Publication detail

Vibrationswalzen - Analyse Verdichtungseffekte bei veränderlichem Vibrationsvektor

ŠKOPÁN, M., KAŠPÁREK, J.

Original Title

Vibrationswalzen - Analyse Verdichtungseffekte bei veränderlichem Vibrationsvektor

Language

de

Original Abstract

Příspěvek zkoumá možnosti analýzy hutnících účinků vibračních válců s proměnlivým vektorem vibrace v průběhu hutnění. Analýza je provedena pro asfaltové povrchy. Byly srovnány výsledky analýzy získané analytickou metodou, metodou konečných prvků a experimenty. Dosažené výsledky byly využity při návrhy automatického regulátoru vibrace pro vibrační válce pro asfaltové povrchy.

Documents

BibTex


@misc{BUT63329,
 author="Miroslav {Škopán} and Jaroslav {Kašpárek}",
 title="Vibrationswalzen - Analyse Verdichtungseffekte bei veränderlichem Vibrationsvektor",
 annote="Příspěvek zkoumá možnosti analýzy hutnících účinků vibračních válců s proměnlivým vektorem vibrace v průběhu hutnění. Analýza je provedena pro asfaltové povrchy. Byly srovnány výsledky analýzy získané analytickou metodou, metodou konečných prvků a experimenty. Dosažené výsledky byly využity při návrhy automatického regulátoru vibrace pro vibrační válce pro asfaltové povrchy.",
 address="Forschungsvereinigung Bau- und Baustoffmaschinen e.V.",
 chapter="63329",
 howpublished="print",
 institution="Forschungsvereinigung Bau- und Baustoffmaschinen e.V.",
 year="2004",
 month="october",
 pages="315--322",
 publisher="Forschungsvereinigung Bau- und Baustoffmaschinen e.V.",
 type="presentation"
}