• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Ekonomika a procesní management


Zkratka: BAK-EPM
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 13.12.2007
Akreditace do: 31.12.2019
Profil oboru:
Cílem studijního oboru Ekonomika a procesní management je poskytnout uchazečům se středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá potřebné mezioborové teoretické znalosti i praktické dovednosti. Obor Ekonomika a procesní management je určen na výchovu odborníků v oblasti ekonomické, informační a řídící činnosti při řízení výrobních procesů a technologií. Obor prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, mezi které patří řízení procesů uplatněním principu 3S, týmové spolupráce, řízení změn, kvality a vztahu se zákazníky, hodnotového managementu apod. Absolventi bakalářského oboru najdou uplatnění v managementu, ekonomických útvarech, v managementu výroby na úrovni firmy, provozu a dílny. Úspěšným absolventům je udělen titul „bakalář“ (Bc.).
Klíčové výsledky učení:
Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti managementu, ekonomie, strojírenské technologie. Tímto zaměřením absolvent získá základní orientaci v oblasti ekonomiky a řízení na úrovni potřebné pro nižší a střední management výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent se uplatní na nižších a středních řídících funkcích v podnicích strojírenského zaměření, v managementu výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.
Garant oboru: doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BbdmP Behaviorální dovednosti manažera cs  3  zimní P kl   ano
FP-BinfP Informatika cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-BkvmP Kvantitativní metody cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-mak1P Makroekonomie 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-Bma1P Matematika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-EPO Podniková ekonomika cs  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-HA1PZ Hospodářská angličtina 1 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-HA2PZ Hospodářská angličtina 2 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-pmzP Praktikum z matematiky 1 cs  3  zimní V kl   ano
FP-pmrzP Praktikum z matematiky 1 – v ruštině ru  3  zimní V kl   ano
FP-sooP Systémy odměňování v organizacích cs  4  zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BmanP Management cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-Bma2P Matematika 2 cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-mik1P Mikroekonomie 1 cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-uceP Účetnictví cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-BumvP Úvod do materiálových věd a inženýrství cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-BzdP Zpracování dat cs  3  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FP-HA2PL Hospodářská angličtina 2 en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-HA3PL Hospodářská angličtina 3 en  3  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-pmlP Praktikum z matematiky 2 cs  3  letní V kl   ano
FP-pmrlP Praktikum z matematiky 2 – v ruštině ru  3  letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BbpP Bezpečnost práce cs  3  zimní P kl   ano
FP-fpP Finance podniku cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-BmarP Marketing cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-BoprP Občanské, obchodní a pracovní právo cs  2  zimní P zk   ano
FP-BopvP Organizace přípravy výroby cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-BpmP Procesní management cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-BssrP Společenský styk a rétorika cs  3  zimní P kl   ano
FP-BstatP Statistika cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BbezP Bezpečnost IS/IT cs  5  letní P kl   ano
FP-BmvP Management výroby cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-BpisP Podnikové systémy cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-Bp1P Praxe 1 cs  3  letní P kl   ano
FP-BrprP Řízení projektů cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-BtoP Technologie obrábění cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-emP Enviromentální management cs  3  letní PV kl 1 ano
FP-BtodP Transfer technologií a ochrana duševn... cs  2  letní PV kl 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BezpP Enviromentální management cs  4  zimní P   ano
FP-fpP Finance podniku cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-BkvpP Kvalita výrobního procesu cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-MTZP Metodika tvorby závěrečných prací cs  1  zimní P   ano
FP-Bp2P Praxe 2 cs  5  zimní P kl   ano
FP-BpdsP Předdiplomní seminář cs  1  zimní P   ano
FP-BrpP Řízení projektů cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-BttP Technologie tváření cs  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-BkrmsP Komunikace a reklama malé společnosti cs  6  zimní V zá,zk   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-TsaP Praxe: Sportovní akce cs  0? zimní V kl   ano
FP-TvrszP Praxe: Vedení a řízení sportovního za... cs  0? zimní V kl   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BbezP Bezpečnost IS/IT cs  5  letní P kl   ano
FP-BdisP Diplomní seminář cs  5  letní P kl   ano
FP-BmzP Management zásob cs  7  letní P zá,zk   ano
FP-BrkP Rozpočetnictví a kalkulace cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-BtodvP Transfer technologií a ochrana duševn... cs  7  letní P zk   ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano