Detail publikace

Odhad zatížitelnosti betonových mostů po překročení návrhové životnosti

DOLEŽEL, J. ŠOMODÍKOVÁ, M. LEHKÝ, D. NOVÁK, D.

Originální název

Odhad zatížitelnosti betonových mostů po překročení návrhové životnosti

Český název

Odhad zatížitelnosti betonových mostů po překročení návrhové životnosti

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pokročilé metody spolehlivostí analýzy založené na simulačních technikách typu Monte Carlo v kombinaci s nelineární analýzou a metodou konečných prvků představují v součastné době jeden z nejefektivnějších nástrojů aplikovaný při hodnocení spolehlivosti stávajících mostních konstrukcí. Znalost stávající úrovně zatížitelnosti mostu a její vývoj v následujících letech při splnění požadované úrovně spolehlivosti může napomoci k systematickému a efektivnímu plánování údržby mostních objektů a/nebo může usnadnit rozhodování o způsobu a rozsahu jejich rekonstrukce. V příspěvku je ve stručnosti představena metodika pravděpodobnostní analýzy zatížitelnosti mostů respektující vliv probíhajících degradačních procesů v čase. Metodika je aplikována při odhadu aktuální úrovně zatížitelnosti železobetonového parapetního mostu a pro předpověď úrovně zatížitelnosti v následujících letech.

Český abstrakt

Pokročilé metody spolehlivostí analýzy založené na simulačních technikách typu Monte Carlo v kombinaci s nelineární analýzou a metodou konečných prvků představují v součastné době jeden z nejefektivnějších nástrojů aplikovaný při hodnocení spolehlivosti stávajících mostních konstrukcí. Znalost stávající úrovně zatížitelnosti mostu a její vývoj v následujících letech při splnění požadované úrovně spolehlivosti může napomoci k systematickému a efektivnímu plánování údržby mostních objektů a/nebo může usnadnit rozhodování o způsobu a rozsahu jejich rekonstrukce. V příspěvku je ve stručnosti představena metodika pravděpodobnostní analýzy zatížitelnosti mostů respektující vliv probíhajících degradačních procesů v čase. Metodika je aplikována při odhadu aktuální úrovně zatížitelnosti železobetonového parapetního mostu a pro předpověď úrovně zatížitelnosti v následujících letech.

Klíčová slova

zatížitelnost, degradace, spolehlivost, index spolehlivosti

Rok RIV

2015

Vydáno

25.11.2015

Místo

Litomyšl

ISBN

978-80-906097-0-9

Kniha

Betonářské dny 2015

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT118747,
  author="Jiří {Doležel} and Martina {Šomodíková} and David {Lehký} and Drahomír {Novák}",
  title="Odhad zatížitelnosti betonových mostů po překročení návrhové životnosti",
  annote="Pokročilé metody spolehlivostí analýzy založené na simulačních technikách typu Monte Carlo v kombinaci s nelineární analýzou a metodou konečných prvků představují v součastné době jeden z nejefektivnějších nástrojů aplikovaný při hodnocení spolehlivosti stávajících mostních konstrukcí. Znalost stávající úrovně zatížitelnosti mostu a její vývoj v následujících letech při splnění požadované úrovně spolehlivosti může napomoci k systematickému a efektivnímu plánování údržby mostních objektů a/nebo může usnadnit rozhodování o způsobu a rozsahu jejich rekonstrukce. V příspěvku je ve stručnosti představena metodika pravděpodobnostní analýzy zatížitelnosti mostů respektující vliv probíhajících degradačních procesů v čase. Metodika je aplikována při odhadu aktuální úrovně zatížitelnosti železobetonového parapetního mostu a pro předpověď úrovně zatížitelnosti v následujících letech.",
  booktitle="Betonářské dny 2015",
  chapter="118747",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2015",
  month="november",
  pages="1--6",
  type="conference paper"
}