doc. Ing.

Miroslav Škopán

CSc.

FME, ITE DHBM – Associate professor

+420 54114 2427
skopan@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

Publications

 • 2020

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P. Konstrukce středových kloubů u strojů s kloubovým rámem. 46. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov - Zborník konferencie. first. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite v Žilině, 2020. p. 46-51. ISBN: 9788089276608.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; ZEIZINGER, L.; ŠKOPÁN, M. Problems of the central joint in an articulated frame. Transport Means, 2020, vol. Part I, no. 1, p. 481-484. ISSN: 1822-296X.
  Detail | WWW

 • 2019

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P. Identifikace silových účinků při pracovním režimu vyvážecího stroje. In Sborník - 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. p. 113-119. ISBN: 978-80-261-0884-9.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; HLOUŠEK, D. Reverse analysis of the frame destruction causes. In Transport Means 2019, Sustainability: Research and Solutions – Proceedings of the 23rd International Scientific Conference. Transport Means. Palanga, Lithuania: Kaunas university of technology, 2019. p. 1364-1369. ISSN: 1822-296X.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠKOPÁN, M.; SEDLÁČEK, M.; KAŠPÁREK, J. The experimental testing of the operational capabilities of the compression superstructure prototype. In Transport Means 2018 Proceedings. Transport Means. 1. Kaunas University of Technology, Kaunas: Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA, 2018. p. 1156-1160. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; SEDLÁČEK, M. The development of the modular forwarder superstructure for the dendromass transport. In Transport Means 2018 Proceedings. Transport Means. 1. Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA: Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA, 2018. p. 537-541. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P. Komprimační bočnice jako nástavbové zařízení pro forwardery. In Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Kurdějov: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 208-215. ISBN: 978-80-214-5644-0.
  Detail

  POKORNÝ, P.; KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M. Provozní schopnosti prototypu nástavby komprimačních bočnic. In Dynamics of rigid and deformable bodies 2018 - Proceeding of conference. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 135-141. ISBN: 978-80-7561-142-0.
  Detail

 • 2017

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M. Experimental verification of regulated vibration on the subsoil. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. Geliu ratas 15A, LT-50282, Kaunas, Lithuania: JVE International Ltd., 2017. p. 15-19. ISSN: 2345-0533.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; ŠKOPÁN, M. Design of the tracked chassis module. In Transport Means 2017. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2017. p. 666-670. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P. Výzkum variabilního vyvážecího traktoru LVS 511. Mendlova univerzita v Brně: Mendlova univerzita v Brně, 2017. 196 p. ISBN: 978-80-263-1086- 0.
  Detail

 • 2016

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P. Experimental verification of FEM analysis of the forestry forwarder. In Transport Means 2016. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2016. p. 751-755. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M. Simulace pásového podvozku prototypu vyvážecího stroje. In Zborník príspevkov 42. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. prvá. Kočovce, Slovenská republika: STU Bratislava, Slovenská republika, 2016. p. 59-64. ISBN: 978-80-227-4584- 0.
  Detail

 • 2015

  KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P. Vliv polohy břemene na zatěžování rámů vyvážecího stroje. In 41. Mezinárodní konferenci kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. 55-18- 15. Studentská 1402/2, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. p. 72-77. ISBN: 978-80-7494-196- 2.
  Detail

 • 2014

  ŠKOPÁN, M. Recyklované stavební materiály – stav a cesty k dalšímu rozvoji. In RECYCLING 2014 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. VUTIUM, 2014. p. 44-52. ISBN: 978-80-214-4866- 7.
  Detail

  HLOSKA, J.; ŠKOPÁN, M. Plánování a řízení provozu pivovaru s podporou počítačové simulace. Kvasný průmysl, 2014, vol. 60/ 2014, no. 6, p. 146-150. ISSN: 0023- 5830.
  Detail | WWW

  ŠKOPÁN, M. Potenciál recyklovaných stavebních materiálů. In TOP 2014 - Technika ochrany prostredia. Zborník prednášok. Bratislava: Slovaki University of Technology in Bratislava, 2014. p. 457-462. ISBN: 978-80-227-4174- 3.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; JONÁK, M. Průběžná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích při řešení projektu TA04020087 "Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství" za rok 2014. Hrabová 50: Strojírna Novotný, s.r.o., 2014. p. 1-16.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P.; ULRICH, R.; NOVOTNÝ, V. Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích při řešení projektu TA04020087 "Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství" za rok 2014. Hrabová 50: Strojírna Novotný, s.r.o., 2014. p. 1-16.
  Detail

