Publication detail

Surovinový potenciál recyklace stavebních a demoličních odpadů v podmínkách ČR

Original Title

Surovinový potenciál recyklace stavebních a demoličních odpadů v podmínkách ČR

Czech Title

Surovinový potenciál recyklace stavebních a demoličních odpadů v podmínkách ČR

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou materiálového potenciálu při recyklaci stavebních a demoličních odpadů v ČR. Ukazuje, že podíl produkovaných recyklátů vůči produkci stavebního kamene zůstává po několik let stálý na hodnotě ca 8%. Dále jsou ukázány možnosti dalšího růstu, zejména s ohledem na postupnou integraci legislativy v oblasti využívání recyklovaných SDO podle podmínek zemí EU s rozvinutou recyklací.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá problematikou materiálového potenciálu při recyklaci stavebních a demoličních odpadů v ČR. Ukazuje, že podíl produkovaných recyklátů vůči produkci stavebního kamene zůstává po několik let stálý na hodnotě ca 8%. Dále jsou ukázány možnosti dalšího růstu, zejména s ohledem na postupnou integraci legislativy v oblasti využívání recyklovaných SDO podle podmínek zemí EU s rozvinutou recyklací.

BibTex


@inproceedings{BUT26038,
 author="Miroslav {Škopán}",
 title="Surovinový potenciál recyklace stavebních a demoličních odpadů v podmínkách ČR",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou materiálového potenciálu při recyklaci stavebních a demoličních odpadů v ČR. Ukazuje, že podíl produkovaných recyklátů vůči produkci stavebního kamene zůstává po několik let stálý na hodnotě ca 8%. Dále jsou ukázány možnosti dalšího růstu, zejména s ohledem na postupnou integraci legislativy v oblasti využívání recyklovaných SDO podle podmínek zemí EU s rozvinutou recyklací.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník RECYCLING 2007- "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních materiálů jako zdroje plnohodnotných surovin"",
 chapter="26038",
 edition="1",
 institution="VUT v Brně",
 year="2007",
 month="march",
 pages="106--112",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}