Detail publikace

Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti betonového obloukového mostu

DOLEŽEL, J. LEHKÝ, D. ŠOMODÍKOVÁ, M. NOVÁK, D.

Originální název

Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti betonového obloukového mostu

Český název

Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti betonového obloukového mostu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

S narůstajícím stářím betonových mostů je velmi aktuální otázka úrovně jejich zatížitelnosti, spolehlivosti, popř. zbytkové životnosti, a s tím související strategie údržby a opravy. Zejména u starších mostních konstrukcí je důležité zabývat se jejich provozuschopností ve vztahu k zatížení dopravou, kterému jsou mosty v průběhu svého života vystaveny.

Český abstrakt

S narůstajícím stářím betonových mostů je velmi aktuální otázka úrovně jejich zatížitelnosti, spolehlivosti, popř. zbytkové životnosti, a s tím související strategie údržby a opravy. Zejména u starších mostních konstrukcí je důležité zabývat se jejich provozuschopností ve vztahu k zatížení dopravou, kterému jsou mosty v průběhu svého života vystaveny.

Klíčová slova

Spolehlivost, zatížitelnost, obloukový železobetonový most, karbonatace betonu, koroze výztuže

Rok RIV

2013

Vydáno

25.04.2013

Místo

Brno, Česká republika

ISBN

978-80-86604-60-2

Kniha

Mosty 2013

Strany od

194

Strany do

200

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT102214,
  author="Jiří {Doležel} and David {Lehký} and Martina {Šomodíková} and Drahomír {Novák}",
  title="Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti betonového obloukového mostu",
  annote="S narůstajícím stářím betonových mostů je velmi aktuální otázka úrovně jejich zatížitelnosti, spolehlivosti, popř. zbytkové životnosti, a s tím související strategie údržby a opravy. Zejména u starších mostních konstrukcí je důležité zabývat se jejich provozuschopností ve vztahu k zatížení dopravou, kterému jsou mosty v průběhu svého života vystaveny.",
  booktitle="Mosty 2013",
  chapter="102214",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="april",
  pages="194--200",
  type="conference paper"
}