  ŘEZNÍČEK, M.; JONÁK, M.; ŠKOPÁN, M. Výukové pracoviště měření vibrací – optický přístup. In Sborník XL. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Bílá: Institut dopravy, VŠB-TU, Ostrava, 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-248-3439- 9.
  Detail

 • 2013

  ŠŤASTNÝ, A.; ŘEZNÍČEK, M.; ŠKOPÁN, M. Výukové pracoviště měření vibrací. In Sborník XXXIX. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Horní Bečva: VŠB- TU Ostrava, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-248-3124- 4.
  Detail

  ŘEZNÍČEK, M. Výukové pracoviště měření vibrací. In XI. mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2013. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-7414-607- 7.
  Detail

 • 2012

  PANÁČEK, V.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Technické posouzení skladového regálového systému. Brno: ÚSI VUT v Brně., 2012. p. 1-22.
  Detail

  PANÁČEK, V.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Technické posouzení skladového regálového systému. Brno: ÚSI VUT v Brně., 2012. p. 1-2.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Šance a hrozby v recyklaci stavebních a demoličních odpadů. In RECYCLING 2012 Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 64-71. ISBN: 978-80-214-4432- 4.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, A.; ŠKOPÁN, M. Výukové pracoviště odporové tenzometrie. In XXXVIII. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. p. 143-146. ISBN: 978-80-261-0141- 3.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M. Analytický návrhový výpočet jízdních odporů prototypu kolového transportního stroje. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2012. Sborník přednášek ze X. mezinárodní konference. první. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. p. 1-8. ISBN: 978-80-7414-510- 0.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Recyklace a stavebních a demoličních odpadů z pohledu platné legislativy - šance nebo hrozba?. In TOP 2012 - Technika ochrany prostredia. 1. Bratislava: Slovak University of TTechnology Bratislava, 2012. p. 429-438. ISBN: 978-80-227-3723- 4.
  Detail

 • 2011

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M. Identifikace zátěžových účinků na cisternovou nástavbu numerickou simulací. In Sborník přednášek XXXVII. mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Brno: VUT Brno, 2011. p. 95-98. ISBN: 978-80-214-4323- 5.
  Detail

 • 2010

  ŠKOPÁN, M. Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů jako alternativa k přírodnímu kamenivu. Realizace staveb, 2010, vol. 5, no. 1, p. 38-40. ISSN: 1802- 0631.
  Detail

  VAVERKA, M.; ŠKOPÁN, M. Model kontinuálního měření zhutnění. Silnice a železnice, 2010, vol. 5, no. 2/ 2010, p. 30-32. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. VÝVOJ STROJE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In XXXVI. SEMINÁR KATEDIER A INŠTITÚTOV TRANSPORTNÝCH, STAVEBNÝCH, ÚPRAVÁRENSKÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV. Zborník vedeckých recenzovaných prác. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. p. 170-177. ISBN: 978-80-228-2139- 1.
  Detail

  POKORNÝ, J.; ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; KUBÍN, M. Simulace jízdy traktorové soupravy po nerovné silnici. Mechanizace zemědělství, 2010, vol. 15, no. 4, p. 69-72. ISSN: 0373- 6776.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Stavební a demoliční odpady a podmínky uplatnění recyklátů z nich vyrobených. Odpadové fórum, 2010, vol. 11, no. 3/ 2010, p. 8-12. ISSN: 1212- 7779.
  Detail

  POKORNÝ, J.; KAŠPÁREK, J.; KUBÍN, M.; ŠKOPÁN, M. Experimentální analýza napjatosti na rámu podvozku zemědělského návěsu. Mechanizace zemědělství, 2010, vol. LX, no. 10, p. 57-61. ISSN: 0373- 6776.
  Detail

 • 2009

  ŠKOPÁN, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu a pracovníka. (C 1266). 2009.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Statistická data o demoličním odpadu se rozcházejí. Odpady, 2009, vol. 2009, no. 7- 8, p. 9-10. ISSN: 1210- 4922.
  Detail

 • 2008

  ŠKOPÁN, M. Možnosti zvyšování jakosti recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů. Stavební technika, 2008, vol. 7, no. 3, p. 52-55. ISSN: 1214- 6188.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Analýza nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR. Odpadové fórum, 2008, vol. 2008, no. 3, p. 7-8. ISSN: 1212- 7779.
  Detail

 • 2007

  ŠKOPÁN, M. Vývojové trendy v technologiích pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů. Stavební technika, 2007, vol. 1, no. 5, p. 44-47. ISSN: 1214- 6188.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Špecifiká recyklácie stavebného a demolačného odpadu v ČR a ich postavenie v rámci krajín EU. In Sborník konference Znovupoužitie materiálov na stavebné účely. 1. Slovensko, Košice: Dom techniky s.r.o. Košice, 2007. p. 13-18. ISBN: 978-80-232-0274- 8.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Recyklace stavebních a demoličních odpadů - zdroje, procesy a technologie. Strojní kaleidoskop, 2007, vol. 1, no. 1, p. 16-18. ISSN: 1213- 9629.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, J. MODELLING OF DRIVE FOR A VIBRATION EXCITER. In 33 rd INTERNATIONAL CONFERENCE OF DEPARTMENTS OF TRANSPORT, HANDLING, BUILDING AND AGRICULTURAL MACHINES 2007. 1. STU, Vazova 5, Bratislava: 2007. p. 19-19. ISBN: 978-80-227-2709- 9.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Surovinový potenciál recyklace stavebních a demoličních odpadů v podmínkách ČR. In Sborník RECYCLING 2007- "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních materiálů jako zdroje plnohodnotných surovin". 1. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 106-112. ISBN: 978-80-214-3381- 6.
  Detail

 • 2006

  ŠKOPÁN, M. Analýza stavu recyklace stavebních a demoličních odpadů a strategie dalšího rozvoje. In RECYCLING 2006 " Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných materiálů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 88 ( p.)ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  KAŠPÁREK, J., ŠKOPÁN, M. Regulace parametrů vibračního běhounu při procesu hutnění soudržných a nesoudržných zemin. In Engineering Mechanics 2006. Svratka: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. p. 154-155. ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Recyklované stavební a demoliční odpady - produkce a perspektivy. In Recyklace a využití druhotných surovin při stavbě a opravě pozemních komunikací. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 16-21. ISBN: 80-214-3178- 4.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Regulace parametrů vibračních běhounů. In XXXII. konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Brno: 2006. p. 115-121. ISBN: 80-214-3223- 3.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Monitoring, regulace a simulace v procesu hutnění zemin. Strojní kaleidoskop, 2006, vol. 2006, no. 7- 8, p. 6-8. ISSN: 1213- 9629.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Systémy řízení jakosti při výrobě recyklátů ze stavebních odpadů. Odpady, 2006, vol. XVI, no. 1, p. 23-24. ISSN: 1210- 4922.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Recykláty ze stavebních odpadů a zajišťování jejich kvality. Minerální suroviny - Surovce mineralne, 2006, vol. 8, no. 1, p. 18-21. ISSN: 1212- 7248.
  Detail

 • 2005

  ŠKOPÁN, M.; MALÁŠEK, J.; KAŠPÁREK, J. Interaction of working mechanisms and reshaped substances. In SIMULATION MODELLING OF MECHATRONICS SYSTEMS I. mechatronics. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2005. p. 85-93. ISBN: 80-214-3144- X.
  Detail

  NOVOTNÝ, B.; ŠKOPÁN, M.; KULÍSEK, K. Využití stavebních recyklátů v betonu - současný stav a trendy. In 3.konference Speciální betony-vlastnosti-technologie- aplikace. Praha: Sekurkon, 2005. p. 91 ( p.)ISBN: 80-86604-22- 5.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Možnosti a význam recyklace stavebních materiálů při stavbě komunikací. In Technická problematika výstavby dálnice D 47. Ostrava: VŠB Technická universita Ostrava, 2005. p. 171 ( p.)ISBN: 80-248-0927- 3.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Strategie v dalším rozvoji recyklace v intencích realizačního programu ČR pro stavební a demoliční odpady. In Možnosti a perspektivy recyklace stavebních materiálů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. p. 63 ( p.)ISBN: 80-214-2875- 9.
  Detail | WWW

