Publication detail

Plánování a řízení provozu pivovaru s podporou počítačové simulace

HLOSKA, J. ŠKOPÁN, M.

Original Title

Plánování a řízení provozu pivovaru s podporou počítačové simulace

Czech Title

Plánování a řízení provozu pivovaru s podporou počítačové simulace

Language

cs

Original Abstract

Plánování a řízení výrobního procesu pivovaru je z technologického i manažerského pohledu náročná úloha. Důvodem je množství procesních fází a jejich parametry (v závislosti na druzích vzniklých produktů a šíři výrobního portfolia) a technická omezení technologických zařízení (kapacita sil, objem tanků a filtračních nádrží, rychlost jejich plnění a vypouštění, čištění filtrů atd.), stejně jako provozní podmínky (disponibilita vstupních surovin, výrobních prostředků, směnový režim v částech výroby s podílem manuální práce, využitelnost plnicích linek, logistika skladování hotových produktů a další). Mnohé z těchto parametrů mají navíc stochastickou povahu (prostoje plnicích linek, fluktuace tržní poptávky apod.). Tento článek pojednává o způsobu, jakým lze celý proces výroby a stáčení piva plánovat a řídit s využitím počítačového modelu, a to od vstupu surovin až po sklad balených produktů. V úvodu je pojednáno obecně o související problematice diskrétních simulací výrobních procesů s cílem jejich optimalizace. Hlavní část článku představuje nadstavbu softwarového simulačního nástroje, pomocí kterého lze na základě tabelárně zpracovaných provozních údajů vygenerovat simulační model pivovaru. Prostřednictvím případové studie je dále demonstrována možnost provedení simulačních experimentů s cílem nalezení a odstranění úzkých míst výroby a zvýšení vytíženosti výrobních prostředků a tím i produktivity celého pivovaru. V závěru jsou shrnuty poznatky vztahující se k současné úrovni technologie simulace s ohledem na její využití v potravinářském průmyslu a pivovarnictví.

Czech abstract

Plánování a řízení výrobního procesu pivovaru je z technologického i manažerského pohledu náročná úloha. Důvodem je množství procesních fází a jejich parametry (v závislosti na druzích vzniklých produktů a šíři výrobního portfolia) a technická omezení technologických zařízení (kapacita sil, objem tanků a filtračních nádrží, rychlost jejich plnění a vypouštění, čištění filtrů atd.), stejně jako provozní podmínky (disponibilita vstupních surovin, výrobních prostředků, směnový režim v částech výroby s podílem manuální práce, využitelnost plnicích linek, logistika skladování hotových produktů a další). Mnohé z těchto parametrů mají navíc stochastickou povahu (prostoje plnicích linek, fluktuace tržní poptávky apod.). Tento článek pojednává o způsobu, jakým lze celý proces výroby a stáčení piva plánovat a řídit s využitím počítačového modelu, a to od vstupu surovin až po sklad balených produktů. V úvodu je pojednáno obecně o související problematice diskrétních simulací výrobních procesů s cílem jejich optimalizace. Hlavní část článku představuje nadstavbu softwarového simulačního nástroje, pomocí kterého lze na základě tabelárně zpracovaných provozních údajů vygenerovat simulační model pivovaru. Prostřednictvím případové studie je dále demonstrována možnost provedení simulačních experimentů s cílem nalezení a odstranění úzkých míst výroby a zvýšení vytíženosti výrobních prostředků a tím i produktivity celého pivovaru. V závěru jsou shrnuty poznatky vztahující se k současné úrovni technologie simulace s ohledem na její využití v potravinářském průmyslu a pivovarnictví.

Documents

BibTex


@article{BUT108241,
 author="Jiří {Hloska} and Miroslav {Škopán}",
 title="Plánování a řízení provozu pivovaru s podporou počítačové simulace",
 annote="Plánování a řízení výrobního procesu pivovaru je z technologického i manažerského pohledu náročná úloha. Důvodem je množství procesních fází a jejich parametry (v závislosti na druzích vzniklých produktů a šíři výrobního portfolia) a technická omezení technologických zařízení (kapacita sil, objem tanků a filtračních nádrží, rychlost jejich plnění a vypouštění, čištění filtrů atd.), stejně jako provozní podmínky (disponibilita vstupních surovin, výrobních prostředků, směnový režim v částech výroby s podílem manuální práce, využitelnost plnicích linek, logistika skladování hotových produktů a další). Mnohé z těchto parametrů mají navíc stochastickou povahu (prostoje plnicích linek, fluktuace tržní poptávky apod.). Tento článek pojednává o způsobu, jakým lze celý proces výroby a stáčení piva plánovat a řídit s využitím počítačového modelu, a to od vstupu surovin až po sklad balených produktů. V úvodu je pojednáno obecně o související problematice diskrétních simulací výrobních procesů s cílem jejich optimalizace. Hlavní část článku představuje nadstavbu softwarového simulačního nástroje, pomocí kterého lze na základě tabelárně zpracovaných provozních údajů vygenerovat simulační model pivovaru. Prostřednictvím případové studie je dále demonstrována možnost provedení simulačních experimentů s cílem nalezení a odstranění úzkých míst výroby a zvýšení vytíženosti výrobních prostředků a tím i produktivity celého pivovaru. V závěru jsou shrnuty poznatky vztahující se k současné úrovni technologie simulace s ohledem na její využití v potravinářském průmyslu a pivovarnictví.",
 address="Výzkumný ústav pivovarský a sladařský",
 chapter="108241",
 doi="10.18832/kp2014014",
 institution="Výzkumný ústav pivovarský a sladařský",
 number="6",
 volume="60/2014",
 year="2014",
 month="june",
 pages="146--150",
 publisher="Výzkumný ústav pivovarský a sladařský",
 type="journal article - other"
}