Detail publikace

IMPLEMETACE DATABÁZE LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ VYBRANÝCH BETONŮ DO SOFTWARU FREET

NOVÁK, L. ŘOUTIL, L. NOVÁK, D.

Originální název

IMPLEMETACE DATABÁZE LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ VYBRANÝCH BETONŮ DO SOFTWARU FREET

Český název

IMPLEMETACE DATABÁZE LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ VYBRANÝCH BETONŮ DO SOFTWARU FREET

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek přibližuje tvorbu databáze lomově-mechanických parametrů betonů vybraných pevnostních tříd a její implementaci do pravděpodobnostního softwaru FReET. Podklad databáze představují výsledky dříve provedených lomových zkoušek trámců se zářezem, na jejichž realizaci se podílely širší týmy pracovníků Ústavu stavební mechaniky a Ústavu stavebního zkušebnictví fakulty stavební VUT v Brně. Implementovaná databáze bude využita pro potřeby pravděpodobnostních výpočtů betonových konstrukcí.

Český abstrakt

Příspěvek přibližuje tvorbu databáze lomově-mechanických parametrů betonů vybraných pevnostních tříd a její implementaci do pravděpodobnostního softwaru FReET. Podklad databáze představují výsledky dříve provedených lomových zkoušek trámců se zářezem, na jejichž realizaci se podílely širší týmy pracovníků Ústavu stavební mechaniky a Ústavu stavebního zkušebnictví fakulty stavební VUT v Brně. Implementovaná databáze bude využita pro potřeby pravděpodobnostních výpočtů betonových konstrukcí.

Klíčová slova

Beton, databáze lomově-mechanických parametrů.

Rok RIV

2015

Vydáno

15.12.2015

Místo

Ostrava, Česká republika

Strany od

143

Strany do

146

Strany počet

4

BibTex


@article{BUT130770,
 author="Lukáš {Novák} and Ladislav {Řoutil} and Drahomír {Novák}",
 title="IMPLEMETACE DATABÁZE LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ VYBRANÝCH
BETONŮ DO SOFTWARU FREET",
 annote="Příspěvek přibližuje tvorbu databáze lomově-mechanických parametrů betonů vybraných
pevnostních tříd a její implementaci do pravděpodobnostního softwaru FReET. Podklad databáze
představují výsledky dříve provedených lomových zkoušek trámců se zářezem, na jejichž realizaci se
podílely širší týmy pracovníků Ústavu stavební mechaniky a Ústavu stavebního zkušebnictví fakulty
stavební VUT v Brně. Implementovaná databáze bude využita pro potřeby pravděpodobnostních
výpočtů betonových konstrukcí.",
 chapter="130770",
 howpublished="electronic, physical medium",
 number="2",
 volume="2015",
 year="2015",
 month="december",
 pages="143--146",
 type="journal article - other"
}