Detail předmětu

Společenský styk a rétorika

FP-ssrPAk. rok: 2017/2018

Společenský styk a rétorika nabízí základní informace a dovednosti z oblasti etikety, kultury projevu v osobní či písemné formě.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístup k prezentacím. Osvojí si základní dovednosti veřejné vystupování.
Budou vedeni k tomu, aby dokázali promluvit před publikem a znali pravidla etikety.

Prerekvizity

Znalost nástroje managementu, teorie chování firmy, teorie chování spotřebitelů, mezinárodní obchodní zvyklosti.

Doporučená nebo povinná literatura

KOHOUT, J.: Rétorika, Praha 1995, 159 str. ISBN 80-85943-54-9 (CS)
SAMPSNOVÁ,E.: Jak si vytvořit působivý image. Praha 1996, 135str. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet
Student získá zápočet v případě, že splní níže uvedená kritéria, a to kumulativně:
1. Povinná účast na cvičeních - povolena 1 absence
2. Individuální prezentace v předem stanoveném termínu
3. Závěrečný test - minimální úspěšnost 75 % správných odpovědí

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Rétorika pro manažery I
3.-4. Rétorika pro manažery II
5.-6. Prezentace výsledků
7.-8.Technika řeči
9.-10. Obchodní etiketa I
11.-12.Obchodní etiketa II
13. Image manažera a manažerky

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy společenského styku, rétoriky, prezentování a získání praktických dovedností v těchto oblastech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků seminární práce a její následná prezentace před ostatními studenty na cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor