detail oboru

Ekonomika a procesní management

FPZkratka: BAK-EPMAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Ekonomika a management

Délka studia:

Akreditace od: 13.12.2007Akreditace do: 31.12.2019

Profil oboru

Cílem studijního oboru Ekonomika a procesní management je poskytnout uchazečům se středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá potřebné mezioborové teoretické znalosti i praktické dovednosti. Obor Ekonomika a procesní management je určen na výchovu odborníků v oblasti ekonomické, informační a řídící činnosti při řízení výrobních procesů a technologií. Obor prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, mezi které patří řízení procesů uplatněním principu 3S, týmové spolupráce, řízení změn, kvality a vztahu se zákazníky, hodnotového managementu apod. Absolventi bakalářského oboru najdou uplatnění v managementu, ekonomických útvarech, v managementu výroby na úrovni firmy, provozu a dílny. Úspěšným absolventům je udělen titul „bakalář“ (Bc.).

Klíčové výsledky učení

Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti managementu, ekonomie, strojírenské technologie. Tímto zaměřením absolvent získá základní orientaci v oblasti ekonomiky a řízení na úrovni potřebné pro nižší a střední management výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent se uplatní na nižších a středních řídících funkcích v podnicích strojírenského zaměření, v managementu výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbdmPBehaviorální dovednosti manažeracs3zimníPovinnýklano
BinfPInformatikacs4zimníPovinnýzá,zkano
BkvmPKvantitativní metodycs4zimníPovinnýzá,zkano
mak1PMakroekonomie 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
Bma1PMatematika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
EPOPodniková ekonomikacs4zimníPovinnýzá,zkano
HA1PZHospodářská angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
HA2PZHospodářská angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3zimníVolitelnýklano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3zimníVolitelnýklano
sooPSystémy odměňování v organizacíchcs4zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BmanPManagementcs5letníPovinnýzá,zkano
Bma2PMatematika 2cs5letníPovinnýzá,zkano
mik1PMikroekonomie 1cs5letníPovinnýzá,zkano
ucePÚčetnictvícs4letníPovinnýzá,zkano
BumvPÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs5letníPovinnýzá,zkano
BzdPZpracování datcs3letníPovinnýklano
HA2PLHospodářská angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
HA3PLHospodářská angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3letníVolitelnýklano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbpPBezpečnost prácecs3zimníPovinnýklano
fpPFinance podnikucs4zimníPovinnýzá,zkano
BmarPMarketingcs4zimníPovinnýzá,zkano
BoprPObčanské, obchodní a pracovní právocs2zimníPovinnýzkano
BopvPOrganizace přípravy výrobycs5zimníPovinnýzá,zkano
BpmPProcesní managementcs5zimníPovinnýzá,zkano
BssrPSpolečenský styk a rétorikacs3zimníPovinnýklano
BstatPStatistikacs5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbezPBezpečnost IS/ITcs5letníPovinnýklano
BmvPManagement výrobycs5letníPovinnýzá,zkano
BpisPPodnikové systémycs5letníPovinnýzá,zkano
Bp1PPraxe 1cs3letníPovinnýklano
BrprPŘízení projektůcs5letníPovinnýzá,zkano
BtoPTechnologie obráběnícs5letníPovinnýzá,zkano
emPEnviromentální managementcs3letníPovinně volitelnýkl1ano
BtodPTransfer technologií a ochrana duševního vlastnictvícs2letníPovinně volitelnýkl1ano
3. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BezpPEnviromentální managementcs4zimníPovinnýano
fpPFinance podnikucs5zimníPovinnýzá,zkano
BkvpPKvalita výrobního procesucs5zimníPovinnýzá,zkano
MTZPMetodika tvorby závěrečných pracícs1zimníPovinnýano
Bp2PPraxe 2cs5zimníPovinnýklano
BpdsPPředdiplomní seminářcs1zimníPovinnýano
BrpPŘízení projektůcs5zimníPovinnýzá,zkano
BttPTechnologie tvářenícs4zimníPovinnýzá,zkano
BkrmsPKomunikace a reklama malé společnostics6zimníVolitelnýzá,zkano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
TsaPPraxe: Sportovní akcecs0zimníVolitelnýklano
TvrszPPraxe: Vedení a řízení sportovního zařízenícs0zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbezPBezpečnost IS/ITcs5letníPovinnýklano
BdisPDiplomní seminářcs5letníPovinnýklano
BmzPManagement zásobcs7letníPovinnýzá,zkano
BrkPRozpočetnictví a kalkulacecs6letníPovinnýzá,zkano
BtodvPTransfer technologií a ochrana duševního vlastnictvícs7letníPovinnýzkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano