Project detail

KAAPS Výzkum univerzální a komplexní autentizace a autorizace pro pevné a mobilní počítačové sítě

Duration: 01.03.2008 — 31.12.2011

On the project

KAAPS Výzkum univerzální a komplexní autentizace a autorizace pro pevné a mobilní počítačové sítě

Description in English
KAAPS Research of Universal and Complex Autentification and Authorization for Permanent and Mobile Computer Networks

Keywords
univerzální, komplexní, autentizace, autorizace, pevné a mobilní počítačové sítě

Key words in English
Universal, Complex, Autentification, Authorization, Permanent, Mobile Computer Networks

Mark

2C08002

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2008-01-01 - 2011-12-31)
Kuchta Radek, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2009-01-14 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2008-03-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Informační technologie pro znalostní společnost
- part funder (2008-03-01 - 2008-12-31)

Results

HYNČICA, O.; FIEDLER, P.; KUČERA, P.; HONZÍK, P. Performance of symmetric block ciphers on embedded microcontrollers. In Proceedings of the Electronic Devices and Systems EDS'09 IMAPS CS International Conference 2009. Brno, Czech Republic: NOVPRESS s.r.o., 2009. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

HYNČICA, O.; FIEDLER, P.; KUČERA, P.; HONZÍK, P. Srovnání kryptografických algoritmů na embedded platformách. In Sborníku výzkumného záměru MIKROSYN 09. 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4032-6.
Detail

BURDA, K. Řízení přístupu v počítačových sítích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 28, s. 1-11. ISSN: 1213-1539.
Detail

SOBOTKA, J.; ZEMAN, V. Využití univerzálního autentizačního rámce pro management elektronického archivu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Kryptografický systém pro ochranu identity. In Sborník příspěvků MKB 2011. 2011. s. 67-68. ISBN: 978-80-904257-3-6.
Detail

PAVLÍK, M.; JAROŠ, D. W-development model extension for embedded system design. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

KUCHTA, R.; ŠULC, V.; JAROŠ, D.; KADLEC, J. Home Automation with IQRF Wireless Communication Platform: A Case Study. In The Sixth International Conference on Systems Proceedings. St. Maarten, The Netherlands Antilles: IARIA, 2011. p. 212-217. ISBN: 978-1-61208-113-7.
Detail

HYNČICA, O.; KUČERA, P.; HONZÍK, P.; FIEDLER, P. Performance Evaluation of Symmetric Cryptography in Embedded Systems. In Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IEEE, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1424-5.
Detail

BURDA, K. Univerzální rámec pro řízení přístupu v počítačových sítích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 9, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

KADLEC, J.; VRBA, R.; KUCHTA, R. Intrusion Detection System for wide Automation Network Based on the Ethernet Compatible Communication Protocols. In ICONS 2011, The Sixth International Conference on Systems Proceedings. St. Maarten, The Netherlands Antilles: 2011. p. 95-98. ISBN: 978-1-61208-114-4.
Detail

FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; HYNČICA, O. Interoperability in Sensor-Actuator Networks. In Preprints of IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems. 2009. p. 182-187. ISBN: 978-3-902661-41-8.
Detail

KADLEC, J.; KUCHTA, R.; VRBA, R. Comparison of the WLANs security functions time consumption. In Proceedings of the 16th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2009, Tunisia, 13 to 16 December 2009. Medina, Yasmine Hammamet - Tunisia: IEEE Circuits and Systems Society, 2009. p. 141-145. ISBN: 978-1-4244-5091-6.
Detail

KADLEC, J.; KUCHTA, R. Implementation of position information into multi-factor authentication process. In Proceedings of the Electronic Devices and Systems EDS'09 IMAPS CS International Conference 2009. 1. Brno, Czech Republic: NOVPRESS s.r.o, 2009. p. 7-11. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

KADLEC, J.; KUCHTA, R.; VRBA, R. Measuring of the time consumption of the WLAN's security functions. In Security and Protection of Information 2009 - proceedings of the conference. Czech Republic: University of Defence, 2009. p. 38-44. ISBN: 978-80-7231-641-0.
Detail

KADLEC, J.; KUCHTA, R.; VRBA, R. Performance Tests of the Dynamics of the Wireless Networks. In Proceedings of the eighth International Conference on Networks ICN 2009. Cancun. Mexico: IARIA, 2009. p. 112-115. ISBN: 978-1-4244-3470-1.
Detail

HAJNÝ, J.; PELKA, T.; LAMBERTOVÁ, P. Universal Authentication Framework: Requirements and phase design. In SECRYPT 2009: Proceedings of the International Conference on Security and Cryptography. 2009. p. 57-60. ISBN: 978-989-674-005-4.
Detail

HAJNÝ, J.; PELKA, T.; LAMBERTOVÁ, P. Flexible Authentication Framework. In IEEE Xplore. Network and Service Security, 2009. FR: 2009. p. 1-5. ISBN: 9782953244311.
Detail

HAJNÝ, J. Flexible authentication framework. In Proceedings of the 15th conference Student EEICT 2009. 2009. p. 468-472. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

HAJNÝ, J.; PELKA, T.; ZEMAN, V. Privacy Protection for User Authentication. In Proceedings of the Secrypt 2010. IEEEXplore, 2010. p. 90-93. ISBN: 978-989-8425-18-8.
Detail

KUCHTA, R.; KADLEC, J.; VRBA, R. Public Internet Portal for Primary and High Schools. In FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL SOCIETY: ICDS 2010, PROCEEDINGS. St Maarten, NETH ANTILLES, FEB 10-16, 2010: IEEE COMPUTER SOC, 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA, 2010. p. 139-143. ISBN: 978-0-7695-3953-9.
Detail

KADLEC, J.; JAROŠ, D.; KUCHTA, R. Implementation of an Advanced Authentication Method Within Microsoft Active Directory Network Services. In The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications - Proceedings. Valencia, Spain: IARIA, 2010. p. 453-457. ISBN: 978-0-7695-4182-2.
Detail

KADLEC, J.; POPELKA, L.; KUCHTA, R.; VRBA, R. Inernet Tool for Electronic Circuit Analysis. In 4th International Conference on Digital Society, ICDS 2010, Includes CYBERLAWS 2010: The 1st International Conference on Technical and Legal Aspects of the e-Society 2010. St. Maarten: IARIA, 2010. p. 98-101. ISBN: 978-0-7695-3953-9.
Detail

BURDA, K.; WIESER, V. Authentication, Authorization and Accounting Infrastructures. In Proceedings of the 6th International Conference on Teleinformatics. 2011. p. 1-2. ISBN: 978-80-214-4231-3.
Detail

PELKA, T.; POLÍVKA, M. AAA protokoly. Hakin9, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 48-52. ISSN: 1214-7710.
Detail

KŘIVÁNEK, V. Comparison of the convolutional codes design complexity. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2008, vol. 47, no. 1, p. 43-48. ISSN: 1738-6438.
Detail

KŘIVÁNEK, V. Enhancement in the Protection of Transmitted Data. International Journal of Computer Science and Network Security, 2008, vol. 8, no. 7, p. 95-98. ISSN: 1738-7906.
Detail

HAJNÝ, J. Anonymous Authentication for Smartcards. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 2, p. 363-368. ISSN: 1210-2512.
Detail

BURDA, K. Threat analysis based on the graph of elementary threats. International Journal of Computer Science and Network Security, 2008, vol. 8, no. 12, p. 66-68. ISSN: 1738-7906.
Detail

HAJNÝ, J. Autentizace pomocí Zero-Knowledge protokolů. Crypto-world, 2008, roč. 2008, č. 9, s. 7-13. ISSN: 1801-2140.
Detail

BURDA, K. Analýza hrozeb založená na grafu elementárních hrozeb. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2008, roč. 2008, č. 50, s. 50-1 (50-3 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

JAROŠ, D.; KUCHTA, R.; KADLEC, J. ČASOPROSTOROVÁ INFORMACE V SYSTÉMECH PRO SPRÁVU PŘÍSTUPU. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 28, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

BURDA, K. AAA systémy a protokoly. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 46, s. 46-1 (46-7 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HAJNÝ, J.; PELKA, T. Univerzální autentizační rámec. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 16, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

