Detail oboru

Ekonomika a procesní management

FPZkratka: BAK-EPMAk. rok: 2017/2018

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 13.12.2007Akreditace do: 31.12.2019

Profil

Cílem studijního oboru Ekonomika a procesní management je poskytnout uchazečům se středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá potřebné mezioborové teoretické znalosti i praktické dovednosti. Obor Ekonomika a procesní management je určen na výchovu odborníků v oblasti ekonomické, informační a řídící činnosti při řízení výrobních procesů a technologií. Obor prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, mezi které patří řízení procesů uplatněním principu 3S, týmové spolupráce, řízení změn, kvality a vztahu se zákazníky, hodnotového managementu apod. Absolventi bakalářského oboru najdou uplatnění v managementu, ekonomických útvarech, v managementu výroby na úrovni firmy, provozu a dílny. Úspěšným absolventům je udělen titul „bakalář“ (Bc.).

Klíčové výsledky učení

Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti managementu, ekonomie, strojírenské technologie. Tímto zaměřením absolvent získá základní orientaci v oblasti ekonomiky a řízení na úrovni potřebné pro nižší a střední management výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent se uplatní na nižších a středních řídících funkcích v podnicích strojírenského zaměření, v managementu výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbdmPBehaviorální dovednosti manažeracs3zimníPovinnýklano
BinfPInformatikacs4zimníPovinnýzá,zkano
BkvmPKvantitativní metodycs4zimníPovinnýzá,zkano
mak1PMakroekonomie 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
Bma1PDMatematika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
EPOPodniková ekonomikacs4zimníPovinnýzá,zkano
HA1PZHospodářská angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
HA2PZHospodářská angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3zimníVolitelnýklano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3zimníVolitelnýklano
sooPSystémy odměňování v organizacíchcs4zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BmanPManagementcs5letníPovinnýzá,zkano
Bma2PDMatematika 2cs5letníPovinnýzá,zkano
mik1PMikroekonomie 1cs5letníPovinnýzá,zkano
ucePÚčetnictvícs4letníPovinnýzá,zkano
BumvPÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs5letníPovinnýzá,zkano
zdPZpracování datcs3letníPovinnýklano
HA2PLHospodářská angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
HA3PLHospodářská angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3letníVolitelnýklano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbpPDBezpečnost prácecs3zimníPovinnýklano
fpPDFinance podnikucs4zimníPovinnýzá,zkano
BmarPMarketingcs4zimníPovinnýzá,zkano
BoprPObčanské, obchodní a pracovní právocs2zimníPovinnýzkano
BopvPOrganizace přípravy výrobycs5zimníPovinnýzá,zkano
BpmPProcesní managementcs5zimníPovinnýzá,zkano
BssrPSpolečenský styk a rétorikacs3zimníPovinnýklano
BstatPStatistikacs5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbezPDBezpečnost IS/ITcs5letníPovinnýklano
BmvPManagement výrobycs5letníPovinnýzá,zkano
BpisPDPodnikové systémycs5letníPovinnýzá,zkano
Bp1PDPraxe 1cs3letníPovinnýklano
BrprPŘízení projektůcs5letníPovinnýzá,zkano
BtoPTechnologie obráběnícs5letníPovinnýzá,zkano
emPEnviromentální managementcs3letníPovinně volitelnýklPV4ano
BtodPTransfer technologií a ochrana duševního vlastnictvícs2letníPovinně volitelnýklPV4ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BezpPEnviromentální managementcs4zimníPovinnýano
fpPDFinance podnikucs5zimníPovinnýzá,zkano
BkvpPKvalita výrobního procesucs5zimníPovinnýzá,zkano
MTZPDMetodika tvorby závěrečných pracícs1zimníPovinnýano
Bp2PDPraxe 2cs5zimníPovinnýklano
BpdsPDPředdiplomní seminářcs1zimníPovinnýano
BrpPŘízení projektůcs5zimníPovinnýzá,zkano
BttPTechnologie tvářenícs4zimníPovinnýzá,zkano
BkrmsPKomunikace a reklama malé společnostics6zimníVolitelnýzá,zkano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
TsaPPraxe: Sportovní akcecs0zimníVolitelnýklano
TvrszPPraxe: Vedení a řízení sportovního zařízenícs0zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbezPDBezpečnost IS/ITcs5letníPovinnýklano
BdisPDDiplomní seminářcs5letníPovinnýklano
BmzPManagement zásobcs7letníPovinnýzá,zkano
BrkPRozpočetnictví a kalkulacecs6letníPovinnýzá,zkano
BtodvPTransfer technologií a ochrana duševního vlastnictvícs7letníPovinnýzkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV5 1
PV3 1
PV4 1 emP, BtodP
PV1 1 HA1PZ, HA2PZ
PV2 1 HA2PL, HA3PL