analysis of Electronic Circuits. In Proceedings of the WSEAS and IASME Conference on Applied Mathematics. Corfu, Greece: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 968-8457-01-7.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., GUBEK, T. Optimization of CDTA-based circuits simulating ladder structures. In Proceedings of the WSEAS and IASME Conference on Applied Mathematics. Corfu, Greece: WSEAS Press, 2004. p. 111 ( p.)ISBN: 968-8457-01-7.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. CTTA Current-Mode Filters Based on Current Dividers. In Proc. of the 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 2 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

EKSLER, V., MALENOVSKÝ, M. Locally adaptive learning algorithm for separation of mixed signals. In RTT 2004 - communication with future. Praha: ČVUT, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., KUBÁSEK, R. Design of Digital Equiripple Quadrature Mirror Filter Banks. In RTT 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

EKSLER, V., ČERMÁK, J., ZEZULA, R. Microphone arrays for multiple sources localization. In Proceedings of the conference TSP'2004. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 137 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

EKSLER, V. Direction-of-Arrival Estimation of Speech Source Using 8-microphone Array in 3D. In Proceedings IWSSIP'04 - ambient multimedia. Poznaň, Poland: PTETiS, 2004. p. 335 ( p.)ISBN: 83-906074-8-4.
Detail

MOTL, M. Higher-order algorithm in time-domain finite element method. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004. 2. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z., FRANEK, O. Envelope finite element method for modeling resonators. In RADIOELEKTRONIKA 2004 conference proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. p. 441 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

PROKOP, R., MUSIL, V. Current Conveyors – The Basic Blocks and Current Mode Filters. In Electronic Devices and Systems 04 - Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2004. p. 143 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

PROKOP, R., MUSIL, V. RC circuit with modern active elements producing serial RLC circuit properties. In Electronic Devices and Systems 04-Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2004. p. 55 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

EL-FAKHRI, S. DIELECTRIC PROPERTIES OF BUTADIENE OLIGOMERS. In Proceedings of the 10th Conference and Competition. Brno: BUT Brno, 2004. s. 575 ( s.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

MOTL, M. Exploiting of Boundary-Element Method in Electromagnetics. In ITSS 2004 Summer School Proceedings. Brno: Dept. of Radio Electronic, 2004. p. 422 ( p.)
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K. Universal Current-mode Electronically Controlled Biquad Employing MOTAs. In Proceedings of the 27th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP‘2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 91 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

DOSTÁL, T., VOCHYÁN, J. Filtry s více smyčkami zpětné vazby v proudovém módu. In Nové smery v spracovaní signálov VII. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2004. s. 156 ( s.)ISBN: 80-8040-232-9.
Detail

ZAJAČEK, J., OLŠÁK, M., VRBA, K. Electronically Tunable Current-mode Nth-order Allpass Filter Based on the FLF Topology. In Proceedings of the 27th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP‘2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 103 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

PROKOP, R. Analog Processing of Current Signals Using Current Conveyors. In Počítačové architektúry & diagnostika (PAD 2004). Bratislava: Ústav informatiky SAV, 2004. p. 33 ( p.)ISBN: 80-969202-0-0.
Detail

HAMPL, M. Prostorové dělení optických svazků. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2003. Brno: 2004. s. 25 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

HOVOŘÁK, P., WILFERT, O. Improvement Of Free Space Optics Model By Using Correction Curves. In Radiolelektronika 2004. Bratislava: FEI STU v Bratislavě, 2004. p. 465 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Subdominant Solutions of Discrete Equation Delta(k+n)=-p(k)u(k). In Seventh Crimean Conference of Method Lyapunov's Functions and their Applications. Simferopol, Ukrajina: National University of Tavrida, Simferopol, Ukrajina, 2004. p. 167 ( p.)ISBN: 966-581-059-6.
Detail

DOSTÁL, T., ČAJKA, J., VRBA, K. Special filter design procedure. In Proceedings of 27th International Conference Telecommunication and Signal Processing. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 67 ( p.)ISBN: 8-214-2684-5.
Detail

VRBA, K., ZEMAN, V. Návrh filtrů vyššího řádu pracujících v proudovém módu s použitím konvejorů UCCX. In The 11th Electronic Devices and Systems Conference. Brno: 2004. s. 119 ( s.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. Biquad filters using UCCX devices. In TSP. 2004. p. 5 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P. Measurement of Ultra-Short Solitary Electromagnetic Pulses. In Progress in Electromagnetic Reasearch. Pisa: University of Pisa, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 88-8492-268-2.
Detail

BRANČÍK, L. Convergence Problems and Optimal Parameter Estimation in FFT-based Method of Numerical Inversion of Two-Dimensional Laplace Transforms. In The 47th IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems. Hiroshima: 2004. p. 113 ( p.)ISBN: 0-7803-8346-X.
Detail

BRANČÍK, L. Convergence Acceleration and Optimal Parameter Estimation at FFT-based 2D-NILT Method. In Proceedings of VI. International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". Zakopane: 2004. p. 173 ( p.)ISBN: 83-916444-4-8.
Detail

BRANČÍK, L. Comparative Study of Jacobian Calculation Techniques in Electrical Impedance Tomography. In Proceedings of VI. International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". Zakopane: 2004. p. 101 ( p.)ISBN: 83-916444-4-8.
Detail

BRANČÍK, L. Efficient Techniques of Sensitivity Calculation for Electrical Impedance Tomography. In Proceedings of ICSES'04. International Conference on Signals and Electronic Systems. Poznaň: 2004. p. 167 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K. Two-function Filters Employing UCCX Element. In Proceednigs of the 27th International ConferenceTELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSINGTSP - 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

KUBÁNEK, D., ŠPONAR, R., VRBA, K. Active Filter with UVCs Based on the State-Variable Topology. In Proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems 2004. Poznan, Poland: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

KUBÁNEK, D. Simulation Model of the Universal Current Conveyor. In Proceedings of the int. conference Research in Telecommunications Technology 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

KHATKO, V., LLOBET, E., VILANOVA, X., BREZMES, J., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. Gas Sensing Properties of Nanoparticle WO3 Thick Films Doped Indium. In Eurosensors XVIII. Digest of Technical Papers. 2004. p. 187 ( p.)
Detail

HUBÁLEK, J. Nonlitographic Nanostructured Film Fabrication. In 3rd European Microelectrinics and Packaging Symposium. Lanškroun: IMAPS CZ&SK chapter, 2004. p. 495 ( p.)ISBN: 80-239-2835-X.
Detail

ŠMARDA, Z. Some Topological concepts for Integro-Differential Equations. In Proceedings of the 7 th International Summer School Liapunov's functions and their applications. 1. Alušta: Simferopol, Alušta, Krym, 2004. p. 174 ( p.)ISBN: 80-7231-139-5.
Detail

HUJKA, P., ŘÍHA, K. Image preprocessing and geometric distortion. In RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY 2004. Praha, Czech Republic: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J. Multiobjektívní analýza drátových antén pomocí momentové metodu v časové oblasti. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. VUT FEKT Brno: VUT Brno, 2004. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Pure current-mode biquad and its application. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology. RTT 2004, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. Detekce velmi slabých optických signálů. In Sbroník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: VUT FEKT, 2004. s. 114 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

HAMPL, M. Tvarování optických svazků v bezkabelových optických spojích. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2004-Sborník. Brno: 2004. s. 47 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; ZLOMEK, M.; STEINBAUER, M. Numerical analysis of pyramidal HF absorber. In 12. ANSYS Users Meeting for Czech Republic and SLovakia. SVS FEM s.r.o. Brno, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

FIALA, P., ZLOMEK, M., DREXLER, P. Numerical analysis of calorimetric sensor. In 12. ANSYS Users Meeting for Czech Republic and Slovak. SVS FEM s.r.o. Brno, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Novel structure of filters for high-speed data communication systems. In 3rd International Conference on Networking (ICN'2004). Guadeloupe, French Caribbean: ICN 2004, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 0-86341-326-9.
Detail

BRADÁČ, Z., SAJDL, O., BRADÁČ, F., FIEDLER, P., ZEZULKA, F. Bluetooth Interface for Communication with Sensors. In Proceedings of 13th international workshop on RAAD. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 193 ( p.)ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., FIEDLER, P., SAJDL, O., ZEZULKA, F. Internet Interface for Communication with Sensors. In Proc. of 13th international workshop on RAAD. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 197 ( p.)ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

BRADÁČ, Z., CACH, P., ZEZULKA, F. Embedded Internet Oriented Pressure Sensor. In Proc. of 5th International Carpathian Control Conference. Zakopane, Poland: Faculty of Mechanical Eng. and Robotics, AGH-UST Krakow, 2004. p. 603 ( p.)ISBN: 83-89772-00-0.
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F., SAJDL, O. Wirelles Single Pressure Sensor. In Proc. of 5th International Carpathian Control Conference. Zakopane, Poland: Faculty of Mechanical Eng. and Robotics, AGH-UST Krakow, 2004. p. 609 ( p.)ISBN: 83-89772-00-0.
Detail

ZEZULA, R., MALENOVSKÝ, V., VRÁNA, J. Comparing basic methods of audio signal watermarking. In Telecommunications and signal processing TSP - 2004. SEI-UTKO, TSP 2004: VUT Brno, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ZEZULA, R.; EKSLER, V.; VRÁNA, J. Phase coding for audio watermarking. In RTT 2004. Proceedings of the international conference Research in Telecommunications Technology 2004: Prague, 2004. p. 78 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ZEZULA, R. Seznámení s problematikou vodoznačení audio signálů. In RADEŠÍN 2004. IEEE workshop Radešín 2004: Brno : Vysoké učení technické, 2004. s. 129 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

BENEŠOVÁ, M., TOMÁNEK, P. Designing nanostructures for new functional materials. In CO-MAT-TECH 2004, Proceeding of 12. International Scientific Conference. Trnava: MtF STU Bratislava, 2004. p. 91 ( p.)ISBN: 80-227-2117-4.
Detail

TOMÁNEK, P.; GRMELA, L. Near field photocurrent spectroscopy of crystalline GaAs solar cells. In CO-MAT-TECH 2004, Proceeding of 12. International Scientific Conference. Trnava: Vydavatelstvo STU Bratislava, 2004. p. 1365-1370. ISBN: 80-227-2117-4.
Detail

KOKTAVÝ, P.; ŠIKULA, J. Physical model of electromagnetic emission in solids. In 26th European Conference on Acoustic Emission Testing. Berlin, Germany: Deutche Gesellschaft fur Zerstorungsfreie Prufung E.V., 2004. p. 1111 ( p.)ISBN: 3-931381-58-7.
Detail

SVAČINA, J. Quasi-Static Analysis of U-Shielded Microstrip Lines. In Proceedings of the Open Poster Desk on 34th European Microwave Conference. Amsterdam (Holland) 2004. Horizon House, U.K., 2004. p. 11 ( p.)
Detail

HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z. Solar Cell Diagnostics Based on the Transport Characteristics - Series Resistance. In Proceedings of the Conference Workshop NDT 2004. Brno: Faculty of Civil Engineering Brno Technology University, 2004. p. 61 ( p.)ISBN: 80-7204-371-4..
Detail

MIŠUREC, J., ZEMAN, V. Filter for Data Transmission using 4B3T Coding. In Proceedings of WSEAS Conferences. 2004. p. 0 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

MIŠUREC, J., ZEMAN, V. Univerzální prvek OPA660 pro proudový mód v rychlých obvodech. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. 2004. s. 240 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

KADLEC, J., VRBA, R. Improving of industrial process of monocrystalline tungsten wire. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Proceedings. Greece: Technological Institute of Crete, Greece, 2004. p. 71 ( p.)ISBN: 80-214-2818-X.
Detail

MIKLÁNEK, T. Transactions backup on MS SQL database. In Research in telecomunication technology 2004. Prague, Czech republic: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z. Solar Cell Diagnostics Based on the Transport Characteristics - Linear Region Below 50 mV. In Proceedings of the Conference Workshop NDT 2004. Brno: 2004. p. 64 ( p.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

ZEMAN, V., MIŠUREC, J. Univerzální obvod druhého řádu s CFA. In NOVÉ SMERY V SPRACOVANÍ SIGNÁLOV VII. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Diagnostics of GaAs Light Emitting Diode PN Junctions. In Advanced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices. Dordrecht, Belgium: Kluwer Academic Publishers, 2004. p. 337 ( p.)ISBN: 1-4020-2169-0.
Detail

MIŠUREC, J. Moderní systém pro dálkový sběr dat v energetice. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. 2004. s. 195 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Multiobjektivní syntéza širokopásmových antén pomocí genetických algoritmů využitím momentové metody v časové oblasti. In Matlab 2004. I. Praha: VŠCHT Praha, 2004. s. 309 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

HAMPL, M. Tvarování optických svazků v bezkabelových optických spojích. In Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 9 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

DOSTÁL, T. Multi-Loop Filter Structures in current mode using multi-output transconductors. In Proceedings of 8th WSEAS int. multiconference CSCC on Circuits. Athens: WSEAS, 2004. p. 487-223 ( p.)ISBN: 960-8052-99-8.
Detail

DOSTÁL, T., AXMAN, V. Elliptic ARC filters based on current conveyors. In Proceedings of 13th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 20004. Ljubljana: IEEE, 2004. p. 57 ( p.)ISBN: 1581-4572.
Detail

DOSTÁL, T. High-order All-pass Filters Using Multiple-output Current-differencing-input Transconductors. In Proceedings of International Conference on Signal and Electronic System ICSES‘04. Poznaň: IEEE, 2004. p. 183 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

DOSTÁL, T. Six-port Current-differencing Transconductor a Useful Building Block for Multifunctional Filters. In Proceedings of 11th Electronic Devices and Systems Conference 20004. Brno: BUT, 2004. p. 122 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

STRÁNÍK, R. Dielektrická spektra hydroxylovaného oligobutadiénu v teplotním rozsahu –25°C až 25°C. In Elektrotechnika a informatika 2004, Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 91 ( s.)ISBN: 80-7043-300-0.
Detail

ZAJAČEK, J. Netradiční elektronicky řiditelné filtry s vícenásobnou zpětnou vazbou. In Elektrotechnika a informatika 2004. část druhá. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 141 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. Zhášecí obvod pro kvantovou kryptografii. In Sborník konference Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: ZCU Plzeň, 2004. s. 117 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

ŠMARDA, Z. Stability of Fredholm's Integro-differential Equations. In Sborník 3. Mezinárodního matematického workshopu. 1. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. p. 95 ( p.)ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M., BRÜSTLOVÁ, J. Direct evidence of negative refraction at media with negative epsilon and mju. In New trends in Physics. Brno: 2004. p. 266 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

BENEŠOVÁ, M., TOMÁNEK, P. Goos-Hänchen shifts at the interface between left- and right-handed materials. In New trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc. Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 210 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Time Domain Wideband Multi-Objective Genetic Synthesis of Wire Antennas. In 13 emes JOURNEÉS INTERNATIONALES DE NICE SUR LES ANTENNES. Int.Symposium on Antennas JINA 96, France Telecom. Nice, France: JINA 2004, 2004. p. 366 ( p.)ISSN: 1168-3848.
Detail

MALENOVSKÝ, V., ZEZULA, R., STAVÁREK, J. G.168 Line-Echo Canceller Testing in Matlab. In Proceedings of the International Conference "Research in Telecommunication Technology" 2004. Praha: CVUT Praha, 2004. p. 193 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

MALENOVSKÝ, V. Potlačování šumu v řečových signálech pomocí adaptivních algoritmů. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: VUT FEKT Brno, 2004. s. 84 ( s.)ISBN: 80-241-2726-4.
Detail

BARTLOVÁ, M., COUFAL, O. INFLUENCE OF ELECTRON ATTACHMENT ON KINETIC COMPOSITION OF SF6-ARC PLASMA. In New Trends in Physics, Proc. of the conference. Brno: FEEC, Brno University of Technology, 2004. p. 156 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. A initial data generating solutions of a general quadratic difference equations with prescribed asymptotic behaviour. In 3. matematický workshop, Sborník. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2004. p. 15 ( p.)ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Initial data generating solutions of a general quadratic difference equations with prescribed asymptotic behaviour. In 3.matematický workshop, Sborník, CD ROM. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

ADÁMEK, M., PRÁŠEK, J. The Dependence of Output Current Response on Materials of Chemical Sensors Working Electrodes. In Nanoelectronic and Photonic Systems Workshop. Tarragona, Spain: DEEEA,UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, Spain, 2004. p. 23 ( p.)
Detail

PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M. Thick Film Graphite Pastes for Working Electrodes of Amperometric Sensors. In Nanoelectronic and Photonic Systems Workshop. Tarragona, Spain: DEEEA,UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, Spain, 2004. p. 51-52. ISBN: 0000000000.
Detail

BAJER, A. 6. rámcový program EU jeho cíle a prostor pro aktivity vysokých škol. In 18th International Microworkshop 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 194 ( s.)ISBN: 80-214-2818-X.
Detail

BAJER, A., MUSIL, V., BRICH, T. IBIS-trends bei der Signalintegrität. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Proceedings. Technological Institute of Crete, Greece.: Technological Institute of Crete, Greece., 2004. s. 121 ( s.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

MUSIL, V., BRZOBOHATÝ, J., BRICH, T. Návrh prototypu segmentované Langmuirovy sondy. In Sborník 18th International Microworkshop. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 174 ( s.)ISBN: 80-214-2818-X.
Detail

MUSIL, V., BRZOBOHATÝ, J., NOVÁČEK, K. Elektronický interface pro segmentovanou Langmuirovu sondu. In Sborník 18th International Microworkshop. Rožnov pod Radhoštěm: VUT v Brně, 2004. s. 180 ( s.)ISBN: 80-214-2818-X.
Detail

EL DBIB, I., KHATEB, A., MUSIL, V. Nanofabrication. In Proceedings of the Socrates Workshop 2004. Brno: Z. Novotný, Brno, 2006, 2004. p. 98 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

EL DBIB, I., KHATEB, A., MUSIL, V. Limits of MOSFET in nanotechnology. In Proceedings of the Socrates Workshop 2004. Brno: Z. Novotný, 2004. p. 105 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

KHATEB, A., EL DBIB, I., MUSIL, V. Novel back-gate driven current mirror. In Proceedings of the Socrates Workshop 2004. Brno: Z. Novotný, 2004. p. 116 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

BAJER, A., MUSIL, V., BRICH, T. IBIS-trends bei der Signalintegritat. In Proceedings of the Socrates Workshop 2004. Brno: Zd. Novotný, 2004. s. 121 ( s.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

BAJER, A., PROKOP, R., NOVÁČEK, K. IP-core charakterisierung und static-timing-verification. In Proceedings of the Socrates Workshop 2004. Brno: Zd. Novotný, 2004. s. 127 ( s.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

BAJER, A., BRICH, T., MUSIL, V. Comeback der MIM-technologie?. In Proceedings of the Socrates Workshop 2004. Brno: Zd. Novotný, 2004. s. 133 ( s.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

PROKOP, R., MUSIL, V., BRICH, T. CMRR study of differential amplifiers. In Proceedings of the Socrates Workshop 2004. Brno: Z. Novotný261, 2004. p. 138 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

PROKOP, R., MUSIL, V., STEHLÍK, J. Reduction of the transistor mismaches effects in SI circuits. In Proceedings of the Socrates Workshop 2004. Chania: Zd. Novotný, 2004. p. 145 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

PROKOP, R., FUJCIK, L., MUSIL, V. Reliable single-stage sigma-delta modulators. In Proceedings of the Socrates Workshop 2004. Brno: Zd. Novotný, 2004. p. 150 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

PROKOP, R., BEČVÁŘ, D., BRZOBOHATÝ, J. Bipolar and BiCMOS realizations of the universal current conveyor. In Proceedings of the Socrates Workshop 2004. Brno: Zd. Novotný, 2004. p. 158 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

MUSIL, V. From microelectronics to nanoelectronics. Considerations beyond Moore´s law. In Proceedings of the 3rd European Microelectronics and Packaging Symposium, Prague, June 16-18, 2004. Lanškroun: IMAPS CS and SK Chapter, 2004. p. 43 ( p.)ISBN: 80-239-2835-X.
Detail

