Detail předmětu

Zpracování dat

FP-zdPAk. rok: 2017/2018

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

KŘÍŽ, J. Zpracování dat. Učební text. VUT v Brně, fakulta podnikatelská.(bude vydáno v září 2015).
BARILLA, J. Microsoft Excel 2013 :podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. 1. vyd. 496 s. ISBN 978-80-251-4114-4.
CONOLLY, T., C. BEGG a R. HOLOWCZAK. Mistrovství – Databáze : Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2009. 584 s. ISBN 978-80-251-2328-7.
LACKO, L. Jak vyzrát na SQL Server 2008. Brno: Computer Press, 2009. 469 s. ISBN 978-80-251-2101-6.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na principy a metody získávání a zpracování dat v informačních systémech a jejich úpravu pro prezentaci.
Tématická náplň přednášek:
1.-2. Praxe v průmyslových podnicích
3. Charakter dat z různých zdrojů, možnosti vyhledávání
4.-5. Databázové tabulky, atributy, datové typy
6.-8. Manipulace s tabulkami a záznamy, pohledy a reporty
9.-10. Práce s daty v MS Excel
11. Power Pivot, nástroj pro analýzu dat
12. Systémy na podporu rozhodování
13. Analýzy a agregace dat (OLAP)

Na cvičení je vyžadována průběžná příprava, cvičení jsou zaměřena na zpracování úloh založených na zdrojových datových souborech a prezentaci výsledků.

Cíl

Cílem předmětu je porozumnění charakteru dat z různých zdrojů a získání znalostí umožňující jejich analýzu a zpracování včetně dovedností pro prezentaci ve vhodé podobě pro manažerskou podporu rozhodování.
Výstupy z učení - všeobecné kompetence:
Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací.
Schopnost analýzy a syntézy, aplikace znalosti v praxi, řešit samostatně problémy
Oborově specifické kompetence:
Studenti porozumí principům získávání dat, získají znalosti pro zpracování dat v informačních systémech a jejich úpravu pro prezentaci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor