Publication detail

Regulace parametrů vibračních běhounů

ŠKOPÁN, M.

Original Title

Regulace parametrů vibračních běhounů

Czech Title

Regulace parametrů vibračních běhounů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá způsoby buzení vibračních válců s ohledem na možnost řízení procesu zhutňování. Jsou porovnány způsoby buzení s rotačním vektorem buzení, přímočarým a oscilačním buzením. Ze srovnání vyplývá jako nejvhodnější způsob buzení rotační. Tento způsob buzení umožňuje nejpřesnější analýzu hutněného povrchu a na základě ní i regulaci vibračního budiče

Czech abstract

Příspěvek se zabývá způsoby buzení vibračních válců s ohledem na možnost řízení procesu zhutňování. Jsou porovnány způsoby buzení s rotačním vektorem buzení, přímočarým a oscilačním buzením. Ze srovnání vyplývá jako nejvhodnější způsob buzení rotační. Tento způsob buzení umožňuje nejpřesnější analýzu hutněného povrchu a na základě ní i regulaci vibračního budiče

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT25063,
  author="Miroslav {Škopán}",
  title="Regulace parametrů vibračních běhounů",
  annote="Příspěvek se zabývá způsoby buzení vibračních válců s ohledem na možnost řízení procesu zhutňování. Jsou porovnány způsoby buzení s rotačním vektorem buzení, přímočarým a oscilačním buzením. Ze srovnání vyplývá jako nejvhodnější způsob buzení rotační. Tento způsob buzení umožňuje nejpřesnější analýzu hutněného povrchu a na základě ní i regulaci vibračního budiče",
  booktitle="XXXII. konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů",
  chapter="25063",
  journal="Nezařazené články",
  year="2006",
  month="september",
  pages="115--121",
  type="conference paper"
}