FILKA, M., KŘEPELKA, V. Frequency analysis of cable tree. In Procedingss WSEAS. 1. Mexico: WSEAS, 2004. p. 185 ( p.)ISBN: 960-8052-98-X.
Detail

FILKA, M., DOLEŽEL, P., BERKA, P. The university of the third age field of study: Telecommunications. In Proceeding of Research in Telecommunication Technology - RTT 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. p. 102 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

HUBÁLEK, J. Nanowires and nanotubes electroforming using nanoporous alumina. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic System Design. 2004. p. 89 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

VOJKŮVKA, L., HUBÁLEK, J. Improved Anodization Technique of Nanostructure Fabrication. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic System Design. 2004. p. 93 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

BRICH, T. Vývojová deska pro Xilinx Spartan-3 FPGA. In 18th International Microworkshop 2004. 2004. s. 161 ( s.)ISBN: 80-214-2818-X.
Detail

FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. New possibilities of multimedia application in medicine. In Proceeding ELMAR 2004. Zadar: ITG Zagreb, 2004. p. 402 ( p.)ISBN: 1334-2630.
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R.; SKOČDOPOLE, M.; FUJCIK, L. SWITCHED - CAPACITOR ADC WITH LOW POWER CONSUMPTION - BEHAVIOURAL MODELLING. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic. Crete, Greece: 2004. p. 162 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

FILKA, M., SCHINDLER, V. Optiacal fibers control system. In Proceeding of 27th International Scientific Conference TSP 2004. Telecommunications and Signal Processing, TSP 2004. Brno: Brno EES - Brno, Univearsity of Technology., 2004. p. 197 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

FILKA, M., KŘEPELKA, V. MENSA - Inteligent system of spectrum management. In Telecommunication and signal processing TSP - 2004. Brno: EES - Brno, University of Technology., 2004. p. 255 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M.; BLAHA, M.; CHMELAŘ, M.; VESELÝ, Z. Fibre Optic Sensor For Recording Of Action Potentials. In Proceedings of the 2004 International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing Conference. Melbourne: IEEE, 2004. p. 349-354. ISBN: 0-7803-8894-1.
Detail

DOSTÁL, T., ČAJKA, J., VRBA, K. Design Procedure of Oscillators and Biquads Based on Current Conveyors. In Proceedings of 8th WSEAS int. multiconference CSCC on Circuits. Athens: WSEAS, 2004. p. 487-215 ( p.)ISBN: 960-8052-99-8.
Detail

DOSTÁL, T. High-Order All-Pass Filter Using TOTA Elements. In Proceedings of 27th International Conference Telecommunication and Signal Processing. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 71 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

STRÁNÍK, R. Dielectric spectra of oligohydroxybutadiene at temperatures between - 25 °C and 25 °C. In Student EEICT 2004 Volume 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R.; SKOČDOPOLE, M.; FUJCIK, L. Low Power SC Pipelined ADC Using Op-Amp Sharing Approach. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 214 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R. Error Correction and Compensation in Capacitive Sensor Systems. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 196 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

KADLEC, J., VRBA, R., SAJDL, O. New method of pressure sensing in explosive industrial environment. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 199 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

PROKOP, R., VRBA, R., SKOČDOPOLE, M. Design of the optimum current mode second order active filters using Current Conveyors. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 202 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

SKOČDOPOLE, M.; VRBA, R.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. RSD Algorithm Implementation to Semiflash ADC. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 205 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

FUJCIK, L., VRBA, R., KREJČÍ, J. The Biosensor Signal Analysis in Portable Microfluidic Device. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 208 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

SAJDL, O., VRBA, R. Static and Dynamic ADC Integral Nonlinearity Estimation. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 211 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

VRBA, R.; ŠVÉDA, M.; SAJDL, O. Smart Pressure Transducer Resistive to Aggressive Media. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 217 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; HÁZE, J. New Integrated Measurement System for Electrochemistry Microsensors. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 220 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R., FUJCIK, L. Neural network for waste-water recognition. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 223 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Sensor Networking with Publish/Subscribe and IP Multicast. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 226 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

HRADILOVÁ, E. MULTIMEDIA INTERACTIVE SYSTEM FOR UNDERGRADUATE PHYSICS PROBLEM SOLVING. In CO-MAT-TECH 2004. STU, Bratislava, 2004. p. 384 ( p.)ISBN: 80-227-2117-4.
Detail

TÝNEK, J. Detection of organofosfate pesticide in samlpes of groceries. In Student EEICT 2004. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. p. 322 ( p.)ISBN: 80-227-2057-7.
Detail

MOLNÁR, K., NOVOTNÝ, V. WLAN Site Survey. In Telecommunication and Signal Processing TSP-2004. Brno: VUT, 2004. p. 141 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

MOLNÁR, K., NOVOTNÝ, V. WLAN analysis. In Telecommunication and Signal Processing 2004. Brno: VUT, 2004. p. 301 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

MOLNÁR, K. Distribution system for on-line multimedia data. In Research in Telecommunication Technology RTT 2004. Praha: ČVUT, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-010-3063-6.
Detail

PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M. Development of New Thick Film Sensor for Heavy Metals Detection. In IEEE Sensors 2004 proceedings. Vienna, Austria: IEEE, TU Wien, 2004. p. 749 ( p.)ISBN: 0-7803-8693-0.
Detail

FILKA, M., SLAVÍČEK, K., DOSTÁL, O. New trends in Ethernet OAM. In Telecommunication and signal processing TSP - 2004. Brno: EES - Brno, University of Technology, 2004. p. 259 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

FILKA, M. The present trends in optical access networks. In Intrnationale Scientific Conference - COFAX 2004. Bratislava: DaD Studio, 2004. p. 143 ( p.)ISBN: 80-967019-6-7.
Detail

SZENDIUCH, I. Moderní elektronika, bezolovnaté pájení a směrnice EU. In Moderní elektronické součástky 2004. Sborník přednášek, Kongresová hala Holiday Inn, 24. a 25.11.2004. Brno: Sdělovací technika, 2004. s. 11 ( s.)
Detail

FILKA, M., BERKA, P. Quality of services(QoS) guarante in IP networks. In Internationale Scientific Conference - COFAX. Bratislava: DaD Studio, 2004. p. 203 ( p.)ISBN: 80-967019-6-7.
Detail

FILKA, M., SLAVÍČEK, K., PETRENKO, M., DOSTÁL, O. Transmission capacities for evolution and image medical informations. In Intrnationale Scientific Conference - COFAX 2004. Bratislava: DaD Studio, 2004. p. 125 ( p.)ISBN: 80-967019-6-7.
Detail

FILKA, M. Perspektivy keramických vrstiev pre napatovú preladitelnost mikrovlnoných prvkov. In Mikrovlnová a bezdrátová technika 2004. Košice: SES, 2004. s. 70 ( s.)ISBN: 80-88922-87-9.
Detail

FILKA, M. Současné trendy v přístupových optických sítích. In Nová technika v telekomunikacích VII. Brno: SEI - UTKO, VUT FEKT Brno, 2004. s. 51 ( s.)
Detail

FILKA, M. Dual bands convertor LNBF uniband for satelite TV receipt. In Telecommunications and signal processing TSP 2004. Brno: EES - Brno, University of Technology, 2004. p. 263 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

STARÝ, J. Effects and Interactions of Materials and Chemistry in Lead Free Soldering. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Crete, Greece: Technological Institute of Crete, Greece, 2004. p. 81 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

ZEMAN, V., NOVOTNÝ, V. Special Four-port Network Using Curent Conveyor Devices. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2004. TU Brno, 2004. p. 289 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Bandpass filter with UCCX integrated circuit. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2004. Brno, CR: TU Brno, 2004. p. 95 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ZEMAN, V., CVRK, L. Security of Wireless Network. In Proceeding of Research in Telecommunication Technology 2004. Praha: 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ZEMAN, V., MIŠUREC, J. Modem over Internet Protocol. In Proceeding of Research in Telecommunication Technology 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

LIEDERMANN, K., FRK, M. Dielectric Behaviour of High-Temperature Mica Insulation Exposed to Electrical Stress. In Proceedings of the conference NTF 2004 (New Trends in Physics). Brno: Department of Physics, FEEC, Brno University of Technology, 2004. p. 68 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Simulating Arbitrary Transfer Function by CDTA-Based Current Divider. In Proceedings of the 2004 WSEAS Int.Conf. on Electronics, Control and Signal Processing ICECS'04. Crete, Greece: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-04-1.
Detail

MELICHAR, P., ADÁMEK, M. MASS FLOWMETER FOR LOW FLOWS MEASUREMENT. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 1. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 15, Brno, 2004. p. 141 ( p.)ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

MELICHAR, P., ADÁMEK, M. The Mass Flowmeter for Low Flows Measurement. In Proceedings of the International Conference and Competition of students scientific works STUDENT EEICT 2004. Bratislava, Vazovova 5: Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, 2004. p. 316 ( p.)ISBN: 80-227-2057-7.
Detail

EL-FAKHRI, S., LIEDERMANN, K. DIELECTRIC PROPERTIES OF BUTADIENE OLIGOMERS. In New trends in physics. 1. Brno: Ing. Zdenek Novotny CSc., 2004. p. 28 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

EL-FAKHRI, S. Time Dependence of the Relaxation in Butadiene Oligomers at a Constant Temperature. In Elektrotechnika a informatika 2004, Elektronika. Plzen: Zapadoceska univerzita v Plzni, 2004. p. 17 ( p.)ISBN: 80-7043-300-0.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V., SEDLÁK, P., ŠIKULA, J., ROČAK, D., HROVAT, M., SANTO-ZARNIK, M., BELAVIC, D. Analysis of silver diffusion into thick film resistor layers. In Proceedings of 3rd European Microelectronics and Packaging Symposium with Table-Top Exhibition. Lanskroun: IMAPS CZ&SK Chapter, 2004. p. 660 ( p.)ISBN: 80-239-2835-X.
Detail

SEDLÁK, P., HAVRÁNEK, J. PIEZOCERAMIC SENSORS: IMPEDANCE SPECTRUM IN VIEW OF RESONANT FREQUENCIES. In Nové trendy ve fyzice 2004. brno: Departmnt of physics FEEC, 2004. p. 84 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Experimental Study of Micro-Cracks in Composites under Mechanical Stress. In DEFEKTOSKOPIE 2004. Praha: Czech Society for Nondestructive Testing, 2004. p. 81 ( p.)ISBN: 80-214-2749-3.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Study of Electromagnetic Emission in Solids. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. p. 56 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P. Noise Spectroscopy and Diagnostics of High Temperature Insulating Materials. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. p. 52 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P., TOMEČEK, K., ŠTEFKOVÁ, M. Experimental Study of Electromagnetic Emission in Composites under Mechanical Stress. In Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Olomučany: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. p. 61 ( p.)ISBN: 80-7204-353-6.
Detail

HÁJEK, K., SEDLÁKOVÁ, V., MAJZNER, J., HEFNER, Š., ŠIKULA, J. Non-linearity and noise characterisation of thick-film resistors after high voltage stress. In Proceedings of the 3rd European Microelectronics and Packaging Symposium with Table Top Exhibition. Lanskroun: IMAPS CZ&SK Chapter, 2004. p. 421 ( p.)ISBN: 80-239-2835-X.
Detail

STRÁNÍK, R., KAMENÍK, R. Dielektrická spektra hydroxylovaného oligobutadiénu. In Workshop NDT 2004 non-destructive testing. Brno: UFYZ, FCE, BUT brno, 2004. s. 206 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

ZEZULA, R. Phase-changing method for audio signal watermarking. In 5. rocnik prehlidky doktorskych praci, konference, Elektrotechnika a informatika 2004, cast druha: Elektronika. Fakulta elektrotechnicka, Zapadoceska univerzita v Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. p. 145 ( p.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V., ŠIKULA, J. Thick film resistor characterisation by non-linearity and resistance change after high voltage stress. In New Trends in Physics - Proceedings of the Conference. Brno: Department of Physics FEEC, Brno University of Technology, 2004. p. 88 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

KOKTAVÝ, P., ŠIKULA, J., ŠTOURAČ, L. Local Avalanche Breakdowns in Semiconductor GaAsP Diodes. In MIEL 04. Nis, Serbia & Montenegro: University of Nis, 2004. p. 58 ( p.)ISBN: 0-7803-8166-1.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z., MOTL, M. TD-EFIE with 3-Point Backward Difference and Stability Investigation. In 4th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS. Puerto De La Cruz: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

ŠMÍD, P. Učení genetických neuronových modelů drátového dipólu. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 115 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

MOTL, M. Modelování mikrovlnných struktur pomocí metody hraničních prvků. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 96 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

MOTL, M., LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Fast Frequency Sweep Technique in Envelope Finite Element Method with Absorbing Boundary Condition. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference Applied Informatics and Communications. Tenerife: The World Scientific and Engineering Academy and Society, 2004. p. 156 ( p.)
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z., LUKEŠ, Z. Genetic Neural Networks for Modeling Dipole Antennas. In Proceeding of the 4th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications. Puerto De La Cruz, Tenerife: The World Scientific and Egineering Academy and Society, 2004. p. 156 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

MOTL, M. Analýza antén pomocí metody hraničních prvků. In Sborník příspěvků a prezentací Odborné semináře 2004. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 15 ( s.)
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Nedestruktivní diagnostika polovodičových PN přechodů pomocí impulzního šumu. In Workshop NDT 2004. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 84 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Metodika měření statistických charakteristik impulzního šumu. In Workshop NDT 2004. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 90 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Měřicí zařízení pro diagnostiku PN přechodu pomocí impulzního šumu. In Workshop NDT 2004. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 95 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

FUJCIK, L., VRBA, R., SKOČDOPOLE, M., HÁZE, J. Comparison of the sigma-delta modulators. In Intensive Training Programme in Electronic. Crete,Greece: Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic, 2004. p. 71 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

MIKEL, B., ČÍP, O., BUCHTA, Z., LAZAR, J. Control system for absolute laser interferometry with semiconductor lasers. In Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Novotny, 2004. p. 468 ( p.)ISBN: 80-214-2701.
Detail

MIKEL, B., ČÍP, O. Wavelength stability improvement of the semiconductor lasers by using fiber gratings. In Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Novotny, 2004. p. 474 ( p.)ISBN: 80-241-2701-9.
Detail

KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P. A Study of Temperature Dependence of the Electric Conductivity of High-temperature Insulating Materials. In Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Olomučany: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. p. 66 ( p.)ISBN: 80-7204-353-6.
Detail

KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P., TOMEČEK, K. Experimentální studium mikrotrhlin v kompozitních materiálech při mechanickém zatěžování. In EXPERIMENT '04. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2004. s. 209 ( s.)ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P. A Study of Transport Characteristics of High-temperature Insulating Materials. In DISEE 2004, Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. p. 170 ( p.)ISBN: 80-227-2110-7.
Detail

KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Effect of Voltage and Thermal Aging on the Characteristics of Partial Discharges in High-temperature Insulators. In DISEE 2004, Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. p. 174 ( p.)ISBN: 80-227-2110-7.
Detail

FUJCIK, L., VRBA, R., SKOČDOPOLE, M., HÁZE, J. Continuous-time sigma-delta converters. In Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Zdenek Novotny CSc., 2004. p. 164 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KHEILOVÁ, M., ZDRAŽIL, V. Some Thoughts on the Course Physics II for Bachelors. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 323 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

KADLEC, J., KOLAŘÍK, V. Control board for cathode etching. In STUDENT EEICT 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 597 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

EL-FAKHRI, S. DIELECTRIC PROPERTIES OF BUTADIENE OLIGOMERS AT A CONSTANT TEMPERATURE – TIME DEPENDENCE. In Workshop NDT 2004 non-destructive testing. Brno: Institute of Phyzic, Faculty of Civil Engineering, BUT Brno, 2004. p. 33 ( p.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

ŠÍP, J. Příjem velmi slabých optických signálů - čítače fotonů. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2004. Brno: VUT v Brně, FEKT UREL, 2004. s. 42 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

BENEŠ, P.; KLUSÁČEK, S. In Process Measurement of Particle Size Distribution. In Proceedings of IEEE Sensors 2004. Vienna: IEEE Computer Society, 2004. p. 357-361. ISBN: 0-7803-8693-0.
Detail

HOLCMAN, V. Elektrické vlastnosti elastomeru s kovovým práškovým plnivem. In WORKSCHOP NDT 2004 NON-DESTRUCTIVE TESTING. Brno: Marta Kořenovská and Luboš Pazdera, 2004. s. 57 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

VRBA, R., SAJDL, O., ŠVÉDA, M., KUCHTA, R. Wireless Smart Sensor Network System. In Proceedings of the ICSE & INCOSE 2004 Conference. Las Vegas, Nevada: CRC Press LLC, 2004. p. 104 ( p.)ISBN: 1-85769-1970.
Detail

VRBA, R., ŠVÉDA, M. Reuse of Formal Specifications in Computer-Based Systems Design. In Proceedings of the ICSE & INCOSE 2004 Conference. Las Vegas, Nevada: CRC Press LLC, 2004. p. 142 ( p.)ISBN: 1-85769-1970.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. An Approach to Computer-Based System Synthesis. In Proceedings of the ICSE & INCOSE 2004 Conference. Las Vegas, Nevada: CRC Press, 2004. p. 77 ( p.)ISBN: 1-85769-1970.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R. Embedded Smart System of Neural Network Gas Analyzer. In Proceedings of the ICSE & INCOSE 2004 Conference. Las Vegas, Nevada: CRC Press, 2004. p. 34 ( p.)ISBN: 1-85769-1970.
Detail

URBAN, F. Fibre Bragg Gratings and Their Applications in Photonic Systems. In Electronic DEvices and Systems 04-Proceedings. Brno: Novotný, 2004. p. XXXV ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

URBAN, F. Optický přenos volným prostorem v sítích s vysokou dostupností. In Optické komunikace 2004. Praha: Action M, 2004. s. 169 ( s.)ISBN: 80-86742-06-7.
Detail

BOUŠEK, J., FIBICH, M., FOŘT, T., GROSSMAN, J., SOBOTA, J. Dynamic impact wear tester. In Nano 04 Nenamat mobilization workshop. Brno: Auda, Bezručova 17a, Brno university of technology, 2004. p. 56 ( p.)ISBN: 80-214-2672-1.
Detail

FOŘT, T., FIBICH, M. The Impact Tester for Thin Hard Coatings. In KONFERENCIA EEICT 2004 FEI STU Bratislava. FEI STU Bratislava: FEI STU Bratislava, 2004. p. 15 ( p.)ISBN: 80-227-2057-7.
Detail

KADLEC, J., KOLAŘÍK, V. Control unit for etching of cathodes. In EDS 04 - Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 256 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., SMÉKAL, Z., KUBÁSEK, R., BARTUŠEK, K. Equiripple Digital Filters in Quadrature Mirror Filter Banks for Nuclear Magnetic Tomograpfy. In APCCAS 2004. Tainan: IEEE Circuits and Systems Society, 2004. p. 713 ( p.)ISBN: 0-7803-8661-2.
Detail

UHDEOVÁ, N. Die Effizienz der Physiklehre mit dem Computer. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 1435 ( s.)ISBN: 80-227-2117-4.
Detail

PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M. Fabrication of Nb-doped titania Nanopowders by Sol-Gel route. In Nanoelectronic and Photonic Systems Workshop. Tarragona, Spain: DEEEA,UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, Spain, 2004. p. 55 ( p.)
Detail

BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; ZEZULKA, F. Embedded sensors for automation. In Proc. of IFAC Workshop on PDS2004. Krakow, Poland: Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, 2004. p. 59 ( p.)ISBN: 83-908409-8-7.
Detail

HANUS, S. Practical Education in Mobile Communications. In Proceedings of the WSEAS Conference Engineering Education EE 2004. Venice, Italy: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-05-X.
Detail

FOŘT, T., FIBICH, M. The Impact Tester for Thin Hard Coatings. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 1. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondášovka 105, Brno, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

SZENDIUCH, I. Investigation of Creep and Stress Relaxation of Lead-free Solder Joints. In 37th IMAPS Symposium on Microelectronics. Long Beach: IMAPS USA, 2004. p. 1-10 ( p.)ISBN: 0-930815-74-2.
Detail