DOLEŽEL, R.; ZEMAN, V. Využití vícefaktorové autentizace prostřednictvím kryptografických zařízení v prostředí Open Source Software. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 70, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

HAJNÝ, J. Anonymita v globální síti. Crypto-world, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 7-11. ISSN: 1801-2140.
Detail

LAMBERTOVÁ, P.; ZEMAN, V.; SOBOTKA, J. Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 69, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L. Implementation Results of Anonymous Authentication Scheme. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 86, p. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

BURDA, K. Centralizovaná autentizace a autorizace v počítačových sítích. Sdělovací technika, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 5-9. ISSN: 0036-9942.
Detail

URBAN, F.; KADLEC, J.; VLACH, R.; KUCHTA, R. Design of pressure sensor based on optical fiber Bragg grating lateral deformation. SENSORS, 2010, vol. 10, no. 12, p. 11212-11225. ISSN: 1424-8220.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L.; ZEMAN, V. PRACTICAL ANONYMOUS AUTHENTICATION: Designing Anonymous Authentication for Everyday Use. In Proceedings of the Secrypt 2011. 2011. p. 405-408. ISBN: 978-989-8425-18-8.
Detail

HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Anonymous Authentication with Spread Revelation. CRYPTOLOGIA, 2011, vol. 35, no. 3, p. 235-246. ISSN: 0161-1194.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J. Accelerated Modular Arithmetic for Low-Performance Devices. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1411-5.
Detail

KADLEC, J.; VRBA, R.; KUCHTA, R. Multifactor Authentication Device. In ICONS 2011, The Sixth International Conference on Systems Proceedings. St. Maarten, The Netherlands Antilles: IARIA, 2011. p. 77-82. ISBN: 978-1-61208-114-4.
Detail

FIEDLER, P.; KUČERA, P.; HYNČICA, O.; BURDA, K.; Vysoké učení technické v Brně: Přístupový systém s autentizací osoby. 23564, užitný vzor. (2012)
Detail

HYNČICA, O.; FIEDLER, P.; KUČERA, P.; BERAN, J.; BRADÁČ, Z.; HONZÍK, P.: tester_tomcrypt-HCS08; Testovací prostředí TomCrypt pro HCS08. úamt. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vysledky/tomcrypt-hcs08. (software)
Detail

HYNČICA, O.; KUČERA, P.; FIDLER, P.; BERAN, J.; HONZÍK, P.; BRADÁČ, Z.: tomcrypt_test-atmel; Test-modul TomCrypt pro Atmel ATmega1281. úamt. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vysledky/tomcrypt-avr. (software)
Detail

BURDA, K.; STRAŠIL, I.; PELKA, T.; STANČÍK, P.: Access Control Protocol (ACP); Access Control Protocol (ACP). http://tools.ietf.org/html/draft-kaaps-acp-01. URL: http://tools.ietf.org/html/draft-kaaps-acp-01. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
Detail

FIEDLER, P.; KNOTEK, M.; SEKYRA, J.: Přístupový systém Mifare; Moduly přístupového systému s čtečkou Mifare. E-536. (funkční vzorek)
Detail

FIEDLER, P.; STRAŠIL, I.; HYNČICA, O.; BURDA, K.; PAVLATA, K.: KAAPS-TERMINAL; Terminál KAAPS. IO Kolejní 4, E112. URL: http://project-bay.eu/KAAPS2011-Terminal-KAAPS/. (funkční vzorek)
Detail

STRAŠIL, I.: UTKO-EZS-LAN; Modul ústředny systému EZS s rozhraním LAN. V laboratoři PA-126.. URL: http://www.strasil.net/ezslan, www.kaaps.cz. (funkční vzorek)
Detail

KADLEC, J.; POPELKA, L.: IGST; Internet Graphical Simulation Tool. http://www.umel.feec.vutbr.cz/mmsi/igst. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/mmsi/igst. (software)
Detail

The 13th WSEAS International Conference on APPLIED MATHEMATICS (MATH'08). Puerto De La Cruz, Canary Islands, Spain (15.12.2008)
Detail