• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

VUT JUNIOR

Aktualizace 27. 6. 2017
Kapacita pro VUT JUNIOR je již naplněna. Děkujeme všem přihlášeným za zájem a těšíme se na setkání s malými badateli.


Velký svět vědy nemusí být jen pro velké vědce. Hledáme padesátku těch malých.

VUT v Brně otvírá pilotní projekt zábavného vzdělávání pro žáky základních škol VUT JUNIOR. Vždy jednu sobotu v měsíci připraví fakulty a univerzitní centra zajímavý program. Malí vědci budou moct pod vedením pedagogů VUT prozkoumat oblast architektury, stavitelství, elektra, chemie nebo IT.

Cena: 2500,- Kč

Termín: září 2017 - červen 2018

Věk účastníků: děti z 6.–9. třídy ZŠ

Uzavření přihlášek: 31. 7. 2017

Přihlášení ke studiu VUT JUNIOR 2017/2018

 • Přihlásit se mohou děti ve věku 12–16 let, pokud v roce 2017 ukončily alespoň 5. třídu ZŠ. Pro uznání věku je rozhodujícím datem 1. září 2017.
 • Kapacita ročníku 2017/2018 je 50 účastníků.
 • Přihláška ke studiu je určena k přihlášení jednoho dítěte, pro přihlášení více dětí je nutné vyplnit pro každé dítě přihlášku zvlášť.
 • Po přihlášení budou žadateli o přihlášení zaslány pokyny k platbě. Pokyny budou zaslány pouze prvním 50 přihlášeným, další žadatelé budou zařazeni mezi náhradníky.
 • Náplní VUT JUNIOR je 10 sobotních setkání na rektorátu, fakultách a univerzitních centrech Vysokého učení technického v Brně. Těmito setkáními jsou imatrikulace, 8 seminářů a promoce. Pro úspěšné zakončení VUT JUNIOR je třeba navštívit alespoň 5 z 8 seminářů a mít je zaznamenané v indexu. Úspěšný student získá při promoci diplom z rukou člena vedení VUT v Brně.
 • VUT v Brně nabízí pro 5 účastníků prominutí vstupního poplatku. Zájem o prominutí poplatku je nutné zaškrnout v přihlášce. Pro uznání žádosti je nutné doložit výši příjmů dle pokynů zaslaných po přihlášení, a že tyto příjmy nepřesáhly v měsících březnu, dubnu a květnu 2017 výši životního minima.
 • Pokud po přihlášení zjistíte, že se nemůžete zúčastnit studia, dejte, prosím, ihned vědět organizátorům. Dáme tak prostor náhradníkům.


Harmonogram VUT JUNIOR 2017/2018

 • 23. září 2017 – Imatrikulace, Rektorát VUT
 • 21. října 2017 - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • 11. listopadu 2017 - Fakulta stavební
 • 2. prosince 2017 - Fakulta architektury
 • 6. ledna 2018 - Fakulta chemická
 • 17. února 2018 - Fakulta informačních technologií
 • 3. března 2018 - Ústav soudního inženýrství
 • 7. dubna 2018 - CEITEC (Středoevropský technologický institut)
 • 12. května 2018 - CESA (Centrum sportovních aktivit)
 • 2. června 2018 – Promoce, Rektorát VUT

Kontakt
Kontaktní osoba pro VUT JUNIOR

Mgr. Ivo Marušák
telefon: 541 145 147
e-mail: marusak@ro.vutbr.cz