Publication detail

Komprimační bočnice jako nástavbové zařízení pro forwardery

KAŠPÁREK, J. ŠKOPÁN, M. POKORNÝ, P.

Original Title

Komprimační bočnice jako nástavbové zařízení pro forwardery

Czech Title

Komprimační bočnice jako nástavbové zařízení pro forwardery

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá návrhem a pevnostní kontrolou komprimačního zařízení pro lesní vyvážecí stroje. Návrh konstrukce komprimačních nástavby vychází z požadavků zadání, kde je předpoklad modulárního zařízení s připojitelným hydraulickým okruhem. Zařízení je určené pro komprimaci biomasy a odvoz pro další využití. Konstrukce musí splňovat pevnostní požadavky na předpokládané zatížení od komprimované biomasy.

Czech abstract

Tento příspěvek se zabývá návrhem a pevnostní kontrolou komprimačního zařízení pro lesní vyvážecí stroje. Návrh konstrukce komprimačních nástavby vychází z požadavků zadání, kde je předpoklad modulárního zařízení s připojitelným hydraulickým okruhem. Zařízení je určené pro komprimaci biomasy a odvoz pro další využití. Konstrukce musí splňovat pevnostní požadavky na předpokládané zatížení od komprimované biomasy.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT149875,
 author="Jaroslav {Kašpárek} and Miroslav {Škopán} and Přemysl {Pokorný}",
 title="Komprimační bočnice jako nástavbové zařízení pro forwardery",
 annote="Tento příspěvek se zabývá návrhem a pevnostní kontrolou komprimačního zařízení pro lesní vyvážecí stroje. Návrh konstrukce komprimačních nástavby vychází z požadavků zadání, kde je předpoklad modulárního zařízení s připojitelným hydraulickým okruhem. Zařízení je určené pro komprimaci biomasy a odvoz pro další využití. Konstrukce musí splňovat pevnostní požadavky na předpokládané zatížení od komprimované biomasy.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 booktitle="Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů 
",
 chapter="149875",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 year="2018",
 month="september",
 pages="208--215",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 type="conference paper"
}