Publication detail

Simulace pásového podvozku prototypu vyvážecího stroje

KAŠPÁREK, J. ŠKOPÁN, M. JONÁK, M.

Original Title

Simulace pásového podvozku prototypu vyvážecího stroje

Czech Title

Simulace pásového podvozku prototypu vyvážecího stroje

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá virtuální simulací pásového podvozku na vyvážecím stroji. Stroj je primárně určen pro práci v lesním prostředí s různými typy lesního podloží. Konstrukce stroje dovoluje záměnu původního kolového podvozku za pásový pomocí modulárního systému výměny. Příspěvek analyzuje dynamickou simulaci stroje provedenou pomocí MBS v softwaru MSC ADAMS.

Czech abstract

Tento příspěvek se zabývá virtuální simulací pásového podvozku na vyvážecím stroji. Stroj je primárně určen pro práci v lesním prostředí s různými typy lesního podloží. Konstrukce stroje dovoluje záměnu původního kolového podvozku za pásový pomocí modulárního systému výměny. Příspěvek analyzuje dynamickou simulaci stroje provedenou pomocí MBS v softwaru MSC ADAMS.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT127962,
 author="Jaroslav {Kašpárek} and Miroslav {Škopán} and Martin {Jonák}",
 title="Simulace pásového podvozku prototypu vyvážecího stroje",
 annote="Tento příspěvek se zabývá virtuální simulací pásového podvozku na vyvážecím stroji. Stroj je primárně určen pro práci v lesním prostředí s různými typy lesního podloží. Konstrukce stroje dovoluje záměnu původního kolového podvozku za pásový pomocí modulárního systému výměny. Příspěvek analyzuje dynamickou simulaci stroje provedenou pomocí MBS v softwaru MSC ADAMS.",
 address="STU Bratislava, Slovenská republika",
 booktitle="Zborník príspevkov 42. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov",
 chapter="127962",
 edition="prvá",
 howpublished="print",
 institution="STU Bratislava, Slovenská republika",
 year="2016",
 month="september",
 pages="59--64",
 publisher="STU Bratislava, Slovenská republika",
 type="conference paper"
}