Detail publikace

Semi-pravděpodobnostní metody a nelineární MKP analýza při návrhu betonových konstrukcí

DOLEŽEL, J. PROKŠ, T. NOVÁK, D. VYHLÍDAL, M.

Originální název

Semi-pravděpodobnostní metody a nelineární MKP analýza při návrhu betonových konstrukcí

Český název

Semi-pravděpodobnostní metody a nelineární MKP analýza při návrhu betonových konstrukcí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Posouzení stávajících a návrh nových stavebních konstrukcí z železového a předpjatého betonu se v rámci inženýrské praxe nejčastěji provádí na principu mezních stavů metodou dílčích součinitelů spolehlivosti dle soustavy platných Eurokódů. ČSN EN 1990 „Zásady navrhování konstrukcí“ umožňuje návrh a posouzení konstrukcí provést pomocí semi-pravděpodobnostních metod. fib Model Code 2010 nově uvádí metody odhadu globálního součinitele spolehlivosti odolnosti, které jsou použity při návrhu a posouzení konstrukcí pomocí MKP nelineární analýzy. Semi-pravděpodobnostní metody uvedené ve fib Model Code 2010, metoda odhadu variačního koeficientu odolnosti ECoV (Method of estimation of a coefficient of variation of resistence) a metoda dílčího součinitele PF (Partial factor method), byly použity při nelineární MKP analýze a posouzení stávajícího mostního objektu s deskovou nosnou konstrukcí tvořenou prefabrikovanými železobetonovými nosníky.

Český abstrakt

Posouzení stávajících a návrh nových stavebních konstrukcí z železového a předpjatého betonu se v rámci inženýrské praxe nejčastěji provádí na principu mezních stavů metodou dílčích součinitelů spolehlivosti dle soustavy platných Eurokódů. ČSN EN 1990 „Zásady navrhování konstrukcí“ umožňuje návrh a posouzení konstrukcí provést pomocí semi-pravděpodobnostních metod. fib Model Code 2010 nově uvádí metody odhadu globálního součinitele spolehlivosti odolnosti, které jsou použity při návrhu a posouzení konstrukcí pomocí MKP nelineární analýzy. Semi-pravděpodobnostní metody uvedené ve fib Model Code 2010, metoda odhadu variačního koeficientu odolnosti ECoV (Method of estimation of a coefficient of variation of resistence) a metoda dílčího součinitele PF (Partial factor method), byly použity při nelineární MKP analýze a posouzení stávajícího mostního objektu s deskovou nosnou konstrukcí tvořenou prefabrikovanými železobetonovými nosníky.

Klíčová slova

globální MKP analýza, metoda ECoV, metoda PF

Vydáno

21.11.2019

ISBN

978-80-907611-2-4

Kniha

26.Betonářské dny(2019)

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT159176,
  author="Jiří {Doležel} and Tomáš {Prokš} and Drahomír {Novák} and Michal {Vyhlídal}",
  title="Semi-pravděpodobnostní metody a nelineární MKP analýza při návrhu betonových konstrukcí",
  annote="Posouzení stávajících a návrh nových stavebních konstrukcí z železového a předpjatého betonu se v rámci inženýrské praxe nejčastěji provádí na principu mezních stavů metodou dílčích součinitelů spolehlivosti dle soustavy platných Eurokódů. ČSN EN 1990 „Zásady navrhování konstrukcí“ umožňuje návrh a posouzení konstrukcí provést pomocí semi-pravděpodobnostních metod. fib Model Code 2010 nově uvádí metody odhadu globálního součinitele spolehlivosti odolnosti, které jsou použity při návrhu a posouzení konstrukcí pomocí MKP nelineární analýzy.
Semi-pravděpodobnostní metody uvedené ve fib Model Code 2010, metoda odhadu variačního koeficientu odolnosti ECoV (Method of estimation of a coefficient of variation of resistence) a metoda dílčího součinitele PF (Partial factor method), byly použity při nelineární MKP analýze a posouzení stávajícího mostního objektu s deskovou nosnou konstrukcí tvořenou prefabrikovanými železobetonovými nosníky.",
  booktitle="26.Betonářské dny(2019)",
  chapter="159176",
  howpublished="online",
  year="2019",
  month="november",
  pages="1--6",
  type="conference paper"
}