Publication detail

Možnosti a význam recyklace stavebních materiálů při stavbě komunikací

Original Title

Možnosti a význam recyklace stavebních materiálů při stavbě komunikací

Czech Title

Možnosti a význam recyklace stavebních materiálů při stavbě komunikací

Language

cs

Original Abstract

Recyklace stavebních a demoličních odpadů se stala v uplynulém desetiletí nedílnou součástí procesu nejen demolice, ale i stavby. Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů nacházejí zejména uplatnění jako zásypové materiály nejrůznějších inženýrských sítí a také jako materiál pro stavbu komunikací. Příspěvek je zaměřen o možnostech využití recyklátů v silničním stavitelství tak, jak to umožňují stávající platné normy i jaké výhledy lze očekávat v dalším vývoji

Czech abstract

Recyklace stavebních a demoličních odpadů se stala v uplynulém desetiletí nedílnou součástí procesu nejen demolice, ale i stavby. Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů nacházejí zejména uplatnění jako zásypové materiály nejrůznějších inženýrských sítí a také jako materiál pro stavbu komunikací. Příspěvek je zaměřen o možnostech využití recyklátů v silničním stavitelství tak, jak to umožňují stávající platné normy i jaké výhledy lze očekávat v dalším vývoji

BibTex


@inproceedings{BUT21402,
 author="Miroslav {Škopán}",
 title="Možnosti a význam recyklace stavebních materiálů při stavbě komunikací",
 annote="Recyklace stavebních a demoličních odpadů se stala v uplynulém desetiletí nedílnou součástí procesu nejen demolice, ale i stavby. Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů nacházejí zejména uplatnění jako zásypové materiály nejrůznějších inženýrských sítí a také jako materiál pro stavbu komunikací. Příspěvek je zaměřen o možnostech využití recyklátů v silničním stavitelství tak, jak to umožňují stávající platné normy i jaké výhledy lze očekávat v dalším vývoji",
 address="VŠB Technická universita Ostrava",
 booktitle="Technická problematika výstavby dálnice D 47",
 chapter="21402",
 institution="VŠB Technická universita Ostrava",
 year="2005",
 month="november",
 pages="171",
 publisher="VŠB Technická universita Ostrava",
 type="conference paper"
}