doc. Ing.

Miroslav Škopán

CSc.

FME, ITE DHBM – Associate professor

+420 54114 2427
skopan@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

Projects

 • 2020

  Nové technologie pro nízkoemisní mobilitu, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Výzkum výpočtových a experimentálních metod v oblasti mobilních systémů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  TA04020087, Vývoj, optimalizace a výroba vyvážecího traktoru se zřetelem na ekologickou čistotu prací a ekonomické zpracování biomasy v lesním hospodářství, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2013

  Modelování přetváření nehomogenních materiálů během procesu vyprazdňování korečků, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Modelování silových účinků na manipulační zařízení s cílem optimalizace provozních vlastností a snížení provozních a výrobních nákladů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Inovace výuky logistických procesů pomocí metody diskretní simulace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Verifikace výpočtového stavu napjatosti strojních součástí metodou odporové tenzometrie, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Využití moderních tříosých snímačů a automatického řízení ve výuce předmětu Aplikovaná mechanika, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Vývoj metod vhodných ke snižování vibrací pohonných jednotek, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Využití moderních tříosých snímačů zrychlení ve výuce předmětu Aplikovaná mechanika, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/498, Vývoj stroje pro přepravu nebezpečných odpadů, zahájení: 01.06.2009, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  FR-TI1/500, Vývojpřívěsu pro tlakové čistění odpadů, kanalizací a prostor (vozovek) kontaminovaných olejovými úkapy, zahájení: 01.06.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  Výukový model mechatronických soustav, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  FI-IM4/091, Nová generace traktorových nosičů nástaveb s výměnnými nástavbami, zahájení: 01.06.2007, ukončení: 30.06.2010
  Detail

  FI-IM4/191, Vývoj nové koncepce manipulátorů, vývoj a aplikace nového systému řízení a pohonu manipulátorů, zahájení: 01.04.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2001

  FD-K/015, Vibrační válec s automatickou optimalizací parametrů hutnění, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 30.06.2003
  Detail

 • 2000

  Ústav automobilního a dopravního inženýrství, odbor transportních a stavebních strojů, zahájení: 01.01.2000
  Detail