Publication detail

Vliv polohy břemene na zatěžování rámů vyvážecího stroje

KAŠPÁREK, J. JONÁK, M. ŠKOPÁN, M. POKORNÝ, P.

Original Title

Vliv polohy břemene na zatěžování rámů vyvážecího stroje

Czech Title

Vliv polohy břemene na zatěžování rámů vyvážecího stroje

Language

cs

Original Abstract

Cílem příspěvku je ukázat vliv polohy uložení břemene na nákladové části vyvážecí-ho stroje na silové a momentové namáhání středového kloubu a jiných částí rámů stroje. Vyvážecí stroj je koncipován jako kloubový dvourámový stroj řízený zalamo-váním polorámů vůči sobě. Silové a momentové charakteristiky středového kloubu a dalších prvků stroje jsou zjišťovány na virtuálním prototypu stroje. Virtuální prototyp stroje je vytvářen v prostředí MSC ADAMs.

Czech abstract

Cílem příspěvku je ukázat vliv polohy uložení břemene na nákladové části vyvážecí-ho stroje na silové a momentové namáhání středového kloubu a jiných částí rámů stroje. Vyvážecí stroj je koncipován jako kloubový dvourámový stroj řízený zalamo-váním polorámů vůči sobě. Silové a momentové charakteristiky středového kloubu a dalších prvků stroje jsou zjišťovány na virtuálním prototypu stroje. Virtuální prototyp stroje je vytvářen v prostředí MSC ADAMs.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT114556,
 author="Jaroslav {Kašpárek} and Martin {Jonák} and Miroslav {Škopán} and Přemysl {Pokorný}",
 title="Vliv polohy břemene na zatěžování rámů vyvážecího stroje",
 annote="Cílem příspěvku je ukázat vliv polohy uložení břemene na nákladové části vyvážecí-ho stroje na silové a momentové namáhání středového kloubu a jiných částí rámů stroje. Vyvážecí stroj je koncipován jako kloubový dvourámový stroj řízený zalamo-váním polorámů vůči sobě. Silové a momentové charakteristiky středového kloubu a dalších prvků stroje jsou zjišťovány na virtuálním prototypu stroje. Virtuální prototyp stroje je vytvářen v prostředí MSC ADAMs.",
 address="Technická univerzita v Liberci",
 booktitle="41. Mezinárodní konferenci kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů",
 chapter="114556",
 edition="55-18-15",
 howpublished="print",
 institution="Technická univerzita v Liberci",
 year="2015",
 month="april",
 pages="72--77",
 publisher="Technická univerzita v Liberci",
 type="conference paper"
}