Detail předmětu

Praxe: Sportovní akce

FP-TsaPAk. rok: 2017/2018

Cílem předmětu je naučit se orientovat při pořádání sportovních akcí jak ve sportovním prostředí, tak i v prostředí společenském tj. vyhledávat možnosti organizace sportovních akcí, vypracovávat projekty sportovních akcí s ekonomickým i organizačním zabezpečením, vyhledávat schopné spolupracovníky, naučit se propagovat akci a znát důsledky propagace na organizaci sportovní akce, samotná organizace sportovní akce, vyhodnocení organizace sportovní akce.
Obsah předmětu
- Úvodní seminář
- Konzultace a tvorba projektu
- Praktická realizace projektu
- Zpracování seminární práce

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s problematikou organizace sportovních akcí. V praxi se naučí organizovat a řídit akci, vytvořit si organizační tým spolupracovníků. Studenti poznají principy týmové práce včetně zabezpečení propagace.

Prerekvizity

Technické vědomosti a praktické dovednosti získané z předcházejícího studia.

Doporučená nebo povinná literatura

PAUKNEROVÁ,D. a kol. Psychologie pro ekonomy a managery. Praha : Grada. ISBN 80.247-1706-9 (CS)
HNÍZDILOVÁ,M. Tělovýchovné chvilky aneb Pohyb nejen v tělesné výchově. Brno : MU,2006. ISBN 80-210-4010-6 (CS)
MUŽÍK,J. Andragogická didaktika. Praha :CODEX BOHEMIA. ISBN 80-85963-52-3 (CS)
STACKE,Ě. Koučování. Praha: Grada. ISBN 80-247-0937-6 (CS)
VAJNER,L. Výběr pracovníků do týmu. Praha:Grada. ISBN 978-80-247-1739-5 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu:
Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutná aktivní účast na úvodním semináři, absolvování praxe s písemným potvrzením příslušného pracoviště v rozsahu 44,0 hodin a předložení samostatné práce v rozsahu 15 stran textu dle zadání.

Forma zkoušky a výsledná klasifikace předmětu:
Klasifikovaný zápočet se skládá z účasti na úvodním semináři (20%), absolvování praxe v rozsahu 44,0 hodin s potvrzením (30%) a samostatné práce dle zadání (50%). Celkem lze v rámci klasifikovaného zápočtu získat max. 100 bodů, přičemž klasifikace je následující:

Klasifikační stupnice
Stupeň Bodové hodnocení (v %) Číselná klasifikace Slovní hodnocení
A 100 - 90 1 výborně
B 89 - 80 1,5 velmi dobře
C 79 - 70 2 dobře
D 69 - 60 2,5 uspokojivě
E 59 - 50 3 dostatečně
F 49 - 0 4 nevyhovující

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

únor úvodní seminář 6,0 hodin
konzultace 10,0 hodin
únor-srpen praxe a zpracování práce 44,0 hodin
květen-srpen udělení klasifikovaného zápočtu

Cíl

Cílem předmětu je získat další teoretické vědomosti a dovednosti z oblasti organizace a zabezpeční sportovních akcí a rozšířit všechny praktické činnosti potřebné k jejich realizaci. Cílem předmětu je naučit se orientovat při pořádání sportovních akcí jak ve sportovním prostředí, tak i v prostředí společenském tj. vyhledávat možnosti organizace sportovních akcí, vypracovávat projekty sportovních akcí s ekonomickým i organizačním zabezpečením, vyhledávat schopné spolupracovníky, naučit se propagovat akci a znát důsledky propagace na organizaci sportovní akce, samotná organizace sportovní akce, vyhodnocení organizace sportovní akce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na úvodním semináři, seminární práce, potvrzení o absolvování praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-EPM , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
  obor BAK-EP , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
  obor BAK-UAD , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program BAK-KME bakalářský

  obor BAK-MME , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program BAK-MIn bakalářský

  obor BAK-MIn , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Výcvikový kurs

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor