Detail publikace

Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy

DOLEŽEL, J. ŠOMODÍKOVÁ, M. LEHKÝ, D. NOVÁK, D.

Originální název

Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy

Český název

Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jedním z důležitých aspektů při rozhodování o budoucnosti stávajících mostů je vedle jejich stavebního stavu a provozuschopnosti také míra omezení zatížení silniční dopravou při splnění normou stanovených kritérií spolehlivosti. Při stanovení zatížitelnosti se obvykle přistupuje k jejímu deterministickému přepočtu metodou dílčích součinitelů spolehlivosti nebo k odhadu pomocí tabulek. S rozvojem výpočetní techniky a pokročilých softwarových nástrojů se, jako alternativa ke klasickým postupům, nabízí využití pravděpodobnostních metod v kombinaci s nelineární analýzou. Plně pravděpodobnostní řešení navíc vede k mnohem realističtějším odhadům úrovně zatížitelnosti, které jsou založeny na informacích o aktuálním stavebním stavu mostu dostupných z provedených diagnostických průzkumů včetně míry degradace použitých materiálů.

Český abstrakt

Jedním z důležitých aspektů při rozhodování o budoucnosti stávajících mostů je vedle jejich stavebního stavu a provozuschopnosti také míra omezení zatížení silniční dopravou při splnění normou stanovených kritérií spolehlivosti. Při stanovení zatížitelnosti se obvykle přistupuje k jejímu deterministickému přepočtu metodou dílčích součinitelů spolehlivosti nebo k odhadu pomocí tabulek. S rozvojem výpočetní techniky a pokročilých softwarových nástrojů se, jako alternativa ke klasickým postupům, nabízí využití pravděpodobnostních metod v kombinaci s nelineární analýzou. Plně pravděpodobnostní řešení navíc vede k mnohem realističtějším odhadům úrovně zatížitelnosti, které jsou založeny na informacích o aktuálním stavebním stavu mostu dostupných z provedených diagnostických průzkumů včetně míry degradace použitých materiálů.

Klíčová slova

Degradace, pravděpodobnostní analýza, spolehlivost, zatížitelnost

Rok RIV

2013

Vydáno

27.11.2013

Místo

Hradec Králové, Česká republika

ISBN

978-80-87158-34-0

Kniha

Betonářské dny 2013

Strany od

312

Strany do

318

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT105629,
  author="Jiří {Doležel} and Martina {Šomodíková} and David {Lehký} and Drahomír {Novák}",
  title="Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy",
  annote="Jedním z důležitých aspektů při rozhodování o budoucnosti stávajících mostů je vedle jejich stavebního stavu a provozuschopnosti také míra omezení zatížení silniční dopravou při splnění normou stanovených kritérií spolehlivosti. Při stanovení zatížitelnosti se obvykle přistupuje k jejímu deterministickému přepočtu metodou dílčích součinitelů spolehlivosti nebo k odhadu pomocí tabulek. S rozvojem výpočetní techniky a pokročilých softwarových nástrojů se, jako alternativa ke klasickým postupům, nabízí využití pravděpodobnostních metod v kombinaci s nelineární analýzou. Plně pravděpodobnostní řešení navíc vede k mnohem realističtějším odhadům úrovně zatížitelnosti, které jsou založeny na informacích o aktuálním stavebním stavu mostu dostupných z provedených diagnostických průzkumů včetně míry degradace použitých materiálů.",
  booktitle="Betonářské dny 2013",
  chapter="105629",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="november",
  pages="312--318",
  type="conference paper"
}