Publication detail

Identifikace silových účinků při pracovním režimu vyvážecího stroje

KAŠPÁREK, J. ŠKOPÁN, M. POKORNÝ, P.

Original Title

Identifikace silových účinků při pracovním režimu vyvážecího stroje

Czech Title

Identifikace silových účinků při pracovním režimu vyvážecího stroje

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje identifikaci silových účinků pomocí numerických simulací v prostředí MBS. Cílem je nalezení takových silových a momentových dynamických dějů nakládky břemene, při kterých vznikají silové účinky s možnými destrukčními dopady na rámovou konstrukci stroje. Silové účinky při pracovním režimu nakládky jsou kontrolovány v mezních pozicích pro běžné užívání, tedy na rovině i v podélném i příčném sklonu.

Czech abstract

Příspěvek popisuje identifikaci silových účinků pomocí numerických simulací v prostředí MBS. Cílem je nalezení takových silových a momentových dynamických dějů nakládky břemene, při kterých vznikají silové účinky s možnými destrukčními dopady na rámovou konstrukci stroje. Silové účinky při pracovním režimu nakládky jsou kontrolovány v mezních pozicích pro běžné užívání, tedy na rovině i v podélném i příčném sklonu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT158676,
 author="Jaroslav {Kašpárek} and Miroslav {Škopán} and Přemysl {Pokorný}",
 title="Identifikace silových účinků při pracovním režimu vyvážecího stroje",
 annote="Příspěvek popisuje identifikaci silových účinků pomocí numerických simulací v prostředí MBS. Cílem je nalezení takových silových a momentových dynamických dějů nakládky břemene, při kterých vznikají silové účinky s možnými destrukčními dopady na rámovou konstrukci stroje. Silové účinky při pracovním režimu nakládky jsou kontrolovány v mezních pozicích pro běžné užívání, tedy na rovině i v podélném i příčném sklonu.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Sborník - 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů",
 chapter="158676",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2019",
 month="september",
 pages="113--119",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}