Detail publikace

Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti a spolehlivosti spřaženého mostu z MPD nosníků

LEHKÝ, D. ŠOMODÍKOVÁ, M. DOLEŽEL, J. NOVÁK, D.

Originální název

Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti a spolehlivosti spřaženého mostu z MPD nosníků

Český název

Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti a spolehlivosti spřaženého mostu z MPD nosníků

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá pravděpodobnostní analýzou zatížitelnosti a spolehlivosti jednopolového deskového mostu sestaveného z prefabrikovaných nosníků typu MPD3 a MPD4. Vedle mezních stavů únosnosti a použitelnosti je pozornost zaměřena také na mezní stav trvanlivosti konstrukce s ohledem na možnou karbonataci betonu, s tím spojenou depasivaci a následnou korozi výztuže.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá pravděpodobnostní analýzou zatížitelnosti a spolehlivosti jednopolového deskového mostu sestaveného z prefabrikovaných nosníků typu MPD3 a MPD4. Vedle mezních stavů únosnosti a použitelnosti je pozornost zaměřena také na mezní stav trvanlivosti konstrukce s ohledem na možnou karbonataci betonu, s tím spojenou depasivaci a následnou korozi výztuže.

Klíčová slova

Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti, MPD nosníky, mezní stav trvanlivosti, karbonatace betonu, depasivace a koroze výztuže .

Rok RIV

2013

Vydáno

16.08.2013

Místo

Praha, Česká republika

Strany od

108

Strany do

113

Strany počet

6

BibTex


@article{BUT102213,
 author="David {Lehký} and Martina {Šomodíková} and Jiří {Doležel} and Drahomír {Novák}",
 title="Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti a spolehlivosti spřaženého mostu z MPD nosníků",
 annote="Příspěvek se zabývá pravděpodobnostní analýzou zatížitelnosti a spolehlivosti jednopolového deskového mostu sestaveného z prefabrikovaných nosníků typu MPD3 a MPD4. Vedle mezních stavů únosnosti a použitelnosti je pozornost zaměřena také na mezní stav trvanlivosti konstrukce s ohledem na možnou karbonataci betonu, s tím spojenou depasivaci a následnou korozi výztuže.",
 chapter="102213",
 howpublished="print",
 number="4",
 volume="13",
 year="2013",
 month="august",
 pages="108--113",
 type="journal article - other"
}