Detail publikace

Modelování vlivu velikosti nosníku na jeho únosnost prostředky nelineární lomové mechaniky

VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., PUKL, R.

Originální název

Modelování vlivu velikosti nosníku na jeho únosnost prostředky nelineární lomové mechaniky

Český název

Modelování vlivu velikosti nosníku na jeho únosnost prostředky nelineární lomové mechaniky

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá modelováním vlivu velikosti betonového nosníku na jeho únosnost pomocí programu SBETA/ATENA. Bylo využito desíti souborů experimentálních dat z osmi laboratoří, pro každý soubor byla programem vypočtena závislost pevnosti v tahu za ohybu na velikosti nosníku. Výsledky modelování jsou ve velmi dobré shodě s experimentálními daty a jasně potvrzují schopnost prostředků nelineární lomové mechaniky, implementovaných do programu SBETA/ATENA, postihnout vliv velikosti při analýze a navrhování betonových konstrukcí.

Český abstrakt

Článek se zabývá modelováním vlivu velikosti betonového nosníku na jeho únosnost pomocí programu SBETA/ATENA. Bylo využito desíti souborů experimentálních dat z osmi laboratoří, pro každý soubor byla programem vypočtena závislost pevnosti v tahu za ohybu na velikosti nosníku. Výsledky modelování jsou ve velmi dobré shodě s experimentálními daty a jasně potvrzují schopnost prostředků nelineární lomové mechaniky, implementovaných do programu SBETA/ATENA, postihnout vliv velikosti při analýze a navrhování betonových konstrukcí.

Klíčová slova

pevnost v tahu za ohybu, tříbodový a čtyřbodový ohyb, vliv velikosti, zkoušení betonu, nelineární lomová mechanika

Rok RIV

2003

Vydáno

30.11.2000

Nakladatel

cbs

Místo

Pardubice

ISBN

80-02-01410-3

Kniha

Betonářské dny

Strany od

375

Strany do

379

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT13915,
 author="Miroslav {Vořechovský} and Drahomír {Novák} and Radomír {Pukl} and Vladimír {Červenka}",
 title="Modelování vlivu velikosti nosníku na jeho únosnost prostředky nelineární lomové mechaniky",
 annote="Článek se zabývá modelováním vlivu velikosti betonového nosníku na jeho únosnost pomocí programu SBETA/ATENA. Bylo využito desíti souborů experimentálních dat z osmi laboratoří, pro každý soubor byla programem vypočtena závislost pevnosti v tahu za ohybu na velikosti nosníku. Výsledky modelování jsou ve velmi dobré shodě s experimentálními daty a jasně potvrzují schopnost prostředků nelineární lomové mechaniky, implementovaných do programu SBETA/ATENA, postihnout vliv velikosti při analýze a navrhování betonových konstrukcí.",
 address="cbs",
 booktitle="Betonářské dny",
 chapter="13915",
 institution="cbs",
 year="2000",
 month="november",
 pages="375",
 publisher="cbs",
 type="conference paper"
}