Detail předmětu

Podnikové systémy

FP-BpisPDAk. rok: 2017/2018

Předmět poskytuje informace z oblasti vývoje, návrhu a implementace podnikových informačních systémů v jednotlivých částech jejich životního cyklu. Dává přehled o současných IT/ICT systémech a jejich nadstavbách, prvky řešení komponenty DSS, systémy pro podporu vrcholového managementu (EIS), systémy APS, znalostní systémy).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní dovednosti a znalosti potřebné při specifikaci požadavků na informační systém, jeho analýzy, návrhu a implementaci. Absolventi kurzu by měli být schopni koordinovat činnosti při zavádění podnikových informačních systémů.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti informatiky a znalosti užití databázových systémů.

Doporučená nebo povinná literatura

VRANA, I., RICHTA, K.: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická příručka pro podnikové manažery. 1. vyd. Praha, Grada, 2005. 187 s. ISBN 80-247-1103-6 (CS)
ŘEPA, Václav. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. 2.vyd. Praha : Grada, 2007. 281 s. ISBN 978-80-247-2252-8 (CS)
ŘEPA, V.: Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. 2.vyd. Grada. Praha 2007. ISBN 978-80-247-2252-8 (CS)
DOUCEK, P.: : Řízení projektů informačních systémů. 1.vyd. Professional Publishing, Praha 2004. 168 s. ISBN 80-86419-71-1 (CS)
BASL, J., BLAŽÍČEK, R.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha : Grada, 2007. 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5 (CS)
VLASÁK, R., BULÍČKOVÁ, S.: Základy projektování informačních systémů. 1.vyd. Nakladatelství Karolinum, Praha 2003. 143 s. ISBN 80-246-0727-1 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je povinná účast na cvičeních a prezentace zadané semestrální práce. Zkouška má písemnou a ústní část. Při klasifikaci předmětu bude ze 70% přihlédnuto k výsledkům zkoušky z přednesené látky a ze 30 % k výsledkům práce ze cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednáška
1. Praxe v průmyslovém podnikatelském subjektu
2. Praxe v průmyslovém podnikatelském subjektu
3. Úvod do problematiky podnikových informačních systémů
4. Metody analýzy informačních systémů a využití SW nástrojů
5. Metodiky návrhu a vývoje informačního systému, možnosti simulace procesů
6. Příprava projektu informačního systému, jeho implementace, provoz, údržba a rozvoj informačních systémů
7. Přehled systémů informační podpory procesů řízení a plánování zakázky
8. Metody systémů ERP
9. Systémy pro podporu řízení a správy technické dokumentace
10. Informační podpora opatřovacích procesů a procesů řízení vztahů se zákazníky
11. Informační podpora tvorby a řízení dokumentace, workflow
12. Systémy pro podporu podpůrných procesů
13. Počítačová podpora reengineeringu

Cíl

Cílem kurzu je poskytnout přehled o teoretických metodách, postupech a využívání informačních systémů pro řízení podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná. ale doporučuje se. Docházka na cvičení je povinná a kontrolovaná. Omluvená absence na cvičeních může být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor