Publication detail

Regulace parametrů vibračních běhounů

Original Title

Regulace parametrů vibračních běhounů

Czech Title

Regulace parametrů vibračních běhounů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá způsoby buzení vibračních válců s ohledem na možnost řízení procesu zhutňování. Jsou porovnány způsoby buzení s rotačním vektorem buzení, přímočarým a oscilačním buzením. Ze srovnání vyplývá jako nejvhodnější způsob buzení rotační. Tento způsob buzení umožňuje nejpřesnější analýzu hutněného povrchu a na základě ní i regulaci vibračního budiče

Czech abstract

Příspěvek se zabývá způsoby buzení vibračních válců s ohledem na možnost řízení procesu zhutňování. Jsou porovnány způsoby buzení s rotačním vektorem buzení, přímočarým a oscilačním buzením. Ze srovnání vyplývá jako nejvhodnější způsob buzení rotační. Tento způsob buzení umožňuje nejpřesnější analýzu hutněného povrchu a na základě ní i regulaci vibračního budiče

BibTex


@inproceedings{BUT25063,
  author="Miroslav {Škopán}",
  title="Regulace parametrů vibračních běhounů",
  annote="Příspěvek se zabývá způsoby buzení vibračních válců s ohledem na možnost řízení procesu zhutňování. Jsou porovnány způsoby buzení s rotačním vektorem buzení, přímočarým a oscilačním buzením. Ze srovnání vyplývá jako nejvhodnější způsob buzení rotační. Tento způsob buzení umožňuje nejpřesnější analýzu hutněného povrchu a na základě ní i regulaci vibračního budiče",
  booktitle="XXXII. konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů",
  chapter="25063",
  journal="Nezařazené články",
  year="2006",
  month="september",
  pages="115--121",
  type="conference paper"
}