Publication detail

Výukové pracoviště měření vibrací

ŘEZNÍČEK, M.

Original Title

Výukové pracoviště měření vibrací

Czech Title

Výukové pracoviště měření vibrací

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou měření nízkofrekvenčních vibrací na konstrukcích, kde nejdůležitější vlastností konstrukcí jsou jejich vlastní frekvence. Ty potřebuje znát pro návrh, případě úpravu stávajících konstrukcí. Pro stanovení vlastních frekvencí můžeme využít výpočtových, nebo experimentálních metod, kde získáváme nejpřesnější výsledky. Pro experimentální metodu se využívá více či méně sofistikovaných soustav přístrojů od různých výrobců. Článek popisuje vytvořené vzorové pracoviště, kde využíváme jednu z možností aktuálně nabízených měřících soustav. Měření je provedeno na jednoduchých vzorcích pro následné porovnání naměřených výsledků s výsledky získanými pomocí výpočtových metod.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou měření nízkofrekvenčních vibrací na konstrukcích, kde nejdůležitější vlastností konstrukcí jsou jejich vlastní frekvence. Ty potřebuje znát pro návrh, případě úpravu stávajících konstrukcí. Pro stanovení vlastních frekvencí můžeme využít výpočtových, nebo experimentálních metod, kde získáváme nejpřesnější výsledky. Pro experimentální metodu se využívá více či méně sofistikovaných soustav přístrojů od různých výrobců. Článek popisuje vytvořené vzorové pracoviště, kde využíváme jednu z možností aktuálně nabízených měřících soustav. Měření je provedeno na jednoduchých vzorcích pro následné porovnání naměřených výsledků s výsledky získanými pomocí výpočtových metod.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT102746,
 author="Milan {Řezníček} and Antonín {Šťastný} and Miroslav {Škopán}",
 title="Výukové pracoviště měření vibrací",
 annote="Článek se zabývá problematikou měření nízkofrekvenčních vibrací na konstrukcích, kde nejdůležitější vlastností 
konstrukcí jsou jejich vlastní frekvence. Ty potřebuje znát pro návrh, případě úpravu stávajících konstrukcí. Pro 
stanovení vlastních frekvencí můžeme využít výpočtových, nebo experimentálních metod, kde získáváme nejpřesnější 
výsledky. Pro experimentální metodu se využívá více či méně sofistikovaných soustav přístrojů od různých výrobců.
Článek popisuje vytvořené vzorové pracoviště, kde využíváme jednu z možností aktuálně nabízených měřících soustav.
Měření je provedeno na jednoduchých vzorcích pro následné porovnání naměřených výsledků s výsledky získanými 
pomocí výpočtových metod.",
 address="FVTM UJEP",
 booktitle="XI. mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2013",
 chapter="102746",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="FVTM UJEP",
 year="2013",
 month="october",
 pages="1--6",
 publisher="FVTM UJEP",
 type="conference paper"
}