Publication detail

Recyklované stavební a demoliční odpady - produkce a perspektivy

ŠKOPÁN, M.

Original Title

Recyklované stavební a demoliční odpady - produkce a perspektivy

Czech Title

Recyklované stavební a demoliční odpady - produkce a perspektivy

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá stavem recyklace stavebních a demoličních odpadů v ČR ve srovnání se zeměmi EU. Po růstu v letech 1995 až 2003 nastala stagnace. Jako jedna z příčin je poukázáno na absenci technických podmínek pro využití recyklátů. Dále jsou ukázány možnosti certifikace recyklátů jako výrobku.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá stavem recyklace stavebních a demoličních odpadů v ČR ve srovnání se zeměmi EU. Po růstu v letech 1995 až 2003 nastala stagnace. Jako jedna z příčin je poukázáno na absenci technických podmínek pro využití recyklátů. Dále jsou ukázány možnosti certifikace recyklátů jako výrobku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT25061,
 author="Miroslav {Škopán}",
 title="Recyklované stavební a demoliční odpady - produkce a perspektivy",
 annote="Příspěvek se zabývá stavem recyklace stavebních a demoličních odpadů v ČR ve srovnání se zeměmi EU. Po růstu v letech 1995 až 2003 nastala stagnace. Jako jedna z příčin je poukázáno na absenci technických podmínek pro využití recyklátů. Dále jsou ukázány možnosti certifikace recyklátů jako výrobku.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Recyklace a využití druhotných surovin při stavbě a opravě pozemních komunikací",
 chapter="25061",
 institution="VUT v Brně",
 journal="Nezařazené články",
 year="2006",
 month="april",
 pages="16--21",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}