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M. Vliv parametrů vibračního válce na proces hutnění. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005 - III. mezinárodní konference. Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP Ústí n. L., 2005. p. 55-62. ISBN: 80-7044-688- 9.
  Detail

 • 2004

  ŠKOPÁN, M., KAŠPÁREK, J. Vibrationswalzen - Analyse Verdichtungseffekte bei veränderlichem Vibrationsvektor. Magdeburg: Forschungsvereinigung Bau- und Baustoffmaschinen e.V., 2004. p. 315-322.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Prognóza recyklace stavebních odpadů v intencích Plánu odpadového hospodářství ČR. Odpady, 2004, vol. 2004, no. 4, p. 17 ( p.)ISSN: 1210- 4922.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Stavební odpady a rekultivace. Odpady, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 15 ( p.)ISSN: 1210- 4922.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Prognóza vývoje recyklace stavebních odpadů v intencích Plánu odpadového hospodářství ČR. In RECYCLING 2004- Možnosti a perspektivy recyklace stavebních materiálů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 51 ( p.)ISBN: 80-214-2583- 0.
  Detail

  KAŠPÁREK, J., ŠKOPÁN, M. Analýza hutnících účinků vibračních válců. In Sborník XXX. seminára katieder dopravnej a manipulačnej techniky. Košice: Technická univerzita, 2004. p. 25-32. ISBN: 80-8073-164- 0.
  Detail

 • 2003

  ŠKOPÁN, M. Stav a perspektivy recyklace stavebních odpadů v ČR. Odpady, 2003, vol. 2003, no. 8, p. 14 ( p.)ISSN: 1335- 7808.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Stavební a demoliční odpad v novém metodickém pokynu. Odpady, 2003, vol. 2003, no. 10, p. 17 ( p.)ISSN: 1210- 4922.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Nová generace dozerů firmy LIEBHERR. Stavební a zemní stroje, 2003, vol. 2003, no. 5 - 6, p. 28 ( p.)ISSN: 1211- 6718.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Surovinový potenciál recyklátů. Strojní kaleidoskop, 2003, vol. 2003, no. 1- 2, p. 28 ( p.)ISSN: 1213- 9629.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Zustands und Bedingugsanalyse der Bauabfall Widerverwertung in der Tschechischen Republik. Libro de Ponencias Communication Book XII Interforul del Reciclaje de RCDs. Pamplona (Španělsko): GERD, 2003. p. 17 ( p.)
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Analýza hutnících účinků vibračních válců. In Sborník XXIX seminára katieder dopravnej a manipulačnej techniky. Zvolen: Technická universita Zvolen, 2003. p. 157 ( p.)ISBN: 80-228-1266- 8.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Analýza surovinového potenciálu recyklátů z inertních stavebních odpadů. In RECYCLING 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. p. 5 ( p.)ISBN: 80-214-2309- 9.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Analýza hutnících účinků vibračních válců. In XXIX. seminár katieder dopravnej a manipulačnej techniky. Zvolen, Slovenská republika: Technická universita vo Zvolene, 2003. p. 157 ( p.)ISBN: 80-228-1266- 8.
  Detail

 • 2002

  ŠKOPÁN, M. Potenciál recyklace stavebních odpadů jako druhotné suroviny ve stavebnictví v ČR. In RECYCLING 2002 - "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních materiálů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: VUT v Brně, 2002. p. 14 ( p.)ISBN: 80-214-2078- 2.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Recyklace stavebních odpadů. Odpadové fórum, 2002, vol. 2002, no. 4, p. 8 ( p.)ISSN: 1212- 7779.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Produkce stavebních odpadů v ČR a možnosti jejich využití (I). Odpady, 2002, vol. 12, no. 3, p. 20 ( p.)ISSN: 1210- 4922.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Produkce stavebních odpadů v ČR a možnosti jejich využití (II). Odpady, 2002, vol. 12, no. 4, p. 19 ( p.)ISSN: 1210- 4922.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Analysis of sources of inert building waste as an alternative of the replacement of natural mineral resources in constructinon industry in Czech Republic. In 6. th Conference on Environment. Ostrava: VŠB - TU, 2002. p. 161 ( p.)ISBN: 80-248-0071- 3.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Nakládání se stavebními odpady, jejich recyklace a využití. In Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: VŠCHT Praha, fakulta technologie ochrany prostředí, 2002. p. 113 ( p.)
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Možnosti recyklace stavebních sutí vzniklých zřícením či nucenou demolicí domů po záplavách. Tepelná ochrana budov, 2002, vol. 2002, no. 4, p. 55 ( p.)ISSN: 1213- 0907.
  Detail

