Detail publikace

Využití pravděpodobnostních metod při odhadu aktuální zatížitelnosti mostů pozemních komunikací

DOLEŽEL, J. HERKA, M. ŠOMODÍKOVÁ, M. LEHKÝ, D. NOVÁK, D.

Originální název

Využití pravděpodobnostních metod při odhadu aktuální zatížitelnosti mostů pozemních komunikací

Český název

Využití pravděpodobnostních metod při odhadu aktuální zatížitelnosti mostů pozemních komunikací

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

S narůstajícím stářím mostů pozemních komunikací je velmi aktuální otázka určení jejich provozuschopnosti, úrovně zatížitelnosti a zbytkové životnosti, to vše v přímé vazbě na stavební stav konstrukce při splnění požadované úrovně spolehlivosti dle platných normativních předpisů. Příspěvek je zaměřen na odhad zatížitelnosti železobetonového trámového mostu z roku 1953. Výpočet je proveden na globální úrovni s využitím pokročilých výpočetních nástrojů stochastické nelineární mechaniky při stáří mostní konstrukce 60, 75, 90 a 100 let s ohledem na depasivaci výztuže a její následnou korozi vlivem karbonatace betonu a difúze chloridů.

Český abstrakt

S narůstajícím stářím mostů pozemních komunikací je velmi aktuální otázka určení jejich provozuschopnosti, úrovně zatížitelnosti a zbytkové životnosti, to vše v přímé vazbě na stavební stav konstrukce při splnění požadované úrovně spolehlivosti dle platných normativních předpisů. Příspěvek je zaměřen na odhad zatížitelnosti železobetonového trámového mostu z roku 1953. Výpočet je proveden na globální úrovni s využitím pokročilých výpočetních nástrojů stochastické nelineární mechaniky při stáří mostní konstrukce 60, 75, 90 a 100 let s ohledem na depasivaci výztuže a její následnou korozi vlivem karbonatace betonu a difúze chloridů.

Klíčová slova

Zatížitelnost, spolehlivost, degradace

Rok RIV

2015

Vydáno

22.04.2015

Nakladatel

Sekurkon

Místo

Brno, Česká republika

ISBN

978-80-86604-65-7

Kniha

20. Mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2015: Sborník příspěvků

Strany od

275

Strany do

279

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT120741,
 author="Jiří {Doležel} and Martin {Herka} and Martina {Šomodíková} and David {Lehký} and Drahomír {Novák}",
 title="Využití pravděpodobnostních metod při odhadu aktuální zatížitelnosti mostů pozemních komunikací",
 annote="S narůstajícím stářím mostů pozemních komunikací je velmi aktuální otázka určení jejich provozuschopnosti, úrovně zatížitelnosti a zbytkové životnosti, to vše v přímé vazbě na stavební stav konstrukce při splnění požadované úrovně spolehlivosti dle platných normativních předpisů. Příspěvek je zaměřen na odhad zatížitelnosti železobetonového trámového mostu z roku 1953. Výpočet je proveden na globální úrovni s využitím pokročilých výpočetních nástrojů stochastické nelineární mechaniky při stáří mostní konstrukce 60, 75, 90 a 100 let s ohledem na depasivaci výztuže a její následnou korozi vlivem karbonatace betonu a difúze chloridů.",
 address="Sekurkon",
 booktitle="20. Mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2015: Sborník příspěvků",
 chapter="120741",
 howpublished="print",
 institution="Sekurkon",
 year="2015",
 month="april",
 pages="275--279",
 publisher="Sekurkon",
 type="conference paper"
}