• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Dlouhodobé vízum za účelem „ostatní“

Zde platí stejné, co v případě dlouhodobého víza za účelem studia, s tím rozdílem, že se musí prokázat účel pobytu „ostatní“.