Publication detail

VÝVOJ STROJE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

ŠKOPÁN, M. KAŠPÁREK, J. POKORNÝ, P.

Original Title

VÝVOJ STROJE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Language

sk

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou vývoje cisterny pro manipulaci s nebezpečnými tekutými odpady. Přesněji se zabývá legislativními a normativními předpisy, koncepcí konstrukce a použitým materiálem a numerickou simulací koncepčního návrhu válcové nádrže.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT35516,
 author="Miroslav {Škopán} and Jaroslav {Kašpárek} and Přemysl {Pokorný}",
 title="VÝVOJ STROJE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou vývoje cisterny pro manipulaci s nebezpečnými tekutými odpady. Přesněji se zabývá legislativními a normativními předpisy, koncepcí konstrukce a použitým materiálem a numerickou simulací koncepčního návrhu válcové nádrže.",
 address="Technická univerzita vo Zvolene",
 booktitle="XXXVI. SEMINÁR KATEDIER A INŠTITÚTOV TRANSPORTNÝCH, STAVEBNÝCH, ÚPRAVÁRENSKÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV. Zborník vedeckých recenzovaných prác",
 chapter="35516",
 howpublished="print",
 institution="Technická univerzita vo Zvolene",
 year="2010",
 month="september",
 pages="170--177",
 publisher="Technická univerzita vo Zvolene",
 type="conference paper"
}