Detail publikace

Optimalizace navýšení únosnosti a spolehlivosti železobetonové mostní konstrukce

NOVÁK, D. SLOWIK, O. PUKL, R.

Originální název

Optimalizace navýšení únosnosti a spolehlivosti železobetonové mostní konstrukce

Český název

Optimalizace navýšení únosnosti a spolehlivosti železobetonové mostní konstrukce

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce je zaměřena na optimalizaci navýšení únosnosti železobetonové mostní konstrukce. Bylo navrženo zesílení stávající konstrukce pomocí nadbetonování po obou stranách železobetonové mostní desky. Optimalizovány byly dva parametry: Výška vrstvy nadbetonování a kvalita použitého betonu. Únosnost konstrukce byla stanovena pomocí programových nástrojů nelineární lomové mechaniky, optimalizace proběhla za užití jednoho z typů stochastické pseudo-optimalizační metody založené na Latin Hypercube Sampling. Výsledná varianta zvýšení únosnosti je posouzena plně pravděpodobnostně.

Český abstrakt

Práce je zaměřena na optimalizaci navýšení únosnosti železobetonové mostní konstrukce. Bylo navrženo zesílení stávající konstrukce pomocí nadbetonování po obou stranách železobetonové mostní desky. Optimalizovány byly dva parametry: Výška vrstvy nadbetonování a kvalita použitého betonu. Únosnost konstrukce byla stanovena pomocí programových nástrojů nelineární lomové mechaniky, optimalizace proběhla za užití jednoho z typů stochastické pseudo-optimalizační metody založené na Latin Hypercube Sampling. Výsledná varianta zvýšení únosnosti je posouzena plně pravděpodobnostně.

Klíčová slova

Spolehlivost, zesílení, optimalizace, betonové mosty, nelineární analýza

Rok RIV

2012

Vydáno

21.11.2012

Místo

Hradec Králové, Česká republika

ISBN

978-80-87158-32-6

Kniha

19. Betonářské dny

Strany od

498

Strany do

501

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT99121,
  author="Drahomír {Novák} and Ondřej {Slowik} and Radomír {Pukl}",
  title="Optimalizace navýšení únosnosti a spolehlivosti železobetonové mostní konstrukce",
  annote="Práce je zaměřena na optimalizaci navýšení únosnosti železobetonové mostní konstrukce. Bylo navrženo zesílení stávající konstrukce pomocí nadbetonování po obou stranách železobetonové mostní desky. Optimalizovány byly dva parametry: Výška vrstvy nadbetonování a kvalita použitého betonu. Únosnost konstrukce byla stanovena pomocí programových nástrojů nelineární lomové mechaniky, optimalizace proběhla za užití jednoho z typů stochastické pseudo-optimalizační metody založené na Latin Hypercube Sampling. Výsledná varianta zvýšení únosnosti je posouzena plně pravděpodobnostně.",
  booktitle="19. Betonářské dny",
  chapter="99121",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2012",
  month="november",
  pages="498--501",
  type="conference paper"
}