Detail publikace

Analýza vláknobetonových fasádních panelů II: Statistická simulace

ŘOUTIL, L. PODROUŽEK, J. NOVÁK, D.

Originální název

Analýza vláknobetonových fasádních panelů II: Statistická simulace

Český název

Analýza vláknobetonových fasádních panelů II: Statistická simulace

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Při modelování reálné odezvy prvků/konstrukcí na zatížení je nezbytné zohlednit stochastické aspekty jejich chování. Příspěvek prezentuje a diskutuje tvorbu stochastického modelu kontrolní zkoušky vláknobetonových fasádních panelů s využitím softwarového systému SARA. V prostředí softwaru ATENA 3D je s využitím implementovaných principů nelineární lomové mechaniky vytvořen vlastní numerický model, následuje generování náhodných realizací vstupních parametrů (metoda LHS, software FREET) a realizace jednotlivých simulací. Výstupy takto pojatého modelu mohou představovat statistickou, citlivostní či pravděpodobnostní analýzu chování sledovaného prvku při kontrolní zkoušce. Získané výsledky mohou přispět k optimalizaci návrhu fasádního panelu a dalšímu vývoji prvků z cementových kompozitů vyztužených vlákny.

Český abstrakt

Při modelování reálné odezvy prvků/konstrukcí na zatížení je nezbytné zohlednit stochastické aspekty jejich chování. Příspěvek prezentuje a diskutuje tvorbu stochastického modelu kontrolní zkoušky vláknobetonových fasádních panelů s využitím softwarového systému SARA. V prostředí softwaru ATENA 3D je s využitím implementovaných principů nelineární lomové mechaniky vytvořen vlastní numerický model, následuje generování náhodných realizací vstupních parametrů (metoda LHS, software FREET) a realizace jednotlivých simulací. Výstupy takto pojatého modelu mohou představovat statistickou, citlivostní či pravděpodobnostní analýzu chování sledovaného prvku při kontrolní zkoušce. Získané výsledky mohou přispět k optimalizaci návrhu fasádního panelu a dalšímu vývoji prvků z cementových kompozitů vyztužených vlákny.

Rok RIV

2006

Vydáno

30.05.2006

Nakladatel

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

Místo

Telč

ISBN

80-239-7146-8

Kniha

Ekologie a nové stavební hmoty, X. Konference (CD sborník+sborník abstraktů)

Strany od

424

Strany do

428

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT19857,
 author="Ladislav {Řoutil} and Jan {Podroužek} and Drahomír {Novák}",
 title="Analýza vláknobetonových fasádních panelů II: Statistická simulace",
 annote="Při modelování reálné odezvy prvků/konstrukcí na zatížení je nezbytné zohlednit stochastické aspekty jejich chování. Příspěvek prezentuje a diskutuje tvorbu stochastického modelu kontrolní zkoušky vláknobetonových fasádních panelů s využitím softwarového systému SARA. V prostředí softwaru ATENA 3D je s využitím implementovaných principů nelineární lomové mechaniky vytvořen vlastní numerický model, následuje generování náhodných realizací vstupních parametrů (metoda LHS, software FREET) a realizace jednotlivých simulací. Výstupy takto pojatého modelu mohou představovat statistickou, citlivostní či pravděpodobnostní analýzu chování sledovaného prvku při kontrolní zkoušce. Získané výsledky mohou přispět k optimalizaci návrhu fasádního panelu a dalšímu vývoji prvků z cementových kompozitů vyztužených vlákny.",
 address="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
 booktitle="Ekologie a nové stavební hmoty, X. Konference (CD sborník+sborník abstraktů)",
 chapter="19857",
 institution="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
 journal="Nezařazené články",
 year="2006",
 month="may",
 pages="424",
 publisher="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
 type="conference paper"
}