Project detail

IBIS Inteligentní biosenzorický systém pro detekci pesticidů a herbicidů v životním prostředí

Duration: 01.01.2004 — 31.12.2007

On the project

Projekt se zabývá základním výzkumem souvislosti mezi výstupním signálem biosenzorů detekujících organofosfátové pesticidy a fotosyntetické herbicidy a analytických koncentrací těchto látek. Základní výzkum faktorů, které stimulují nebo inhibují působení organofosfátových pesticidů a fotosyntetických herbicidů. Standardizace měření pomocí biosenzorů pro organofosfátové pesticidy a fotosyntetické herbicidy. Funkční vzorek přístroje pro měření toxicity organofosfátových pesticidů a fotosyntetických herbicidů, zahrnující software pro analýzu naměřených hodnot. Software bude implicitně obsahovat výsledky základního výzkumu souvislosti toxicity a koncentrace organofosfátových pesticidů a fotosyntetických herbicidů.

Description in English
The project concentrates to the basic research of correlations between output signal of organophosphate pesticides and photosyntetic herbicides detecting biosensors and classical analytical methods. The basic research of factors which stimulate the toxicity of organophosphate pesticides and photosyntetic herbicides. The factors which suppress the organophosphate pesticides and photosyntetic herbicides action will be studied, too. The measurement with organophosphate pesticides and photosyntetic herbicides detecting biosensors will be standardized. The prototype of analyzer measuring organophosphorous pesticides and photosyntetic herbicides toxicity will be developped including the software. The software will contain the results of basic research implicitly.

Keywords
analyzátor signálů, biosenzor, organofosfátové pesticidy, fotosyntettické herbicidy, analytická metoda, toxicita

Key words in English
signal analyzer, biosensor, organophosphate pesticides, photosyntetic herbicides, analytical method, toxicity

Mark

FT-TA/089

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2004-01-01 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2008-02-05 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM
- part funder (2004-01-01 - 2007-12-31)

Results

ONDRUCH, V., KREJČÍ, J., VRBA, R. Simple Characterization of Acetylcholinesterase by Electrochemical Sensor. In A new Beginning for Human Health. Cancún, Mexico: IEEE, 2003. p. 3071 ( p.)ISBN: 0-7803-7790-7.
Detail

ONDRUCH, V., KREJČÍ, J. Analysis of Enzyme Kinetics. In Electronic Devices and Systems 2003 - Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 340 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

ONDRUCH, V. Enzyme Activity Characterization by Electrochemical Sensor. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004, Volume 3. Brno: 2004. p. 660 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

GROSMANOVÁ, Z., KREJČÍ, J., TÝNEK, J. Biosensoric detection of acetylcholinesterase inhibiting pesticides in food samples. In EDS 04, The 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2004. p. 301 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M. Development of New Thick Film Sensor for Heavy Metals Detection. In IEEE Sensors 2004 proceedings. Vienna, Austria: IEEE, TU Wien, 2004. p. 749 ( p.)ISBN: 0-7803-8693-0.
Detail

SKOČDOPOLE, M., VRBA, R., FUJCIK, L., HÁZE, J. RSD Analog-to-Digital Converter with 2,5-Bit Subconverter. In 11th Electronic devices and systems conference 2004 - proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2004. p. 203 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

ŠTEFFAN, P., ADÁMEK, M., PRÁŠEK, J. New Device for testing and calibration of potenciostats. In 5a Conferencia de Dispositivos Electronicos. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2005. p. 169-172. ISBN: 0-7803-8811-9.
Detail

ONDRUCH, V., KREJČÍ, J., KREJČOVÁ, D. Simple Electrochemical Analysis of Enzyme Kinetics. In Proceedings of the 27th Annual International Conference of the IEEE-EMBS, 2005. Shanghai, China: IEEE Engineeering in Medicine and Biology Society, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7803-8741-4.
Detail

Steffan P., Vrba R., Havlicek T., Prokop R. Precision system for measurement and control chemical environment. In Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2005. p. 284 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

Martin Adámek, Jan Prášek, Jakub Šulc. The Dependence of Output Current Response on Working Electrode Firing Temperature of Chemical Sensors. In EDS ´05 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2005. p. 255 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; MELICHAR, P.; SZENDIUCH, I.; JAKUBKA, L. Sensor for lowest flows measurement. In Proceedings of ISSE 2005. Wiener Neustadt, Austria: Institute of Sensor and Actuator Systems, Vienna University of Technology, 2005. p. 29-33. ISBN: 0-7803-9325-2.
Detail

HELÁN, R.; KREJČÍ, J. Graphic user interface based program for amperometric biosensor simulation. In Electronic Devices and Systems EDS '07 proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2007. p. 463-468. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R., FUJCIK, L. Neural network for waste-water recognition. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1968 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

Zuzana Grosmanova, Jan Krejci, Jaroslav Tynek, Petr Cuhra a Sona Barsova. Comparison of biosensoric and chromatographic methods for the detection of pesticides. 2005, vol. 85, no. 12-13, p. 885 ( p.)
Detail

KREJČÍ, J.; MALY, J.; JAKUBKA, L.; ŠTEFFAN, P.; MASOJÍDEK, J. Monolayers of photosystem II on gold electrodes with enhanced sensor response - effect of porosity and protein layer arrangement. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2005, vol. 381, no. 8, p. 1558-1567. ISSN: 1618-2642.
Detail

VRBA, R. IBIS Inteligentní biosenzorický systém pro detekci pesticidů a herbicidů v životním prostředí. MPO. Brno, Tišnov: MPO, 2004. s. 0 ( s.)
Detail

ONDRUCH, V. Simple electrochemical measurement of enzyme activity. The Eighth World Congress on Biosensors. Granada, Spain: April Williams, Biosensors 2004, Elsevier, Oxford, UK, 2004. p. P3.7.80 ( p.)
Detail

ONDRUCH, V., KREJČÍ, J., KREJČOVÁ, D., VESELÁ, R. Simple Measurement of Acetylcholinestrase Activity. Book of Abstracts & Programme Schedule. Kuala Lumpur: Faculty of Electric Engineering, University Teknologi MARA, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 983-42747-0-X.
Detail

ONDRUCH, V., KREJČÍ, J., KREJČOVÁ, D., VESELÁ, R. Simple Measurement of Acetylcholinestrase Activity. AsiaSense 2005. Kuala Lumpur, Malaisia: Faculty of Electric Engineering, University Teknologi MARA, 2005. p. 121 ( p.)ISBN: 0-7803-9371-6.
Detail

Vrba, R., Krejčí, J., Šteffan, P., Adámek, M.: FD1849072; Analyzátor pro integrální měření toxicity pesticidů. BVT Technologies, a.s., Brno. URL: http://www.bvt.cz. (prototyp)
Detail

Link