Detail publikace

Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2005-6)

KALA, J. KALA, Z. KERŠNER, Z. NOVÁK, D. SALAJKA, V.

Originální název

Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2005-6)

Český název

Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2005-6)

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Členové Ústavu STM se dlouhodobě intentenzivně věnují vědecko-výzkumné činnosti pokrývající široké spektrum praktických a teoretických úloh. Jde především o následující oblasti: rozvoj teoretických metod stavební mechaniky, zdokonalování a automatizace metod statického a dynamického řešení stavebních konstrukcí s přihlédnutím k reálným vlastnostem materiálu, modelování a identifikace mechanických soustav v interakci s prostředím, rekonstrukce panelových objektů, vliv recyklovaného betonu na spolehlivost konstrukcí, teorie a řešení lanových a závěsných konstrukcí, rozvoj moderních numerických metod, teorie spolehlivosti a numerické simulační metody, modelování spolehlivosti betonových vozovek, vliv imperfekcí na spolehlivost ocelových konstrukcí, degradační procesy a odhady životnosti konstrukcí, lomově-mechanické parametry materiálů na silikátové i jiné bázi, Fraktalita lomových ploch/trhlin, identifikace parametrů modelů, neuronové sítě, vzpěr, nelineární dynamické systémy, chaotické chování.

Český abstrakt

Členové Ústavu STM se dlouhodobě intentenzivně věnují vědecko-výzkumné činnosti pokrývající široké spektrum praktických a teoretických úloh. Jde především o následující oblasti: rozvoj teoretických metod stavební mechaniky, zdokonalování a automatizace metod statického a dynamického řešení stavebních konstrukcí s přihlédnutím k reálným vlastnostem materiálu, modelování a identifikace mechanických soustav v interakci s prostředím, rekonstrukce panelových objektů, vliv recyklovaného betonu na spolehlivost konstrukcí, teorie a řešení lanových a závěsných konstrukcí, rozvoj moderních numerických metod, teorie spolehlivosti a numerické simulační metody, modelování spolehlivosti betonových vozovek, vliv imperfekcí na spolehlivost ocelových konstrukcí, degradační procesy a odhady životnosti konstrukcí, lomově-mechanické parametry materiálů na silikátové i jiné bázi, Fraktalita lomových ploch/trhlin, identifikace parametrů modelů, neuronové sítě, vzpěr, nelineární dynamické systémy, chaotické chování.

Rok RIV

2006

Vydáno

06.09.2006

Místo

Mikulov, ČR

ISBN

80-214-3248-9

Kniha

Směřování kateder/ústavu STM stavebních fakult ČR a SR 2005/2006

Strany od

30

Strany do

46

Strany počet

16

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT24760,
  author="Jiří {Kala} and Zdeněk {Kala} and Zbyněk {Keršner} and Drahomír {Novák} and Vlastislav {Salajka}",
  title="Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2005-6)",
  annote="Členové Ústavu STM se dlouhodobě intentenzivně věnují vědecko-výzkumné činnosti pokrývající široké spektrum praktických a teoretických úloh. Jde především o následující oblasti: rozvoj teoretických metod stavební mechaniky, zdokonalování a automatizace metod statického a dynamického řešení stavebních konstrukcí s přihlédnutím k reálným vlastnostem materiálu, modelování a identifikace mechanických soustav v interakci s prostředím, rekonstrukce panelových objektů, vliv recyklovaného betonu na spolehlivost konstrukcí, teorie a řešení lanových a závěsných konstrukcí, rozvoj moderních numerických metod, teorie spolehlivosti a numerické simulační metody, modelování spolehlivosti betonových vozovek, vliv imperfekcí na spolehlivost ocelových konstrukcí, degradační procesy a odhady životnosti konstrukcí, lomově-mechanické parametry materiálů na silikátové i jiné bázi, Fraktalita lomových ploch/trhlin, identifikace parametrů modelů, neuronové sítě, vzpěr, nelineární dynamické systémy, chaotické chování.",
  booktitle="Směřování kateder/ústavu STM stavebních fakult ČR a SR 2005/2006",
  chapter="24760",
  year="2006",
  month="september",
  pages="30--46",
  type="conference paper"
}