SZENDIUCH, I., STARÝ, J. Some New Results from Investigation of Lead-free Solders Application. In Proceedings of IMAPS Nordic 2004 Annual Conference. Helsingor, Denmark: IMAPS Nordic, 2004. p. 49 ( p.)ISBN: 951-98002-6-3.
Detail

BRICH, T. Xilinx Spartan-3 FPGA. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Vysoké učení technické v Brně, FEKT a FIT, 2004. s. 23 ( s.)ISBN: 80-214-2634.
Detail

WILFERT, O., PROKEŠ, A. Laser Radar Cross Section In 850 Nm Region. In ICSES'04, International Conference on Signals and Electronic Systems. Institute of Electronics and Telecommunications, Poznan University of Technology: PTETIS, 2004. p. 593 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

KADLEC, J., KOLAŘÍK, V. Electronic device for electronically controled etching. In PROCEEDINGS of IFAC WORKSHOP - PDS 2004 PROGRAMMABLE DEVICES AND SYSTEMS. Cracow, Poland: IFAC, 2004. p. 347 ( p.)ISBN: 83-908409-8-7.
Detail

HOVOŘÁK, P. Návrh optických bezkabelových spojů pomocí korekčních křivek. In Odborné semináře 2004. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

PROKEŠ, A. Methods of Automatic Gain Control Used in Cable-Free Communication Link Receiver. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2004. FEEC BUT Brno, Department of Telecommunications: VUT Brno, 2004. p. 214 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

PROKEŠ, A. Fundamental Frequency and Noise Analysis of Optical Receiver. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2004. FEEC BUT Brno, Department of Telecommunications: VUT Brno, 1990. p. 214 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

PROKEŠ, A. Simple Model of Optical Receiver Input Circuits. In ICSES'04, International Conference on Signals and Electronic Systems. Institute of Electronics and Telecommunications, Poznan University of Technology: PTETIS, 2004. p. 261 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

ŠMÍD, P. Training the Neural Models of Wire Antennas. In The 14th International Travelling Summer School on Microwave and Lightwaves ITSS 2004. DREL, FEEC, VUT v Brně, 2004. p. 410 ( p.)
Detail

VONDRA, M., VÍCH, R. Voice Conversion Based on Spectral Envelope Transformation. In Elektronishe Sprachsinalverabeitung. Cottbus: BTU Cottbus, 2004. p. 148 ( p.)ISBN: 3-937672-65-5.
Detail

VONDRA, M. Voice Transformation in Parametric Speech Synthesis. In Speech Processing. Praha: Institute of Radio Engineering and Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2003. p. 35 ( p.)ISBN: 80-86269-10-8.
Detail

AHMED, M. Photo-induced charge and hole drift length measurement of evaporated ZnS:Mn alternating-current thin-film electroluminescent devices. In Elektortechnika a informatika 2004. Plzeň: Fakulta elektrotechnická, Zapadočeská univezita v Plzni, 2004. p. 63-66. ISBN: 80-7043-300-0.
Detail

AHMED, M. Subtreshold voltage-induced transferred charge aging analysis of alternating-current thin-film electroluminescent device. In New trends in Physics NTF 2004. Brno: Ing. Zdenek Novotny, CSc., 2004. p. 196-199. ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

AHMED, M. Photo-induced charge and luminescence measurements in ZnS:Mn2+ ACTFEL. In New trends in Physics NTF 2004. Brno: Ing. Zdenek Novotny, CSc., 2004. p. 200-203. ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

STARÝ, J., KAZELLE, J. Solder Wetting of Substrate Surface in Lead Free Soldering. In The 11th Electronic Devices and Systems Conference. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 394 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

STARÝ, J., KAZELLE, J. Wetting characteristics Study of Soldering Process in Nitrogen and Nitrogen / Hydrogen Atmosphere. In 3rd European Microelectronics and Packaging Symposium. Praha: MPO, 2004. p. 589 ( p.)ISBN: 80-239-2835-X.
Detail

KOLKA, Z., HORÁK, M. Symbolic Approximation of Poles and Zeros. In Proc. of Electronic Devices and Systems Conference (EDS 2004). Brno: Brno Univ. of Tech., 2004. p. 30 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KOLKA, Z.; POSPÍŠIL, V.; HORÁK, M. A Tool for Symbolic Analysis. In Proc. of International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES04). Poznan, Poland: Poznan Univ. of Techn., 2004. p. 175 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

KOLKA, Z.; POSPÍŠIL, V.; HORÁK, M. Program for Symbolic Analysis. In In: Proc. of 11th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Szczecin, Poland: TU Lodz, 2004. p. 666 ( p.)ISBN: 83-919289-7-7.
Detail

KOLKA, Z.; WILFERT, O. Statistical model of free-space optical data link. In Proc. of The International Symposium on Optical Science and Technology. Denver: Int. Soc. for Opt. Eng., 2004. p. 203 ( p.)ISBN: 0-8194-5488-5.
Detail

KOLKA, Z.; WILFERT, O. Spatially Unsteady Optical Wireless Link. In Proc. of International Symposium on Signals, Systems, and Electronics (ISSSE 2004). Linz: University of Linz, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 3-9501491-3-9.
Detail

KOLKA, Z., WILFERT, O. Multiple Laser Spot Tracking with Position Sensitive Detectors. In Proocedings of the IEEE International Conference on Signals and Electronic System. ICSES’04. Poznaň: Poznan Univ. of Techn., 2004. p. 593 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

KOLKA, Z., WILFERT, O. Teaching Methods of Photonics and Paradigm of Present-day Science. In Proc. of 14th International Czech – Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004. Bratislava: Slov. Tech. Univ., 2004. p. 288 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KOLKA, Z., WILFERT, O. Optical Wireless Link for Train. In Proc. of 14th International Czech – Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004. Bratislava: STU Bratislava, 2004. p. 249 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KOLKA, Z., WILFERT, O. Application of Possitional Sensitive Detectors. In Proc. of 11th Electronic Devices and Systems Conference (EDS 2004). Brno: Brno Univ. of Techn., 2004. p. 115 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KOLKA, Z., WILFERT, O. Free Space Optics Connecting Train Wagons. In Proc. of International Workshop Digital Technologies 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. p. 162 ( p.)ISBN: 80-8070-344-5.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V. Optická komunikace volným prostorem. In Sborník příspěvků konference Optické komunikace 2004. Praha: Česká a Slovenská společnost pro fotoniku, 2004. s. 207 ( s.)ISBN: 80-86742-06-7.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., FROEHLING, K. Photonics and paradigm of present-day science and teaching. In Proceedings of the conference New Trends in Physics, NFT 2004. Brno: Brno Univ. of Techn., 2004. p. 361 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

SZENDIUCH, I. Cleaning of Electronic Assemblies - a Modular Approach. In Proceedings of 3rd European Microelectronics and Packaging. Praha: IMAPS, 2004. p. 305 ( p.)ISBN: 80-239-2835-X.
Detail

SZENDIUCH, I. Czech Electronics Sector and Education. In IMAPS Nordic Proceedings. Helsingor: IMAPS Nordic, 2004. p. 232-7 ( p.)ISBN: 951-98002-6-3.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J., DOSTÁL, T. Equivalent RLC Circuits of the Second-Order Dynamical. Systems with PWL Controlled Sources. In Proc. of the IASTED International Conference Modelling, Identification and Control (MIC'2004). Gründelwald: IASTED, 2004. p. 212 ( p.)ISBN: 0-88986-387-3.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., POSPÍŠIL, V., BRZOBOHATÝ, J. Fully-Generalized State Model of Optimized Third-Order Dynamical Systems of Class C. In Proc. of 8th WSEAS Int. Conf. on Circuits (CSCC 2004). Athens, Greece: WSEAS Press, 2004. p. 319 ( p.)ISBN: 960-8052-99-8.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., PETRŽELA, J. Generalized State Model of Dynamical System with Low Sensitivity Measure. In Proc. of the 14th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2004. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2004. p. 9 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

BRZOBOHATÝ, J., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V. General State Model of Optimized Third-order Dynamical Systems of Class C. In In Proc. of the EDS’04. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 8 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

BRZOBOHATÝ, J., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., PETRŽELA, J. Optimized Third-order Dynamical Systems of Class C and Their State Models for Different Types of Eigenvalues. In Proc. of Telecommunication and Signal Processing TSP-2004. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., PETRŽELA, J., BRZOBOHATÝ, J. Active RC Equivalent Structure of the Optimized Second-order PWL Dynamical System. In 3rd WSEAS Int. Conf. on Non-Linear Analysis, Non-Linear Systems and Chaos (NOLASC 2004). Athens, Greece: WSEAS Press, 2004. p. 189 ( p.)
Detail

KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D. Exploiting Matrix Sparsity for Symbolic Analysis. In Proc. of 4th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications. Tenerife, Spain: WSEAS Press, 2004. p. 234 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

ŠIKULA, J.; HLÁVKA, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; HÖSCHEL, P.; ZEDNÍČEK, T.; SITA, Z. Charge Carrier Transport and Storage in NbO Capacitors. In Proceedings of 18th European Passive Components Conference. United Kingdom: ECA - Electronic Components, Assemblies & Materials Association, 2004. p. 178 ( p.)
Detail

ŠIKULA, J., PAVELKA, J., SEDLÁKOVÁ, V., TACANO, M., HASHIGUCHI, S., TOITA, M. RTS in submicron MOSFETs and quantum dots. In Proceedings of SPIE - Noise and Information in Nanoelectronics, Sensors, and Standards II. United States of America: The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2004. p. 64 ( p.)ISBN: 0-8194-5394-3.
Detail

ŠTEFFAN, P., KUCHTA, R. Virtual Laboratory for Remote Measurement. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2004. p. 507 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

NĚMEC, K. Possible Application of Very Short Block Correction Codes. In RTT 2004, Communication with future September 15 - 17, Český ráj. Praha: CTU in pratur, Fakulty of Electrical Engineering, Department of Telecommunication Engineering, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

NĚMEC, K. Reed - Solomon Codes in Telecommunication Systems. In Telecommunication and Signal Processing TSP 2004, September 2 - 3 , Brno 2004, CZ. Brno: SEI - UTKO, TSP 2004, 2004. p. 150 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ŠANDERA, J. FR4-FR4 "Z" Axis Solder Interconnection. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: Vysoké Učení technické v Brně, 2004. p. 399 ( p.)ISBN: 80-214-2701.
Detail

BRANČÍK, L. Error Analysis and Optimal Parameter Evaluation in FFT-based 2D-NILT Method. In Proceedings of 2004 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems. Tainan: 2004. p. 809 ( p.)ISBN: 0-7803-8660-4.
Detail

SADOVSKÝ, P., MAJZNER, J. Color Sensitivity of a CCD Camera. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 15, Brno, 2004. p. 137 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

SADOVSKÝ, P. Using the Newton Tangent Method for Localization Polynomial Multiple Roots by Increment Argument Method. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 15, Brno, 2004. p. 433 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

SADOVSKÝ, P. System for Synchronized EEG Recording and Sleep Movement Monitoring. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 15, Brno, 2004. p. 128 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

SADOVSKÝ, P. Compression of Video Recording of Sleeping Patient. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 15, Brno, 2004. p. 132 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

SADOVSKÝ, P. The PHP Virtual Laboratory. In NTF 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 347 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Modulace pro ADSL přenosovou technologii. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠILHAVÝ, P., GREGOŘICA, M. Filter Bank Modulation Technique. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology. Praha: Katedra telekomunikační techniky ČVUT-FEL v Praze, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ČERVINKA, T., PROVAZNÍK, I. Geometrical Constraints in Bayesian Wavelet Filtering of Images. In Proceeedings of the 10th Conference STUDENT EEICT 2004. Brno: 2004. p. 26 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

AHMED, M. Phosphor materials and luminescent impurities for ACTFEL device. In Workshop NDT 2004 Non destructive testing. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 8-13. ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

SZENDIUCH, I., ŠANDERA, J. FR4-ceramic "Z axis" solder joint reliability. In EMPS 2004. Praha: IMAPS, 2004. p. 687 ( p.)ISBN: 80-239-2835-X.
Detail

NAGY, Z. Calibration of a highly telecentric imaging setup. In Research in Telecommunication Technology 2004. Praha: CVUT, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 800103063-6.
Detail

HUBÁLEK, J., MALYSZ, K. Gas sensors based on nanoparticle WO3 thick films. In Conference IEEE Sensors 2004. Vienna: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

IVANOV, P.; LLOBET, E.; STANKOVA, M.; VERGARA, A.; VILANOVA, X.; HUBÁLEK, J.; GRACIA, I.; CANÉ, C.; CORREIG, X. Towards a microsystem for monitoring ethylene in warehouses. In Eurosensors XVIII 18 th European Conference on Solid-State Sensors Conference. Roma: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

IVANOV, P.; VILASECA, M.; LLOBET, E.; VILANOVA, X.; HUBÁLEK, J.; CORONAS, J.; SANTAMARIA, J.; CORREIG, X. Influence of zeolite films on the sensitivity of SnO2 and Pt-SnO2 thick film gas sensors. In Eurosensors XVIII 18 th European Conference on Solid-State Sensors Conference. Roma: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

RAIDA, Z., ŠMÍD, P., LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., MOTL, M. Broadband characterization of antennas. In Proceedings of the 4th WSEAS Conference on Applied Informatics and Communications AIC 2004. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: WSEAS, 2004. p. 1897 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

GRMELA, L.; DOBIS, P.; MAJZNER, J.; KALA, J.; ZAJAČEK, J. Automatic Noise Spectral Density Measuring Set-up. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. p. 32-35. ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

HRUŠKA, P., GRMELA, L., KOKTAVÝ, P. MAPLE in General Physics e-Grading. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. p. 316 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

MAJZNER, J., SADOVSKÝ, P. Innovation of gravitational acceleration measurements. In Proceedings of the 10th conference student eeict 2004 - Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 70a, Brno, 2004. p. 385 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

HEFNER, Š., MAJZNER, J., HAVRÁNEK, J., ŠIKULA, J. NOISE CHRACTERISTICS OF PIEZOCERAMICS SAMPLES. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdenek Novotny CSc, Dndrackova 105, Brno, 2004. p. 36 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

ZAJAČEK, J., ŠIKULA, J., GRMELA, L. CONTACT AND SHEET RESISTANCE OF SOLAR CELLS. In Non-destructive testing. Brno: Institute of Physic, FAST, BUT, 2004. p. 243 ( p.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

BOUŠEK, J. Resonant Converter- a Simple Device for Large Power Conversion. In Electronic Devices and Systems 2004. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2004. p. 480 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

BOUŠEK, J., FIBICH, M., FOŘT, T., GROSSMAN, J., SOBOTA, J. Dynamic impact wear tester. In Electronic Devices and Systems 2004. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2004. p. 247 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

BOUŠEK, J. Electron Cyclotron Resonance Plasma and Ion Sources Design and Use. In Electronic Devices and Systems 2004. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2004. p. 251 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

BOUŠEK, J., FIBICH, M., FOŘT, T., GROSSMAN, J., SOBOTA, J. Dynamický měřič otěru. In VRSTVY A POVLAKY 2004. Trenčín: DIGITAL GPRAPHIC, Trenčín, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 80-968337-8-2.
Detail

ŠANDERA, J. FR4 – Ceramic „Z“ Axis Solder Joint Reliability. In Proceedings of 3rd European Microelectronics and Packaging Symposium. Praha: IMAPS CZ&SK, 2004. p. 687 ( p.)ISBN: 80-239-2835-X.
Detail

BOUŠEK, J., FIBICH, M., FOŘT, T., GROSSMAN, J., SOBOTA, J. Dynamic impact wear test exploitation. In VRSTVY A POVLAKY 2004. Trenčín: DIGITAL GPRAPHIC, Trenčín, 2004. p. 47 ( p.)ISBN: 80-968337-8-2.
Detail

RAJMIC, P. Programový balík ThreshLab pro MATLAB. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference MATLAB 2004. Praha: HUMUSOFT s.r.o., 2004. s. 493 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

RAJMIC, P. A Method for Real-Time Wavelet-Type Signal Processing. In Proceedings of the international conference RTT 2004. Praha: ČVUT v Praze, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

BULVA, J. Modelovaní tepelněmechanických vlastností mikroelektronických spojů. In Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 5 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

BULVA, J. Modelovaní tepelněmechanických vlastností mikroelektronických spojů. In Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7043-328-0.
Detail

BOUŠEK, J. Variable Frequency/Amplitude Sine Wave Resonant Power Source for High Voltage and Electric Discharge Devices. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: Chania, Greece, Technological Institute of Crete, 2003. p. 186 ( p.)ISBN: 80-214-2461-3.
Detail

RECMAN, M. Propojení strukturního a elektrického simulátoru. In 18th International Microworkshop 2004. Sborník. 9. až 11.6.2004 Rožnov. 2004. s. 167 ( s.)ISBN: 80-214-2818-X.
Detail

OTEVŘELOVÁ, D. Analysis Of Buried Waveguides For Mode Spot Converters. In Nové trendy ve fyzice NTF 2004. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 254 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

RECMAN, M. Diode Model Parameters Extraction. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic. 2004. p. 55 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

HORÁK, M. Compact Modelling of Nanostructure High-Frequency Response. In New Trends in Physics 2004 - Proceeding of the Conference. Z. Novotný, Brno, 2004. p. 222 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

OTEVŘELOVÁ, D. Šíření optického signálu v 3D strukturách v těsné blízkosti rozhraní polovodič-vzduch. In Workshop NDT 2004 NON-DESTRUCTIVE TESTING. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 126 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

LUKEŠ, Z., ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Broadband Multi-Objective Synthesis of Patch Antennas. In Proceeding of the WSEAS Conferences: Applied Informatics & Communications (AIC ' 04). Puerto De La Cruise, Tenerife, Canary Islands: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

HORÁK, M. Planar Heterostructure Barrier Varactor. In Electronic Devices nad Systems 2004 Conference Proceedings. Z. Novotný, Brno, 2004. p. 415 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

HORÁK, M. High-frequency electron transport in a model ballistic MOSFET. In The 5th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2004. USA: IEEE - Catalog Number 04EX867, 2004. p. 219 ( p.)ISBN: 0-7803-8535-7.
Detail

ŠTRUNC, M., ŠIKULA, J. Stochastic resonance in the sound perception process. Physical basis. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 94 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

ŠTRUNC, M.; ŠIKULA, J. Stochastic resonance in the sound perception process. Benefit of noise. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 100-104. ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

BIOLEK, D., GUBEK, T. Gm-C filter electronic control using FDCD structure and CDTA elements. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 18 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., KOLKA, Z. AC analysis of operational rectifiers via conventional circuit simulators. In Proceedings of the WSEAS Conferences AIC'04, ISCGAV'04, ISTASC'04. Tenerife, Spain: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

BOUŠEK, J. Planar transformer – a way to small dimensions and high power density in switched power supply. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Proceedings. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, Greece, 2004. p. 61 ( p.)ISBN: 80-214-2819-8.
Detail

WILFERT, O. Free-Space Optical Communication Systems. In ITSS 2004, Brno, Summer School Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 265 ( p.)
Detail

ZEMAN, V., NOVOTNÝ, V. Second-Order Filters Using Current Conveyor Devices. In Proceedings of 9th Vietnam Conference on Radio & Electronics REV'04. Hanoi, Vietnam: The Radio Electronics Association of Vietnam, 2004. p. 228 ( p.)ISBN: 232/QD-CXB.
Detail

HANUS, S., ZÁVODNÝ, L. Optimalization of Cellular Radio Network. In Proceedings of the WSEAS Conference. Tenerife, Spain: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

SYSEL, P. Optimization of FIR Filter on VLIW Digital Signal Processors. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2004. Prague: CTU in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Optimalizace algoritmů v signálovém procesoru typu VLIW při využití intrinsic funkcí. In Sborník X. mezinárodní konference Moderní elektronické součástky 2004. Sdělovací technika. Brno: Sdělovací technika, s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V., DOBIS, P., ŠIKULA, J., HOSCHL, P., SITA, Z., ZEDNÍČEK, T. Low Frequency Noise of Nb2O5 Thin Insulating Films. In Proceedings of the 17th International Nonference Noise and Fluctuations ICNF 2003. Czech Republic: CNRL s.r.o., 2003. p. 141 ( p.)ISBN: 80-239-1005-1.
Detail

IVANOV, P., LLOBET, E., VILANOVA, X., STANKOVA, M., BREZMES, J., CORREIG, X., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., GRACIA, I., CANÉ, C. Screen-printed nano-grain WO3 films for micro hotplate gas sensors. In IEEE Sensors 2003,Second IEEE International Conference on Sensors. Toronto: The Printing House, Stoughton, USA, 2003. p. 358 ( p.)ISBN: 0-7803-8134-3.
Detail

ŠMARDA, Z. Some Questions of a Behaviour of Integro-Differential Equations. In Proceedings of the 3 th International Conference Aplimat. Part II. Bratislava, Slovak Republic: Department of Mathematics Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology in Bratislava., 2004. p. 919 ( p.)ISBN: 80-227-1995-1.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. Gradient magnetic field measuring method using MR technique with spin echo series. In Progress in Electromagnetics Research. Pisa: University of Pisa, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 88-8492-268-2.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K., KUBÁSEK, R. Signal denoising in MR tomography using wavelet. In Progress in Electromagnetics Research Symposium. Pisa: University of Pisa, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 88-8492-268-2.
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R. ADC Position-Sense Interface. In Proceedings of 11th Annual IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer Based Systems ECBS 2004. Brno: IEEE Computer Society, 2004. p. 429 ( p.)ISBN: 0-7695-2125-8.
Detail

ČERVINKA, T. Generalized Cross Validation with Bayes Approach for Image Denoising. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha: 2004. p. 20 ( p.)
Detail

MATOUŠEK, V., BUCHTA, Z. A New Method for Direct Measurement of Refraction Index of Air with an Optical Resonator. In STUDENT EEICT 2004. MSD,spol.s.r.o.,Skorkovského 70a,Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc.,Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 636 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

MATOUŠEK, V., DANĚK, L. A Scientific Development System for the Measurement and Generation of Low Frequency Signals. In STUDENT EEICT 2004. MSD,spol.s.r.o.,Skorkovského 70a,Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc.,Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 641 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

PRÁŠEK, J., KREJČÍ, J. A New Possibility of Thick film Biosensor Substrate Properties Measurement. In Proceedings of IEEE Internacional Conference on Sensors 2003. Toronto, Kanada: IEEE, 2003. p. 656 ( p.)ISBN: 0-7803-8134-3.
Detail

DANĚK, L. Calibration of the Deflection Field of the Lithograph Using SEM Mode. In 10. konference EEICT. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 570 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

VYKLICKÝ, M., SCHIMMEL, J., PROVAZNÍK, I. Analyzer of MIDI Communication Interface Dataflow. In Radioelektronika 2004 - Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 350 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K., ŠPONAR, R. Universal Filters with UCCs Operating in Voltage and Current Mode. In Radioelektronika 2004 - Conference proceedings. Bratislava, Slovak Republic: FEI STU Bratislava, 2004. p. 40 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

VYKLICKÝ, M. Comparison Of Spectral Method and Complex Demodulation Method for T-wave Alternans Detection. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004, Volume 2. Brno: 2004. p. 179 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J., KUBÁNEK, D. Biquad Filters Employing Universal Current Conveyors. In Proceedings of the 3rd International Conference on Networking ICN'04. Gosier, Guadeloupe: Universite de Haute Alsace, 2004. p. 1050 ( p.)ISBN: 0-86341-326-9.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Diagnostics of GaAsP Light Emitting Diode PN Junctions. In Advanced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices, Abstracts Book. Brno: CNRL, 2003. p. 50 ( p.)
Detail

VONDRA, M., MACOLA, J. Modifikace výšky hlasu a jeho časového měřítka. In Audio Technologies and Processing ATP 2003. Praha: VUT Brno - FEKT, 2003. s. 99 ( s.)ISBN: 80-214-2391-9.
Detail

FUJCIK, L., VRBA, R., KREJČÍ, J., PRÁŠEK, J., GROSMANOVÁ, Z. Reproducibility of measurement of organophosphorous pesticides toxicity. In Second IEEE International Conference on Sensors. Toronto: Toronto, 2003. p. 252 ( p.)ISBN: 0-7803-8133-5.
Detail

ŠÁDEK, V., DÝMAL, P., PROKOPEC, J., SVAČINA, J. Mapping of the Coplanar Strips and Coplanar Waveguide to the Cylindrical Segments. In Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: 2004. p. 128 ( p.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Broadband Analysis of Multi-Wire Antennas with Time-Domain Method of Moments. In In Proceeding 14th conference Radioelektronika 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. p. 217 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KUBÁNEK, D. Low-pass Filter with UCCs Based on Passive Ladder Structure. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2004. p. 80 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

HANUS, S. GPRS User Data Throughput in GSM. In Conference Proceedings Radioelektronika 2004. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 56 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. QUENCHING CIRCUIT FOR SINGLE-PHOTON QUANTUM KEY DISTRIBUTION. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava: Katedra rádioelektroniky FEI STU, 2004. p. 253 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ŠTOHL, R., ZEZULKA, F. Machine Vision applied on the Zone Detection for Isotachophoresis. In ICCC 2004. Zakopane: University of Science and Technology, Poland, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M., OTEVŘELOVÁ, D., DOBIS, P. Scanning near-field optical microscopy and its application in semiconductor investigation. In Scanning probe microscopy 2004. Nizhny Novgorod: Institute for Physics of Microsctructures RAS, 2004. p. 108-111.
Detail

ŠTOHL, R., ČERNÝ, L. Training panel of the PROFIBUS PA network. In Process Control '03. Bratislava: Slovak university of technology in Bratislava, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Initial data generating solutions of a power equation with certain asymptotic properties. In 3rd International Conference APLIMAT. Bratislava: STU Bratislava, 2004. p. 247 ( p.)ISBN: 80-227-1995-1.
Detail

LUKEŠ, Z. Analysis of Multi-Wire Antennas with Time-Domain Method of Moments (TD-MoM). In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. volume 2. Brno VUT: FEEKT VUT, 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

KUNOVSKÝ, J., MELKES, F., PETŘEK, J. Equation System Simplification in the Taylor Series Method. In Proceedings of 37th International Conference MOSIS'03. Ostrava: 2003. p. 165-170. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

BLÁHA, M. Introduction of Quantum Dots. In Student EEICT 2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 546 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Existence of Subdominant Positive Solutions of a Discrete Equations Delta(k+n)=-p(k)u(k). In XXII. International Colloquium on the Acquisition Process Management, CD ROM. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7231-116-6.
Detail

KUNOVSKÝ, J., ŘEZÁČ, D., MELKES, F. Modern Taylor Series Method. In Proc. of 38th International Conference MOSIS 2004. Ostrava: MARQ, 2004. p. 9 ( p.)ISBN: 80-85988-98-4.
Detail

HAVRÁNEK, Z. Multifunctional Module for Measuring of Water Parameters Using Classical Glass Probes. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 366-370. ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

ŠMARDA, Z. Duhamels Integral and its Application to Solving of Dynamical Systems. In Proceedings of XXII. International Conference on Education Process. Vyškov: Vysoká škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7231-116-6.
Detail

MELKES, F. The Taylor Series Method and Its Verification. In XXII. International Colloquium on the Acquisition Process Management. Vyškov: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7231-116-6.
Detail

KHATIB, S. Thick film Technology on Biosensor. In Bulletin of Abstracts. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics". SMT-info konsorcium, 2004. p. 3 ( p.)ISSN: 1211-6947.
Detail

HEFNER, Š., SEDLÁK, P. Methods for Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy. In Student EEICT 2004. Neuveden. Brno: VUT Brno, 2004. p. 592 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

ŠEDIVÁ, S. Virtual laboratories of sensors and optoelectronics. In ICCC 2004. Zakopane, Polsko: University of Science and Technology, Zakopane, 2004. p. 597 ( p.)ISBN: 83-89772-00-0.
Detail

FIALA, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; STEINBAUER, M. Ultra-short solitary electromagnetic pulses measurement and semiconductor testing. In IC-SPETO 2004. Vol.1. Polsko: 2004. p. 159 ( p.)ISBN: 83-85940-26-X.
Detail

SADOVSKÝ, P., STRÁNÍK, R. Realization of the virtual laboratory for physic education support. In Student EEICT 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 453 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

Martin Blaha. RTS noise in submicron MOSFET. In New trends in physics. Brno: 2004. p. 12 ( p.)ISBN: 80-7355024-5.
Detail

HAVLÍČEK, T.; ŠTEFFAN, P. Enhanced Input Range for Potentiostat. In Mikroelektronika a technologie. Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 1. Brno: Z. Novotny, 2004. p. 113 ( p.)ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

OLIVA, L. Využití digitálního fotoaparátu k záznamu a analýze laserové stopy. In Sborník prací konference a soutěže Student EEICT 2004. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HRDÝ, R., HUBÁLEK, J. Selfordered Pore Structure of Anodized Alumina Thin Film on Si Substrate. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2005. Ing. Zdeněk Novoný, CSc., 2005. p. 300 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

TACANO, M.; PAVELKA, J.; TANUMA, N.; YOKOKURA, S.; HASHIGUCHI, S. Dependence of Hooge constant on mean free path of materials. In Proc. of 2nd SPIE Symposium Fluctuation and Noise in Materials. USA: The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2004. p. 310 ( p.)ISBN: 0-8194-5392-7.
Detail

PAVELKA, J., TACANO, M., ŠIKULA, J. Noise and non-linearity in passive components as reliability indicators. In Proceedings of 17th ASATEF. Sendai, Japonsko: Tohoku University, 2002. p. 5 ( p.)
Detail

PAVELKA, J., ŠIKULA, J., TACANO, M. Noise in Passive Components - Resistors and Capacitors. In Proceedings of the 13th Symposium on Advanced Materials. Tokio: Meisei University, 2002. p. 110 ( p.)
Detail

TANIZAKI, H., YAMADA, M., PAVELKA, J. Electron Mobility, Carrier Concentration and Noise Parameter of n-GaN – Numerical Analyses by Quantum Transport. In Proceedings of the 13th Symposium on Advanced Materials. Tokio: Meisei Univeristy, 2002. p. 132 ( p.)
Detail

BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Initial data generating solutions of quadratic difference equations with prescribed asymptotic behaviour. In 4th International conference APLIMAT. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. p. 73 ( p.)ISBN: 80-969264-1-1.
Detail

PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M. Thick film sensor for heavy metals detection. In 2005 Spanish Conference on Electron Devices. Universitat Rovira i Virgili, 2005. p. 145 ( p.)ISBN: 0-7803-8811-9.
Detail

KUNOVSKÝ, J., ŘEZÁČ, D., MELKES, F. Modern Taylor Series Method. In Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04. Ostrava: 2004. p. 9-20. ISBN: 80-85988-98-4.
Detail

ŠANDERA, J. Reliability of Solder Joint and SMT Assembly. In 2005-Spanish Conference on Electron Devices. Tarragona, Španělsko: 2005. p. 25 ( p.)ISBN: 0-7803-8811-9.
Detail

TÝNEK, J. Detection of organofosfate pesticide in samples of groceries. In Student EEICT 2004 Volume 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2004. p. 174 ( p.)ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

J.Boušek. Testing of solar cells using fast transients. In Electronic Devices and Systems 2005. Proceedings. Brno: Nakl. Novotný, 2005. p. 194 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; FOREJTEK, J.; ZAVORAL, P.; PAVLÍK, M. BandPass Sigma-Delta Modulator for Capacitive Pressure Sensor. In IEEE Intrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings. Varsava, Polsko: IEEE Intrumentation and Measurement Society, 2007. p. 18-24. ISBN: 1-4244-0589-0.
Detail

SCHWAB, C.; KLOSTERMEYER, A.; HOFFMANN, M.; MESSERSCHMIDT, R.; BERAN, J. Horizontal and Vertical Integration for Automation Systems - Virtual Automation Networks. In Methodologies for Emerging Technologies in Automation : International Congress 2006, Universita` di Roma "La Sapienza". 1. Řím: 2006. p. 1-6.
Detail

HAVRÁNEK, J.; ŠIKULA, J.; PAVELKA, J.; GRMELA, L. RTS noise - carrier capture and emission event duration. In New trends in Physics. VUT. Brno: VUT Brno, 2007. p. 31-34. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

HAVRÁNEK, J.; PAVELKA, J.; ŠIKULA, J.; GRMELA, L. Temperature dependence of RTS noise - trap activation energy. In New trends in physics. Brno: VUT, 2007. p. 35-38. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V., MELKES, F., DOBIS, P., ŠIKULA, J., TACANO, M., HASHIGUCHI, S. Non-lineartiy changes induced by current stress in thick film resistors. In 24th Capacitor and Resistor Technology Symposium. Capacitor and Resistor Technology. U.S.A.: ECA, 2004. p. 154 ( p.)ISSN: 0887-7491.
Detail

ŠIKULA, J., SEDLÁKOVÁ, V., GRMELA, L., VRBA, R., MELKES, F., ROCAK, D., BELAVIC, D., TACANO, M., HASHIGUCHI, S. Current density distribution, noise and non-linearity of thick film resistors. In 23rd Capacitor and Resistor Technology Symposium. Capacitor and Resistor Technology. U.S.A.: 2003. p. 112 ( p.)ISSN: 0887-7491.
Detail

ŠIKULA, J., HLÁVKA, J., SEDLÁKOVÁ, V., GRMELA, L. Conductivity mechanisms and breakdown of NbO capacitors. In 24th Capacitor and Resistor Technology Symposium. Capacitor and Resistor Technology. U.S.A.: ECA, 2004. p. 141 ( p.)ISSN: 0887-7491.
Detail

HÁZE, J.; LAŽA, M.; BOHRN, M. MATCHING IN MILLER OTA: CASE STUDY. In Proceedings on 15th International EDS Conference 2008. Brno: IMAPS CZ/SK, 2009. p. 341-346. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

KOLKA, Z.; VLK, M. Combined Approach to Symbolic Analysis. In Proceeding of the 6th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC'2002). Atény: WSEAS Press, 2003. p. 22-25. ISBN: 960-8052-63-7.
Detail

KOLKA, Z.; WILFERT, O.; ŠÍP, J. Optical Receiver for Single-Photon Transmission. In Recent Advances in Communications and Computer Science. Řecko: WSEAS Press, 2004. p. 227 ( p.)ISBN: 960-8052-86-6.
Detail

SMÉKAL, Z. Současné trendy ve vývoji architektur signálových procesorů. Sdělovací technika, 2002, roč. 50, č. 4, s. 3 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

FIEDLER, P.; CACH, P.; BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; HONZÍK, P. Využití technologie Ethernet pro řízení, měření a sběr dat. Automa, 2002, roč. 8, č. 5, s. 8 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

HOLEC, A., HABR, M. Error characteristics of telephone lines. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. # 2/4/2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

NOVOTNÝ, R. Weibullovo rozdělení při analýzách bezporuchovosti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 17/2002, č. 2, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

TOMÁNEK, P.; BENEŠOVÁ, M.; OTEVŘELOVÁ, D.; LÉTAL, P. Local optical characteristics of semiconductor surfaces. Proceedings of SPIE, 2002, vol. 4607, no. 2, p. 168-177. ISSN: 0277-786X.
Detail

BIOLEK, D. Analýza elektronických obvodů (nejen) na počítači. Slaboproudý obzor, 2002, roč. 58, č. 4, s. 25 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D. Grafy signálových toků pro analýzu obvodů (nejen) v proudovém módu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 2002/31, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D. Stamp-Based M-C Graphs of Current Conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. #4/11/2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D. Efficient Method of Approximate Symbolic Analysis. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. #5/11/2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

NĚMEČEK, J., BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D., WILFERT, O. Reliability Improvements of Optical Wireless Links. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. #9/11/2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

SZENDIUCH, I. Využití bezolovnatých pájek při konstrukci MSM. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics", 2002, č. 39, s. 13 ( s.)ISSN: 1211-6947.
Detail

SVAČINA, J., NAVRÁTIL, V., URBANEC, T., ŠÁDEK, V. Problematika měření vložného útlumu odrušovacích filtrů EMC. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 32, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

STARÝ, J. Materiálová kompatibilita u bezolovnatého pájení. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics", 2002, roč. 11, č. 37, s. 25 ( s.)ISSN: 1211-6947.
Detail

SVAČINA, J. Analytical Models of Width-Limited Microstrip Lines. Microwave and Optical Technology Letters, 2003, vol. 36, no. 11, p. 63 ( p.)ISSN: 0895-2477.
Detail

BEJČEK, L., PREČAN, J. Poznatky z dynamických měření snímačů tlaku. Automa, 2002, roč. 2002, č. 11, s. 26 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

GOŇA, S.; RAIDA, Z. Design of Planar Reflector Antennas. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 3, p. 7-13. ISSN: 1210-2512.
Detail

BEJČEK, L. Bezdotykové měření teploty - novinka na trhu. Automa, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 29 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

GOLIÁŠ, J., BEJČEK, L., GRATZ, P., KLUSÁČEK, S. Mechanical Resonance Method for Evaluation of Firmness of Peach Fruit. Horticultural Science, 2003, vol. 30, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 0862-867X.
Detail

BARTLOVÁ, M. Electron Attachment in Kinetic Modeling of SF6 Arc Plasma. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, vol. 52, no. 6, p. D392 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

MIKEL, B., RŮŽIČKA, B., ČÍP, O., LAZAR, J., JEDLIČKA, P. Stabilní polovodičové lasery v metrologii délek. Jemná mechanika a optika, 2002, roč. 2002, č. 11-12, s. 341 ( s.)ISSN: 0447-6441.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Immittance Invertor with Voltage Conveyors for Analog Signal Processing. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 11/11, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

NAGY, Z., WILFERT, O. Telecentrické zobrazování pro přesné vyhodnocování rozměrů ve dvoudimenzionálních obrazech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 3, č. 52, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MATĚJÍČEK, L., OLŠÁK, M., VRBA, K. Nový multifunkční filtr v proudovém módu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 39, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Frequency Filters in Current and Voltage Mode with OTAs. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 11/2002, no. 2, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

GRMELA, L. Experimentální metody nedestruktivního testování elektronických součástek a materiálů. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2002, roč. 2002, č. sv. 90, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-418X.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. New networks employing voltage conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 3, no. 2, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. Novel High-Order allpass filters employing voltage conveyors. Journal of Electrical Engineering, 2002, vol. 53, no. 1-2, p. 50 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

WILFERT, O. Optické bezkabelové spoje. 2002, roč. 7, č. 2/2002, s. 41 ( s.)
Detail

WILFERT, O. Přenos informace optickým směrovým spojem. Slaboproudý obzor, 2002, roč. 59, č. 1, s. 6 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

VAJDÍK, M., HERMAN, I. Management údržby Pb akumulátorů v jednočipových aplikacích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 64, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SMÉKAL, Z., VÍCH, R. Speech Signals and Their Models,Mathematica 11, FOLIA Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae, roč.2002, č.11. ISBN 80-210-3028-3, Česká republika. 2002, vol. 2002, no. 11, p. 25 ( p.)
Detail

ŠANDERA, J., HEJÁTKOVÁ, E. Termomechanické namáhání SMD součástek. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 11, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HOVOŘÁK, P. Modelování turbulentní atmosféry a snižování fluktuací přijímaného signálu vícesvazkovým provozem. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 67, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠIKULA, J.; HLÁVKA, J.; PAVELKA, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; GRMELA, L.; TACANO, M.; HASHIGUCHI, S. Low Frequency Noise of Tantalum Capacitors. Active and Passive Electronic ComponentsISSN, 2002, vol. 25, no. 2, p. 161 ( p.)ISSN: 0882-7516.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Signálové procesory VLIW firmy Texas Instruments I. Sdělovací technika, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 18 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Signálové procesory VLIW firmy Texas Instruments II. Sdělovací technika, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 15 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

KHEILOVÁ, M., ŠTRUNC, M., ŠOLC, F. Kolmogorov-Sinai Entropy and Lyapunov Exponents Related to Information and Transport Processes. International Journal of Computing Anticipatory Systems., 2002, vol. 11, no. 11, p. 306 ( p.)ISSN: 1373-5411.
Detail

SMÉKAL, Z., VONDRA, M., VÍCH, R. State-Space Representation of Cepstral Vocal Tract Model for DSP Implementation. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 9, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

ŠMARDA, Z. On an initial value problem for singular integro-differential equations. Demonstratio Mathematicae, 2002, vol. XXXV, no. 4, p. 803 ( p.)ISSN: 0420-1213.
Detail

ČAJKA, J., VRBA, K., OLŠÁK, M. Dvojbrany, které pracují v napěťovém i proudovém režimu. Slaboproudý obzor, 2002, roč. 59, č. 2-3, s. 7 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

DOSTÁL, T., ČAJKA, J., VRBA, K. High-Order Lowpass Filters Using DVCC Elements. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 2, p. 14 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D., ČAJKA, J., VRBA, K., ZEMAN, V. Nth-Order Allpass Filters Using Current Conveyors. Journal of Electrical Engineering, 2002, vol. 53, no. 1-2, p. 50 ( p.)ISSN: 0013-578X.
Detail

SZENDIUCH, I., BÍLEK, J. Teplotní modelování v elektronických obvodech a systémech. 2002, s. 21 ( s.)
Detail

KOKTAVÝ, P.; ŠIKULA, J. Reverse Biased P-N Junction Noise in GaAsP Diodes with Avalanche Breakdown Induced Microplasmas. Fluctuation and Noise Letters, 2002, vol. 2, no. 2, p. 65 ( p.)ISSN: 0219-4775.
Detail

HORÁK, M. Intrinsic Microwave Characteristics of a Heterostructure Barrier Diode. Journal of Electrical Engineering, 2002, vol. 2002, no. 9/s, p. 163 ( p.)ISSN: 0013-578X.
Detail

ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, P., KOŘENSKÁ, M., PAVELKA, J., SEDLÁKOVÁ, V., LOKAJÍČEK, T. Kinetics of the Cracks Creation in Granite Under Ramp loading. NDT Welding Bulletin, 2002, vol. 2002, no. 12, p. 4 ( p.)ISSN: 1213-3825.
Detail

ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, P., KOŘENSKÁ, M., PAVELKA, J., SEDLÁKOVÁ, V., LOKAJÍČEK, T. Kinetika vzniku trhlin v žule při rostoucím zatěžování. NDT Welding Bulletin, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 17 ( s.)ISSN: 1213-3825.
Detail

PAVELKA, J., ŠIKULA, J., GRMELA, L., TACANO, M., HASHIGUCHI, S. Noise and Self-Healing of Tantalum Capacitors. Capacitor and Resistor Technology, 2002, vol. 2002, no. 4/2002, p. 181 ( p.)ISSN: 0887-7491.
Detail

BENEŠOVÁ, M.; DOBIS, P.; TOMÁNEK, P.; UHDEOVÁ, N. Local measurement of optically induced photocurrent in semiconductor structures. Proceedings of SPIE, 2003, vol. 5036, no. 5036, p. 635-639. ISSN: 0277-786X.
Detail

SZENDIUCH, I. Plošné spoje a co dále?. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics", 2002, roč. 2002, č. 37, s. 14 ( s.)ISSN: 1211-6947.
Detail

HUBÁLEK, J.; KREJČÍ, J. Correction Factors of IDEs for Precise Conductivity Measurements. Sensors and Actuators B: Chemical, 2003, vol. B91, no. 1-3, p. 46-51. ISSN: 0925-4005.
Detail

SZENDIUCH, I. Trendy montážních technologií v mikroelektronice. Sdělovací technika, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 3 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

NOVOTNÝ, R. Six sigma (koncepce a metodologie). Moderní řízení, 2002, roč. 7, č. 7, s. 27 ( s.)ISSN: 0026-8720.
Detail

UHDEOVÁ, N. Steuerung der Selbständigen Arbeit der Studenten in Physik an der Hochschulen. Ingenieurpädagogik, 2002, roč. 48, č. 9, s. 329 ( s.)ISSN: 0724-8873.
Detail

VONDRA, M., SMÉKAL, Z., VÍCH, R. State-Space Representation Of Cepstral Vocal Tract Model For DSP Implementation. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 6.9., p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

TOBEŠ, Z., RAIDA, Z. Improvements of Analog Neural Networks Based on Kalman Filter. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 3, p. 6 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

TOBEŠ, Z., RAIDA, Z. Use of the Analog Neural Networks in the Adaptive Antenna Control Systems. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 3, p. 14 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

SZENDIUCH, I. MSM - Nové možnosti v konstrukci elektronických systémů. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics", 2002, roč. 02, č. 37, s. 25 ( s.)ISSN: 1211-6947.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Srovnání citlivostí aktivních kmitočtových filtrů s OZ, CC a OTA. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Implementace algoritmů na signálových procesorech typu VLIW. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 41, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ROZSÍVAL, L., SYSEL, P. Vzdálené řízení a kontrola průmyslových zařízení GSM modemy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 43, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BÍLEK, J., SZENDIUCH, I. Teplotní modelování v elektronických obvodech a systémech. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics", 2002, č. 39, s. 9 ( s.)ISSN: 1211-6947.
Detail

PROVAZNÍK, I., BARDOŇOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, Z., KOZUMPLÍK, J. High Resolution Methods For Detection Of Electrophysiological Changes In The Ischaemic Heart. Scripta medica, 2002, vol. 75, no. 5, p. 223 ( p.)ISSN: 1211-3395.
Detail

GRATZ, P. Visualization of sound fields using Near-field acoustical holography. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. 3/4, p. 12 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

BARTLOVÁ, M., COUFAL, O. Comparison of some models of reaction kinetics in HV circuit breakers with SF6 after current zero. Journal of Physics D: Applied Physics, 2002, vol. 35, no. 11, p. 3065 ( p.)ISSN: 0022-3727.
Detail

RAIDA, Z. Modeling EM Structures in the Neural Network Toolbox of MATLAB. IEEE Antennas & Propagation Magazine, 2003, vol. 44, no. 6, p. 46 ( p.)ISSN: 1045-9243.
Detail

RAIDA, Z.; NOVÁČEK, Z.; GOŇA, S.; NAVRÁTIL, V.; POMĚNKA, P.; URBANEC, T.; MICHÁLEK, V.; OTEVŘEL, V. A Multimedia Textbook of EM Theory and Techniques. Automatika, 2003, vol. 43, no. 3-4, p. 163 ( p.)ISSN: 0005-1144.
Detail

PROVAZNÍK, I.; KOZUMPLÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, Z.; NOVÁKOVÁ, M. Time-Frequency Analysis of Electrocardiograms. Lékař a technika, 2003, vol. 34, no. 2, p. 60 ( p.)ISSN: 0301-5491.
Detail

LUKEŠ, Z. Vivaldiho anténa - širokopásmová štěrbinová anténa. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 4, č. 42, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; KAČMÁŘ, M. Bezdrátové komunikace v automatizační praxi I: historie a současnost. Automa, 2003, roč. 2003, č. 5, s. 35 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

BRADÁČ, Z., FIEDLER, P., KAČMÁŘ, M. Bezdrátové komunikace v automatizační praxi II - standard Bluetooth. Automa, 2003, roč. 2003, č. 7, s. 38 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Segmentace multispektrálních obrazových dat z MR. Scripta medica, 2003, roč. 75, č. 6, s. 356 ( s.)ISSN: 1211-3395.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Signálové procesory VLIW firmy Texas Instruments III. Sdělovací technika, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 16 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Galvanické oddělení sběrnice I2C pro obousměrný přenos. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 12, s. 103 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

TOMÁNEK, P. Krása evanescentních vln. Československý časopis pro fyziku, 2003, roč. 53, č. 2, s. 75-78. ISSN: 0009-0700.
Detail

BULVA, J. Modelling of 3D Multisubstrate Structures. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. 4/11, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

REZ, J., GESCHEIDTOVÁ, E. Cotribution to problem of current magnetizing sources calibration in NDT. NDT Welding Bulletin, 2003, vol. 2003, no. 2, p. 25 ( p.)ISSN: 1213-3825.
Detail

ČAJKA, J., NOVOTNÝ, V. Two-Mode High-Order Filters Using Three-Port Voltage Conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. 12, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

BRANČÍK, L. Utilization of MATLAB in Simulation of Linear Hybrid Circuits. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 4, p. 6 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

MATOUŠEK, V. Temperature Stabilisation of VCSEL laser diode. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, no. 10, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

MATOUŠEK, V., ČÍP, O. Stabilizace teploty laserové diody typu VCSEL. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, č. 6, s. 10 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

LLOBET, E.; IVANOV, P.; VILANOVA, X.; BREZMES, J.; HUBÁLEK, J.; MALYSZ, K.; GRACIA, I.; CANÉ, C.; CORREIG, X. Screen-printed nanoparticle tin oxide films for high-yield sensor systems. Sensors and Actuators B: Chemical, 2003, vol. 96, no. 1, p. 94 ( p.)ISSN: 0925-4005.
Detail

BITTENCOURT, C.; LLOBET, E.; IVANOV, P.; CORREIG, X.; VILANOVA, X.; BREZMES, J.; HUBÁLEK, J.; MALYSZ, K.; PIREAUX, J.; CALDERER, J. Influence of the doping method on the sensitivity of Pt-doped screen-printed SnO2 sensors. Sensors and Actuators B: Chemical, 2004, vol. B97, no. 1, p. 67 ( p.)ISSN: 0925-4005.
Detail

IVANOV, P.; HUBÁLEK, J.; MALYSZ, K.; PRÁŠEK, J.; VILANOVA, X.; LLOBET, E.; CORREIG, X. A route toward more selective and less humidity sensitive screen-printed SnO2 and WO3 gas sensitive layers. Sensors and Actuators B: Chemical, 2004, vol. 100, no. 1-2, p. 221-227. ISSN: 0925-4005.
Detail

HUBÁLEK, J.; MALYSZ, K.; PRÁŠEK, J.; VILANOVA, X.; IVANOV, P.; LLOBET, E.; BREZMES, J.; CORREIG, X.; SVĚRÁK, T. Pt-loaded Al2O3 catalytic filters for screen-printed WO3 sensors highly selective to benzene. Sensors and Actuators B: Chemical, 2004, vol. 101, no. 3, p. 277 ( p.)ISSN: 0925-4005.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K., KUBÁSEK, R., SMÉKAL, Z. Využití bank číslicových filtrů v měření okamžitého kmitočtu v NMR tomografii. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 42, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., MATĚJÍČEK, L. Electronically tunable high-order highpass filters with minimum of components. Journal of Electrical Engineering, 2003, vol. 54, no. 3-4, p. 57 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

BRADÁČ, Z., JIRSÍK, V. Optimalizační úlohy v hierarchických decentralizovaných řídicích systémech (1). AT&P Journal, 2003, roč. 2003, č. 7, s. 9 ( s.)ISSN: 1335-2237.
Detail

ŠTOHL, R., ČERNÝ, L. Výukový panel sítě Profibus-PA. Automa, 2003, roč. 9, č. 7, s. 43 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

TOMÁNEK, P.; BENEŠOVÁ, M.; DOBIS, P.; OTEVŘELOVÁ, D.; GRMELA, L.; KAWATA, S. Near-field optical diagnostics of carrier dynamics in semiconductor with superresolution. Physics of low-dimensional structures, 2003, vol. 2003, no. 3/4, p. 131-137. ISSN: 0204-3467.
Detail

KOLOUCH, J. Možnosti realizace pamětí RAM v obvodech FPGA. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 8, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

BRADÁČ, Z., JIRSÍK, V. Optimalizační úlohy v hierarchických decentralizovaných řídicích systémech (2). AT&P Journal, 2003, roč. 2003, č. 8, s. 68 ( s.)ISSN: 1335-2237.
Detail

OTEVŘELOVÁ, D.; GRMELA, L.; TOMÁNEK, P.; BRÜSTLOVÁ, J. Photoluminescence scanning near-field optical microscopy in GaAlAs/GaAs quantum wells. Proceedings of SPIE, 2003, vol. 5036, no. 5036, p. 640-644. ISSN: 0277-786X.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., BRZOBOHATÝ, J. Optimized State Model of PWL Dynamical Systems. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 1, p. 27 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

DOSTÁL, T. Filters with Multi-Loop Feedback Structure in Current Mode. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 3, p. 6 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; BRADÁČ, F.; PROKOP, M.; WAGNER, M. Further Evolution of Fieldbuses. WSEAS Transactions on Computers, 2003, vol. 2 (2003), no. 2, p. 477 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

BRADÁČ, Z., JIRSÍK, V. Optimalizační úlohy v hierarchických decentralizovaných řídicích systémech (3). AT&P Journal, 2003, roč. 2003, č. 9, s. 95 ( s.)ISSN: 1335-2237.
Detail

NOVOTNÝ, R. Optimalizace technologického procesu s využitím techniky DOE. Q magazín, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 245 ( s.)ISSN: 1213-0451.
Detail

TKADLEC, R. Úvod do měření mikrovlnných struktur v časové oblasti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 30, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VRBA, R., VEČEŘA, I., LUDVÍK, J. RSD Modified Analog Digital Converter with BIST Technology. WSEAS Transactions on Systems, 2003, vol. 2, no. 2, p. 313 ( p.)ISSN: 1109-2777.
Detail

CACH, P., FIEDLER, P., ŠVÉDA, M., PROKOP, M., WAGNER, M. A Sensor with Embedded Ethernet. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 1, no. 2, p. 213 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

BRADÁČ, Z.; ŠVÉDA, M.; SAJDL, O.; VRBA, R. Data Acquisition System Exploiting Bluetooth Technology. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 2003, no. 1, p. 117 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

BRADÁČ, Z., FIEDLER, P., KAČMÁŘ, M. Bezdrátové komunikace v automatizační praxi III: standard IEEE 802.11 část 1. Automa, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 53 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

HÁZE, J., VRBA, R. Errors and Their Cancellation in ADC Using Switched Capacitors Technique. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 2003, no. 1, p. 111 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

SVAČINA, J. The Efficient Method of Ambient Signals Cancellation in EMC Interference Measurements. Acta Electrotechnica et Informatica, 2003, vol. 3, no. 3, p. 5 ( p.)ISSN: 1335-8243.
Detail

SKOČDOPOLE, M., VRBA, R. Methods of current mode analog-to-digital converter design. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 2003, no. 1, p. 114 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

BLAHA, M. Úvod do zpracování časově závislých dat neuronovými sítěmi. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 31, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BRADÁČ, Z., JIRSÍK, V. Optimalizační úlohy v hierarchických decentralizovaných řídicích systémech (4). AT&P Journal, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 89 ( s.)ISSN: 1335-2237.
Detail

BRADÁČ, Z., JIRSÍK, V. Optimalizační úlohy v hierarchických decentralizovaných řídicích systémech (5). AT&P Journal, 2003, roč. 2003, č. 11, s. 88 ( s.)ISSN: 1335-2237.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., DOSTÁL, T. New Second-Order Optimized Filter Design. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 1, p. 30 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

PROKEŠ, A.; ČERMÁK, K. Využití přímé kmitočtové syntézy v radiotechnice. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003/48, č. 12, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

PROKEŠ, A. Vzorkování a A/D převod signálů v radiotechnice. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003/46, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

WILFERT, O. Bezkabelové optické sítě. 2003, roč. 8, č. 5, s. 29 ( s.)
Detail

BIOLEK, D. Počítačová analýza a simulace elektrických obvodů– část 1. Slaboproudý obzor, 2003, roč. 60, č. 1, s. P1 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D. Počítačová analýza a simulace elektrických obvodů – část 2. Slaboproudý obzor, 2003, roč. 60, č. 2, s. P1 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D. Počítačová analýza a simulace elektrických obvodů – část 3. Slaboproudý obzor, 2003, roč. 60, č. 3, s. P1 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D. Počítačová analýza a simulace elektrických obvodů – část 4. Slaboproudý obzor, 2003, roč. 60, č. 4, s. P1 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Tunable ladder CDTA-based filters. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 6, no. 1, p. 121 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Order of Z-Domain Model of Switched Circuit. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 6, no. 1, p. 111 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

OZER, M., ERDEM, R., PROVAZNÍK, I. A New Approach to Define Dynamics of the Ion Channel Gates. Neuroreport, 2004, vol. 15, no. 2, p. 335 ( p.)ISSN: 0959-4965.
Detail

MUSIL, V. HRASSKY, P. Vývoj trhu s polovodičovými součástkami. 2003, roč. 46, č. 6, s. 360 ( s.)ISSN: 0005-125.
Detail

MUSIL, V. Trendy ve vývoji a výrobě integrovaných obvodů. 2003, roč. 46, č. 6, s. 366 ( s.)ISSN: 0005-125.
Detail

MUSIL, V. Výuka mikroelektroniky v České republice. 2003, roč. 46, č. 6, s. 361 ( s.)ISSN: 0005-125.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Embedded System Specifications Reuse by a Case Based Reasoning Systems. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 2, no. 1, p. 10 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

VRBA, R., ŠVÉDA, M. Integrated Smart Sensor Networking Framework for Sensor-Based Appliances. IEEE SENSORS JOURNAL, 2003, vol. 3, no. 5, p. 579 ( p.)ISSN: 1530-437X.
Detail

ŠEDIVÁ, S. Několikaotvorové rychlostní sondy k měření průtoku. Automa, 2003, roč. 9, č. 12, s. 16-18. ISSN: 1210-9592.
Detail

BENEŠ, P., MAZAL, P., PAZDERA, L. Practical tests of acoustic emission method at Brno University of Technology. 2003, vol. 19, no. 1, p. 20 ( p.)
Detail

VANĚK, J. Využití transportních a šumových charakteristik pro testování kvality fotovoltaických článků. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis, 2003, roč. 177, č. 3, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-4198.
Detail

GREGOŘICA, M., ŠILHAVÝ, P. Analýza návrhových metod TEQ. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 10, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MIKLÁNEK, T., HERMAN, I. Návrh databázové struktury pro dopravní informační systém (část 2.) - mobilní jednotky. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

Šponar Radek, Vrba Kamil. Measurements and Behavioral Modelling of Modern Conveyors. International Journal of Computer Science and Network Security, 2006, vol. 6, no. 3A, p. 57 ( p.)ISSN: 1738-7906.
Detail

BEJČEK, L. Bezdotykové měření teploty - novinka na trhu. 2003, roč. 9, č. 1, s. 29 ( s.)
Detail

ŠIKULA, J.; VRBA, R.; GRMELA, L.; ZEDNÍČEK, T.; SITA, Z. Breakdown characteristics and low frequency noise of niobium based capacitors. Capacitor and Resistor Technology, 2003, vol. 2003, no. 4, p. 53 ( p.)ISSN: 0887-7491.
Detail

VRBA, R., VEČEŘA, I. An algorithmic A/D switched-current converter for smart signal digitization with self-test features. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2004, vol. 35, no. 2, p. 153 ( p.)ISSN: 0263-2241.
Detail

TKADLEC, R. S Parameter Measurements in the Time-Domain. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 2, p. 12 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠTEFÍČEK, R. DirectShow filter pro vodozančení videa. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 44, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠTEFÍČEK, R. Watermark method for popular image compression. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

SCHEJBAL, V., RAIDA, Z., NOVÁČEK, Z. Comparison of CAD for Rectangular Microstrip Antennas. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 1, p. 16 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

RAIDA, Z.; FROEHLING, K.; GOŇA, S.; MICHÁLEK, V.; NAVRÁTIL, V.; NOVÁČEK, Z.; OTEVŘEL, V.; ŠEBESTA, J.; URBANEC, T. Electronic Textbook of Electromagnetic Waves. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 4, p. 67 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

VONDRA, M. Model přístupové sítě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 43, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SZENDIUCH, I. Trends in Packaging and Lead-free Solders. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics", 2003, vol. 2003, no. 43, p. 3 ( p.)ISSN: 1211-6947.
Detail

SZENDIUCH, I. Electronics and Human Health. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics", 2003, no. 43, p. 3 ( p.)ISSN: 1211-6947.
Detail

ŠMÍD, P. Návrh planárních mikrovlnných filtrů a využití umělých neuronových sítí pro odhad řádu filtru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 4, č. 41, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. A Magnetic Resonance Measurement Technique for Rapidly Switched Gradient Magnetic Fields in a Magnetic Resonance Tomograph. Acta Polytechnica, 2003, vol. 2003, no. 4, p. 30 ( p.)ISSN: 1210-2709.
Detail

STARÝ, J. PRODUCTRONICA 2003 - Technologické poznatky. SMT-info, 2003, roč. 2003, č. 11, s. 1 ( s.)ISSN: 1121-6947.
Detail

STARÝ, J. Porovnání vlastností povrchových úprav DPS. SMT-info, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 1 ( s.)ISSN: 1121-6947.
Detail

STARÝ, J. Smáčecí charakteristiky u olovnatých a bezolovnatých látek. SMT-info, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 29 ( s.)ISSN: 1121-6947.
Detail

IVANOV, P.; LLOBET, E.; VILANOVA, X.; BREZMES, J.; HUBÁLEK, J.; CORREIG, X. Development of high sensitivity ethanol gas sensors based on Pt-doped SnO2 surfaces. Sensors and Actuators B: Chemical, 2004, vol. 99, no. 1, p. 201-206. ISSN: 0925-4005.
Detail

ŠMARDA, Z. Singular Initial Value problem for Nonlinear Integro-Differential Equations. Studies of the University of Žilina, 2004, vol. 2003, no. 1, p. 137 ( p.)ISSN: 1336-149X.
Detail

ŠMARDA, Z. Periodic Solutions of Systems of Integro-Differential Equations. Department of Mathematics Report Series, 2004, vol. 1, no. 11, p. 301 ( p.)ISSN: 1214-4681.
Detail

HUJKA, P. Model of geometric distortion caused by lens and method of its elimination. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. # 1/4/2004, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M. Modely chování řidiče. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 22, s. 1-11. ISSN: 1213-1539.
Detail

ČÍP, O., PETRŮ, F., MATOUŠEK, V., BUCHTA, Z., LAZAR, J. Methods of direct measurement of the refraction index of air using high-resolution laser interferometry. 2004, vol. 2004, no. 3, p. 88 ( p.)
Detail

ZEZULA, R. Specifikace SDMI přenosných zařízení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 27, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MATOUŠEK, V., ČÍP, O., JEDLIČKA, P. Termostat pro stabilizaci laserové diody. Automa, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 38 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

KOLOUCH, J. Čítač LFSR - výhodný prvek nejen pro programovatelnou logiku. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 4, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MATOUŠEK, V., ČÍP, O. Stabilizace teploty laserové diody. Sdělovací technika, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 18 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

MATOUŠEK, V., ČÍP, O. Temperature controller of semiconductor laser. 2003, vol. 2003, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 0928-500.
Detail

TOMÁNEK, P.; BENEŠOVÁ, M.; DOBIS, P.; BRÜSTLOVÁ, J.; UHDEOVÁ, N. Local photoluminescence measurements of semiconductor surface defects. Proceedings of SPIE, 2004, no. 5477, p. 131-137. ISSN: 0277-786X.
Detail

RAIDA, Z., LUKEŠ, Z., OTEVŘEL, V. Modeling broadband microwave structures by artificial neural networks. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 2, p. 3 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D. Nová knihovna modelů volně šířitelného programu SNAP 2.6x pro analýzu obvodů (nejen) v proudovém módu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 1, č. 08, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠIKULA, J., SEDLÁKOVÁ, V., DOBIS, P. Noise and Non-Linearity as Reliability Indicators of Electronic Devices. Informacije MIDEM, 2004, vol. 2003, no. 4, p. 213-221. ISSN: 0352-9045.
Detail

BENEŠOVÁ, M.; TOMÁNEK, P.; LIŠKA, M. Vliv vzdálenosti hrot sondy-vzorek na rozlišovací schopnost rastrovacího optického mikroskopu v blízkém poli. Jemná mechanika a optika, 2004, roč. 49, č. 9, s. 242-244. ISSN: 0447-6441.
Detail

OTEVŘELOVÁ, D., TOMÁNEK, P. Výpočet odrazivosti čela vlnovodu mělce vnořeného do polovodičového materiálu. 2004, roč. 49, č. 9, s. 245 ( s.)ISSN: 0447-6411.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Secondary Root Polishing: Increasing the Accuracy of Semisymbolic Analysis of Electronic Circuits. 2004, vol. 3, no. 3, p. 493 ( p.)
Detail

BIOLEK, D.; GUBEK, T.; BIOLKOVÁ, V. Optimization of CDTA-based Circuits Simulating Ladder Structures. 2004, vol. 4, no. 3, p. 783 ( p.)
Detail

KREJČÍ, J.; PRÁŠEK, J.; FUJCIK, L.; KHATIB, S.; HEJÁTKOVÁ, E.; JAKUBKA, L. Screen-printed sensors with graphite electrodes - comparison of properties and physical method of sensitivity enhancement. MICROELECTRONICS INTERNATIONAL, 2004, vol. 2004, no. volume 21 n. 3, p. 20 ( p.)ISSN: 1356-5362.
Detail

TOMÁNEK, P.; BENEŠOVÁ, M.; OTEVŘELOVÁ, D.; DOBIS, P. Scanning near-field optical microscopy in semiconductor research. Physics of low-dimensional structures, 2004, vol. 2004, no. 1/2, p. 47-53. ISSN: 0204-3467.
Detail

OZER, M.; PROVAZNÍK, I. A Comparative Tool for the Validity of Rate Kinetics in Ion Channels by Onsager Reciprocity Theorem. Journal of Theoretical Biology, 2004, vol. 233, no. 2, p. 237 ( p.)ISSN: 0022-5193.
Detail

BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; ZEZULKA, F.; CACH, P. Snímače s přímým připojením k Internetu. Automa, 2004, roč. 2004, č. 7, s. 37 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

BRADÁČ, Z., FIEDLER, P., SAJDL, O. Inteligentní snímač tlaku s bezdrátovým rozhraním Bluetooth. 2004, roč. 2004, č. 10, s. 612 ( s.)ISSN: 0005-125.
Detail

EKSLER, V. Lokalizace zdroje vlnění polem mikrofonů v trojrozměrném prostoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 51, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

COUFAL, O., BARTLOVÁ, M. Influence of concentration on the values of recombination and ionization rate coefficients of atoms S and F. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, vol. 54, no. Suppl. C, p. 665 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

DOSTÁL, T. Modifikacii matric rešenija električeskoj cepi pri učjote komponentov, nereguljarnych dlja bazisa uzlovych naprjažeij. Elektronika i svjaz, 2004, roč. 9, č. 21, s. 46 ( s.)ISSN: 1811-4512.
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R. Error Correction and Compensation in Capacitive Sensor Systems. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 1, p. 1939 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Simulating Arbitrary Transfer Function by CDTA-Based Current Divider. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 9, p. 1815 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

HANUS, S., MIKULKA, J. Coexistence of Bluetooth and WLAN Systems. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2004, vol. 3, no. 4, p. 972 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

DOSTÁL, T., ČAJKA, J., VRBA, K. On conceptual approach to oscillators with current conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 2/11, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

BAUMGARTNEROVÁ, A. Language in Use. Cizí jazyky, 2004, vol. 43, no. 3, p. 160-161. ISSN: 1210-0811.
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R.; SKOČDOPOLE, M.; FUJCIK, L. Low Power SC Pipelined ADC Using Op-Amp Sharing Approach. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1959 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; HÁZE, J. New Integrated Measurement System for Electrochemistry Microsensors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1962 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

KADLEC, J.; VRBA, R.; SAJDL, O. New method of pressure sensing in explosive industrial environment. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1936 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

SAJDL, O., VRBA, R. Static and Dynamic ADC Integral Nonlinearity Estimation. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1933 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

VRBA, R.; ŠVÉDA, M.; SAJDL, O. Smart Pressure Transducer Resistive to Aggressive Media. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1942 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

FUJCIK, L.; VRBA, R.; KREJČÍ, J. The Biosensor Signal Analysis in Portable Microfluidic Device. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1965 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R., FUJCIK, L. Neural network for waste-water recognition. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1968 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

SKOČDOPOLE, M., VRBA, R., HÁZE, J., FUJCIK, L. RSD Algorithm Implementation to Semiflash ADC. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1971 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

PROKOP, R., VRBA, R., SKOČDOPOLE, M. Design of the optimum current mode second order active filters using Current Conveyors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1974 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

NĚMEC, K. Majoritní dekódování blokových kódů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 41, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOKTAVÝ, P.; PAVELKA, J.; ŠIKULA, J. Characterization of acoustic and electromagnetic emission sources. Measurement Science and Technology, 2004, vol. 15, no. 1, p. 973-977. ISSN: 0957-0233.
Detail

LÉTAL, P., TOMÁNEK, P. Lokální optické vláknové sondy pro mikroskop pracující v blízkém poli. 2004, roč. 49, č. 6, s. 163 ( s.)ISSN: 0447-6411.
Detail

BIOLEK, D.; GUBEK, T. New Approaches to Gm-C Filters Using Non-Cascade Synthesis and CDTA Elements. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

STEINBAUER, M., BARTUŠEK, K. ANSYS analysis of weakly magnetic materials in MR tomography. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 15 ( p.)ISSN: 1336-1376.
Detail

KUBÁSEK, R.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Wavelet Denoising of NMR Signal Using QMF Filer Bank Designed by Remez Algorithm. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 13 ( p.)ISSN: 1336-1376.
Detail

FIALA, P., GESCHEIDTOVÁ, E., STEINBAUER, M. Measurement of ultra-short solitary electromagnetic pulses. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2004, vol. vol.1, no. vol.1, p. 173 ( p.)ISSN: 1336-1376.
Detail

PELČÁK, J. Niobium Oxide Capacitors in Electronic Applications. 2004, vol. 2004, no. 8, p. 43 ( p.)
Detail

PELČÁK, J. Tantalum and Niobium Oxide Capacitors Equivalent Circuit Model Applicability to Simulation Software. Capacitor and Resistor Technology, 2003, vol. 2003, no. 10, p. 275 ( p.)ISSN: 0887-7491.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Remark on positive solutions of discrete equations Delta u(k+n)= -p(k)u(k). Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, 2005, vol. 63(2005), no. 11, p. 2145-2151. ISSN: 0362-546X.
Detail

PELČÁK, J. Tantalum and NbO Capacitors Equivalent Circuit Model. Capacitor and Resistor Technology, 2004, vol. 2005, no. 2, p. 191 ( p.)ISSN: 0887-7491.
Detail

PELČÁK, J. AVX technical solution. 2003, vol. 2003, no. 9, p. 1 ( p.)
Detail

VAŠINA, P.; ZEDNÍČEK, T.; ŠIKULA, J.; PAVELKA, J. Failure modes of tantalum capacitors made by different technologies. Microelectronics Reliability, 2002, vol. 42, no. 6, p. 849 ( p.)ISSN: 0026-2714.
Detail

PAVELKA, J.; ŠIKULA, J.; VAŠINA, P.; SEDLÁKOVÁ, V.; TACANO, M.; HASHIGUCHI, S. Noise and transport characterisation of tantalum capacitors. Microelectronics Reliability, 2002, vol. 42, no. 6, p. 841 ( p.)ISSN: 0026-2714.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F. Development in safety and reliability of programmable devices and systems. Programmable devices and systems, 2003, vol. 2003, no. 1, p. 303-306. ISSN: 1474-6670.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; BRADÁČ, F. Short range radio data transfer for process automation. Programmable devices and systems, 2003, vol. 2003, no. 1, p. 303-306. ISSN: 1474-6670.
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Using a Porous Alumina Film as a Mask for Formation of Ordered Nanostructures by Deposition Technique. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, vol. 13, no. 2, p. 155-158. ISSN: 1335-1532.
Detail

LUKEŠ, Z., ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Broadband Multi-Objective Synthesis of Patch Antennas. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 6, no. 3, p. 1863 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

BENEŠ, P., BEYER, T. Standard IEEE 1451 – budoucnost inteligentních snímačů?. Automa, 2004, roč. 10, č. 7, s. 7 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z., LUKEŠ, Z. Genetic Neural Networks for Modeling Dipole Antennas. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 6, no. 3, p. 1868 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z., MOTL, M. TD-EFIE with 3-Point Backward Difference and Stability Investigation. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1877 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

HORÁK, M. Nanoelectronic Device Structures at Terahertz Frequency. Acta Polytechnica, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 102 ( p.)ISSN: 1210-2709.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z., LÁČÍK, J. Fast Frequency Sweep Technique in Envelope Finite Element Method with Absorbing Boundary Condition. 2004, vol. 2004, no. 6, p. 1903 ( p.)
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., KOLKA, Z. AC analysis of operational rectifiers via conventional circuit simulators. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 10, p. 2291 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

BIOLEK, D., GUBEK, T. Allpass Analog Filters in Current Mode. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 1., no. 12, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

BIOLEK, D., GUBEK, T. Introduction to Biquad Sensitivity Analysis. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 1., no. 12, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

HANUS, S. Practical Education in Mobile Communications. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, 2004, vol. 1, no. 11, p. 63 ( p.)ISSN: 1790-1979.
Detail

Dana Otevřelová. Lokální spektroskopie luminiscence polovodičových struktur. Československý časopis pro fyziku, 2003, roč. 53, č. 2, s. 117 ( s.)ISSN: 0009-0700.
Detail

PAVELKA, J., TANUMA, N., TACANO, M., ŠIKULA, J., MUSHA, T. Temperature dependence of 1/f noise in p- and n-InGaAs/InAlAs heterostructures. Research Bulletin of Meisei University – Physical Sciences and Engineering, 2004, vol. 40, no. 1, p. 87 ( p.)ISSN: 1346-7239.
Detail

MORI, Y., OBATA, Y., PAVELKA, J., ŠIKULA, J. AE Kaiser effect and electromagnetic emission in the deformation of rock sample. Journal of Acoustic Emission, 2004, vol. 22, no. 1, p. 91 ( p.)ISSN: 0730-0050.
Detail

Mikel, Břetislav - Číp, Ondřej - Lazar, Josef. Absolute Distance Measurements with Tunable Semiconductor Laser. Physica Scripta, 2005, vol. 2005, no. 118, p. 41 ( p.)ISSN: 0031-8949.
Detail

PROKEŠ, A. Teplotní kompenzace zisku lavinových fotodiod v přijímačích optického signálu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004/61, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D. Exploiting Matrix Sparsity for Symbolic Analysis. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 10, p. 2278 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

SZENDIUCH, I. Sítotisk a jeho perspektivy v nanoelektronice. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics", 2004, roč. 2004, č. 45, s. 3 ( s.)ISSN: 1211-6947.
Detail

SZENDIUCH, I. Soldering and lead free solders. Sdělovací technika, 2004, vol. 2004, no. 6, p. 3 ( p.)ISSN: 0036-9942.
Detail

SZENDIUCH, I. Nové trendy v mikroelektronice a EU. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics", 2004, roč. 2004, č. 45, s. 5 ( s.)ISSN: 1211-6947.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., POSPÍŠIL, V., BRZOBOHATÝ, J. Fully-Generalized State Model of Optimized Third-Order Dynamical Systems of Class C. WSEAS Transactions on Systems, 2004, vol. 3, no. 5, p. 2021 ( p.)ISSN: 1109-2777.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., PETRŽELA, J., BRZOBOHATÝ, J. Optimized Second-Order Dynamical Systems and Their RLC Circuit Models with PWL Controlled Sources. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 3, p. 13 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠANDERA, J., SZENDIUCH, I. FR4-Ceramic "Z" Axis Solder Interconnection. Journal of Electrical Engineering, 2004, vol. 55, no. 9-10, p. 256 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

HANUS, S., ZÁVODNÝ, L. Optimalization of Cellular Radio Network. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1938 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

DOSTÁL, T.; ČAJKA, J.; VRBA, K. General view on current conveyors, (IF=0,971). International Journal of Circuit Theory and Applications., 2004, vol. 2004, no. 3, p. 133 ( p.)ISSN: 0098-9886.
Detail

RAIDA, Z., ŠMÍD, P., LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., MOTL, M. Broadband characterization of antennas. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1897 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

ŠANDERA, J. Design and Reliability of the Connection in 3D Electronic Systems. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis, 2004, no. 275, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-4198.
Detail

DOSTÁL, T. Multi-Loop Filter Structures in current mode using multi-output transconductors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 5, p. 1126 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Filtered MultiTone modulation. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 12/2004, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

DOSTÁL, T., ČAJKA, J., VRBA, K. Design Procedure of Oscillators and Biquads Based on Current Conveyors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 5, p. 1122 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. Applications with Voltage Conveyors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 1, p. 25 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

URBAN, F. Kritické sítě. Journal CONNECT!, 2004, roč. IX, č. 2, s. 40 ( s.)ISSN: 1211-3085.
Detail

URBAN, F. Inteligentní kabelážní systém. Journal CONNECT!, 2004, roč. IX, č. 11, s. 22 ( s.)ISSN: 1211-3085.
Detail

ZEZULKA, F., VRBA, R., BRADÁČ, Z. Wireless Networked Single Sensors. WSEAS Transactions on Electronics, 2004, vol. 2, no. 1, p. 359 ( p.)ISSN: 1109-9445.
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. LC Ladder Filter Emulation by Structures with Current Conveyors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 12, p. 2104 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

NOVOTNÝ, V., MIŠUREC, J. From the UCC via UVC towards multifunctional conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 4/12/2004, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

BIOLEK, D.; GUBEK, T. New Circuit Elements for Current-Mode Signal Processing. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, vol. 1, no. 28, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-1539.
Detail

COUFAL, O.; BARTLOVÁ, M. Influence of concentration on the values of recombination and ionization rate coefficients of atoms S and F. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, vol. 54, no. Supplement C, p. C665 (C670 p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

KOSINA, P.; ŠANDERA, J.; HEJÁTKOVÁ, E. Perspektiva LTCC technologie. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics", 2009, roč. 2009, č. 64, s. 4-5. ISSN: 1211-6947.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Universal Biquads using CDTA Elements for Cascade Filter Design. In Computational Methods in Circuits and Systems Applications. 1. USA: 2003. p. 232 ( p.)ISBN: 960-8052-88-2.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., OLŠÁK, M. Optimization of Elliptic Leap-Frog CDBA-Based Filters. In Computational Methods in Circuits and Systems Applications. Neuveden. USA: 2003. p. 221 ( p.)ISBN: 960-8052-88-2.
Detail

POSPÍŠIL, J., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V., DOSTÁL, T. RL Equivalent Circuits of the Simplest Op-Amp Structures. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control (Ed: N.E. Mastorakis). neuvedeno. Greece: WSEAS Press, 2002. p. 107 ( p.)ISBN: 960-8052-64-5.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., BRZOBOHATÝ, J. General Form of Optimised State Model of the Second-Order Dynamical systems. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control (Ed: N.E. Mastorakis). neuvedeno. Greece: WSEAS Press, 2002. p. 120 ( p.)ISBN: 960-8052-64-5.
Detail

TOMÁNEK, P. Optická tunelová mikroskopie s lokální sondou. In Metody analýzy povrchů. Iontové, sondové a speciální metody. neuvedeno. Praha: Academia, Praha 2, 2002. s. 349 ( s.)ISBN: 80-200-0594-3.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Flow Graphs for Analysis (not only) Current-Mode Analogue Blocks. In Recent Advances in Circuits, Systems and Signal Processing. WSES. New York: WSES Press, 2002. p. 151 ( p.)ISBN: 960-8052-64-5.
Detail

DOSTÁL, T. Universal N-order ARC Filters Using Current Conveyors and Multi-output Current followers. In Mastorakis, N. E.: Computational Methods in Circuits and Systems Applications. Electrical and Computer Engineering Series. Athens: WSEAS Press, 2003. p. 207 ( p.)ISBN: 960-8052-88-2.
Detail

DOSTÁL, T., POSPÍŠIL, J., MICHÁLEK, V., HANUS, S. Current Mode State Models of Third-Order Dynamical Systems. In Mastorakis, N. E.: Computational Methods in Circuits and Systems Applications. Electrical and Computer Engineering Series - WSEAS. Athens: WSEAS Press, 2003. p. 243 ( p.)ISBN: 960-8052-88-2.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Synthetic imitance element with gyrator for filter realization. In Computational Methods in Circuits and Systems Applications. Electrical and Computer Engineering Series. Corfu, Greece: WSEAS, 2003. p. 217 ( p.)ISBN: 960-8052-88-2.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. Generalized Reference State Model of Piecewise-Linear Dynamical Systems. In Recent Advances in Intelligent Systems and Signal Processing. Řecko: WSEAS Press, 2003. p. 31 ( p.)ISBN: 960-8052-87-4.
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F., BRADÁČ, F. Short range radio data transfer for process automation. In Programmable Devices and Systems’ 2003 - IFAK Workshop. Programmable Devices and Systems’ 2003. Great Britain: Pergamon Press - Elsevier, 2003. p. 315 ( p.)ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F. Development in safety and reliability of programmable devices and systems. In Programmable Devices and Systems’ 2003 - IFAK Workshop. Programmable Devices and Systems’ 2003. Great Britain: Pergamon Press - Elsevier, 2003. p. 303 ( p.)ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

ZEZULKA, F., BARVA, M. Implementation of DSP Algorithms using High – level Aproach. In Programmable Devices and Systems’ 2003 - IFAK Workshop. Programmable Devices and Systems’ 2003. Great Britain: Pergamon Press - Elsevier, 2003. p. 265 ( p.)ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

KUČERA, P., ZEZULKA, F., HONZÍK, P. Virtual Control of Robot. In Programmable Devices and Systems’ 2003 - IFAK Workshop. Programmable Devices and Systems’ 2003. Great Britain: Pergamon Press - Elsevier, 2003. p. 323 ( p.)ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

DOSTAL, T. Universal N-order ARC filters using current conveyors and multi-output current followers. In Computational methods in circuits and systems applications. Athens: WSEAS Press, 2005. p. 207 ( p.)ISBN: 960-8052-882.
Detail

DOSTÁL, T., POSPÍŠIL, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V. Current mode state models of third-order dynamical systems. In COMPUTATIONAL METHODS IN CIRCUITS AND SYSTEMS APPLICATIONS. Řecko: WSEAS Press, 2004. p. 243 ( p.)ISBN: 960-8052-882.
Detail

KOLOUCH, J., MOLNÁR, K. Nové přístupy k návrhu aplikací programovatelných logických obvodů. 1. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

BENEŠ, P., BENDA, K., DANIEL, J., KOLAŘÍK, V., MATĚJKA, F., VRBA, R. Čidlo pro tlakový analyzátor, návrh snímacího systému a návaznosti na nadřazený systém. výzkumná zpráva. Brno: ÚMEL, 2001.
Detail

BIOLEK, D., KOLKA, Z., DIBLÍK, J., ČAJKA, J., BIOLKOVÁ, V. Symbolické, semisymbolické a numerické metody analýzy, návrhu a optimalizace elektrických obvodů. 1. VA Brno: GAČR, 2002.
Detail

HÁJEK, K., BIOLEK, D., KRTIČKA, A., DOŇAR, B., ZAPLATÍLEK, K. Nekonvenční realizace kmitočtových filtrů, jejich návrh a optimalizace. 1. VA Brno: GAČR, 2002.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Inovace a podpora výuky digitálních modulací. 1. VUT BRNO: FRVŠ, 2002.
Detail

VRBA, R., HEJÁTKOVÁ, E., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., KREJČÍ, J., GROSMANOVÁ, Z. INTIM Integrované inteligentní senzory a mikrosystémy. Výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/0939, 65 s., Brno 2002. Výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/0939, 65 s., Brno 2002. Brno: Výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/0939, 65 s., Brno 2002, UMEL FEKT VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, R., HUBÁLEK, J., BOUŠEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., BEČVÁŘ, D., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., KREJČÍ, J., ADÁMEK, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., GROSMANOVÁ, Z. Návrh senzorů. výzkumná zpráva. Brno: GA ČR, 2002.
Detail

VRBA, R. Výzkum mikroelektronických systémů a technologií. technická zpráva. Brno: MŠMT ČR, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, R., KUCHTA, R. Inovace výuky cvičení z předmětu Digitální obvody. technická zpráva. Brno: FRVŠ, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, R., ADÁMEK, M. Modernizace výuky senzorové techniky. závěrečná zpráva. Brno: FRVŠ, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, R., ZEZULKA, F. Snímač tlaku nové generace. výzkumná zpráva. Buchlovice: MPO ČR, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

URBANEC, T. Návrh a realizace skalárního obvodového analyzátoru, IS 421942, výzkumná zpráva 2002. Návrh a realizace skalárního obvodového analyzátoru. neuvedeno. Brno: 2002. s. 1 ( s.)
Detail

BRADÁČ, Z., HOLEK, R., FIEDLER, P., HYNČICA, O., NOVOTNÝ, M., SAJDL, O. Real-time Linux. FRVS G1. Brno: FRVS, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

BRADÁČ, Z., KRYSTÝNEK, P., MICHLÍČEK, P. Testovací a měřicí stanice pro průmyslovou automatizaci. FRVS G1. Brno: FRVS, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

BRADÁČ, Z., PIVOŇKA, P., HNILIČKA, B. Vysoce funkční a vysoce bezpečné řízení procesů. FRVS G1. Brno: FRVS, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F. Laboratoř moderních metod v automatizaci. FRVS H. Brno: FRVS, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

BRADÁČ, Z., SUŠINA, R. Laboratorní universální řídicí systém. FRVS G1. Brno: FRVS, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

FIALA, P. Koncepce pulsního mikrovlnného zdroje. 1. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

FIALA, P. Vyhodnocení modelovaných a měřených výsledků výkonového pulsního generátoru. 1. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z., WILFERT, O., HUJKA, P., VRBA, K. Vývoj zvětšovací telecentrické optické soustavy a ověření algoritmů pro měření rozměrů. VUSH. Brno: MPO ČR, FD-K2/01, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

NAGY, Z., WILFERT, O., VRBA, K., HUJKA, P. Zvýšení přesnosti zobrazovacího systému a vývoj algoritmů zpracování obrazu. VUSH. Brno: MPO ČR, FD-K2/01, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

NAGY, Z., VRBA, K., ŠTEFÍČEK, R., BALÍK, M. Příprava služby zabezpečené distribuce multimediálních dat. GiTy. Brno: MPO ČR, FD-K/040, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

VRBA, K., ŘÍHA, K., NAGY, Z. Vývoj a implementace mechanických posuvů pro tester 2D. VUSH. Brno: MPO ČR, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

NAGY, Z. Vyhodnocení experimentálního provozu videokonferenčního systému Tandberg a VCON. MPO ČR FD-K/040. Brno: MPO ČR FD-K/040, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K. Ověření funkčnosti distribuční části teleedukačního systému. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

WILFERT, O. Protokol č. 4/03 o měření technologie FSO pro digitální televizi. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BEJČEK, L. Studie výběru koncepcí snímání hladiny ve vyvíječi páry. interní materiál. VUT Brno FEKT, ÚAMT: BMT, a.s. Brno, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

BIOLEK, D., KOLKA, Z., DOBEŠ, J., DIBLÍK, J., BIOLKOVÁ, V. Symbolické, semisymbolické a numerické metody analýzy, návrhu a optimalizace elektrických obvodů. VUT Brno: GAČR, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V., LUKL, T. Zpráva k řešení projektu FRVŠ 2228/2003/G1b "Zvýšení znalostí studentů v oblasti spínaných obvodů". 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Zpráva k řešení projektu FRVŠ 2128/2003/F1a "Zavedení moderních trendů v počítačových sítích do kurzu Integrované sítě“. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Dílčí zpráva k řešení projektu GACR 102/02/P067 "Aplikace nových typů napěťových a proudových konvejorů ve filtračních i nefiltračních strukturách". 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V., LUKL, T. Počítačové řešení nelineárních spínaných obvodů. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLEK, D. Zvyšování dynamického rozsahu systémů s analogovým předzpracováním signálů. VA Brno: GAČR, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

HÁJEK, K., BIOLEK, D. Zvyšování dynamického rozsahu systémů s analogovým předzpracováním signálů. VA Brno: GAČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

OLŠÁK, M., BIOLEK, D., MATĚJÍČEK, L. Nekonvenční struktury elektronicky řízených kmitočtových filtrů na bázi syntetických prvků s imitancí vyššího řádu. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ reg. č. 2202/2003/G1A, 104 stran. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

RAIDA, Z., ŠKVOR, Z. Modelování mikrovlnných struktur v časové oblasti. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0571. Oponovaná výzkumná zpráva. neuvedeno. Brno: FEKT VUT v Brně, UREL, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

ŠKVOR, Z., RAIDA, Z. Nové metody pro širokopásmová vektorová měření. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0573. Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu. neuvedeno. Praha: FEL ČVUT, Katedra EM pole, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z., WILFERT, O., VRBA, K. Výzkum optických soustav a příprava experimentu. V rámci projektu MPO ČR, FD-K2/01. neuvedeno. Brno: VUSH, a.s., 2002. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z., WILFERT, O., HUJKA, P., VRBA, K. Výzkum metod předzpracování obrazu pro přesnou analýzu objektů v digitálních obrazech. V rámci projektu MPO ČR, FD-K2/01. neuvedeno. Brno: VUSH, a.s., 2002. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z., WILFERT, O., VRBA, K. Výzkum metod segmentace obrazu založených na hranových detektorech a objektových modelech. MPO ČR - FD-K2/01. MPO ČR - FD-K2/01. MPO ČR - FD-K2/01: MPO ČR - FD-K2/01, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KREJČÍ, J., PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E., VALA, V., VIDLÁK, P., HOLUBEC, T. Návrh senzorů - závěrečná výzkumná zpráva projektu INTIM 2002. 2002.
Detail

TOMÁNEK, P., GRMELA, L. Nanostruktury: Optické a elektrické vlastnosti, COST 523.40. Nanostruktury: optické a elektrické vlastnosti. neuvedeno. Brno: MSMT, OC 523.40/2002, 2002.
Detail

VRBA, R., ZEZULKA, F., CACH, P., FIEDLER, P., BRADÁČ, Z., HONZÍK, P. SENSVISION - Internetový přístup do procesu. výzkumná zpráva. neuvedeno. Brno: 2002.
Detail

PRÁŠEK, J. Optimalizace metod pro nanášení tlustých vrstev v oblasti senzorů - závěrečná zpráva projektu č. 1931 FRVŠ. 2002.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. Filtry s napěťovými a proudovými konvejory a přeladitelné filtry s OTA zesilovači. Nové typy proudových konvejorů a jejich aplikace, část 1. 110 stran. Brno: 2002.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. Nové obvody s nestandardními aktivními prvky a jejich multiparametrová citlivostní analýza. Nové typy proud. konvejorů a jejich aplikace, část 2. 69 stran. Brno: 2002.
Detail

HUBÁLEK, J. Výzkum mikroelektronických systémů a technologií - chemické senzory. Výzkumná zpráva výzkumného záměru. neuvedeno. UMEL FEKT VUT v Brně: 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J.; MOLNÁR, K.; MICHÁLEK, V. Modernizace laboratoří určených pro výuku aplikací obvodů PLD a FPGA. 1. 2002. s. 1 ( s.)
Detail

VONDRA, M., PLŠEK, M., SMÉKAL, Z. Modelování průběhu základního tónu v systémech TTS, Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ2162/2003/G1. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

HANUS, S., WILFERT, O., PROKEŠ, A., NOVÁČEK, Z., DÝMAL, P., ZÁVODNÝ, L., FRÝZA, T. Modely mobilních sítí a jejich optimalizace. Dílčí zpráva za rok 2004. Brno: Grantová agentura ČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HANUS, S., DÝMAL, P., ZÁVODNÝ, L. Inovace předmětu Bezdrátové a mobilní komunikace. Záverečná zpráva o řešení projektu. Brno: FRVŠ, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

POSPÍŠIL, J. Modelování zvláštních jevů v nelineárních dynamických soustavách. Dílčí výzkumná zpráva grantového projektu GAČR 102/04/0469. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z. Automatizace procesu měření geometrických rozměrů předmětů. MPO FD-k2/01. Brno: VUSH, a.s., 2004. s. 0 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z., VRBA, V., CVRK, L. Koncepce multiplatformní modulární architektury pro informační a videokonferenční systémy. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLEK, D., HÁJEK, K. Zvyšování dynamického rozsahu systémů s analogovým předzpracováním signálů. 1. UO Brno: GAČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

GREGOŘICA, M., ŠKORPIL, V., ŠILHAVÝ, P. Optimalizace algoritmů equalizace v systémech přenosu ADSL a VDSL. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVS IS432209. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

MALENOVSKÝ, V., VRBA, K., SMÉKAL, Z. Testování potlačovače echa podle doporučení ITU-T G.168. Závěrečná výzkumná zpráva k zakázce č. 130/304/T9017/6/1 pro STROM Telecom, 2004. Brno: STROM Telecom Praha, s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MALENOVSKÝ, V., VRBA, K., SMÉKAL, Z. Vývoj software pro testování algoritmů na potlačování echa podle doporučení ITU-T G.168. Závěrečná výzkumná zpráva k zakázce č. 007/304/T9017/5/1 pro STROM Telecom, 2004. Brno: STROM Telecom Praha, s.r.o, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Zpráva o vývoji testeru chybovosti optického spoje. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V., MOLNÁR, K., EKSLER, V., SOUMAR, M. Výuka služeb konvergovaných sítí v kurzu Účastnická koncová zařízení. Brno, CR: FEKT VUT, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z. Vývoj automatizované optické zobrazovací soustavy. a. Brno: VÚSH, a.s., 2004. s. 0 ( s.)
Detail

MALENOVSKÝ, V. Aplikace adaptivních metod pro potlačování šumu v komunikačních prostředcích. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ZEZULA, R.; VRÁNA, J.; SMÉKAL, Z. Digitální vodoznačení audio signálů. Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ G1 1646: Brno: MŠMT ČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HUJKA, P., RAMPL, I., ŘÍHA, K. Statistické vyhodnocení otvorů se subpixelovou přesností z koherentního zobrazovacího systému. Brno, Czech Republic: Fond rozvoje vysokých škol, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ZEZULA, R. Audio signals watermarking. Závěrečná zpráva o řešení projektu COST, No. OC277. záv.zpráva. Závěrečná zpráva o řešení projektu COST, No. OC277: Brno: The European Cooperation in Scientific and Technical Research, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Aplikace nových typů napěťových a proudových konvejorů ve filtračních i nefiltračních strukturách. Brno, CR: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Filtrační struktury na bázi moderních aktivních prvků. Brno, CR: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

FIALA, P. Možnosti optimalizace FCG. III/04. Brno: Laboratoř modelování a optimalizace v elektromechanických systémech FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P. Návrh úprav měřicí kalorimetrické metody. I/04. Brno: Laboratoř modelování a optimalizace v elektromechanických systémech FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

FIALA, P., PONČÍK, Z. Návrh VF rezonátoru pro pulsní generátor PGV-1. II/04. Brno: Laboratoř modelování a optimalizace v elektromechanických systémech FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K. Automatizované řízení polohovacího křížového stolu v dvojdimenzionálním prostoru. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K. Distribuované uživatelské služby pro mobilní sítě nových generací. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K. Vývoj nových aktivních prvků UCC, UVC, MOTA a jejich aplikace. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K. "Rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti mobilních a bezdrátových sítí" oponovaná výzkumná zpráva projektu MŠMT reg. č. 1K03026, program 1K. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

FIALA, P. Koncepční návrh magnetohydrodynamického generátoru pro speciální účely. Brno: Laboratoř modelování a optimalizace v elektromechanických systémech FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K., SÝKORA, M. Návrh a vývoj videokonferenčního serveru. Brno: MPO, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z. a kol. Non-linear Methods of Speech Enhancement. Projekt COST, No. OC277.002. Brno: The European Cooperation in Scientific and Technical Research, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K., ŠPONAR, R. Filtrační obvody s napěťovými konvejory. Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ G1 1641. Brno: MŠMT ČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

Pyszko, R., Fojtík, P., Barabáš, R. Rozšířené vyhodnocení experimentálního měření na ZPO č. 3 a návrh na snížení tření KR/cukání licích proudů plynoucí z výsledků vyhodnocení. 995/9334. Ostrava: ISPAT NH, 2004. s. 0 ( s.)
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V. Protokol č. 4/03 o měření technologie FSO pro digitální televizi. Brno: Český Telecom, a.s. Praha, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V. Analytická zpráva k projektu Infotrain. Brno: UniControls, a.s., 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z., WILFERT, O., VRBA, K. Vývoj zvětšovací telecentrické optické soustavy a ověření algoritmů pro měření rozměrů. Brno: VÚSH, a.s., 2004. s. 1 ( s.)
Detail

EKSLER, V. Senzorová pole k lokalizaci akustických zdrojů v 3-D. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

URBANEC, T.; SVAČINA, J. Vektorová měření metodou šestibranu. 1. Brno, Czech Republic: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K. Nové metody zajištění a kontroly dodržení kvality služeb v sítích nových generací. Oponovaná výzkumná zpráva grantu GAČR reg. č. 102/03/0560. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K., KAPOUN, V. Implemetace podpory kvality služeb s využitím technologie IntServ - výzkumná zpráva grantu GAČR reg. č. 102/03/0560. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K. Inovace předmětu Praktikum z informačních sítí oponovaná výzkumná zpráva projektu FRVŠ reg. č. 1564/2004/F1. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Zavedení moderních přístupů k výuce číslicové techniky. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J., BIOLKOVÁ, V., JAKUBOVÁ, I. Impulzová a číslicová technika - laboratorní cvičení. Impulzová a číslicová technika. 1. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Purkyňova 118, 2002. ISBN: 80-214-2091-X.
Detail

KOLOUCH, J. Programovatelné logické obvody - přednášky. Programovatelné logické obvody. Přednášky. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2002. ISBN: 80-214-2196-7.
Detail

KOLOUCH, J. Programovatelné logické obvody a návrh jejich aplikací v jazycích ABEL a VHDL. Počítačové cvičení. PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY a návrh jejich aplikací v jazycích ABEL a VHDL Počítačové cvičení. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2002. ISBN: 80-214-2197-5.
Detail

SVAČINA, J. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - sbírka příkladů. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - sbírka příkladů. Brno: VUT v Brně, 2002. ISBN: 80-214-2188-6.
Detail

SVAČINA, J. Elektromagnetická kompatibilita - přednášky. Elektromagnetická kompatibilita - přednášky (elektronický učební text). Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

SVAČINA, J. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - sbírka příkladů. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - sbírka příkladů (elektronický učební text). Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

PROVAZNÍK, I. Počítače a programování 1. Brno: FEKT VUT, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

PROVAZNÍK, I., KOZUMPLÍK, J. Úvod do medicínské informatiky. Brno: FEKT VUT, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, R., KUCHTA, R., MIKEL, B., LEGÁT, P. Digitální obvody a mikroprocesory. 2002.
Detail

VRBA, R., ADÁMEK, M. Mikrosenzory a mikromechanické systémy. 2002.
Detail

BRANČÍK, L., VESELÝ, M., ZAPLETAL, Z. Teoretická elektrotechnika I. Sbírka příkladů. Teoretická elektrotechnika I. Sbírka příkladů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2077-4.
Detail

BRANČÍK, L., SEDLÁČEK, J., VALSA, J. Elektrotechnika I. Elektrotechnika I. Elektronický text TEE001. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika - přednášky. 2002.
Detail

KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika - přednášky. Impulzová a číslicová technika. Brno: VUTIUM, 2002. ISBN: 80-214-2277-7.
Detail

JAKUBOVÁ, I., BIOLKOVÁ, V., KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika - laboratorní cvičení. 2002.
Detail

POSPÍŠIL, J. Stručný přehled teorie elektronických obvodů. I-Teoretické základy. Stručný přehled teorie elektronických obvodů. I-Teoretické základy. Brno: MJ Servis Brno, 2002. ISBN: 80-214-2273-4.
Detail

URBAN, F., MIKEL, B. Optoelektronika. 2002.
Detail

WILFERT, O. Optoelektronika. Optoelektronika. UREL, VUT v Brně, Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002. ISBN: 80-214-2264-5.
Detail

WILFERT, O. Optoelektronika. Optoelektronika. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

BRANČÍK, L. Elektrotechnika 1. Přednášky. Elektrotechnika 1. Přednášky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2501-6.
Detail

NOVOTNÝ, R., BRADÍK, J. Řízení a zabezpečování jakosti. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 8021424605.
Detail

PROKEŠ, A. Teorie sdělování. Laboratorní cvičení. Teorie sdělování. Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: MJ Servis, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2310-2.
Detail

ŠEBESTA, V., PROKEŠ, A., BIOLKOVÁ, V. Signály a soustavy. Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: MJ Servis, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 8-0214-2310-2.
Detail

PROKEŠ, A. Komunikační systémy. Přednášky. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

LIEDERMANN, K. FY2_Moderní_fyzika_S.pdf. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLEK, D. Analogové elektronické obvody - L. Elektronický učební text. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLEK, D. Analogové elektronické obvody - P. Elektronické učební texty. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLEK, D. Modelování a simulace - S. Elektronické texty. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLEK, D. Modelování a simulace - P. Elektronické učební texty. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J., BIOLKOVÁ, V. Impulzová a číslicová technika - přednášky. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLKOVÁ, V., JAKUBOVÁ, I., KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika - laboratorní cvičení. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J., KOLKA, Z. Imuplzová a číslicová technika - počítačové cvičení. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ZEMAN, V., ŠILHAVÝ, P., HABR, M. Datová komunikace počítačová cvičení. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ZEMAN, V., ŠILHAVÝ, P. Datová komunikace laboratorní cvičení. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

MIŠUREC, J., ZEMAN, V., ŠTĚPÁN, M. Konstrukce elektronických zařízení - návrh plošných spojů. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, R., LEGÁT, P., FUJCIK, L., HÁZE, J., KUCHTA, R., MIKEL, B., SKOČDOPOLE, M. Digitální obvody a mikroprocesory. elektronické skriptum. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, R., SKOČDOPOLE, M., MIKEL, B. Digitání obvody a mikroprocesory - laboratorní cvičení. elektronické skriptum. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

PROKEŠ, A. Komunikační systémy. Laboratorní cvičení. Komunikační systémy. Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLEK, D. Počítačová simulace elektronických obvodů. Počítačová simulace elektronických obvodů. Brno: VA Brno, 2004, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-85960-68-0.
Detail

KOLOUCH, J., JAKUBOVÁ, I., BIOLKOVÁ, V. Impulzová a číslicová technika – laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav radioelektroniky, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2574-1.
Detail

KOLOUCH, J., KOLKA, Z. Impulzová a číslicová technika - počítačové cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav radioelektroniky, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2484-2.
Detail

BRANČÍK, L. Elektrotechnika 1. Elektrotechnika 1. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2607-1.
Detail

HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace. mobil.cz. > http://mobil.idnes.cz/mobilni_komunikace/operatori/sluzby/sluzby_tmobile/t-mobileskripta041126: Mobil server a T-Mobile.cz, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J., KOLKA, Z. Impulzová a číslicová technika - počítačové cvičení. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MIŠUREC, J., ZEMAN, V., ŠTĚPÁN, M. Konstrukce elektronických zařízení - návrh plošných spojů. 2002.
Detail

BIOLKOVÁ, V., JAKUBOVÁ, I., KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika - laboratorní cvičení. Impulzová a číslicová technika - laboratorní cvičení. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Purkyňova 118, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2303-X.
Detail

BRANČÍK, L. Elektrotechnika 1. VUT v Brně: VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M., DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J., GRMELA, L. Local photoluminescence measurement of semiconductor InGaAs quantum dot excited states. Photonics Europe. SPIE, Europe, 2004. p. 178 ( p.)
Detail

TOMÁNEK, P., DOBIS, P., BENEŠOVÁ, M., GRMELA, L. Near-field optical measurement of carrier recombination in InAs/GaAs quantum dots. Material structure & micromechanics of fracture. Brno: Vutium, Brno, 2004. p. 115 ( p.)ISBN: 80-214-26732-X.
Detail

TOMÁNEK, P., GRMELA, L. Local optical phenomena in InAs/GaAs heterostructures with doped quantum dots and artificial molecules (Seoul, Korea). The 8th International Conference on Near-field Nano Optics and Related Techniques (NFO-8). Seoul, Korea: Seoul National University, 2004. p. 248 ( p.)
Detail

TOMÁNEK, P. Metamateriály - materiály se záporným indexem lomu. 4.seminář o metodách blízkého pole. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2004. s. 28 ( s.)
Detail

TOMÁNEK, P., OTEVŘELOVÁ, D., GRMELA, L., BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P. Near-field local optical spectrosccopy of nanostructured semiconductors. Nano ´ 04. Brno: VUTIUM Brno, 2004. p. 40 ( p.)ISBN: 80-214-2672-1.
Detail

BENEŠOVÁ, M., TOMÁNEK, P. Designing nanostructures for new functional materials. CO-MAT-TECH 2004. Proceedings of Abstracts. Trnava: Vydavatelstvío STU Bratislava, 2004. p. 18 ( p.)ISBN: 80-227-2121-5.
Detail

TOMÁNEK, P., GRMELA, L. Near field photocurrent spectroscopy of crystalline GaAs solar cells. CO-MAt-TECH 2004. Proceedings of the Abstracts. Trnava: Vydavatelstvo STU Bratislava, 2004. p. 207 ( p.)ISBN: 80-227-2121-5.
Detail

HRADILOVÁ, E. MULTIMEDIA INTERACTIVE SYSTEM FOR UNDERGRADUATE PHYSICS PROBLEM SOLVING. CO-MAT-TECH 2004. STU, Bratislava, 2004. p. 63 ( p.)ISBN: 80-227-2121-2.
Detail

PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M. Development of New Thick Film Sensor for Heavy Metals Detection. IEEE Sensors 2004, Technical Program & Abstract. Vienna, Austria: IEEE, TU Wien, 2004. p. 167 ( p.)
Detail

HUBÁLEK, J., MALYSZ, K. Gas sensors based on nanoparticle WO3 thick films. Technical Program & Abstracts IEEE Sensors 2004. Vienna: 2004. p. 64 ( p.)
Detail

BARTLOVÁ, M., COUFAL, O. Influence of Concentration on the Values of Recombination and Ionization Rate Constants of atoms S and F. Sborník abstraktů 21.Symposia o fyzice a technologii plazmatu. Praha: Organizační výbor symposia + katedra fyziky ČVUT FEL Praha, 2004. p. 77 ( p.)ISBN: 80-01-03015-6.
Detail

HUBÁLEK, J. Temperaturre modulation of gas sensor micro-arrays using-random binary sequences. 2002.
Detail

HORÁK, M. Single Heterojunction Barrier at Terahertz Frequency. XIIth Semiconducting and Insulating Materials Conference (SIMC-XII-2002) Abstracts. Bratislava: Institue of Electrical Engineering SAS, 2002. p. 46 ( p.)ISBN: 80-86113-26-X.
Detail

MIKEL, B., RŮŽIČKA, B., ČÍP, O., LAZAR, J. Highly coherent tunable semiconductor lasers in metrology of length. Photonics Prague 2002. Praha: Tech-market, 2002. p. 94 ( p.)ISBN: 80-86114-46-5.
Detail

BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J. Solutions of Discrete Equations with Prescribed Asymptotic Properties. XXI. International Colloquium on the Acquisition Process Management. Vyškov: 2003. p. 21 ( p.)ISBN: 80-7231-105-0.
Detail

TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M., DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J., UHDEOVÁ, N. Local photoluminescence measurements of semiconductor surface defects. Correlation optics 6. Neuveden. Chernivtsy: 2003. p. 56 ( p.)
Detail

BENEŠOVÁ, M., DOBIS, P., TOMÁNEK, P., BRÜSTLOVÁ, J. Time-resolved contrast in near-field scanning optical microscopy of semiconductors. Nano´03. Brno: 2003. p. 51 ( p.)ISBN: 80-214-2486-9.
Detail

SKOČDOPOLE, M., VRBA, R. Methods of current mode analog-to-digital converter design. Book of abstracts and program - WSEAS International Conferences. Atheny: 2003. p. 3 ( p.)ISBN: 960-8052-84-X.
Detail

PRÁŠEK, J., KREJČÍ, J. A New Possibility of Thick film Biosensor Substrate Properties Measurement. Toronto, Kanada. 2003. p. 653 ( p.)
Detail

MATOUŠEK, V., ČÍP, O., PETRŮ, F. Direct Measurement of Index of Refraction of Air by Means of High-resolution Laser. Badajoz,Spain: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

IVANOV, P., LLOBET, E., VILANOVA, X., STANKOVA, M., BREZMES, J., CORREIG, X., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., GRACIA, I., CANÉ, C. Screen-printed nano-grain WO3 films for micro hotplate gas sensors. IEEE Sensors 2003. Toronto, Canada: IEEE, 2003. p. 100 ( p.)
Detail

IVANOV, P., LLOBET, E., VILANOVA, X., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. Improvement of the Selectivity of Screen-Printed SnO2 and WO3 Gas Sensitive Layers. 2003. p. 1 ( p.)
Detail

ČÍP, O., LAZAR, J., MATOUŠEK, V., PETRŮ, F. Ultra-precise measurement of distance by Fabry-Perot rezonator. Ultra-precise measurement of distance by Fabry-Perot rezonator. Badajoz,Spain: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

HRUŠKA, P., HÁJEK, K. THE NOISE BACKGROUND SUPPRESSION OF NOISE MEASURING SET-UPS. Advanced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 38 ( p.)
Detail

SZENDIUCH, I. a kol. Technologie elektronických obvodů a systémů. GA102/00/0969. GA102/00/0969. Brno: Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2002. 289 s. ISBN: 80-214-2072-3.
Detail

MUSIL, V., BRZOBOHATÝ, J., BEČVÁŘ, D., PROKOP, R. Metodika návrhu analogových integrovaných obvodů v nových technologiích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. 295 s. ISBN: 80-214-2820-1.
Detail

RAIDA, Z. Modelování mikrovlnných struktur: tradiční a netradiční přístupy. Habilitační a inaugurační spisy, sv. 116. Habilitační a inaugurační spisy, sv. 116. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2003. 32 s. ISBN: 80-214-2415-X.
Detail

RAIDA, Z., TKADLEC, R., FRANEK, O., MOTL, M., LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., ŠKVOR, Z. Analýza mikrovlnných struktur v časové oblasti. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2003. 232 s. ISBN: 80-214-2541-5.
Detail

MIKEL, B. Oponentní posudek na projekt č. 2460/2003. 2002.
Detail

MIKEL, B. Posudek grantové přiflášky GAČR. 2002.
Detail

ZEZULKA, F. Recenze na knihu Berge J.: Fieledbus for Process Control, ISA, 2002. Automa. 2003. s. 28 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

SZENDIUCH, I. Chybí název. IMAPS Czech & Slovak Chapter Workshop. Lanškroun: IMAPS Czech & Slovak Chapter, 2004. s. 0-0.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Design a new model of Metal Oxide Semiconductor transistor. Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Volume 3. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2002. p. 371 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

ZÁVODNÝ, L. The model of metal oxide semiconductor transistor for first step of circuits design. RADIOELEKTRONIKA 2002 - Conference Proceedings. Bratislava: Department of Radioelektronics, FEI SUT Bratislava, 2002. p. 140 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

MATOUŠEK, V., ČÍP, O. Temperature stabilization of semiconductor lasers for direct measurement of index of referaction of air. International Conference STUDENT EEICT2003. MSD,spol.s.r.o.,Skorkovského 70a,Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc.,Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 189 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

FILKA, M. Telecommunication nad Signal Processing - TSP 2004. Telecommunication and Signal Processing. Brno: UTKO, SEI, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

EKSLER, V. Spatial location and blind source separation using microphone array. Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 33 ( p.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

MATOUŠEK, V., ČÍP, O. New method for direct measuremnt of refraction index of air with He-Ne lasers. Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. p. 55-58 ( p.)ISBN: 80-7043-300-0.
Detail

KOLOUCH, J. Návrh digitálních obvodů a úvod do jazyka VHDL. 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Návrh digitálních obvodů a úvod do jazyka VHDL. 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Návrh digitálních obvodů pomocí jazyka VHDL - aplikace. 2002. s. 35 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Digital System Design with VHDL - introduction. 2003. p. 1 ( p.)
Detail

KOLOUCH, J. Návrh digitálních obvodů a úvod do jazyka VHDL. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

RAJMIC, P. Využití waveletové transformace pro separaci užitečného signálu od šumu. Praha: ÚREL AVČR Praha, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SZENDIUCH, I. Bezolovnaté pájení. Dny čs techniky, BVV Brno 22.9.2004, Pavilon A. ČR: BVV Brno, 2004. s. 0 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Optimalizace algoritmů v signálovém procesoru typu VLIW při využití intrinsic funkcí. Brno: Sdělovací technika, s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Programovatelné obvody a jazyk VHDL. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, R. Využití informačních technologií ve výukovém procesu. Sborník semináře IBM, BVV 2002. IBM Press, 2002. s. 62 ( s.)
Detail

URBAN, F., MIKEL, B. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č. 1934 Fondu rozvoje vysokých škol. 2002.
Detail

VONDRA, M., SMÉKAL, Z. Parametrická syntéza řeči v reálném čase s využitím kepstrálních modelů hlasového traktu. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ1767/2002. 2002.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., NĚMEČEK, J., BIOLKOVÁ, V. Protokol č.2/02 o testování optických směrových spojů. 2002.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., NĚMEČEK, J., BIOLKOVÁ, V. Posouzení optického bezkabelového spoje CBL Laser Link 300/155. 2002.
Detail

ZEMAN, V. Model přenosového média přístupové sítě. 2002.
Detail

RAMPL, I., ZEMAN, V. Zpráva o řešení projektu "Centrum praktické výuky konstrukce elektronických zařízení". Brno: FRVŠ MŠMT, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K., BARTUŠEK, K., HANÁK, P., KOHOUTEK, M., KOULA, I. Výzkum a vývoj číslicově řízeného impulsního magnetického plošného pole. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z. Inovace magisterského předmětu Multimédia. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

FILKA, M. Nová technika v telekomunikacích VI. Brno: UTKO, SEI, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MALENOVSKÝ, V., VRBA, K., OLŠÁK, M. Návod k obsluze řídícího pracoviště mikrofotometrie. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Optimalizace algoritmů v signálovém procesoru typu VLIW při využití intrinsic funkcí. Sdělovací technika, s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SYSEL, P. Základy jazyka SDL. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SYSEL, P. Komunikace mezi procesy. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SYSEL, P. Vyšší datové typy v jazyce SDL. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLEK, D. Řešíme elektronické obvody aneb kniha o jejich analýze. Praha: BEN Technická literatura, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7300-125-X.
Detail

STRAKA, B. Methods of IDDQ Measurements for Testing of CMOS Integrated Circuits. 2002.
Detail

MOLNÁR, K. Aplikace umělých neuronových sítí ve vysokorychlostních aktivních síťových prvcích. 2002.
Detail

HUBÁLEK, J. Chemical Microsensor: Precise conductivity measurements using planar electrodes. Ph.D. THESIS. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

ZEMAN, V. Kmitočtové filtry s transimpedančními zesilovači a proudovými konvejory. Brno: VUT Brno, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ŠILHAVÝ, P. VÍCETÓNOVÉ MODULACE PRO ADSL A VDSL PŘENOSOVÉ TECHNOLOGIE. Doktorská disertace, VUT v Brně, 2003. Brno: UTKO FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KRHUTOVÁ, M. The Language of Electrical Engineering as a Special Province. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

BALÍK, M. Struktury pro simulaci poslechového prostoru. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

RAJMIC, P. Využití waveletové transformace a matematické statistiky pro separaci signálu a šumu. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

PRÁŠEK, J. Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů - pojednání disertační práce. 2002.
Detail

TOMÁNEK, P. Úvodník. Československý časopis pro fyziku. 2003. s. 67 ( s.)ISSN: 0009-0700.
Detail

WILFERT, O. Optické bezkabelové spoje. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; KREJČÍ, J. Testing of graphite paste properties for thick film sensors. In 26th International Spring Seminar on Electronics Technology: Integrated Management of Electronic Materials Production. 1. NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2003. p. 344-348. ISBN: 0-7803-8002-9.
Detail

Jaromír Hubálek Daniel Bečvář Jiří Stehlík; Krejčí Engineering, Tišnov: ZPŮSOB MĚŘENÍ MĚRNÉ VODIVOSTI A ZAŘÍZENÍ PRO JEHO PROVÁDĚNÍ. PV 2001-3227, patent. Brno (2001)
Detail

Stanislav Klusáček: 430013; Prototyp senzoru klepání. UAMT FEKT VUT v Brně. (prototyp)
Detail

FIEDLER P., CACH P., VRBA R., ZEZULKA F.: Koncentrátor Sensevision; Softwareové vybavení koncentrátor Sensvision s možností připojení na Internet. BD Sensors s.r.o. Uherské Hradiště. URL: http://www.bdsensors.cz. (prototyp)
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P.; STEINBAUER, M.: SPV-2; Senzor pro měření okamžitého výkonu ultrakrátkého elektromagnetického impulsu. PROTOTYPA a.s. Brno, Hudcova 78, 612 00. URL: http://www.prototypa.cz. (funkční vzorek)
Detail

HYNČICA, O.; FIEDLER, P.; HRABEC, J.; BRADÁČ, Z.; KUČERA, P.; HONZÍK, P.: logger; Data Logger SW. ÚAMT BDSensors. URL: .... (software)
Detail

HYNČICA, O.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; HONZÍK, P.; HRABEC, J.; KUČERA, P.: sensor-enddevice; Sensor SW. ÚAMT BDSensors. URL: .... (software)
Detail

HYNČICA, O.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.: gateway; Ethernet Gateway SW. ÚAMT BDSensors. URL: .... (software)
Detail

J.Boušek: LT 800; VN Generátor 5kV/8-15 kHz, 800 W, Vyrábí LIFETECH s.r.o. Pro plazmatická zařízení, především pro buzení výbojů s dielektrickou bariérou.. URL: http://www.lifetech.cz. (prototyp)
Detail

Jaromír Kolouch: S2KIT; Prototypová deska pro konstrukce s obvodem FPGA typu Spartan-II Deska umožňuje funkční test konstrukcí vytvořených pro uvedený obvod FPGA. Dovoluje připojení dalších spolupracujících desek. Jedna vyrobená deska je využívána v KHBO Oostende (Belgie), další v brněnské firmě CEDO s.r.o. CEDO, s.r.o., Brno. (prototyp)
Detail

HYNČICA, O.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; HRABEC, J.; HONZÍK, P.; KUČERA, P.: config; Configurator. ÚAMT BDSensors. URL: .... (software)
Detail

SPIE Europe: Photonics Europe. Strasbourg (26.04.2004)
Detail

Institute of Physics of Microstructures RAS: Scanning Probe Microscopy 2004. Nizhny Novgorod (02.05.2004)
Detail

Slovak University of Technology: APCOM 2004. Častá-Píla (16.06.2004)
Detail

The 18th Forum of Science and Technology of Fluctuations. Tokyo (28.11.2003)
Detail

CO-MAT-TECH 2003. Trnava (16.10.2003)
Detail

ACSIN7 - Atomically Controlled Surfaces, Interfaces, Nanostructures. Nara (16.11.2003)
Detail

Josef Sikula, Milada Bartlova, Pavel Hruska: NATO ARW Advanced experimental methods for noise research in nanoscale electronic devices. Brno (15.08.2003)
Detail

Scanning Probe Microscopy - 2003. Nizhniy Novgorod (02.03.2003)
Detail

TOMÁNEK, P.: Near Field optics and Related Techniques (NFO-7). Rochester (11.08.2002)
Detail

V. Hulínský, P. Tománek, J. Zemek: 3. seminář o metodách blízkého pole. Lázně Bohdaneč (25.09.2002)
Detail

TOMÁNEK, P.: Optics in computing. St. Petersburg (15.10.2002)
Detail

SZENDIUCH I., MUSIL V., HUBÁLEK, J.: The 11th Electronic Devices and Systems Conference. Brno (09.09.2004)
Detail

TOMÁNEK, P., TOMÁNEK, P.: Photonics Prague 2002 - 4th Int.Conf. on Photonics, Devices and Systems. Praha (26.05.2002)
Detail

VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav chemie ochrany prostředí; Masarykova universita Brno, Přírodovědecká fakulta, Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii; Ostravská univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie; Vodní zdroje EKOMONITOR s.r.o.: Ekotoxikologické biotesty. Seč u Chrudimi (18.09.2002)
Detail