Detail publikace

Implementace databáze lomově-mechanických parametrů vybraných betonů do softwaru Freet

NOVÁK, L. ŘOUTIL, L. NOVÁK, D.

Originální název

Implementace databáze lomově-mechanických parametrů vybraných betonů do softwaru Freet

Český název

Implementace databáze lomově-mechanických parametrů vybraných betonů do softwaru Freet

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek přibližuje tvorbu databáze lomově-mechanických parametrů betonů vybraných pevnostních tříd a její implementaci do pravděpodobnostního softwaru FReET. Podklad databáze představují výsledky dříve provedených lomových zkoušek trámců se zářezem, při jejichž realizaci spolupracovali širší týmy pracovníků Ústavu stavební mechaniky a Ústavu stavebního zkušebnictví fakulty stavební VUT v Brně. Implementovaná databáze bude využita pro potřeby pravděpodobnostních výpočtů betonových konstrukcí.

Český abstrakt

Příspěvek přibližuje tvorbu databáze lomově-mechanických parametrů betonů vybraných pevnostních tříd a její implementaci do pravděpodobnostního softwaru FReET. Podklad databáze představují výsledky dříve provedených lomových zkoušek trámců se zářezem, při jejichž realizaci spolupracovali širší týmy pracovníků Ústavu stavební mechaniky a Ústavu stavebního zkušebnictví fakulty stavební VUT v Brně. Implementovaná databáze bude využita pro potřeby pravděpodobnostních výpočtů betonových konstrukcí.

Klíčová slova

Beton, databáze lomově-mechanických parametrů

Rok RIV

2015

Vydáno

28.05.2015

Místo

Ostrava, Česká republika

ISBN

978-80-248-3756-7

Kniha

Modelování v mechanice 2015

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT120920,
  author="Lukáš {Novák} and Ladislav {Řoutil} and Drahomír {Novák}",
  title="Implementace databáze lomově-mechanických parametrů vybraných betonů do softwaru Freet",
  annote="Příspěvek přibližuje tvorbu databáze lomově-mechanických parametrů betonů vybraných pevnostních tříd a její implementaci do pravděpodobnostního softwaru FReET. Podklad databáze představují výsledky dříve provedených lomových zkoušek trámců se zářezem, při jejichž realizaci spolupracovali širší týmy pracovníků Ústavu stavební mechaniky a Ústavu stavebního zkušebnictví fakulty stavební VUT v Brně. Implementovaná databáze bude využita pro potřeby pravděpodobnostních výpočtů betonových konstrukcí.",
  booktitle="Modelování v mechanice 2015",
  chapter="120920",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2015",
  month="may",
  pages="1--5",
  type="conference paper"
}