Publication detail

Výukové pracoviště měření vibrací – optický přístup

ŘEZNÍČEK, M. JONÁK, M. ŠKOPÁN, M.

Original Title

Výukové pracoviště měření vibrací – optický přístup

Czech Title

Výukové pracoviště měření vibrací – optický přístup

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá popisem výukového pracoviště měření vibrací, které bylo vytvořeno na odboru Transportních a stavebních strojů Ústavu automobilního a dopravního inženýrství na FSI, VUT v Brně. V článku je prezentován optický přístup měření vibrací s použitím vysokorychlostní kamery a získané výsledky jsou porovnány s výsledky získanými použitím piezoelektrických akcelerometrů.

Czech abstract

Článek se zabývá popisem výukového pracoviště měření vibrací, které bylo vytvořeno na odboru Transportních a stavebních strojů Ústavu automobilního a dopravního inženýrství na FSI, VUT v Brně. V článku je prezentován optický přístup měření vibrací s použitím vysokorychlostní kamery a získané výsledky jsou porovnány s výsledky získanými použitím piezoelektrických akcelerometrů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT109781,
 author="Milan {Řezníček} and Martin {Jonák} and Miroslav {Škopán}",
 title="Výukové pracoviště měření vibrací – optický přístup",
 annote="Článek se zabývá popisem výukového pracoviště měření vibrací, které bylo vytvořeno na odboru Transportních a stavebních strojů Ústavu automobilního a dopravního inženýrství na FSI, VUT v Brně. V článku je prezentován optický přístup měření vibrací s použitím vysokorychlostní kamery a získané výsledky jsou porovnány s výsledky získanými použitím piezoelektrických akcelerometrů.",
 address="Institut dopravy, VŠB-TU, Ostrava",
 booktitle="Sborník XL. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů",
 chapter="109781",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Institut dopravy, VŠB-TU, Ostrava",
 year="2014",
 month="september",
 pages="1--7",
 publisher="Institut dopravy, VŠB-TU, Ostrava",
 type="conference paper"
}