Publication detail

VÝVOJ STROJE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Original Title

VÝVOJ STROJE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Language

sk

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou vývoje cisterny pro manipulaci s nebezpečnými tekutými odpady. Přesněji se zabývá legislativními a normativními předpisy, koncepcí konstrukce a použitým materiálem a numerickou simulací koncepčního návrhu válcové nádrže.

BibTex


@inproceedings{BUT35516,
 author="Miroslav {Škopán} and Jaroslav {Kašpárek} and Přemysl {Pokorný}",
 title="VÝVOJ STROJE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou vývoje cisterny pro manipulaci s nebezpečnými tekutými odpady. Přesněji se zabývá legislativními a normativními předpisy, koncepcí konstrukce a použitým materiálem a numerickou simulací koncepčního návrhu válcové nádrže.",
 address="Technická univerzita vo Zvolene",
 booktitle="XXXVI. SEMINÁR KATEDIER A INŠTITÚTOV TRANSPORTNÝCH, STAVEBNÝCH, ÚPRAVÁRENSKÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV. Zborník vedeckých recenzovaných prác",
 chapter="35516",
 howpublished="print",
 institution="Technická univerzita vo Zvolene",
 year="2010",
 month="september",
 pages="170--177",
 publisher="Technická univerzita vo Zvolene",
 type="conference paper"
}