Publication detail

Recyklované stavební materiály – stav a cesty k dalšímu rozvoji

ŠKOPÁN, M.

Original Title

Recyklované stavební materiály – stav a cesty k dalšímu rozvoji

Czech Title

Recyklované stavební materiály – stav a cesty k dalšímu rozvoji

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá prognózou vývoje recyklace stavebních a demoličních odpadů v období poklesu stavební výroby. Je provedena analýza produkce recyklovaných SDOv letech 2003-2012 s ohledem na produkci stavebnictví. Je zřejmé, že i s výrazným poklesem produkce stavební výroby v letech 2009-2012 byl relativní nárůst v používání recyklovaných minerálních stavebních materiálů. Pozornost je věnována i zvýšování kvality recyklovaných materiálů formou možnosti získání evropské značky kvality.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá prognózou vývoje recyklace stavebních a demoličních odpadů v období poklesu stavební výroby. Je provedena analýza produkce recyklovaných SDOv letech 2003-2012 s ohledem na produkci stavebnictví. Je zřejmé, že i s výrazným poklesem produkce stavební výroby v letech 2009-2012 byl relativní nárůst v používání recyklovaných minerálních stavebních materiálů. Pozornost je věnována i zvýšování kvality recyklovaných materiálů formou možnosti získání evropské značky kvality.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT109189,
 author="Miroslav {Škopán}",
 title="Recyklované stavební materiály – stav a cesty k dalšímu rozvoji",
 annote="Příspěvek se zabývá prognózou vývoje recyklace stavebních a demoličních odpadů v období poklesu stavební výroby. Je provedena analýza produkce recyklovaných SDOv letech 2003-2012 s ohledem na produkci stavebnictví. Je zřejmé, že i s výrazným poklesem produkce stavební výroby v letech 2009-2012 byl relativní nárůst v používání recyklovaných minerálních stavebních materiálů. Pozornost je věnována i zvýšování kvality recyklovaných materiálů formou možnosti získání evropské značky kvality.",
 address="VUTIUM",
 booktitle="RECYCLING 2014 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin",
 chapter="109189",
 howpublished="print",
 institution="VUTIUM",
 year="2014",
 month="march",
 pages="44--52",
 publisher="VUTIUM",
 type="conference paper"
}