 • 2001

  ŠKOPÁN, M. Baustoff-Recycling in Tschechien - Zustand und Perspektiven. In Tagungsband. 11. RCL - Interforum 2001. Internationales Baustoff-Recycling Forum der F.I.R. Berlin, SRN: Federation Internationale du recyclage, 2001. p. 7 ( p.)
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Opotřebení odrazových drtičů při recyklaci stavebních sutí. Minerální suroviny - Surovce mineralne, 2001, vol. 2001, no. 1, p. 23 ( p.)ISSN: 1212- 7248.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Příspěvek k analýze zdrobňovacích procesů v recyklaci inertních minerálních stavebních odpadů. In Sborník referátů XXVII mezinárodního semináře kateder dopravy a manipulace. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2001. p. 113 ( p.)ISBN: 80-85960-31- 1.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Analýza opotřebení pracovního prostoru odrazových drtičů při recyklaci. In Recycling 2001. Brno: Vysoké učení technické v brně, 2001. p. 93-98. ISBN: 80-214-1848- 6.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Příspěvek k analýze zdrobňovacích procesů v recyklaci inertních minerálních stavebních odpadů. In New trends in mineral processing IV“ Part I. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická Universita Ostrava, 2001. p. 303 ( p.)ISBN: 80-7078-885- 2.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Recyklace stavebních odpadů. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Sborník přednášek. CR, Praha: VŠCHT Fakulta technologie ochrany životního prostř, 2001. p. 53 ( p.)
  Detail

 • 2000

  ŠKOPÁN, M. Technologie výroby recyklátů se zaručenou jakostí. In Recycling 2000. Brno: Vysoké učení technické v brně, 2000. p. 62 ( p.)ISBN: 80-214-1557- 6.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Možnosti optimálního zhodnocení inertních stavebních odpadů. Minerální suroviny - Surovce mineralne, 2000, vol. 2000, no. 3, p. 23 ( p.)ISSN: 1212- 7248.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Vliv provozních parametrů recyklačních linek pro zpracování stavebních odpadů na kvalitu produkovaného recyklátu. 2000, vol. 2000, no. 11, p. 30 ( p.)
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Posuzování vlastností a řízení jakosti recyklátů ze stavebních odpadů ve vztahu k jejich následnému využití. In Recyklace odpadů IV. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, 2000. p. 75 ( p.)ISBN: 80-7078-822- 4.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Nakládání se stavebními odpady, jejich recyklace a využití. In Odpady, jejich využívání a zneškodňování. Praha: Vysoká škola chemicko - technologická, Praha, 2000. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 1999

  ŠKOPÁN, M. Application of methods of disintegration theory by recycling of aggregates. In News trends in mineral processing III. Ostrava, ČR: VŠB TU Ostrava, 1999. p. 43 ( p.)ISBN: 80-7078-670- 1.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Die Entwicklung von Methoden für die Recycling von Gleisschotter. In RCL Interforum 1999 / 10. Internationales Baustoff - Recyclin. Mayrhofen, Rakousko: F.I.R. - Fédération Internationale du Recyclage, B, 1999. p. 78 ( p.)
  Detail

 • 1998

  ŠKOPÁN, M. Prostředky a metody zvyšování jakosti recyklátů. In Recycling 98 Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: VUT v Brně, 1998. p. 39 ( p.)ISBN: 80-214-1103- 1.
  Detail

  ŠKOPÁN, M. Identifikace silových účinků ve zdvihových mechanismech prostředků vertikální dopravy. Zdvihacie zariadenia v teórii a praxi. Zborník prednášok odb. Slovensko, Podbanské: Technická univerzita v Košiciach. Strojnícka fakul, 1998. p. 80 ( p.)ISBN: 80-88896- 1.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.