Detail publikace

Aplikace pravděpodobnostních metod při stanovení zatížitelnosti stavebních konstrukcí

DOLEŽEL, J. ŠOMODÍKOVÁ, M. LEHKÝ, D. NOVÁK, D.

Originální název

Aplikace pravděpodobnostních metod při stanovení zatížitelnosti stavebních konstrukcí

Český název

Aplikace pravděpodobnostních metod při stanovení zatížitelnosti stavebních konstrukcí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek představuje aplikaci metodiky pro ověřování spolehlivosti a následné zatížitelnosti staveb s využitím pokročilých metod spolehlivostní MKP analýzy v kombinaci s matematickým modelováním degradačních procesů betonu a výztuže ve vazbě na mezní stavy trvanlivosti, použitelnosti a únosnosti. Autoři se v předkládaném příspěvku zabývají přepočtem zatížitelnosti nosné konstrukce mostu na silnici III. třídy postaveného v první čtvrtině 20. století. Přepočet aktuální zatížitelnosti mostu se provede pro hodnotu indexu spolehlivosti dle ČSN ISO 13822 s ohledem na aktuální stavební stav konstrukce. Z důvodu časové náročnosti MKP analýzy je pro generování náhodných veličin vstupujících do výpočtu použita stratifikovaná metoda Latin Hypercube Sampling.

Český abstrakt

Příspěvek představuje aplikaci metodiky pro ověřování spolehlivosti a následné zatížitelnosti staveb s využitím pokročilých metod spolehlivostní MKP analýzy v kombinaci s matematickým modelováním degradačních procesů betonu a výztuže ve vazbě na mezní stavy trvanlivosti, použitelnosti a únosnosti. Autoři se v předkládaném příspěvku zabývají přepočtem zatížitelnosti nosné konstrukce mostu na silnici III. třídy postaveného v první čtvrtině 20. století. Přepočet aktuální zatížitelnosti mostu se provede pro hodnotu indexu spolehlivosti dle ČSN ISO 13822 s ohledem na aktuální stavební stav konstrukce. Z důvodu časové náročnosti MKP analýzy je pro generování náhodných veličin vstupujících do výpočtu použita stratifikovaná metoda Latin Hypercube Sampling.

Klíčová slova

Zatížitelnost, degradace, spolehlivost, index spolehlivosti.

Rok RIV

2014

Vydáno

26.11.2014

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-903806-7-7

Kniha

Sborník ke konferenci 21. Betonářské dny 2014

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT112142,
  author="Jiří {Doležel} and Martina {Šomodíková} and David {Lehký} and Drahomír {Novák}",
  title="Aplikace pravděpodobnostních metod při stanovení zatížitelnosti stavebních konstrukcí",
  annote="Příspěvek představuje aplikaci metodiky pro ověřování spolehlivosti a následné zatížitelnosti staveb s využitím pokročilých metod spolehlivostní MKP analýzy v kombinaci s matematickým modelováním degradačních procesů betonu a výztuže ve vazbě na mezní stavy trvanlivosti, použitelnosti a únosnosti. Autoři se v předkládaném příspěvku zabývají přepočtem zatížitelnosti nosné konstrukce mostu na silnici III. třídy postaveného v první čtvrtině 20. století. Přepočet aktuální zatížitelnosti mostu se provede pro hodnotu indexu spolehlivosti dle ČSN ISO 13822 s ohledem na aktuální stavební stav konstrukce. Z důvodu časové náročnosti MKP analýzy je pro generování náhodných veličin vstupujících do výpočtu použita stratifikovaná metoda Latin Hypercube Sampling.",
  booktitle="Sborník ke konferenci 21. Betonářské dny 2014",
  chapter="112142",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="november",
  pages="1--7",
  type="conference paper"
}